YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Khmer subtitles

← Melissa Marshall: Talk nerdy to me

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 2 created 05/29/2017 by Vichet Yuong.

 1. ប្រាំឆ្នាំមុន! ខ្ញុំបានជួបនូវបទពិសោធបន្តិចមួយនៃអ្វីដែលខ្ញុំមានដូចជា Alice នៅក្នុងឋានមនោរម្យ។
 2. Penn stateបានសួរខ្ញុំអោយធ្វើជាគ្រូបង្រៀនខាងទំនាក់ទំនងដើម្បីបង្រៀនថ្នាក់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់សិស្សវិស្វកម្ម។
 3. ហើយខ្ញុំបានភ័យខ្លាច។ (សើច)
 4. ពិតជាភ័យខ្លាច!
 5. ភ័យខ្លាច និស្សិតទាំងនេះជាមួយនឹងខួរក្បាល ដ៏ធំរបស់ពួកគេ និងសៀវភៅដ៏ធំរបស់ពួកគេ ហើយនិងពាក្យដែលមិនស្គាល់ដ៏ធំរបស់ពួកគេ។
 6. ប៉ុន្តែខណៈដែលការសន្ទនាទាំងនេះបានបង្ហាញឡើង,
 7. បានជួបប្រទះនូវអ្វីដែល Alice ត្រូវតែមាននៅពេលដែលនាងបានចូលក្នុងរូងទន្សាយនោះ
 8. ហើយបានឃើញទ្វារទៅកាន់ពិភពថ្មីទាំងមូលមួយ។
 9. នោះគ្រាន់តែជារបៀបដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ ខណៈពេលដែលខ្ញុំមានការសន្ទនាជាមួយសិស្សទាំងនោះ។
 10. ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនូវគំនិតដែលថាពួកគេមានហើយស្រាប់
 11. ហើយខ្ញុំក៏ចងមានបទពិសោធផ្សេងទៀតសម្រាប់ឋានមនោរម្យនោះផងដែរ។
 12. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគន្លឹះដើម្បីទៅបើកទ្វារនោះគឺជាការមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អ។
 13. យើងត្រូវការ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងល្អពីអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វកររបស់យើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក។
 14. អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តហើយនិងវិស្វកររបស់យើងគឺជាអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំធេងបំផុតរបស់យើង
 15. ដែលបានមកពីថាមពល ទៅនឹងបរិស្ថាន ទៅនឹងការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងចំណោមរឿងដទៃទៀត
 16. ហើយប្រសិនបើយើងមិនបានដឹងអំពីវាហើយនិងយល់ពីវា បន្ទាប់មកយើងមិនបានធ្វើវា
 17. ខ្ញុំជឿថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងនាមដែលជាមិនមែនអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តដែលធ្វើឱ្យមានអន្តរកម្មទាំងនេះ
 18. ប៉ុន្តែការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យនេះមិនអាចកើតឡើងទេ ប្រសិនបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកររបស់យើងមិនបានអញ្ជើញយើងទៅមើលឋានមនោរម្យរបស់ពួកគេនោះ
 19. ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វករ-សូម
 20. យកភាពល្ងង់ទាំងនេះទៅពួកយើង។
 21. ចង់ចែករំលែកគន្លឹះមួយចំនួនទៅលើរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន
 22. ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាយើងអាចមើលឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើងគឺពិតជាស៊ិចស៊ី
 23. ហើយវិស្វកម្មរបស់អ្នកគឺពិតជាត្រូវការចូលរួម។
 24. សំនួរដែលត្រូវឆ្លើយសម្រាប់ពួកយើងដំបូងនោះគឺ ដូច្នេះតើជាអ្វី?
 25. ប្រាប់យើងពីមូលហេតុដែលវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកយើង។
 26. កុំគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកសិក្សាអំពី កោសិកានៃឆ្អឹងនោះ
 27. តែត្រូវប្រាប់ថាអ្នកសិក្សាអំពីកោសិកានៃឆ្អឹង ដែលវាគឺជារចនាសម្ព័នដូចសំណាញ់ នៃគ្រោងឆ្អឹងរបស់យើង
 28. ពីព្រោះវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីយល់ដឹងពីការព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹង។
 29. ហើយនៅពេលដែលអ្នកអធិប្បាយអំពីវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់អ្នក
 30. ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៃពាក្យមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នក។
 31. ពាក្យមិនច្បាស់លាស់ជាឧបសគ្គក្នុងការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីគំនិតរបស់អ្នក។
 32. ប្រាកដណាស់ថាអ្នកអាចនិយាយបានថា "ទំហំ និង សាច់ឈាម”
 33. ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនគ្រាន់តែនិយាយថា " លំហ និង ពេលវេលា " ដែលវាជាដំណើរការជាច្រើនអាចអោយពួកយើងចូលរួមបាន?
 34. ហើយអ្វីដែលធ្វើឱ្យគំនិតរបស់អ្នកអាចដំណើរការទៅបានគឺមិនដូចទៅនិងការលើវាចុះទេ។
 35. ផ្ទុយទៅវិញដូចដែល អែងស្តាញ បាននិយាយថា
 36. "ការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវា ធម្មតា ហើយ អាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែវាមិនមាន សភាពធម្មតាទេ"
 37. អ្នកច្បាស់លាសថាវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អ្នក
 38. មិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់អ្នក។
 39. រឿងមួយចំនួនដើម្បីពិចារណាគឺត្រូវមានឧទាហរណ៍ មានរឿង
 40. និង មានភាពស្រដៀងគ្នា។ ទាំងនេះគឺជាវិធីដើម្បីអោយពួកយើងចូលរួមនិងមានការរំភើបអំពីមាតិការបស់អ្នក។
 41. ហើយនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញការងាររបស់អ្នក
 42. អ្នកត្រូវទម្លាក់ចំណុចគ្រាប់កាំភ្លើងនោះចុះ។
 43. តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេហៅវាថាជាចំណុចគ្រាប់កាំភ្លើង? (សើច)
 44. តើគ្រាប់កាំភ្លើធ្វើអ្វី?
 45. គ្រាប់កាំភ្លើគឺសម្រាប់សម្លាប់ហើយពួកគេនឹងសម្លាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នក។
 46. ស្លាយដូចនេះមិនត្រឹមតែធ្វើអោយធុញនោះទេ
 47. ប៉ុន្តែវាពឹងផ្អែកទៅលើតបន់នៃភាសាជាច្រើននៅក្នុងខួក្បលរបស់យើង
 48. មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើអោយយើងក្លាយទៅជាលើសលប់។
 49. ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងឧទាហរណ៍ក្នុងស្លាយបទបង្ហាញដោយ Genevieve Brown នេះគឺមានប្រសិទ្ធិភាពជាច្រើន។
 50. វាបានបង្ហាញថារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ពិសេសនៃកោសិកាឆ្អឹង
 51. ដែលវាមានកម្លាំងដូចជាការបំផុសគំនិតនៃការរចនាប៉មអេហ្វែលតែមួយគត់ ។
 52. ល្បិចទាំងនេះគឺដើម្បីប្រើតែជាមួយរបស់មួយ ហើយការអានប្រយោគ
 53. ដែលធ្វើអោយអ្នកស្ដាប់អាចវាយវាចូលទៅក្នុងបាន ប្រសិនជាពួកគេអាចទទួលបានបន្តិចបន្ទួចពីការបាត់បង់
 54. ហើយបន្ទាប់មកវាបានផ្តល់អោយមើលឃើញ ដែលជាការជំរុញដល់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតរបស់យើង
 55. ហើយនិងបង្កើតអារម្មណ៍មួយដ៏ជ្រៅនៃការយល់ដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពងរៀបរាប់។
 56. ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាគន្លិះមួយចំនួន
 57. ដែលអាចជួយសម្រាលខ្លះដល់ពួកយើង
 58. ដើម្បីទៅបើកទ្វារនោះហើយនិងមើលឃើញថាឋានមនោរម្យនោះគឺជាវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វកម្ម។

 59. ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយជាមួយអ្នកវិស្វកម្ម
 60. វាបានបង្រៀនខ្ញុំអោយខ្លាយទៅជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និតជាមួយភាពល្ងង់ខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំ។
 61. ចង់សង្ខេបជាមួយសមីការនេះ។ (សើច)
 62. យកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់អ្នក
 63. ដកជាមួយនិងចំនុចគ្រាប់កាំភ្លើងហើយនឹងពាក្យមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នក
 64. ចែកជាមួយការពាក់ព័ន្ធរបស់ មានន័យថាការចែករំលែកអ្វីដែលជាការពាក់ព័ន្ធទៅអ្នកស្ដាប់
 65. រួចគុណវាដោយចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដែលអ្នកមានសម្រាប់ការងារដែលមិនគួរឱ្យជឿរបស់អ្នកដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើវា
 66. ហើយទាំងនេះត្រូវស្មើនិងអន្តរកម្មដែលមិនគួរឱ្យជឿ ដែលពោពេញទៅដោយការយល់ដឹង។
 67. ដូច្នេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តហើយនិងវិស្វករ
 68. នៅពេលដែលអ្នកបានដោះស្រាយសមីការនេះ
 69. តាមគ្រប់មធ្យោបាយហើយ សូមយកភាពល្ងង់នោះទៅខ្ញុំ។ (សើច) អគុណ!