Vietnamese subtitles

← DPR IAN - Nerves (OFFICIAL M/V)

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/12/2021 by Minh Truong.

 1. Này em,
 2. Anh nghe rằng em sắp chuyển đi
 3. Này em,
 4. Điều đó không còn quan trọng nữa
 5. Này em,
 6. Có vẻ điều này sẽ hữu dụng
 7. Đó là lí do
  anh nói với mình
 8. Khi em nằm xuống
  vào tối nay
 9. Đã rất nhiều lần
 10. Anh có thể đợi
 11. Anh vẫn không thể tin
 12. Anh bỏ em lại một mình
 13. Nó xé anh ra làm trăm mảnh,
  Em sẽ chẳng bao giờ biết
 14. Anh đã mong ước nhường nào
  Rằng anh không để em đi
 15. Chào em, dạo này em thế nào?
 16. Anh nghe rằng em đang rất hạnh phúc
 17. Chào em, dạo này em thế nào?
 18. Đừng lo cho anh
  anh vẫn đang sống tốt
 19. Em đến nhà anh
 20. Để lại dấu ấn và dấu vân tay
 21. Anh đang ngồi chỗ mà em đã ngồi
 22. Anh đang tìm kiếm thứ gì đó vô nghĩa
 23. Anh đang khá lo sợ
 24. Anh đang tiến gần đến
 25. Anh đang khá lo sợ
 26. Anh đang tiến gần đến
 27. Chào em, dạo này em thế nào?
 28. Anh nghe rằng em đang rất hạnh phúc
 29. Chào em, dạo này em thế nào?
 30. Đừng lo cho anh
  Anh đang sống rất tốt
 31. Anh đang sống rất tốt
 32. Anh thề đó là sự thật
 33. Anh đang sống rất tốt
 34. Anh thề đó là sự thật
 35. Anh đang khá lo sợ
 36. Anh đang tiến gần đến
 37. Anh đang khá lo sợ
 38. Anh đang tiến gần đến
 39. Anh đang khá lo sợ
 40. Em đang tiến gần đến
 41. Anh thấy lo sợ
  Tìm kiếm em
 42. Khi em không có ở đây
 43. Anh xin lỗi
 44. Anh rất đau khổ khi biết
 45. Em đang đợi ở đó
 46. Anh xin lỗi
 47. Anh sẽ hát cho em
 48. Để cho em thấy anh thực sự quan tâm
 49. Anh xin lỗi
 50. Khi anh để em lại một mình
 51. Anh biết điều đó không công bằng
 52. Bởi vì anh yêu em
 53. Anh yêu em