Return to Video

Miért helyezzék a kormányok előtérbe a jólétet?

 • 0:01 - 0:07
  Csupán egy mérföldnyire innen,
  Edinburgh Óvárosában
 • 0:07 - 0:09
  van a Panmure ház.
 • 0:10 - 0:11
  A Panmure ház
 • 0:11 - 0:18
  otthona volt a világszerte
  ismert skót közgazdásznak,
 • 0:18 - 0:19
  Adam Smithnek.
 • 0:20 - 0:25
  Jeles művében, A nemzetek gazdagságában
 • 0:25 - 0:29
  többek közt azzal érvelt,
 • 0:29 - 0:32
  hogy egy ország gazdagságát nem csupán
 • 0:32 - 0:36
  az arany- és ezüstkészlete határozza meg,
 • 0:36 - 0:42
  hanem az ország termelésének
  és kereskedelmének összessége.
 • 0:42 - 0:49
  Ez lehetett az egyik legkorábbi leírása
 • 0:49 - 0:53
  a ma bruttó hazai termékként,
  GDP-ként ismert fogalomnak.
 • 0:53 - 0:56
  Azt ezt követő években
 • 0:56 - 1:01
  a termelés és kereskedelem mérőszáma,
 • 1:01 - 1:05
  a GDP, még jobban meghatározóvá vált,
 • 1:05 - 1:06
  egészen addig, hogy ma –
 • 1:06 - 1:10
  és nem hiszem, hogy ez lett volna
  Adam Smith szándéka –
 • 1:10 - 1:15
  gyakran ez a legmeghatározóbb mérőszáma
 • 1:15 - 1:18
  egy ország átfogó sikerének.
 • 1:18 - 1:24
  Véleményem szerint
  ideje lenne ezen változtatni.
 • 1:25 - 1:30
  Hogy mit tartunk mérendőnek
  az országban, az fontos.
 • 1:30 - 1:34
  Nagyon is számít,
  hiszen politikai súlypontot jelöl ki,
 • 1:34 - 1:38
  társadalmi tevékenységet mozgósít.
 • 1:38 - 1:40
  Ebben az összefüggésben pedig
 • 1:40 - 1:47
  a GDP-nek mint az ország sikerét
  mutató mérőszámnak a korlátai
 • 1:47 - 1:50
  nagyon is tisztán látszanak.
 • 1:50 - 1:55
  A GDP munkánk eredményét méri,
 • 1:56 - 1:59
  de a munka milyenségéről,
 • 1:59 - 2:03
  hogy az érdemleges-e vagy beteljesítő,
  semmit sem mond.
 • 2:03 - 2:10
  Az illegális drogfogyasztást
  például értékkel látja el,
 • 2:10 - 2:13
  de a fizetés nélküli gondozást nem.
 • 2:14 - 2:20
  Értékeli rövid távon
  a gazdasági fellendülést,
 • 2:20 - 2:25
  még ha az bolygónk fenntarthatóságát
 • 2:25 - 2:30
  hosszú távon nagyban veszélyezteti is.
 • 2:31 - 2:34
  Ha pedig az elmúlt évtized
 • 2:34 - 2:38
  politikai és gazdasági zűrzavarait,
 • 2:38 - 2:41
  növekvő egyenlőtlenségét nézzük,
 • 2:41 - 2:46
  és az előttünk álló klímakatasztrófa
  keltette kihívásokat,
 • 2:46 - 2:48
  a növekvő automatizálást,
 • 2:48 - 2:52
  az öregedő társadalmat tekintjük,
 • 2:52 - 2:59
  azt gondolom, egyre nagyobb
  kényszerítő ereje van
 • 2:59 - 3:03
  a tágabb definíció szükségének,
 • 3:03 - 3:07
  és annak, hogy mit jelent országként,
  társadalomként sikeresnek lenni.
 • 3:07 - 3:10
  Ezért 2018-ban
 • 3:10 - 3:15
  Skócia kezdeményezésére
  új szervezet jött létre,
 • 3:15 - 3:21
  a Jóléti Kormányok Gazdasági Csoportja,
 • 3:21 - 3:23
  alapítótagként összehozva
 • 3:23 - 3:30
  Skóciát, Izlandot és Új-Zélandot,
  magától értetődő okokból.
 • 3:30 - 3:34
  Úgy is hívnak minket: SIN,
  azaz "bűn"-országok,
 • 3:34 - 3:37
  habár nagyon is a közjóra összpontosítunk.
 • 3:38 - 3:42
  A szövetség célja pedig,
  hogy szembeszálljon
 • 3:42 - 3:44
  a GDP mérésének szokásos nézeteivel.
 • 3:45 - 3:48
  Igen, a gazdasági növekedés számít,
 • 3:48 - 3:50
  mérvadó,
 • 3:50 - 3:54
  de ezen túl más is mérvadó.
 • 3:54 - 4:00
  A GDP-növekedést pedig
  nem kellene bármi áron hajszolni.
 • 4:01 - 4:04
  Sőt, a csoport álláspontja szerint
 • 4:04 - 4:08
  a gazdaságpolitika célja
 • 4:08 - 4:11
  a közös jólét kellene, hogy legyen,
 • 4:11 - 4:15
  hogy mennyire boldog
  és egészséges a lakosság,
 • 4:15 - 4:19
  nemcsak hogy mennyire gazdag.
 • 4:19 - 4:22
  Mindjárt érinteni fogom
  e politika következményeit.
 • 4:22 - 4:25
  De különösen a mai világban
 • 4:25 - 4:28
  a hatások mélyebbre terjednek.
 • 4:28 - 4:30
  Amikor a jólét kerül a középpontba,
 • 4:30 - 4:33
  olyan párbeszéd indul,
 • 4:33 - 4:37
  amely mélyreható és alapvető
  kérdéseket kényszerít ki.
 • 4:37 - 4:40
  Mi számít az életünkben igazán?
 • 4:41 - 4:45
  Mit értékelünk a közösségeinkben?
 • 4:45 - 4:49
  Milyen ország,
 • 4:49 - 4:51
  társadalom akarunk lenni?
 • 4:52 - 4:55
  Amikor az embereket
  ilyen kérdésekkel foglalkoztatjuk,
 • 4:55 - 4:57
  a kérdésekre való válasz keresésével,
 • 4:57 - 5:01
  hiszem, hogy nagyobb esélyünk van
 • 5:01 - 5:07
  a politikától való elidegenedést
  és elhidegülést enyhíteni,
 • 5:07 - 5:09
  amelyek számos fejlett országban
 • 5:09 - 5:12
  elterjedtek manapság.
 • 5:12 - 5:16
  Szabályozásügyileg
  erre az útra Skócia 2007-ben,
 • 5:16 - 5:20
  a Nemzeti Teljesítményértékelési
  Keretrendszerünk közzétételével lépett.
 • 5:20 - 5:24
  Többféle mérési mutatót néztünk meg.
 • 5:24 - 5:28
  Ezek között ott van
  a jövedelemegyenlőtlenség,
 • 5:28 - 5:30
  a gyermekek boldogsága,
 • 5:30 - 5:34
  zöldterületek elérhetősége,
  lakhatáshoz jutás.
 • 5:34 - 5:38
  Közülük egyik sem jelenik meg
  a GDP-statisztikákban,
 • 5:38 - 5:44
  de alapvetők a társadalom egészsége
  és boldogsága szempontjából.
 • 5:44 - 5:45
  (Taps)
 • 5:50 - 5:53
  A szélesebb megközelítés pedig
  gazdasági stratégiánk szívügye,
 • 5:53 - 5:57
  ahol azonos jelentőséget kap
  az egyenlőtlenség leküzdése
 • 5:57 - 6:00
  és a gazdasági versenyképesség.
 • 6:00 - 6:02
  A tisztes munka irányába kötelez el,
 • 6:02 - 6:05
  és hogy az meg legyen fizetve,
  s elégedettséggel töltsön el.
 • 6:05 - 6:09
  Ennek szellemében hoztuk létre
  az Igazságos Energiaátmeneti Bizottságot,
 • 6:09 - 6:13
  hogy a szénmentes gazdaság
  ösvényére tereljen minket.
 • 6:13 - 6:17
  A múlt gazdasági átalakulásaiból tudjuk,
 • 6:17 - 6:21
  hogy ha nem vigyázunk,
  több vesztes lesz, mint győztes.
 • 6:21 - 6:25
  A klímaváltozással
  és az automatizálással szembesülve
 • 6:25 - 6:28
  ugyanazokat a hibákat
  nem szabad újra elkövetnünk.
 • 6:29 - 6:32
  Hazánkban végzett munkánk számottevő,
 • 6:32 - 6:35
  de rengeteget tanulhatunk
  még más országoktól.
 • 6:35 - 6:36
  Említettem,
 • 6:37 - 6:41
  hogy a Jóléti Csoportban
 • 6:41 - 6:43
  Izland és Új-Zéland partnerünk.
 • 6:43 - 6:47
  Csak érdekesség, de önökre bízom,
  fontosnak tartják-e,
 • 6:47 - 6:51
  hogy mindhárom országot
  jelenleg nő vezeti.
 • 6:51 - 6:52
  (Taps)
 • 7:02 - 7:04
  Ők ugyanúgy szép munkát végeznek.
 • 7:04 - 7:09
  Új-Zéland 2019-ben tette közzé
  első jóléti költségvetését,
 • 7:09 - 7:11
  amelynek szívügye a mentális egészség.
 • 7:11 - 7:17
  Izland az egyenlő bér, a gyermekgondozás
  és az apasági jogok terén élen jár –
 • 7:17 - 7:20
  ezek nem olyan szabályozások,
  amelyek rögtön eszünkbe jutnának
 • 7:20 - 7:23
  a jóléti gazdaság megteremtését emlegetve,
 • 7:23 - 7:24
  hanem olyanok,
 • 7:24 - 7:30
  amelyek alapvetők az egészséges
  és boldog társadalom létrehozásához.
 • 7:30 - 7:35
  A nemzetek gazdagságával kezdtem,
 • 7:35 - 7:40
  de Adam Smith korábbi munkájában,
  Az erkölcsi érzelmek elméletében,
 • 7:40 - 7:43
  amelyet ugyanolyan fontosnak tartok,
 • 7:43 - 7:47
  megfigyelte, hogy bármely
  kormány értékének megítélése
 • 7:47 - 7:49
  arányban áll azzal,
 • 7:49 - 7:52
  hogy az mennyire képes
  népét boldoggá tenni.
 • 7:53 - 7:59
  Ez remek alapelve lehet bármely országnak,
 • 7:59 - 8:02
  amely a jólét elősegítésére összpontosít.
 • 8:02 - 8:05
  Egyikőnknek sincs mindenre válasza,
 • 8:05 - 8:09
  még Skóciának,
  Adam Smith szülőhelyének sem.
 • 8:09 - 8:13
  De a növekvő széthúzás, egyenlőtlenségek,
 • 8:13 - 8:16
  elhidegülés és elidegenedés jelenében
 • 8:16 - 8:18
  soha nem volt még ilyen fontos,
 • 8:18 - 8:22
  hogy választ leljünk a feltett kérdésekre,
 • 8:22 - 8:26
  és olyan társadalom jövőképét támogassuk,
 • 8:26 - 8:32
  ahol a jólét is szívügy,
  nem csak a gazdagság.
 • 8:32 - 8:33
  (Taps)
 • 8:38 - 8:43
  A gyönyörű, napos fővárosában vannak...
 • 8:43 - 8:45
  (Nevetés)
 • 8:45 - 8:50
  annak az országnak,
  amely a felvilágosodás élén járt,
 • 8:50 - 8:54
  amelynek vezető szerepe
  volt az iparosodásban,
 • 8:54 - 8:56
  amely most vezető szerepével segíti
 • 8:56 - 8:59
  a minimális szén korának eljövetelét.
 • 8:59 - 9:04
  Szeretném, és eltökélt vagyok,
  hogy Skócia az az ország is lesz,
 • 9:04 - 9:09
  amely a világ kormányait és országait
  arra segíti összpontosítani,
 • 9:09 - 9:14
  hogy a jólétet tartsuk szem előtt
  minden tettünkben.
 • 9:14 - 9:18
  Tartozunk ezzel a mai nemzedéknek,
 • 9:18 - 9:21
  és bizton hiszem, hogy tartozunk vele
 • 9:21 - 9:24
  minden utánunk jövő nemzedéknek.
 • 9:24 - 9:27
  Ha véghezvisszük innen,
  a felvilágosodás vezette országból,
 • 9:27 - 9:32
  jobb, egészségesebb, méltányosabb
 • 9:32 - 9:34
  és boldogabb társadalmat
  hozhatunk létre hazánkban.
 • 9:34 - 9:36
  Skócia pedig kiveszi részét
 • 9:36 - 9:41
  a méltányosabb,
  boldogabb világ építésében is.
 • 9:41 - 9:42
  Nagyon szépen köszönöm.
 • 9:42 - 9:43
  (Taps)
Title:
Miért helyezzék a kormányok előtérbe a jólétet?
Speaker:
Nicola Sturgeon
Description:

2018-ban Skócia, Izland és Új-Zéland megalapította a Jóléti Kormányok Gazdasági Csoportját, hogy megkérdőjelezze a GDP-nek mint az országok sikerének egyedüli mércéjének szerepét. Iránymutató előadásában Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere, kifejti a jóléti gazdaság messzire vezető következményeit. A jóléti gazdaság a szívügyének tekint olyan tényezőket, mint a jövedelemegyenlőség, a gyermekgondozás, a mentális egészség, a zöldterületek elérhetősége, és arra is rámutat, hogy az újfajta súlypont hogyan segíthet megoldani világproblémáinkat.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:00

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions