Vietnamese subtitles

← 07-08 Using Variables

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Trong loạt bài kiểm tra tiếp theo,
 2. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách
  các biến được sử dụng.
 3. Tất cả các chương trình mà bạn sẽ
  làm trong phần 2, sẽ biên dịch.
 4. Điều đó có nghĩa là máy tính có thể
  hiểu đoạn mã được viết ra
 5. cho chúng, và chúng ta
  sẽ có thể tạo ra một ứng dụng.
 6. Bây giờ, khi các chương trình
  có thể chạy trên điện thoại,
 7. có khả năng rằng chúng có thể
  không thực hiện được mục tiêu dự định.
 8. Điều này được gọi là lỗi logic.
 9. Lỗi logic nghĩa là có
  cái gì đó sai logic mà bạn
 10. thường viết mã.
 11. Hãy xem một chương trình ngắn và
 12. kịch bản ví dụ và tôi sẽ hướng dẫn bạn
  cách giải quyết một trong những lỗi này.
 13. Đây là ví dụ.
 14. Mỗi chương trình này sẽ có một mục tiêu,
  mà sẽ được viết ra ở đây.
 15. Bản thân chương trình sẽ
  được đóng khung màu xanh.
 16. Được rồi, mục tiêu của chương trình này là
  tính toán cái gọi là tình trạng thiếu ngủ.
 17. Bạn cần ngủ bao nhiêu thay đổi chút ít
  tùy theo độ tuổi, nhưng trung bình,
 18. con người cần ngủ khoảng tám
  tiếng mỗi đêm.
 19. Cái mà chương trình này cố gắng làm là
  tính toán sự thiếu ngủ trong một tuần.
 20. Người dùng của chương trình sẽ tiến tới
  và ước tính họ ngủ trung bình bao nhiêu
 21. vào ngày thường trong tuần, và ngủ
  trung bình bao nhiêu vào ngày cuối tuần.
 22. Ở ví dụ này, chúng ta giả sử
  người dùng ngủ năm giờ vào ngày thường
 23. và chín giờ vào ngày cuối tuần.
 24. Đoạn mã cho nhiệm vụ này là ở đây
  trong khung màu xanh lá cây.
 25. Điều đầu tiên mà bạn sẽ thử
  làm là đọc qua đoạn mã này và
 26. quyết định xem mục tiêu
  đã được hoàn thành hay chưa.
 27. Sau đó, bạn cũng sẽ
  đi qua từng dòng lệnh
 28. diễn ra trong đoạn mã và quyết định
  cái gì thực sự hiển thị trên màn hình.
 29. Giả sử rằng phương thức này gọi ra đây
  những thứ trông giống như hiển thị và
 30. có dấu ngoặc đơn và
 31. thứ gì đó ở giữa chúng,
  sẽ hiển thị nội dung lên màn hình.
 32. Bây giờ, một vài trong số vấn đề này
  sẽ có nhiều phần nội dung mà chúng
 33. cần hiển thị, nên bạn có thể thấy
  display1, display2, display3.
 34. Được rồi,
  nếu bạn vẫn đang theo dõi video này,
 35. có lẽ bạn đang tự hỏi làm thế nào
  để giải quyết một trong các vấn đề này.
 36. Đây không phải là lần đầu tiên bạn
  tương tác với nhiều biến,
 37. các giá trị có thể thay đổi
  một vài lần trong vấn đề.
 38. Để tôi thực hiện cái đầu tiên cùng
  bạn trước khi tôi để bạn thoải mái.
 39. Bây giờ tôi sẽ sử dụng kỹ thuật gọi là
  mô phỏng tay và kỹ thuật này
 40. liên quan đến việc cố gắng tìm hiểu
  máy tính đang làm gì,
 41. mà không gắn
  nó với máy tính.
 42. Với chúng ta, nó là một cách có tổ chức
  để theo dõi những gì đang xảy ra với
 43. các biến.
 44. Được rồi, giờ bạn sẽ đi từng dòng một
  để tôi bắt đầu dòng này với bạn.
 45. Trong dòng đầu tiên ở đây tôi thấy
  khai báo của một biến, vì vậy
 46. Tôi sẽ tiếp tục và viết tên biến
  là ngày trong tuần.
 47. Nó cũng được khởi tạo
  đến một giá trị là 5,
 48. vậy ở ngày trong tuần, tôi
  sẽ đặt giá trị 5.
 49. Nó thể hiện rằng biến
  ngày trong tuần hiện lưu trữ 5.
 50. Được rồi, đó là dòng đầu tiên,
  Tôi sẽ di chuyển đến dòng kế tiếp.
 51. Ta có một biến gọi là ngày cuối tuần,
  vì vậy tôi sẽ viết ra,
 52. và giá trị của biến đó là 9.
 53. Nó trông ổn rồi, nên
 54. tôi sẽ chuyển sang dòng tiếp theo
  là một khai báo và
 55. thuyết minh của biến
  optimalHours, nên tôi sẽ làm tương tự.
 56. Được rồi,
  Tôi sẽ không viết các giá trị 7*8.
 57. Thực ra, tôi sẽ tính toán nó ra,
  bởi vì nó là
 58. cái được lưu trữ trong optimalHours.
 59. Bằng cách tính nhẩm,
  7 lần 8 là 56.
 60. Rồi, chúng ta có một khai báo khác ở đây.
 61. Ta tạo ra một biến gọi là actualHours,
  vậy tôi sẽ viết nó ra.
 62. Nó bằng giá trị
  của ngày trong tuần, và
 63. là giá trị hiện tại của ngày trong tuần.
 64. Đó không phải giá trị quá khứ hay
  giá trị tương lai của ngày trong tuần.
 65. Giờ ta đang theo dõi giá trị hiện tại
  của ngày trong tuần kết thúc ở đây là gì.
 66. Vì vậy, tôi có thể tìm ở đây và
  thấy rằng nó là 5.
 67. Tôi thực sự nên nghĩ
  nó là con số 5.
 68. Nó nói rằng int
  actualHours bằng 5, nên
 69. Tôi sẽ tiếp tục và
  viết nó ở đó.
 70. Chúng ta sẽ chuyển đến dòng kế tiếp.
 71. Bây giờ chúng ta lại thay đổi giờ thực tế
  để bằng với giá trị hiện tại
 72. của actualHours cộng cuối tuần nhân 2.
 73. Tôi có thể xem đến đây, giá trị
  hiện tại của actualHours là 5 và
 74. giá trị hiện tại của cuối tuần là 9.
 75. Bây giờ tôi có phương trình
  nhỏ này ở đây.
 76. Tôi làm phép nhân trước
  phép cộng sau,
 77. 9 lần 2 là 18 và sau đó cộng thêm 5.
 78. Và tính nhẩm một chút,
  18 cộng 5 là 23.
 79. Nó bằng 23.
 80. Và tôi cần phải gạch đi giá trị cũ
  của số giờ thực tế, và
 81. điền vào giá trị mới của giờ thực tế.
 82. Xong rồi.
 83. Tiếp tục chuyển đến dòng kế tiếp.
 84. Chúng ta có n giải pháp, vậy
  đó là một khai báo biến.
 85. Nó được thiết lập bằng một cái gì đó,
 86. nhưng trước hết, tôi sẽ viết ra
  các giải pháp từ.
 87. Và giải pháp bằng số giờ tối ưu
  trừ đi giờ thực tế.
 88. Hãy chuyển qua đây, số giờ tối ưu
  là 56 và giờ thực tế là 23.
 89. Giờ bạn có thể sử dụng máy tính,
 90. Tôi đã làm việc đó trước rồi và
  Tôi biết 56 trừ 23 bằng 33.
 91. Được rồi,
  hãy đi tiếp đến dòng tiếp theo và
 92. dòng cuối cho biết giải pháp hiển thị.
 93. Chúng ta có thể nhìn qua đây để xem
  giá trị của giải pháp là gì, đó là 33.
 94. Vậy nó sẽ hiển thị số 33.
 95. Đó là cách mà tôi, hoặc bạn, hoặc
 96. bất cứ ai, có thể tìm ra
  chương trình này vừa thực hiện điều gì.
 97. Nhưng câu hỏi thực sự là,
  nó đã làm điều đúng?
 98. Có một lỗi logic ở đâu đó
  ngay đây hoặc
 99. liệu ai đó ngủ 5 giờ đêm ngày trong tuần
  và chín giờ vào đêm ngày cuối tuần
 100. sẽ có ba mươi ba giờ
  thiếu ngủ khi hết tuần.
 101. Và tôi muốn biết bạn nghĩ gì.
 102. Như một phụ chú nhanh, giờ bạn đã
  tạo ra bộ 2 ứng dụng thực hành này, nên
 103. Tôi chỉ sẽ cho bạn thấy làm thế nào bạn
  có thể đưa đoạn mã này vào bộ
 104. hai ứng dụng thực hành nếu bạn muốn thử.
 105. Tôi thực sự khuyên nên
  mô phỏng tay trước,
 106. bởi vì nó sẽ cho phép não của bạn
  nắm bắt tốt hơn về những gì đang xảy ra.
 107. Nhưng nó cũng có thể đưa
  mã vào Android Studio và
 108. thử nó một chút.
 109. Gợi ý của tôi là bạn sao chép và dán
  đoạn mã về vấn đề,
 110. vốn sẽ được cung cấp trong ghi chép
  hướng dẫn, vào phương thức onCreate.
 111. Đó là phương thức đầu tiên bạn thấy
  ở lớp hoạt động chính của bạn ở đây.
 112. Để rõ hơn,
  onCreate của bạn trông sẽ thế này
 113. trước khi nó được sửa đổi và sau đó bạn
  có thể dán lên đoạn mã, như tôi đã làm.
 114. Thứ khác mà bạn sẽ
  cần phải sao chép và dán,
 115. thứ sẽ làm dòng mã này hoạt động,
  là ở dưới đây.
 116. Nó là mã này, và tôi cũng đã
  đưa nó vào trong ghi chép hướng dẫn.
 117. Một thứ cuối cùng mà bạn cần làm
  là đi đến XML của mình, và
 118. đảm bảo rằng dạng xem văn bản
  của mình có Id/display_text_view,
 119. và nó cần khớp chính xác
  với những gì đang thể hiện ở đây.
 120. Miễn là hai thứ đó khớp nhau
  khi bạn chạy
 121. đoạn mã này, bạn sẽ thấy giá trị
  được in ra trên màn hình.
 122. Nó khá khó nhìn nhưng
  nó cho biết 33 ở ngay đó.
 123. Và với tất cả điều đó,
  tôi sẽ thử mô phỏng tay và
 124. một số có tác dụng và
  chạy trên điện thoại của bạn.
 125. Mạnh dạn và thử tìm hiểu xem chương trình
  này có đang hoạt động như mong muốn.