Vietnamese subtitles

← 13-07 Scrolling Along

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. Nếu bạn thêm quá nhiều nội dung
  vào trong biểu mẫu đặt hàng
 2. thì phần nội dung có thể bị
  cắt bớt ở cuối trang.
 3. Kiểu như nó bị đẩy ra
  khỏi màn hình và
 4. bạn sẽ không thể nhìn thấy nó nữa.
 5. Một layout theo chiều dọc sẽ
  không cuộn được nếu
 6. nó bị tràn ra
  khỏi giới hạn màn hình.
 7. Bạn cần thêm một thứ gì đó
  vào ứng dụng của bạn
 8. để nó có thể cuộn được.
 9. Đây là một ví dụ tương đối ngớ ngẩn,
  nhưng đơn giản tôi đã copy lại phần view
 10. chúng ta đã có trong layout
  và dán chúng liền với nhau.
 11. Và bạn có thể thấy dù
  vẫn còn nội dung bên ngoài
 12. giới hạn của màn hình này,
  nó cũng không thể cuộn được.
 13. Đây là một lỗi điển hình khi bạn
  chuyển màn hình sang chế độ nằm ngang
 14. và màn hình sẽ bị ngắn hơn
  so với chế độ nằm dọc.
 15. Lúc này sẽ tiện dụng biết bao
  nếu nó có thể cuộn được.
 16. Giờ tôi sẽ để bạn tự tìm hiểu
  cách thực hiện việc này.
 17. Khi đã hoàn thành, hãy mô tả
  cách làm của bạn vào đây.
 18. Bạn có thể sử dụng chiếc lông vũ
  hoặc bàn phím để viết.