Hungarian subtitles

← Miért helyezzék a kormányok előtérbe a jólétet?

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 8 created 09/14/2019 by Csaba Lóki.

 1. Csupán egy mérföldnyire innen,
  Edinburgh Óvárosában
 2. van a Panmure ház.
 3. A Panmure ház
 4. otthona volt a világszerte
  ismert skót közgazdásznak,
 5. Adam Smithnek.
 6. Jeles művében, A nemzetek gazdagságában
 7. többek közt azzal érvelt,
 8. hogy egy ország gazdagságát nem csupán
 9. az arany- és ezüstkészlete határozza meg,
 10. hanem az ország termelésének
  és kereskedelmének összessége.
 11. Ez lehetett az egyik legkorábbi leírása
 12. a ma bruttó hazai termékként,
  GDP-ként ismert fogalomnak.
 13. Azt ezt követő években

 14. a termelés és kereskedelem mérőszáma,
 15. a GDP, még jobban meghatározóvá vált,
 16. egészen addig, hogy ma –
 17. és nem hiszem, hogy ez lett volna
  Adam Smith szándéka –
 18. gyakran ez a legmeghatározóbb mérőszáma
 19. egy ország átfogó sikerének.
 20. Véleményem szerint
  ideje lenne ezen változtatni.
 21. Hogy mit tartunk mérendőnek
  az országban, az fontos.

 22. Nagyon is számít,
  hiszen politikai súlypontot jelöl ki,
 23. társadalmi tevékenységet mozgósít.
 24. Ebben az összefüggésben pedig
 25. a GDP-nek mint az ország sikerét
  mutató mérőszámnak a korlátai
 26. nagyon is tisztán látszanak.
 27. A GDP munkánk eredményét méri,
 28. de a munka milyenségéről,
 29. hogy az érdemleges-e vagy beteljesítő,
  semmit sem mond.
 30. Az illegális drogfogyasztást
  például értékkel látja el,
 31. de a fizetés nélküli gondozást nem.
 32. Értékeli rövid távon
  a gazdasági fellendülést,
 33. még ha az bolygónk fenntarthatóságát
 34. hosszú távon nagyban veszélyezteti is.
 35. Ha pedig az elmúlt évtized

 36. politikai és gazdasági zűrzavarait,
 37. növekvő egyenlőtlenségét nézzük,
 38. és az előttünk álló klímakatasztrófa
  keltette kihívásokat,
 39. a növekvő automatizálást,
 40. az öregedő társadalmat tekintjük,
 41. azt gondolom, egyre nagyobb
  kényszerítő ereje van
 42. a tágabb definíció szükségének,
 43. és annak, hogy mit jelent országként,
  társadalomként sikeresnek lenni.
 44. Ezért 2018-ban

 45. Skócia kezdeményezésére
  új szervezet jött létre,
 46. a Jóléti Kormányok Gazdasági Csoportja,
 47. alapítótagként összehozva
 48. Skóciát, Izlandot és Új-Zélandot,
  magától értetődő okokból.
 49. Úgy is hívnak minket: SIN,
  azaz "bűn"-országok,
 50. habár nagyon is a közjóra összpontosítunk.
 51. A szövetség célja pedig,
  hogy szembeszálljon
 52. a GDP mérésének szokásos nézeteivel.
 53. Igen, a gazdasági növekedés számít,
 54. mérvadó,
 55. de ezen túl más is mérvadó.
 56. A GDP-növekedést pedig
  nem kellene bármi áron hajszolni.
 57. Sőt, a csoport álláspontja szerint
 58. a gazdaságpolitika célja
 59. a közös jólét kellene, hogy legyen,
 60. hogy mennyire boldog
  és egészséges a lakosság,
 61. nemcsak hogy mennyire gazdag.
 62. Mindjárt érinteni fogom
  e politika következményeit.

 63. De különösen a mai világban
 64. a hatások mélyebbre terjednek.
 65. Amikor a jólét kerül a középpontba,
 66. olyan párbeszéd indul,
 67. amely mélyreható és alapvető
  kérdéseket kényszerít ki.
 68. Mi számít az életünkben igazán?
 69. Mit értékelünk a közösségeinkben?
 70. Milyen ország,
 71. társadalom akarunk lenni?
 72. Amikor az embereket
  ilyen kérdésekkel foglalkoztatjuk,
 73. a kérdésekre való válasz keresésével,
 74. hiszem, hogy nagyobb esélyünk van
 75. a politikától való elidegenedést
  és elhidegülést enyhíteni,
 76. amelyek számos fejlett országban
 77. elterjedtek manapság.
 78. Szabályozásügyileg
  erre az útra Skócia 2007-ben,

 79. a Nemzeti Teljesítményértékelési
  Keretrendszerünk közzétételével lépett.
 80. Többféle mérési mutatót néztünk meg.
 81. Ezek között ott van
  a jövedelemegyenlőtlenség,
 82. a gyermekek boldogsága,
 83. zöldterületek elérhetősége,
  lakhatáshoz jutás.
 84. Közülük egyik sem jelenik meg
  a GDP-statisztikákban,
 85. de alapvetők a társadalom egészsége
  és boldogsága szempontjából.
 86. (Taps)

 87. A szélesebb megközelítés pedig
  gazdasági stratégiánk szívügye,

 88. ahol azonos jelentőséget kap
  az egyenlőtlenség leküzdése
 89. és a gazdasági versenyképesség.
 90. A tisztes munka irányába kötelez el,
 91. és hogy az meg legyen fizetve,
  s elégedettséggel töltsön el.
 92. Ennek szellemében hoztuk létre
  az Igazságos Energiaátmeneti Bizottságot,
 93. hogy a szénmentes gazdaság
  ösvényére tereljen minket.
 94. A múlt gazdasági átalakulásaiból tudjuk,
 95. hogy ha nem vigyázunk,
  több vesztes lesz, mint győztes.
 96. A klímaváltozással
  és az automatizálással szembesülve
 97. ugyanazokat a hibákat
  nem szabad újra elkövetnünk.
 98. Hazánkban végzett munkánk számottevő,

 99. de rengeteget tanulhatunk
  még más országoktól.
 100. Említettem,
 101. hogy a Jóléti Csoportban
 102. Izland és Új-Zéland partnerünk.
 103. Csak érdekesség, de önökre bízom,
  fontosnak tartják-e,
 104. hogy mindhárom országot
  jelenleg nő vezeti.
 105. (Taps)

 106. Ők ugyanúgy szép munkát végeznek.

 107. Új-Zéland 2019-ben tette közzé
  első jóléti költségvetését,
 108. amelynek szívügye a mentális egészség.
 109. Izland az egyenlő bér, a gyermekgondozás
  és az apasági jogok terén élen jár –
 110. ezek nem olyan szabályozások,
  amelyek rögtön eszünkbe jutnának
 111. a jóléti gazdaság megteremtését emlegetve,
 112. hanem olyanok,
 113. amelyek alapvetők az egészséges
  és boldog társadalom létrehozásához.
 114. A nemzetek gazdagságával kezdtem,

 115. de Adam Smith korábbi munkájában,
  Az erkölcsi érzelmek elméletében,
 116. amelyet ugyanolyan fontosnak tartok,
 117. megfigyelte, hogy bármely
  kormány értékének megítélése
 118. arányban áll azzal,
 119. hogy az mennyire képes
  népét boldoggá tenni.
 120. Ez remek alapelve lehet bármely országnak,
 121. amely a jólét elősegítésére összpontosít.
 122. Egyikőnknek sincs mindenre válasza,
 123. még Skóciának,
  Adam Smith szülőhelyének sem.
 124. De a növekvő széthúzás, egyenlőtlenségek,
 125. elhidegülés és elidegenedés jelenében
 126. soha nem volt még ilyen fontos,
 127. hogy választ leljünk a feltett kérdésekre,
 128. és olyan társadalom jövőképét támogassuk,
 129. ahol a jólét is szívügy,
  nem csak a gazdagság.
 130. (Taps)

 131. A gyönyörű, napos fővárosában vannak...

 132. (Nevetés)

 133. annak az országnak,
  amely a felvilágosodás élén járt,

 134. amelynek vezető szerepe
  volt az iparosodásban,
 135. amely most vezető szerepével segíti
 136. a minimális szén korának eljövetelét.
 137. Szeretném, és eltökélt vagyok,
  hogy Skócia az az ország is lesz,
 138. amely a világ kormányait és országait
  arra segíti összpontosítani,
 139. hogy a jólétet tartsuk szem előtt
  minden tettünkben.
 140. Tartozunk ezzel a mai nemzedéknek,
 141. és bizton hiszem, hogy tartozunk vele
 142. minden utánunk jövő nemzedéknek.
 143. Ha véghezvisszük innen,
  a felvilágosodás vezette országból,
 144. jobb, egészségesebb, méltányosabb
 145. és boldogabb társadalmat
  hozhatunk létre hazánkban.
 146. Skócia pedig kiveszi részét
 147. a méltányosabb,
  boldogabb világ építésében is.
 148. Nagyon szépen köszönöm.

 149. (Taps)