Return to Video

03-79 Ghép màu

 • 0:02 - 0:06
  Những con số này nhìn khá bí ẩn. Ta sẽ nói về màu sắc và
 • 0:06 - 0:11
  ý nghĩa của những con số này.
  Chúng ta cho một vài màu xác định sẵn ra ngoài, chúng đây nè
 • 0:11 - 0:16
  và đây là giá trị RGB của chúng, dù đã được trộn lẫn.
  Bạn có thể ghép mỗi cặp
 • 0:16 - 0:21
  giá trị RGB với màu của chúng không?
  Bạn có thể làm được bất kể bạn có nhớ
 • 0:21 - 0:26
  màu magenta hay không. Nhắc lại để bạn nắm rõ hơn,
 • 0:26 - 0:30
  đây là cách mà bạn viết code để tô màu magenta cho cái box.
  Và đây là cách
 • 0:30 - 0:32
  bạn viết code để tô màu a cho cái box.
Title:
03-79 Ghép màu
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:33

Vietnamese subtitles

Revisions