Vietnamese subtitles

← Generating Ideas

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. Giờ bạn đã được học về các dạng
  khác nhau của ý tưởng và
 2. cách tìm kiếm ý tưởng cho riêng mình,
  đã đến lúc bạn động não.
 3. Bạn có thể sẽ muốn
  nghĩ ra thật nhiều ý tưởng
 4. để có thể thử nghiệm chúng sau này và
  quyết định theo đuổi cái nào.
 5. Để vào chế độ động não,
 6. hãy truy cập vào các đường dẫn
  có trong ghi chép hướng dẫn.
 7. Hoạt động động não sẽ
  tốn khoảng 2 phút của bạn.
 8. Hãy nhớ rằng ở thời điểm này của quá trình
  không có ý tưởng nào là không tốt,
 9. và bạn đừng tự chỉnh sửa chúng.
 10. Chúng ta sẽ trau chuốt
  lại những ý tưởng của bạn sau.
 11. Trong những phút đầu tiên, hãy viết ra
  những vấn đề mà chính bạn muốn
 12. tìm ra giải pháp hoặc thứ gì đó bạn nghĩ
  sẽ được ai hoặc công ty nào đó sử dụng.
 13. Nếu bạn không có bộ đếm giờ, có rất nhiều
  công cụ trực tuyến bạn có thể sử dụng.
 14. Sau đó vào phút tiếp theo, hãy viết ra
  càng nhiều càng tốt những ý tưởng bạn có
 15. để giải quyết những vấn đề đó.
 16. Khi bạn đã động não xong, hãy
  chọn ô này để tiếp tục.