Return to Video

Kto zabił wzrost gospodarczny?

 • 0:02 - 0:05
  Kto zabił wzrost gospodarczy
 • 0:05 - 0:09
  Tekst i narracja:
 • 0:09 - 0:24
  Produkcja:
 • 0:24 - 0:38
  Reżyseria:
 • 0:38 - 0:39
  Słyszałeś ich,
 • 0:39 - 0:42
  Polityków, ekonomistów, prezesów - wszystkich mówiących to samo:
 • 0:42 - 0:44
  Gospodarka wraca do siebie!
 • 0:44 - 0:46
  To znaczy do czego?
 • 0:46 - 0:49
  Do swojego normalnego stanu nieprzerwanego wzrostu.
 • 0:49 - 0:53
  W ciągu następnych pięciu minut zobaczymy dlaczego się mylą,
 • 0:53 - 0:57
  Dlaczego wzrost gospodarczy w praktyce się skończył
 • 0:57 - 1:00
  i co to znaczy dla gospodarki, dla Ciebie
 • 1:00 - 1:02
  i dla Twojej rodziny.
 • 1:02 - 1:07
  Zaczęło się to kilka wieków temu. Ekspansja ekonomiczna zdarzała się już wcześniej
 • 1:07 - 1:09
  ale była powolna i cykliczna.
 • 1:09 - 1:15
  Imperia rodziły się i upadały.
 • 1:15 - 1:17
  Ale wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej
 • 1:17 - 1:21
  błyskawiczny wzrost stał się normą.
 • 1:21 - 1:24
  Ekonomiści mówią, że stało się tak z powodu innowacji,
 • 1:24 - 1:27
  podziału pracy, ekspandującego handlu,
 • 1:27 - 1:30
  ale było tak przede wszystkim z powodu taniej energii.
 • 1:30 - 1:33
  Energia jest niezbędna do każdego działania a dzięki taniemu węglowi i ropie ludzie mogli
 • 1:33 - 1:38
  nagle zrobić więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Najpierw węgiel, potem ropa, przyśpieszyły handel,
 • 1:38 - 1:41
  zasilając nasze cenne wynalazki:
 • 1:41 - 1:42
  koleje,
 • 1:42 - 1:44
  samochody i samoloty.
 • 1:44 - 1:45
  Ekonomiści
 • 1:45 - 1:49
  założyli, że wzrost może trwać w nieskończoność.
 • 1:49 - 1:51
  Absurdalne założenie.
 • 1:51 - 1:55
  Nikt nie przestał myśleć, że ten wzrost odbywał się
 • 1:55 - 1:59
  na maleńkiej planecie z określoną ilością ropy i gleby,
 • 1:59 - 2:01
  z określoną ilością lasów i ryb.
 • 2:01 - 2:04
  Rośliśmy w czasie pożyczonym
 • 2:04 - 2:07
  i wszyscy uzależniliśmy się od wzrostu.
 • 2:07 - 2:11
  Rosnący PKB stał się dla nas podstawową miarą sukcesu.
 • 2:11 - 2:15
  Więcej i szybciej oznaczało lepiej.
 • 2:15 - 2:18
  Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się w latach 70-tych.
 • 2:18 - 2:22
  Grupa naukowców wprowadziła do komputera dane dotyczące wzrostu populacji,
 • 2:22 - 2:24
  rosnącej konsumpcji
 • 2:24 - 2:26
  i wyczerpywania się surowców.
 • 2:26 - 2:27
  Doszli do wnioski, że
 • 2:27 - 2:30
  istnieją granice wzrostu.
 • 2:30 - 2:32
  Ekonomiści głównego nurtu
 • 2:32 - 2:37
  atakowali te spostrzeżenia, używając oszukańczych chwytów retorycznych ale czterdzieści lat później
 • 2:37 - 2:40
  te same spostrzeżenia wciąż są aktualne.
 • 2:40 - 2:43
  W rzeczywistości gospodarki krajów rozwiniętych
 • 2:43 - 2:49
  weszły w okres stagnacji całe lata temu, w momencie kiedy surowce zaczęły się wyczerpywać.
 • 2:49 - 2:52
  Rządy, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zadłużały się po uszy
 • 2:52 - 2:57
  dzięki łatwej dostępności kredytu. W systemie finansowym powstawały
 • 2:57 - 3:02
  coraz bardziej skomplikowane papiery wartościowe i instrumenty pochodne po to by wchłonąć cały ten dług
 • 3:02 - 3:09
  i rozmnażać w nieskończoność wydumane zyski z wydumanych aktywów.
 • 3:09 - 3:15
  Ale pieniądze i dług zależne są od surowców naturalnych.
 • 3:15 - 3:20
  Gromadząc dług rok po roku, podwajając go nieustannie - gromadziliśmy kwity na surowce
 • 3:20 - 3:23
  których ilość zmniejszała się w czasie gdy je zużywaliśmy.
 • 3:23 - 3:25
  To była piramida finansowa,
 • 3:25 - 3:27
  największa ze wszystkich baniek spekulacyjnych
 • 3:27 - 3:29
  i w roku 2008
 • 3:29 - 3:31
  ta bańka pękła.
 • 3:31 - 3:34
  Rządy i banki centralne starały się z powrotem ją napompować, przy użyciu dofinansowań
 • 3:34 - 3:38
  i pakietów stymulujących, finansowanych przez dług publiczny.
 • 3:38 - 3:41
  Ale istnieją praktyczne granice długu
 • 3:41 - 3:43
  i zbliżamy się do nich.
 • 3:43 - 3:46
  Istnieją praktyczne granice dla źródeł energii
 • 3:46 - 3:48
  i do nich też się zbliżamy.
 • 3:48 - 3:52
  Planeta, na której żyjemy może wchłonąć ograniczoną ilość naszych odpadów
 • 3:52 - 3:55
  i efektów katastrof przemysłowych
 • 3:55 - 3:57
  do tej granicy też się zbliżyliśmy.
 • 3:57 - 4:00
  Wmawia nam się, że gospodarka wraca do siebie
 • 4:00 - 4:04
  ale po odjęciu nowego długu, zgromadzonego przez rząd od 2008 roku
 • 4:04 - 4:06
  w celu ożywienia gospodarki
 • 4:06 - 4:09
  nie było żadnego realnego wzrostu.
 • 4:09 - 4:11
  Nie ma żadnej poprawy
 • 4:11 - 4:15
  są tylko zabiegi powiększające dług.
 • 4:15 - 4:18
  Zastawiliśmy już przyszłość naszych wnuków
 • 4:18 - 4:23
  ale by uchronić gospodarkę przed recesją, musielibyśmy zadłużyć się jeszcze bardziej.
 • 4:23 - 4:24
  Gra skończona.
 • 4:24 - 4:29
  osiągnęliśmy granice wzrostu gospodarczego, takiego, jaki znaliśmy do tej pory.
 • 4:29 - 4:31
  Okłamują Cię.
 • 4:31 - 4:32
  Ale niewiele mogą na to poradzić
 • 4:32 - 4:34
  Wszyscy uzależniliśmy się od wzrostu.
 • 4:34 - 4:37
  Wszyscy chcemy mieć lepszą pracę i większe zyski z inwestycji
 • 4:37 - 4:41
  ale żyjemy na skończonej planecie.
 • 4:41 - 4:45
  Koniec wzrostu to nie wina żadnej partii politycznej
 • 4:45 - 4:49
  choć niektórzy ludzie zyskali na wzroście więcej niż inni.
 • 4:49 - 4:54
  Możemy żyć bez wzrostu gospodarczego ale to wymaga od nas robienia pewnych rzeczy
 • 4:54 - 4:56
  inaczej.
 • 4:56 - 5:00
  Naszym punktem odniesienia i celem w życiu powinien być taki postęp, który nie wymaga
 • 5:00 - 5:05
  zwiększenia konsumpcji paliw kopalnych i innych wyczerpujących się surowców
 • 5:05 - 5:10
  albo gromadzenia coraz większego długu.
 • 5:10 - 5:12
  Wolność, bycie z ludźmi, których kochamy.
 • 5:12 - 5:14
  Dobre zdrowie i czas na to by się nim cieszyć.
 • 5:14 - 5:17
  Bezpieczne, szczęśliwe społeczności.
 • 5:17 - 5:23
  Musimy wspólnie pracować nad budową lokalnych gospodarek w których możemy żyć i prosperować.
 • 5:23 - 5:25
  Ale, i jest to duże ale...
 • 5:25 - 5:30
  bez tanich paliw kopalnych i bez pożyczania z przyszłości
 • 5:30 - 5:32
  im dłużej będziemy zwlekać
 • 5:32 - 5:35
  tym trudniej będzie to osiągnąć.
 • 5:35 - 5:38
  Wzrost gospodarczy - to koniec.
 • 5:38 - 5:40
  Idźmy naprzód.
 • 6:05 - 6:20
  Możemy lepiej
 • 6:22 - 6:28
  Treść tego filmu pochodzi z ostatniej książki narratora
 • 6:28 -
  pt. The End of Growth (Koniec Wzrostu) - dostępna w księgarniach
Title:
Kto zabił wzrost gospodarczny?
Description:

**PLEASE SHARE**
Excerpted from: http://www.endofgrowth.com
Richard Heinberg propose a startling diagnosis: humanity has reached a fundamental turning point in its economic history. The expansionary trajectory of industrial civilization is colliding with non-negotiable natural limits.

** Please understand that we fit all we could into a five minute video. Yes, there are many issues and nuances left out. You'll find most addressed in the book from which this material was excerpted: http://www.endofgrowth.com***

"Why have mainstream economists ignored environmental limits for so long? If Heinberg is right, they will have much explaining to do." -- LESTER BROWN, Founder Earth Policy Institute

"Heinberg shows how peak oil, peak water, peak food, etc. lead not only to the end of growth, but to the beginning of a new era of progress without growth." -- HERMAN E. DALY, Professor Emeritus, School of Public Policy, University of Maryland

"By the time you finish Heinberg's book, you will have 2 conclusions: This is the end of economic growth and it is our problem, not our childrens'. It's time to get ready. This book is the place to start." --PAUL GILDING -- Former head of Greenpeace International

"Richard has rung the bell on the limits to growth. Our shift from quantity of consumption to quality of life is the great challenge of our generation. Frightening...but ultimately freeing." --JOHN FULLERTON - President and Founder, Capital Institute

DONATIONS:
We're a small nonprofit who stretch our budget to achieve great things. We need your help! http://www.postcarbon.org/donate

ANIMATION:
(The Amazing) MONSTRO DESIGN: http://www.monstrodesign.com

TRANSLATIONS:

TURKISH: http://dotsub.com/view/7cc25150-ac01-47c9-a5de-b3acc731fb30 (select from menu)

SPANISH: http://dotsub.com/view/7cc25150-ac01-47c9-a5de-b3acc731fb30 (select from menu)

ITALIAN: http://dotsub.com/view/7cc25150-ac01-47c9-a5de-b3acc731fb30 (select from menu) - thanks to Cristiano Bottone

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:31
Tisquantum edited Polish subtitles for Who Killed Economic Growth?
Tisquantum edited Polish subtitles for Who Killed Economic Growth?
Tisquantum added a translation

Polish subtitles

Revisions Compare revisions