Vietnamese subtitles

← 12-15 Use Return Value from Method - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Đầu tiên chúng ta sẽ sửa đổi ký số của phương pháp calculatePrice
 2. để có được kiểu dữ liệu trả lại thích hợp.
 3. Chúng ta cũng sẽ giả định rằng không có tham số đầu vào.
 4. Đây là cách mà phương pháp calculatePrice được xác định.
 5. Mục đích của phương pháp này là để tính tổng giá của đặt hàng
 6. và sau đó trả lại giá trị đó.
 7. Giá phải là số nguyên do đó
 8. chúng ta phải thay đổi kiểu dữ liệu trả lại từ vô hiệu sang int.
 9. Điều đó được thực hiện như là nhiệm vụ đầu tiên.
 10. Câu đố cũng yêu cầu đảm bảo chắc chắn rằng không có tham số đầu vào, và
 11. đó là những gì chúng ta đang có ở đây.
 12. Bây giờ nhiệm vụ thứ hai là sửa đổi bên trong phương pháp
 13. để đảm bảo rằng chúng ta đang tính toán giá đúng của đặt hàng.
 14. Và giả định rằng giá là 5$ cho một cốc cà phê.
 15. Bên trong phương pháp này chúng ta lấy số lượng cốc cà phê đặt hàng.
 16. Và chúng ta nhân nó với 5$ một cốc cà phê.
 17. Kết quả thu được là tổng giá đặt hàng.
 18. Vì vậy dòng mã lệnh này đã bị phá vỡ.
 19. Nhưng tôi thấy có hai vấn đề, giá biến đổi không bao giờ được sử dụng và
 20. có lỗi sai báo thiếu câu lệnh trả lại.
 21. Giá trị trả lại của phương pháp này là một số nguyên, nhưng chúng ta không trả lại giá trị gì.
 22. Tại thời điểm này mã lệnh của chúng ta giống như chúng ta nói.
 23. Chúng ta cần một dòng yêu cầu giá trị trả lại và sau đó đặt giá trị thực tế vào đây và
 24. giá trị trả lại sẽ là giá tiền.
 25. Do đó, tôi sẽ thêm giá, là một biến số mà chúng ta xác định ở đây.
 26. Tuyệt, vậy là bây giờ không còn lỗi nào nữa.
 27. Chúng ta cũng cần sửa đổi Java DOC.
 28. Qua đó chúng ta nêu rõ rằng chúng ta đã chuyển tổng giá.
 29. Bằng cách đó khi ai đó áp dụng phương pháp này, họ biết họ sẽ đạt được điều gì.
 30. Được rồi, bây giờ chúng ta đã hoàn thành tất cả các bước để xác định phương pháp này.
 31. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang phần khi nào nên áp dụng phương pháp này.
 32. Trong phạm vi phương pháp submitOrder, chúng ta nên áp dụng phương pháp calculatePrice.
 33. Hiện nay việc tính giá không thuộc mục nào.
 34. Tôi sẽ sao chép, và tôi sẽ dán giá vào đây.
 35. Bởi vì trước đây chúng ta tính giá của đặt hàng theo dòng
 36. trong phương pháp gửi đặt hàng, nhưng bây giờ chúng ta có phương pháp để tính giá.
 37. Vì vậy tôi sẽ dán giá ở đây.
 38. Giờ thì bỏ dấu chấm phẩy bổ sung.
 39. Bạn sẽ nhận thấy giá là một biến số địa phương trong phương pháp này, và
 40. cũng trong phương pháp này.
 41. Sẽ không có vấn đề gì nếu biến số trùng tên,
 42. bởi vì chúng khác nhau với phạm vi biến đổi.
 43. Do đó mức giá biến đổi ở đây hoàn toàn không liên quan với biến đổi ở đây.
 44. Giá được cập nhật và tạo ra một cách độc lập với nhau.
 45. Và khi phương pháp này hoàn thành thực thi, biến số giá này sẽ không còn.
 46. Được rồi, chúng ta quay lại phương pháp submitOrder nào.
 47. Như vậy chúng ta đã tính giá và
 48. lưu trữ giá trong biến số, và sau đó chúng ta có thể sử dụng nó để tạo ra thông tin giá.
 49. Như vậy, thực ra, tất cả mã lệnh này có thể đều giống nhau.
 50. Chúng ta đã ghép nối số nguyên,
 51. giá, vào tổng chuỗi với biểu tượng tiền tệ.
 52. Sau đó chúng ta ghép nối “Cảm ơn!” và sau đó chỉ hiển thị nó trên màn hình.
 53. Như vậy tôi sẽ xóa những dòng trống, thừa và lưu lại, rồi
 54. sau đó chúng ta có thể chạy ứng dụng trên thiết bị của chúng ta.
 55. Được rồi, như vậy là tôi đã thay đổi số lượng, và
 56. nhấn ORDER, cuối cùng nó hiển thị đúng giá 25$.
 57. Tuyệt vời, phương pháp hoạt động chính xác.
 58. Nhưng làm thế nào tôi đảm bảo rằng phương pháp calculatePrice đang thực sự
 59. hoạt động bởi vì không có người dùng nào nhìn thấy sự thay đổi của ứng dụng của chúng ta so với trước đó.
 60. Dưới đây là một vài kỹ thuật bạn có thể làm để xác minh mã lệnh của bạn
 61. đang hoạt động.
 62. Tôi có thể nhận được giá trị trả lại là một con số điên rồ, 700 chẳng hạn.
 63. Hãy lưu mã lệnh của tôi và chạy ứng dụng.
 64. Bây giờ điều tôi mong đợi là nếu tôi thay đổi số lượng và
 65. nhấn nút ORDER, tôi sẽ nhận được mức giá là 700$.
 66. Bằng cách đó tôi sẽ biết rằng phương pháp tính giá này thực sự được áp dụng.
 67. Và đúng như vậy, thật tuyệt.
 68. Bây giờ tôi có thể xem lại thay đổi này.
 69. Một cách khác để kiểm tra xem phương pháp này có được thực thi hay không
 70. đó là thêm điểm dừng ở đây.
 71. Do đó tôi sẽ nhấp vào biểu tượng gỡ lỗi nhỏ này và
 72. sau đó hệ apple của chúng ta chạy chế độ gỡ lỗi.
 73. Nếu tôi thay đổi số lượng và
 74. Tôi nhấn order (đặt hang), thì tôi hi vọng rằng ứng dụng sẽ tạm dừng ở điểm này.
 75. Và đúng như vậy.
 76. Như vậy bây giờ chúng ta đang dùng phương pháp tính giá.
 77. Có một biến toàn cầu, số lượng.
 78. Và nếu tôi bỏ qua bước sang dòng tiếp theo thì tôi thấy rằng bây giờ có một biến địa phương,
 79. Giá được thiết lập là 15$ do số lượng là 3, 3 nhân 5 bằng 15, tuyệt.
 80. Như vậy, phương pháp tính giá thực sự được áp dụng, và
 81. nếu tôi nhấn Resume (Tiếp tục), thì nó cập nhật chính xác trên màn hình.