Return to Video

Kućne crkve

 • 0:00 - 0:04
  Dobrodošli na ovaj video!
  Uzbuđen sam što ćemo govoriti o crkvi.
 • 0:04 - 0:07
  Sa mnom su Džastin i Bruk.
  Sa nama je i mali Sion,
 • 0:07 - 0:10
  najmlađi od četvoro dece.
 • 0:10 - 0:12
  Želimo da govorimo o crkvi.
 • 0:12 - 0:16
  Upravo mi je izašla nova knjiga
  "Isusov poziv"
 • 0:16 - 0:21
  i veoma sam uzbuđen zbog toga.
  Verujem da je vreme da vidimo novi pokret,
 • 0:21 - 0:27
  kada se radi o tome da počnu nova,
  organska, moćna kućna zajedništva.
 • 0:28 - 0:30
  Čućemo njihovu priču,
  šta su oni videli.
 • 0:30 - 0:35
  Želim reći, pre mnogo godina,
  kada sam se upoznao sa kućnom crkvom,
 • 0:35 - 0:38
  organskom crkvom, jednostavnom
  crkvom, ima mnogo naziva,
 • 0:38 - 0:42
  bio sam deo mreže "Jednostavne crkve"
  u Evropi, pre nego što smo došli u Ameriku.
 • 0:43 - 0:45
  Tamo je bilo mnogo toga što je bilo dobro,
 • 0:45 - 0:49
  ali kad sam se okrenuo,
  za mnogo toga
 • 0:49 - 0:51
  osetio sam da je falilo,
 • 0:51 - 0:55
  neke stvari koje sam video,
  u nekim krugovima,
 • 0:55 - 1:01
  mnogo smo govorili o važnosti
  organske strukture.
 • 1:01 - 1:03
  I ja u to verujem.
 • 1:03 - 1:08
  Ali nismo toliko pričali o vinu
  koje sipamo u mehove.
 • 1:09 - 1:14
  Možete imati dobar vinski meh,
  ali ako u njega stavite pogrešno vino,
 • 1:14 - 1:16
  ništa se neće promeniti.
 • 1:16 - 1:21
  Ono što sada vidim, a nadam se
  da će biti jasno u mojoj novoj knjizi,
 • 1:22 - 1:26
  prvo i osnovno, radi se o životu.
 • 1:26 - 1:31
  Radi se o evanđelju, učeništvu,
  da se ljudi istinski oslobode,
 • 1:31 - 1:35
  da leče bolesne, isteruju demone,
  i sve to.
 • 1:35 - 1:41
  Ali kada je sve to u redu,
  ako to stavite u stari sistem,
 • 1:41 - 1:43
  polomićete ga.
 • 1:43 - 1:46
  Ali ako to stavite u dobru strukturu,
  doći će do umnožavanja.
 • 1:46 - 1:51
  O tome želimo ovde da govorimo.
  Nadam se da ste spremni.
 • 1:52 - 1:55
  Vi imate predivnu priču.
  Iskusili ste Boga.
 • 1:56 - 2:02
  Bili ste na misionarskom putovanju u
  Africi i Nepalu. Posvuda ste išli.
 • 2:02 - 2:07
  Ali pre 18 meseci počeli ste sa
  kućnim zajedništvima.
 • 2:07 - 2:11
  Fokus nisu bila kućna zajedništva.
  Fokus je bio: stvarajmo učenike.
 • 2:11 - 2:15
  Možete li nam reći šta vas je tamo
  dovelo i šta se dogodilo?
 • 2:15 - 2:21
  Primetili smo da u ljudima, u telu Hristovom,
  postoji nedostatak poslušnosti Isusu.
 • 2:21 - 2:25
  Bilo je zasnovano na znaju.
  Uzeli smo to na sebe.
 • 2:25 - 2:29
  Osetili smo da nas je Gospod pozivao
  da dovodimo ljude u svoj dom zbog učeništva.
 • 2:29 - 2:33
  što se kasnije završilo time da se
  formiraju crkve,
 • 2:33 - 2:37
  što je odično, jer je zapovest
  da stvaramo učenike.
 • 2:37 - 2:40
  I tako, kada smo doveli ljude,
  shvatili smo da je falilo
 • 2:40 - 2:43
  dosta toga u samim osnovama vere.
 • 2:43 - 2:47
  Ne samo da ljudi nisu znali kako
  da podele svoju veru,
 • 2:47 - 2:51
  već ni sami nisu iskusili
  delove evanđelja.
 • 2:51 - 2:54
  Mislim da ono najvažnije,
 • 2:55 - 2:58
  o čemu treba razgovarati,
  što treba izneti,
 • 2:58 - 3:04
  bilo da razgovarate sa jednom osobom
  ili grupom, zajednicom vernih,
 • 3:04 - 3:05
  to je evanđelje samo.
 • 3:05 - 3:10
  Postarati se da je svako prošao
  kroz pokajanje ka Bogu,
 • 3:10 - 3:12
  da su primili Svetoga Duha,
 • 3:12 - 3:17
  da su odsekli stari život kroz
  vodeno krštenje, sve to.
 • 3:17 - 3:19
  I kada sve to iskuse,
  postaju stabilni
 • 3:19 - 3:23
  i onda ih možete početi opremati
  i obučavati da služe.
 • 3:23 - 3:27
  - Sastajali ste se sa crkvenim ljudima?
  - Da.
 • 3:28 - 3:32
  Crkveni ljudi su dobili to što im je falilo.
 • 3:32 - 3:36
  Za neke ljude to je bilo pokajanje,
  istinsko krštenje, ostavljanje starog života,
 • 3:36 - 3:41
  Sveti Duh, ili su išli kroz život sa
  neopraštanjem i povređenošću,
 • 3:41 - 3:43
  te je bilo potrebno da to ostave,
  da budu oslobođeni.
 • 3:43 - 3:46
  Onda ste počeli da viđate ljude kako
  se oslobađaju. Je li tako?
 • 3:46 - 3:47
  Tako je.
 • 3:47 - 3:49
  Počeli ste da se sastajete
  i počelo je da raste?
 • 3:49 - 3:51
  Da, apsolutno.
 • 3:51 - 3:55
  Počeli smo da se sastajemo sa pojedincima.
  Jednom kada su dobili tu osnovu,
 • 3:55 - 3:59
  prirodno je bilo
 • 3:59 - 4:01
  da su poželeli da to podele
  sa drugim ljudima.
 • 4:01 - 4:03
  I mi smo to ohrabrivali.
 • 4:03 - 4:06
  Besplatno vam je dato. Sada idite
  i besplatno dajte to što vam je dato.
 • 4:06 - 4:08
  Ne možete to zadržati za sebe.
 • 4:08 - 4:12
  Učili smo ih i obučavali
  u praktičnim stvarima,
 • 4:12 - 4:15
  da idu i govore o tome šta
  se zbilo u njihovim životima.
 • 4:15 - 4:18
  Pomagali smo im da razumeju evanđelje
  i da se osećaju slobodno
 • 4:18 - 4:20
  kada govore sa ljudima,
  počev od članova porodice
 • 4:20 - 4:24
  i prijatelja.
  U roku od nekoliko nedelja videmo smo
 • 4:24 - 4:28
  umnožavanje.
  Osobi iz te prvobitne grupe
 • 4:28 - 4:31
  sa kojom smo počeli, rekli smo:
  Sada je tvoj red da uvedeš te ljude
 • 4:31 - 4:35
  u svoj dom. Ne dovodite ih ovde,
  da bismo mi postali velika crkva
 • 4:35 - 4:39
  za nekoliko nedelja. Vodite ih
  u svoj dom ili nek bude u njihovom domu,
 • 4:39 - 4:44
  i postavite osnovu evanđelja,
  postarajte se da su rođeni ponovo ispravno,
 • 4:44 - 4:47
  i onda vi počnite da ih vodite.
  Potrebno je da ste samo malo dalje
 • 4:47 - 4:49
  od osobe koju podučavate.
 • 4:49 - 4:51
  Ako ne znate odgovor na njihovo
  pitanje, imate druge koji znaju.
 • 4:51 - 4:53
  Idete kod njih i postavljate
  im pitanja.
 • 4:56 - 4:59
  U poslednjih 18 godina počeli ste
  devet zajedništava i to raste...
 • 4:59 - 5:00
  18 meseci.
 • 5:00 - 5:05
  18 meseci, oprostite. Dakle, za 18 meseci
  devet zajedništava, i raste.
 • 5:06 - 5:09
  Jedna stvar,
  čitamo o tome u Bibliji,
 • 5:09 - 5:12
  ranim učenicima bilo je zabranjeno
  da govore o Isusu,
 • 5:12 - 5:16
  ali oni su rekli: Ne možemo prestati
  da govorimo o tome što smo videli i čuli.
 • 5:16 - 5:20
  Žena kraj bunara ispričala je svima
  u Samariji:
 • 5:20 - 5:23
  Hej, srela sam čoveka koji mi je rekao
  sve o meni.
 • 5:23 - 5:30
  Postojalo je to uzbuđenje kada su
  ljudi iskusili taj pravi život.
 • 5:30 - 5:34
  I to mora biti osnova.
  To je vino - taj pravi život.
 • 5:34 - 5:37
  Ako proučite pokret kućnih crkava
  u Kini,
 • 5:38 - 5:43
  znam da su 90% njih,
  kada su počeli pre mnogo godina,
 • 5:44 - 5:48
  bili evanđelisti, jer nisu mogli
  da prestanu da pričaju o tome.
 • 5:48 - 5:54
  Nije kao uzmemo sad crkvene ljude,
 • 5:54 - 5:55
  izbičujemo ih i kažemo:
  Moraš da pričaš o Isusu.
 • 5:55 - 5:59
  Ne, uzmemo crkvene ljude, osiguramo
  se da budu ispravno spaseni i rođeni ponovo,
 • 5:59 - 6:04
  uzbuđeni su zbog života, a onda se rast
  nekako dešava automatski.
 • 6:04 - 6:06
  Kako je počeo da se odvija rast?
 • 6:06 - 6:09
  Je li bilo od osobe do osobe,
  kroz odnose?
 • 6:09 - 6:11
  Da. Mnogo puta kroz odnose,
 • 6:11 - 6:15
  ali želim reći takođe...
 • 6:16 - 6:19
  Od svog tog uzbuđenja na početku
  kada su ljudi oslobođeni,
 • 6:19 - 6:22
  u zajedništvu su crkveni ljudi
  oslobođeni, ispunjeni Svetim Duhom,
 • 6:22 - 6:24
  izbavljeni, sve to,
  vrlo je uzbudljivo.
 • 6:24 - 6:29
  Ali kada svi postanu stabilni,
  ako ne širite dalje ovu poruku
 • 6:29 - 6:32
  sa svojom zajednicom, ako ne nastavite
  da vidite silu Božju da deluje kroz vas,
 • 6:32 - 6:37
  postaje veoma dosadno, jer se vaše
  oči okreću ka vama samima.
 • 6:37 - 6:41
  Primetili smo da kada prođe nekoliko
  meseci, neko vreme
 • 6:41 - 6:44
  kada su svi stabilni,
  morali smo se osigurati
 • 6:44 - 6:48
  da kada dođemo zajedno,
  da naš fokus bude Isus Hrist.
 • 6:48 - 6:51
  I kada nam je fokus da Isus Hrist
  bude na našim sastancima,
 • 6:51 - 6:56
  On će nas podsetiti na misiju.
  A ta misija nije crkva.
 • 6:56 - 6:59
  Je li tako? Crkva ima misiju.
 • 6:59 - 7:02
  Nije cilj da se mi okupimo,
 • 7:02 - 7:05
  već da se okupimo kako bi ohrabrili,
  uzdigli i opremili jedni druge
 • 7:05 - 7:09
  u prisustvu Hrista i da izađemo
  da podelimo evanđelje sa svetom.
 • 7:09 - 7:12
  U uvodu moje knjige "Isusov poziv"
  govorim o tri stvari:
 • 7:12 - 7:15
  o crkvi, misiji i Hristu.
 • 7:15 - 7:19
  Često počinjemo sa crkvom,
  našim sistemom, našom kulturom,
 • 7:19 - 7:23
  ljudskim tradicijama, i iz te
  crkvene zgrade,
 • 7:23 - 7:27
  sa svime što ide uz nju, mislimo:
  O, trebalo bi da idemo i u misiju,
 • 7:27 - 7:32
  i usred te misije...
  jer se ona odvija u okviru kutije,
 • 7:32 - 7:33
  zaboravljamo Hrista.
 • 7:33 - 7:38
  Ali ako to okrenemo
  i počnemo sa Hristom...
 • 7:38 - 7:43
  nikada ne možete gledati u Hrista
  i reći: Video sam sve.
 • 7:43 - 7:47
  Uvek postoji uzbuđenje.
  Uvek ima nečega novog.
 • 7:47 - 7:50
 • 7:50 - 7:55
 • 7:55 - 7:57
 • 7:57 - 7:59
 • 7:59 - 8:03
 • 8:03 - 8:06
 • 8:06 - 8:11
 • 8:11 - 8:15
 • 8:15 - 8:17
 • 8:17 - 8:21
 • 8:21 - 8:24
 • 8:24 - 8:30
 • 8:30 - 8:34
 • 8:34 - 8:38
 • 8:38 - 8:43
 • 8:43 - 8:47
 • 8:47 - 8:51
 • 8:51 - 8:55
 • 8:55 - 8:58
 • 8:58 - 9:00
 • 9:00 - 9:05
 • 9:05 - 9:10
 • 9:10 - 9:14
 • 9:14 - 9:18
 • 9:18 - 9:21
 • 9:21 - 9:24
 • 9:24 - 9:28
 • 9:28 - 9:31
 • 9:31 - 9:34
 • 9:34 - 9:38
 • 9:38 - 9:41
 • 9:41 - 9:45
 • 9:45 - 9:49
 • 9:49 - 9:52
 • 9:52 - 9:55
 • 9:55 - 9:57
 • 9:57 - 10:01
 • 10:01 - 10:04
 • 10:04 - 10:07
 • 10:07 - 10:11
 • 10:11 - 10:13
 • 10:13 - 10:16
 • 10:16 - 10:19
 • 10:19 - 10:24
 • 10:24 - 10:27
 • 10:27 - 10:31
 • 10:31 - 10:34
 • 10:34 - 10:37
 • 10:37 - 10:40
 • 10:40 - 10:44
 • 10:44 - 10:47
 • 10:47 - 10:49
 • 10:49 - 10:51
 • 10:51 - 10:54
 • 10:54 - 10:56
 • 10:56 - 10:59
 • 10:59 - 11:05
 • 11:05 - 11:07
 • 11:07 - 11:11
 • 11:11 - 11:16
 • 11:16 - 11:18
 • 11:18 - 11:20
 • 11:21 - 11:26
 • 11:26 - 11:31
 • 11:31 - 11:36
 • 11:36 - 11:40
 • 11:40 - 11:43
 • 11:44 - 11:46
 • 11:48 - 11:53
 • 11:53 - 11:57
 • 11:57 - 12:00
 • 12:00 - 12:06
 • 12:06 - 12:09
 • 12:11 - 12:15
 • 12:15 - 12:18
 • 12:18 - 12:22
 • 12:22 - 12:25
 • 12:25 - 12:29
 • 12:29 - 12:32
 • 12:32 - 12:35
 • 12:35 - 12:39
 • 12:39 - 12:44
 • 12:44 - 12:47
 • 12:47 - 12:49
 • 12:49 - 12:53
 • 12:53 - 12:55
 • 12:55 - 12:57
 • 12:57 - 13:01
 • 13:01 - 13:03
 • 13:03 - 13:06
 • 13:06 - 13:09
 • 13:09 - 13:11
 • 13:11 - 13:14
 • 13:14 - 13:17
 • 13:17 - 13:19
 • 13:19 - 13:22
 • 13:22 - 13:25
 • 13:25 - 13:29
 • 13:29 - 13:32
 • 13:32 - 13:37
 • 13:37 - 13:40
 • 13:40 - 13:42
 • 13:42 - 13:46
 • 13:46 - 13:51
 • 13:51 - 13:53
 • 13:53 - 13:57
 • 13:57 - 14:00
 • 14:00 - 14:05
 • 14:05 - 14:09
 • 14:09 - 14:13
 • 14:13 - 14:17
 • 14:18 - 14:24
 • 14:24 - 14:27
 • 14:27 - 14:29
 • 14:29 - 14:31
 • 14:31 - 14:35
 • 14:35 - 14:38
 • 14:38 - 14:41
 • 14:41 - 14:44
 • 14:44 - 14:49
 • 14:49 - 14:53
 • 14:53 - 14:57
 • 14:57 - 15:00
 • 15:00 - 15:05
 • 15:05 - 15:09
 • 15:09 - 15:13
 • 15:13 - 15:17
 • 15:17 - 15:20
 • 15:20 - 15:22
 • 15:22 - 15:25
 • 15:25 - 15:28
 • 15:28 - 15:32
 • 15:32 - 15:35
 • 15:35 - 15:38
 • 15:38 - 15:40
 • 15:40 - 15:43
 • 15:43 - 15:45
 • 15:45 - 15:48
 • 15:48 - 15:51
 • 15:52 - 15:56
 • 15:56 - 16:01
 • 16:02 - 16:06
 • 16:06 - 16:10
 • 16:10 - 16:16
 • 16:16 - 16:21
 • 16:21 - 16:24
 • 16:24 - 16:27
 • 16:27 - 16:29
 • 16:29 - 16:34
 • 16:34 - 16:36
 • 16:36 - 16:39
 • 16:39 - 16:41
 • 16:43 - 16:45
 • 16:45 - 16:48
 • 16:48 - 16:53
 • 16:53 - 16:59
 • 16:59 - 17:05
 • 17:05 - 17:08
 • 17:08 - 17:11
 • 17:11 - 17:15
 • 17:15 - 17:19
 • 17:19 - 17:23
 • 17:23 - 17:27
 • 17:27 - 17:30
 • 17:30 - 17:33
 • 17:33 - 17:36
 • 17:36 - 17:39
 • 17:39 - 17:44
 • 17:44 - 17:47
 • 17:47 - 17:50
 • 17:50 - 17:55
 • 17:55 - 17:58
 • 17:58 - 18:01
 • 18:01 - 18:03
 • 18:04 - 18:07
 • 18:08 - 18:12
 • 18:12 - 18:14
 • 18:14 - 18:19
 • 18:19 - 18:22
 • 18:24 - 18:27
 • 18:27 - 18:30
 • 18:30 - 18:32
 • 18:32 - 18:36
 • 18:36 - 18:39
 • 18:39 - 18:43
 • 18:43 - 18:47
 • 18:47 - 18:49
 • 18:49 - 18:53
 • 18:53 - 18:56
 • 18:56 - 18:58
 • 18:58 - 19:01
 • 19:01 - 19:04
 • 19:04 - 19:07
 • 19:07 - 19:10
 • 19:10 - 19:12
 • 19:12 - 19:14
 • 19:14 - 19:19
 • 19:19 - 19:22
 • 19:22 - 19:27
 • 19:27 - 19:31
 • 19:31 - 19:33
 • 19:33 - 19:37
 • 19:37 - 19:41
 • 19:41 - 19:44
 • 19:44 - 19:48
 • 19:48 - 19:50
 • 19:50 - 19:54
 • 19:54 - 19:57
 • 19:57 - 20:02
 • 20:03 - 20:05
 • 20:05 - 20:09
 • 20:09 - 20:11
 • 20:11 - 20:14
 • 20:14 - 20:17
 • 20:17 - 20:20
 • 20:20 - 20:22
 • 20:22 - 20:25
 • 20:25 - 20:28
 • 20:28 - 20:30
 • 20:31 - 20:34
 • 20:34 - 20:37
 • 20:37 - 20:41
 • 20:41 - 20:44
 • 20:44 - 20:49
 • 20:49 - 20:52
 • 20:52 - 20:55
 • 20:55 - 20:58
 • 20:58 - 21:01
 • 21:01 - 21:04
 • 21:04 - 21:07
 • 21:07 - 21:10
 • 21:10 - 21:13
 • 21:13 - 21:15
 • 21:15 - 21:17
 • 21:17 - 21:20
 • 21:20 - 21:24
 • 21:24 - 21:26
 • 21:26 - 21:28
 • 21:28 - 21:30
 • 21:30 - 21:31
 • 21:31 - 21:35
 • 21:35 - 21:37
 • 21:37 - 21:39
 • 21:39 - 21:42
 • 21:42 - 21:46
 • 21:46 - 21:48
 • 21:48 - 21:51
 • 21:51 - 21:54
 • 21:54 - 21:55
 • 21:55 - 21:57
 • 21:57 - 22:00
 • 22:00 - 22:02
 • 22:02 - 22:05
 • 22:05 - 22:07
 • 22:08 - 22:14
 • 22:14 - 22:17
 • 22:17 - 22:21
 • 22:21 - 22:26
 • 22:26 - 22:30
 • 22:31 - 22:35
 • 22:35 - 22:38
 • 22:38 - 22:41
 • 22:41 - 22:45
 • 22:47 - 22:51
 • 22:51 - 22:55
 • 22:55 - 22:59
 • 22:59 - 23:02
 • 23:02 - 23:06
 • 23:06 - 23:09
 • 23:09 - 23:11
 • 23:11 - 23:15
 • 23:15 - 23:17
 • 23:17 - 23:20
 • 23:20 - 23:25
 • 23:25 - 23:27
 • 23:27 - 23:29
 • 23:29 - 23:33
 • 23:33 - 23:36
 • 23:36 - 23:38
 • 23:38 - 23:40
 • 23:40 - 23:43
 • 23:43 - 23:45
 • 23:45 - 23:49
 • 23:49 - 23:51
 • 23:51 - 23:53
 • 23:53 - 23:56
 • 23:56 - 23:59
 • 23:59 - 24:01
 • 24:01 - 24:05
 • 24:05 - 24:09
 • 24:09 - 24:11
 • 24:11 - 24:13
 • 24:13 - 24:16
 • 24:16 - 24:19
 • 24:19 - 24:22
 • 24:22 - 24:27
 • 24:27 - 24:30
 • 24:30 - 24:33
 • 24:33 - 24:36
 • 24:36 - 24:38
 • 24:39 - 24:41
 • 24:41 - 24:47
 • 24:47 - 24:48
 • 24:49 - 24:54
 • 24:54 - 24:58
 • 24:58 - 25:03
 • 25:04 - 25:08
 • 25:08 - 25:11
 • 25:12 - 25:14
 • 25:15 - 25:19
 • 25:19 - 25:24
 • 25:24 - 25:28
 • 25:28 - 25:32
 • 25:33 - 25:37
 • 25:37 - 25:41
 • 25:42 - 25:46
 • 25:46 - 25:48
 • 25:48 - 25:50
 • 25:50 - 25:55
 • 25:55 - 26:00
 • 26:00 - 26:04
 • 26:04 - 26:09
 • 26:09 - 26:14
 • 26:14 - 26:17
 • 26:17 - 26:20
 • 26:20 - 26:26
 • 26:26 - 26:28
 • 26:28 - 26:32
 • 26:32 - 26:36
 • 26:36 - 26:38
 • 26:38 - 26:42
 • 26:42 - 26:48
 • 26:48 - 26:51
 • 26:51 - 26:57
 • 26:57 - 27:00
 • 27:00 - 27:03
 • 27:03 - 27:08
 • 27:08 - 27:10
 • 27:10 - 27:14
 • 27:15 - 27:18
 • 27:18 - 27:21
 • 27:21 - 27:24
 • 27:24 - 27:29
 • 27:29 - 27:32
 • 27:32 - 27:36
 • 27:36 - 27:38
 • 27:38 - 27:40
 • 27:40 - 27:42
 • 27:42 - 27:47
 • 27:47 - 27:51
 • 27:51 - 27:53
 • 27:53 - 27:57
 • 27:57 - 27:59
 • 27:59 - 28:02
 • 28:02 - 28:07
 • 28:07 - 28:11
 • 28:11 - 28:15
 • 28:16 - 28:19
 • 28:19 - 28:24
 • 28:24 - 28:28
 • 28:28 - 28:32
 • 28:32 - 28:34
 • 28:34 - 28:36
 • 28:36 - 28:38
 • 28:38 - 28:40
 • 28:40 - 28:41
Title:
Kućne crkve
Description:

Već toliko puta rečeno. Nemoj prevoditi dalje. Počela si, ali nema potrebe da završavaš. Toliko puta već ispričano. I nije dobra sistematika izlaganja.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
28:42

Serbian, Latin subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions