Return to Video

01-03 Intro to the App: Lesson Map

 • 0:00 - 0:02
  Được rồi, chúng ta
  đã đăng kí quá nhiều.
 • 0:02 - 0:04
  Có quá nhiều thứ để dạy họ.
 • 0:04 - 0:06
  Chúng ta nên nói gì đây?
 • 0:06 - 0:08
  Ý kiến hay đấy, tôi cần một thứ.
 • 0:08 - 0:10
  Anh đi đâu đấy?
 • 0:10 - 0:12
  Đây, cái này cho cô.
 • 0:13 - 0:13
  Cám ơn.
 • 0:15 - 0:16
  Hãy đổ ra vài hạt.
 • 0:16 - 0:17
  Anh đang làm gì thế?
 • 0:17 - 0:20
  Đây không phải cà phê của chúng ta
  nhưng hãy giả vờ là vậy.
 • 0:20 - 0:21
  Được thôi.
 • 0:21 - 0:22
  Được rồi.
 • 0:22 - 0:25
  Tôi muốn tạo ra một đường cà phê,
 • 0:25 - 0:28
  đại diện cho quá trình
  học viên sẽ đi cùng chúng ta.
 • 0:28 - 0:29
  Ồ, tôi thích đấy.
 • 0:29 - 0:32
  Lấy đây là học viên của chúng ta
  và đây là nơi bắt đầu.
 • 0:32 - 0:34
  Ồ, và đây có thể là nơi họ kết thúc.
 • 0:34 - 0:37
  Phải, và cũng là nơi họ trở thành
  nhà phát triển Android?
 • 0:37 - 0:40
  Và chúng ta đang tập trung
  vào phần này của khóa học,
 • 0:40 - 0:41
  nên vị trí chúng ta ở đây.
 • 0:41 - 0:42
  Tôi sẽ dọn phần này
 • 0:42 - 0:45
  và tập trung vào phần chính của khóa học.
 • 0:45 - 0:48
  Có ba bài học chính của khóa.
 • 0:48 - 0:49
  Ba thôi á?
 • 0:49 - 0:51
  Bây giờ cứ xem là ba, được chứ?
 • 0:51 - 0:52
  Được rồi.
 • 0:52 - 0:53
  Vậy đây là bài 1, 2 và 3.
 • 0:55 - 0:57
  Hãy nói về bài 1.
 • 0:57 - 1:01
  Tôi sẽ tập trung vào đó và dọn chỗ bụi.
 • 1:01 - 1:04
  Tôi sẽ chia phần này thành 3 phần,
 • 1:04 - 1:07
  và cô có thể đã đoán ra được
  con số yêu thích của tôi.
 • 1:07 - 1:08
  Là?
 • 1:08 - 1:09
  - 2?
  - 3.
 • 1:09 - 1:10
  Được rồi.
 • 1:10 - 1:13
  Chúng ta nên làm gì đầu tiên ở bài 1?
 • 1:15 - 1:17
  Tôi nghĩ họ nên tìm hiểu về view.
 • 1:17 - 1:20
  View, thứ bạn thấy
  trên điện thoại, ô trống,
 • 1:20 - 1:22
  radio, hình ảnh,
  dãy kí tự và tương tự.
 • 1:22 - 1:24
  - Ừ, chính xác.
  - Vậy chúng ta giới thiệu phần đó ở đây.
 • 1:24 - 1:28
  - Ở phần 2 của bài 1-
  - Sau đó họ có thể tìm hiểu về
 • 1:28 - 1:29
  cách thiết kế view.
 • 1:29 - 1:33
  Ồ được rồi, vậy bạn sẽ đổi màu sắc
  của một phông chữ hay kích thước ảnh.
 • 1:33 - 1:34
  Chính xác.
 • 1:34 - 1:39
  Và phần 3, chúng ta nên dạy họ
  cách sắp xếp vị trí view trên màn hình.
 • 1:39 - 1:43
  Như ở góc cuối trái hay góc trên phải
  hay ở giữa màn hình.
 • 1:43 - 1:44
  Tuyệt,
 • 1:44 - 1:45
  hãy bắt đầu từ chỗ khởi đầu.
 • 1:46 - 1:50
  Việc đầu tiên khi làm việc với Android
  là biết thứ được gọi là view.
 • 1:50 - 1:51
  View.
Title:
01-03 Intro to the App: Lesson Map
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
01:53

Vietnamese subtitles

Revisions