Return to Video

Mozilla là gì?

 • 0:01 - 0:03
  Mozilla là gì?
 • 0:03 - 0:05
  Để tôi thử trả lời giúp bạn
 • 0:05 - 0:07
  Mozilla là một tập hợp người
 • 0:09 - 0:12
  Mozilla là một dự án toàn cầu,
 • 0:12 - 0:14
  Mozilla là một tổ chức phi lợi nhuận
 • 0:14 - 0:16
  Đó là một cuộc vận động phi thường
 • 0:16 - 0:19
  tham gia bởi những con người tràn ngập đam mê
 • 0:19 - 0:22
  Mozilla lôi cuốn những người có ý muốn giúp đỡ lẫn nhau
 • 0:22 - 0:24
  và những người muốn tham gia một nhóm để làm nên điều gì đó quan trọng
 • 0:24 - 0:27
  những người không bình thường (crazy)
 • 0:27 - 0:31
  Mozilla được biết đến nhiều nhất thông qua sản phẩm Firefox
 • 0:33 - 0:35
  Dự án Firefox được sinh ra
 • 0:35 - 0:38
  trong thời điểm uể oải của Web
 • 0:38 - 0:39
  và trình duyệt duy nhất lúc bấy giờ
 • 0:39 - 0:40
  là Internet Explorer
 • 0:40 - 0:42
  Về mặt cạnh tranh,
 • 0:42 - 0:45
  trình duyệt được như một mặt hàng được lý tưởng hóa
 • 0:45 - 0:46
  hay nói cách khác
 • 0:46 - 0:48
  "trình duyệt của bạn làm cuộc sống của tôi tốt lên rất nhiều
 • 0:48 - 0:52
  nhưng máy tính của tôi quá chậm và tôi liên tục gặp cửa sổ pop-up, và không thể sử dụng được máy tính nữa"
 • 0:52 - 0:53
  Thời điểm đó, Internet thật sự tồi tệ
 • 0:53 - 0:54
  và bây giờ tất cả đang tốt lên
 • 0:54 - 0:55
  và đó là điều đã xảy ra vào năm 2004
 • 0:55 - 0:57
  khi chúng tôi bắt đầu Firefox
 • 0:58 - 0:59
  Firefox là một trình duyệt với nhiều cải tiến
 • 0:59 - 1:01
  chúng tôi đã bắt kịp với nhu cầu duyệt web
 • 1:01 - 1:04
  những nhu cầu bạn thấy ở tất cả các trình duyệt hiện nay
 • 1:04 - 1:05
  Rất nhiều thứ tốt đã được xây dựng
 • 1:05 - 1:07
  bởi những con người
 • 1:07 - 1:08
  không tham gia vào dự án với tư cách một người làm toàn thời gian
 • 1:08 - 1:10
  và đó là một điều thực sự rất quan trọng
 • 1:12 - 1:14
  Cải tiến không thể xảy ra, trừ phi mọi người cùng chung tay xây dựng, sửa lỗi
 • 1:14 - 1:15
  và điều đó không thể xảy ra
 • 1:15 - 1:17
  nếu như họ không truy cập được tới mã nguồn
 • 1:18 - 1:20
  Và cuối cùng, cái bạn nhận được là một hệ sinh thái phong phú hơn rất nhiều
 • 1:20 - 1:21
  khi bạn có thêm những người
 • 1:21 - 1:23
  luôn luôn thử ý tưởng mới của họ
 • 1:23 - 1:24
  xem ý tưởng đó có hữu hiệu hay không
 • 1:24 - 1:26
  và đôi khi, chúng tôi tìm được ý tưởng ấy
 • 1:26 - 1:27
  và chúng tôi nói rằng "đó quả là ý tưởng hay
 • 1:27 - 1:28
  chúng tôi rất muốn được sử dụng ý tưởng đó
 • 1:28 - 1:29
  và chúng tôi sẽ đưa ý tưởng đó tới tất cả mọi người"
 • 1:30 - 1:31
  Mozilla là một cuộc thử nghiệm vô cùng quan trọng
 • 1:31 - 1:32
  bởi chúng tôi hoạt động
 • 1:32 - 1:33
  giống như một công ty có lợi nhuận
 • 1:33 - 1:35
  chúng tôi có sản phẩm chất lượng cao
 • 1:35 - 1:36
  chúng tôi có khách hàng
 • 1:36 - 1:37
  và thay vì cổ đông
 • 1:37 - 1:38
  - những người muốn có thêm lợi ích -
 • 1:38 - 1:40
  thì chúng tôi có một sứ mạng
 • 1:40 - 1:41
  sứ mạng giữ cho web luôn luôn được mở
 • 1:41 - 1:42
  và giúp các bạn chọn lựa
 • 1:42 - 1:44
  bởi thế, chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận
 • 1:44 - 1:46
  và nhờ vậy, chúng tối đưa ra các quyết định về sản phẩm
 • 1:46 - 1:48
  dựa trên trải nghiệm của người dùng
 • 1:48 - 1:50
  và đặt nhiều quyền vào bàn tay con người
 • 1:50 - 1:52
  và xây dựng nên những sản phẩm
 • 1:52 - 1:54
  chú trọng vào chính bạn như một công dân web, chú trọng vào con người
 • 1:54 - 1:55
  chứ không dựa trên
 • 1:55 - 1:57
  ví tiền của bạn
 • 2:08 - 2:09
  chúng tôi làm việc
 • 2:09 - 2:10
  vì một Internet độc lập
 • 2:10 - 2:13
  và không bị hạn chế
 • 2:13 - 2:15
  Nếu Mozilla và các tổ chức khác không chiến đấu với nhau
 • 2:15 - 2:17
  vì những điều này
 • 2:17 - 2:21
  Web sẽ trở thành một loại phương tiện truyền thông đại chúng
 • 2:21 - 2:24
  Nghĩa là, web bị thống trị và chi phối bởi một nhóm người!
 • 2:24 - 2:26
  Định nghĩa về "nguồn mở" (open source) nhấn mạnh
 • 2:26 - 2:32
  vào tinh thần làm việc cùng nhau, không phân biệt đối xử của mọi người
 • 2:32 - 2:35
  Web không chỉ là một thứ để con người tiêu thụ
 • 2:35 - 2:37
  mà chính bạn cũng có thể tác động đến web
 • 2:37 - 2:39
  Chúng tôi tin rằng thế giới nên được vận hành theo cách này
 • 2:39 - 2:42
  và chúng tôi dự định đưa ý tưởng đó
 • 2:42 - 2:43
  vào trong một thứ sản phẩm nằm trong tầm tay của tất cả mọi cá nhân
 • 2:43 - 2:44
  và trở thành một phần mỗi cá nhân ấy
 • 2:44 - 2:46
  và ĐÓ chính là điều tạo nên sự khác biệt
Title:
Mozilla là gì?
Description:

Giới thiệu dự án Mozilla

more » « less
Video Language:
English
Duong Nguyen edited Vietnamese subtitles for What is Mozilla?
Duong Nguyen edited Vietnamese subtitles for What is Mozilla?
Duong Nguyen added a translation

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions