Dutch subtitles

← Hoe synthetische biologie de mensheid kan uitroeien -- en hoe we het kunnen vermijden

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 15 created 01/06/2020 by Peter van de Ven.

 1. We zijn met ongeveer
  zeven en een half miljard mensen.
 2. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt
 3. dat er 300 miljoen
  depressieve mensen zijn
 4. en ongeveer 800.000 mensen per jaar
  een einde aan hun leven maken.
 5. Een klein deel ervan kiest
  voor een diep nihilistische route,
 6. waarbij ze zoveel mogelijk mensen
  met zich de dood in slepen.
 7. Dit zijn enkele beroemde
  recente voorbeelden.
 8. Hier een minder bekend voorbeeld
  van ongeveer negen weken geleden.
 9. Als je het niet meer weet,
 10. komt dat omdat het zo vaak gebeurt.
 11. Wikipedia telde vorig jaar
  323 massaschietpartijen
 12. in mijn eigen land, de Verenigde Staten.
 13. Niet alle schutters waren suïcidaal
 14. en ook wilden ze niet allemaal
  het dodental maximaliseren,
 15. maar veel van hen wilden dat wel.
 16. Een belangrijke vraag is:
  welke grenzen hebben deze mensen?

 17. Neem de Vegasschutter.
 18. Hij slachtte 58 mensen af.
 19. Stopte hij omdat het er genoeg waren?
 20. Nee, en we weten dit omdat hij nog
  422 andere mensen neerschoot en verwondde;
 21. mensen die hij zeker had willen doden.
 22. Er is geen reden om te denken
  dat hij bij 4200 zou zijn gestopt.
 23. In feite zou iemand
  zo nihilistisch als hij
 24. ons allemaal wel
  hebben willen vermoorden.
 25. We weten het niet.
 26. Wat we wel weten is dit:
 27. wanneer suïcidale moordenaars ervoor gaan,
 28. vermenigvuldigt technologie hun kunnen.
 29. Hier een voorbeeld.

 30. Enkele jaren terug was er was er een vlaag
  van 10 massa-aanslagen in scholen in China
 31. met dingen als messen,
  hamers en hakbijlen,
 32. want wapens zijn daar
  echt moeilijk te vinden.
 33. Door macaber toeval
  gebeurde de laatste aanval
 34. slechts enkele uren voor het bloedbad
  in Newtown, Connecticut.
 35. Maar bij die Amerikaanse aanval
  vielen ongeveer evenveel slachtoffers
 36. als bij de 10 Chinese aanvallen tezamen.
 37. Dus kunnen we wel zeggen:
  mes erg; geweer veel erger.
 38. En vliegtuig: enorm veel erger,
 39. zoals piloot Andreas Lubitz aantoonde
 40. toen hij 149 mensen meenam
  in zijn zelfmoord
 41. door zijn vliegtuig te laten crashen
  in de Franse Alpen.
 42. En er zijn nog andere voorbeelden van.

 43. Ik ben bang dat er veel dodelijker wapens
  in onze nabije toekomst zullen zijn
 44. dan vliegtuigen,
  maar niet gemaakt van metaal.
 45. Laten we eens kijken
 46. naar de apocalyptische dynamiek
  die zal voortvloeien
 47. als suïcidale massamoord
  gecombineerd wordt
 48. met een zich snel ontwikkelend veld
 49. dat vooral grenzeloze beloften inhoudt
  voor de samenleving.
 50. Ergens in de wereld
  zijn er mensen
 51. die ons, hoe amateuristisch ook,
 52. allemaal zouden vermoorden
  als ze maar wisten hoe.
 53. De Vegasschutter hoorde daar
  misschien niet bij,
 54. maar tussen onze zeven en een half miljard
 55. zijn er zeker zulke mensen.
 56. Er zijn heel veel suïcidale nihilisten.
 57. Dat zijn we al tegengekomen.
 58. Er zijn mensen met stemmingsstoornissen
  die ze niet eens kunnen beheersen.
 59. Mensen die net ontsporende trauma's
  hebben meegemaakt, enzovoorts.
 60. De omvang van de daarvan afgeleide groep
 61. was altijd gewoon nul
  tot aan de Koude Oorlog,
 62. toen plots de leiders
  van de twee wereldwijde allianties
 63. het vermogen kregen
  om de hele wereld op te blazen.
 64. Het aantal mensen met de vingers
  aan de eindtijdknoppen

 65. is sindsdien tamelijk stabiel gebleven.
 66. Maar ik ben bang dat het gaat toenemen,
 67. en niet alleen maar tot drie.
 68. Dit gaat de pan uitrijzen.
 69. Ik bedoel dat het zal gaan lijken
  op een tech-businessplan.
 70. (Gelach)

 71. En de reden is dat we leven

 72. in het tijdperk
  van exponentiële technologieën,
 73. die routinematig aanpakken
  wat eerder niet lukte
 74. en ze tot werkelijke superkrachten
  van één of twee levende genieën maken
 75. en -- nu komt het --
 76. ze vervolgens verspreiden
  naar zo goed als iedereen.
 77. Hier is een goedaardig voorbeeld.

 78. Als je in 1952 wilde dammen
  met een computer,
 79. moest je letterlijk die kerel zijn,
 80. een van 's werelds 19 kopieën
  van die computer bestellen
 81. en dan je Nobel-achtige hersenen
  gebruiken om hem te leren dammen.
 82. Zo hoog lag de lat.
 83. Vandaag hoef je alleen maar
  iemand te kennen met een telefoon,
 84. omdat computeren
  een exponentiële technologie is.
 85. Zo ook de synthetische biologie

 86. die ik ‘synbio’ zal noemen.
 87. In 2011 deden een paar onderzoekers
  iets net zo ingenieus en ongekend
 88. als de truc met het dammen,
 89. met de H5N1-griep.
 90. Deze soort doodt 60 procent
  van de mensen die hem krijgen,
 91. meer dan ebola.
 92. Maar hij is zo weinig besmettelijk
 93. dat hij sinds 2015
  minder dan 50 mensen doodde.
 94. Deze onderzoekers
  bewerkten het genoom van H5N1
 95. en maakten hem net zo dodelijk,
  maar ook zeer besmettelijk.
 96. De nieuwsafdeling van een
  van de grootste wetenschappelijke bladen
 97. zei dat als dit ding ontsnapte,
  het kon leiden tot een pandemie
 98. met misschien wel miljoenen doden.
 99. En Dr. Paul Keim zei
 100. dat hij geen organisme zo eng
  als dit kon bedenken,
 101. wat het laatste is dat ik persoonlijk
  wil horen van de voorzitter
 102. van de nationale wetenschappelijke
  adviesraad voor bioveiligheid.
 103. En dr. Keim zei trouwens ook dit nog --
 104. ["Ik denk dat hiermee vergeleken
  antrax niet eens zo erg is."]

 105. En hij is ook Antrax deskundige.

 106. (Gelach)

 107. Het goede nieuws
  over deze biohack van 2011

 108. is dat de mensen die het deden
  geen kwade bedoelingen hadden.
 109. Het waren virologen.
 110. Ze geloofden dat ze
  de wetenschap bevorderden.
 111. Het slechte nieuws is dat de technologie
  daar niet blijft hangen,
 112. en dat in de komende decennia
 113. hun prestatie iets alledaags zal worden.
 114. In feite is het al veel gemakkelijker,
  want zoals we gisterochtend hoorden
 115. wordt slechts twee jaar na hun werk
 116. het CRISPR-systeem al ingezet
  voor het bewerken van het genoom.
 117. Dit was een radicale doorbraak
 118. dat genen manipuleren stukken
  gemakkelijker maakt --
 119. zo eenvoudig dat CRISPR
  nu wordt onderwezen in middelbare scholen.
 120. Dit gaat sneller dan computergebruik.
 121. Die trage, geleidelijke witte lijn daar?
 122. Dat is de wet van Moore.
 123. Die laat ons zien hoe snel
  computergebruik goedkoper wordt.
 124. Die steile, gekke
  groene lijn laat ons zien
 125. hoe snel genetisch sequensen
  steeds maar goedkoper wordt.
 126. Nu zijn genetisch manipuleren,
  synthese en sequensen
 127. verschillende disciplines,
  maar ze zijn nauw verwant.
 128. En ze gaan allemaal hals over kop vooruit.
 129. De sleutels tot het koninkrijk
  zijn deze zeer kleine gegevensbestanden.
 130. Dit is een uittreksel van het H5N1-genoom.
 131. Het hele ding past
  op slechts een paar pagina's.
 132. Maak je geen zorgen,
  je kunt dit googelen.
 133. Het staat overal op het internet, toch?
 134. En het stukje dat het besmettelijk maakte,
 135. past wel op één enkel Post-it blaadje.
 136. Zodra een genie een gegevensbestand maakt,
 137. kan iedere idioot dit kopiëren,
 138. over de hele wereld verspreiden
 139. of afdrukken.
 140. Ik bedoel niet alleen hierop afdrukken,
 141. maar al snel op dit.
 142. Laten we een scenario bedenken.

 143. Neem 2026, een willekeurig jaar,
 144. en een briljant viroloog ontwerpt,
  voor de wetenschap
 145. en om pandemieën beter te begrijpen,
 146. een nieuwe microbe.
 147. Ze is zo besmettelijk als waterpokken,
 148. zo dodelijk als ebola
 149. en ze incubeert maandenlang
  voor ze een uitbraak veroorzaakt,
 150. zodat de hele wereld kan worden besmet
  voor de eerste tekenen van problemen.
 151. Dan wordt haar universiteit gehackt.
 152. En natuurlijk is dit geen science fiction.
 153. Een recente Amerikaanse aanklacht
 154. gaat over het hacken
  van meer dan 300 universiteiten.
 155. Dus verspreidt zich dat bestand
  met het genoom van die microbe
 156. naar de duistere uithoeken
  van het internet.
 157. Als dat bestand er eenmaal is,
  gaat het nooit meer weg --
 158. vraag het maar aan iemand die
  een filmstudio of muziek-label uitbaat.
 159. In 2026 zal er misschien een waar genie
  als onze viroloog nodig zijn
 160. om zo’n echt levend onding te maken,
 161. maar 15 jaar later
 162. kan het misschien al op een DNA-printer
  van een een middelbare school.
 163. En zo niet?
 164. Geef het nog een paar decennia.
 165. Even terzijde:

 166. herinner je je deze dia hier?
 167. Let op deze twee woorden.
 168. Als iemand dit probeert
  en het is slechts 0,1% effectief,
 169. dan sterven er acht miljoen mensen.
 170. Dat is 2500 keer 9/11.
 171. De beschaving zou het overleven,
 172. maar ze zou permanent verminkt zijn.
 173. Dit betekent dat we ons
  zorgen moeten maken over mensen
 174. die er maar een klein beetje van weten,
 175. niet alleen over genieën.
 176. Vandaag kunnen misschien
  maar een handvol genieën
 177. een eindtijdmicrobe maken
 178. die voor 0,1% effectief is
  of misschien zelfs een beetje meer.
 179. Meestal zijn ze stabiel en succesvol
  en dus geen deel van deze groep.
 180. Dus denk ik dat ik me daar
  niet te veel zorgen over hoef te maken.
 181. Maar wat als de technologie verbetert,
 182. zich verspreidt
 183. en duizenden studenten biologie
  het gaan kunnen?
 184. Zijn die allemaal perfect stabiel?
 185. Of misschien een paar jaar later
 186. als elke gestresseerde eerstejaarsstudent
  geneeskunde het zal kunnen maken?
 187. Op een bepaald moment
 188. gaan die kringen overlappen,
 189. want dan hebben we het
  over honderdduizenden mensen wereldwijd.
 190. Zo had je onlangs die kerel
  die verkleed als de Joker
 191. 12 mensen doodschoot
  bij een Batman-première.
 192. Dat was een doctoraatsstudent
  in neurowetenschappen
 193. met een NIH-subsidie.
 194. OK, anders bekeken:

 195. ik denk dat we dit echt kunnen overleven
  als we er nu mee beginnen.
 196. Ik zeg dit na talloze uren
  te hebben doorgebracht
 197. met het interviewen
  van wereldleiders in synbio
 198. en ook met het onderzoeken van hun werk
  voor de wetenschapspodcasts die ik maak.
 199. Ik ben bang geworden voor hun werk,
  mocht dat nu nog niet duidelijk zijn ...
 200. (Gelach)

 201. maar meer dan dat, ik ben
  het potentieel ervan gaan appreciëren.

 202. Dit spul zal kanker genezen,
  ons milieu herstellen
 203. en onze wrede behandeling
  van andere wezens gaan stoppen.
 204. Hoe gaan we dit krijgen zonder,
  je weet wel, onszelf te vernietigen?
 205. Ten eerste: of we het nu
  leuk vinden of niet, synbio is hier,

 206. dus laten we de technologie omarmen.
 207. Als we het verbieden,
 208. zou dat alleen de slechteriken
  in de kaart spelen.
 209. In tegenstelling tot
  de nucleaire programma's,
 210. kan biologie onzichtbaar worden beoefend.
 211. Massaal Sovjetbedrog
  over biowapenverdragen
 212. maakte dat heel duidelijk,
 213. net als ieder illegaal
  drugslab in de wereld.
 214. Ten tweede: doe een beroep op de experts.

 215. Laten we ze aanwerven en er meer opleiden.
 216. Voor elk miljoen en één bio-ingenieurs
 217. gaan er ten minste een miljoen
  aan onze kant staan.
 218. Ik bedoel, in deze zaak
  zou Al Capone aan onze kant staan.
 219. Zo laag zou de lat liggen
  om bij de goeden te horen.
 220. Massale numerieke voordelen doen ertoe,
 221. zelfs wanneer een slechterik
  zware schade zou kunnen toebrengen,
 222. omdat onder veel andere dingen,
 223. dat zorgt dat we dit
  uitgebreid kunnen exploiteren.
 224. Wij hebben jaren en hopelijk decennia
 225. om ons voor te bereiden
  en het te voorkomen.
 226. De eerste die iets verschrikkelijks
  zal proberen -- en die komt er --
 227. is misschien nog niet eens geboren.
 228. Dit moet een inspanning zijn
  van de hele samenleving

 229. en iedereen moet er aan deelnemen,
 230. omdat we aan een kleine groep
  deskundigen niet kunnen vragen
 231. verantwoordelijk te zijn
  voor zowel het inperken
 232. als het benutten
  van de synthetische biologie.
 233. Dat probeerden we al
  met het financiële systeem
 234. en onze verantwoordelijken
  werden massaal corrupt
 235. toen ze ontdekten
  hoe ze dingen af konden raffelen
 236. en enorme risico’s namen
  ten koste van ons.
 237. Ze privatiseerden de winsten,
 238. werden schandalig rijk
 239. en zadelden de rest op
  met een schuld van 22 biljoen dollar.
 240. En meer recent --

 241. (Applaus)

 242. Hebben jullie een bedankje gekregen?

 243. Ik wacht nog steeds op het mijne.
 244. Ik dacht dat ze het te druk hadden
  om dankbaar te zijn.
 245. En meer recent

 246. werd plots online privacy
  een groot probleem,
 247. dat we eigenlijk uitbesteedden.
 248. Nogmaals:
 249. geprivatiseerde winsten,
  gesocialiseerde verliezen.
 250. Is er nog iemand
  die daar niet goed van wordt?
 251. (Applaus)

 252. We hebben behoefte
  aan een meer inclusieve manier

 253. om onze welvaart veilig te stellen,
 254. onze privacy
 255. en binnenkort ook ons leven.
 256. Hoe kunnen we dit allemaal doen?
 257. Als onze lichamen
  vechten tegen ziekteverwekkers

 258. gebruiken ze ingenieuze immuunsystemen,
 259. die zeer complex en gelaagd zijn.
 260. Waarom zou dat niet kunnen
  met ons hele verdomde ecosysteem?
 261. Een jaar TED-talks kan opgaan
  aan die eerste kritische laag.
 262. Dat zijn slechts een paar
  van de vele goede ideeën.
 263. Intensief onderzoek- en ontwikkelingswerk

 264. kan de zeer primitieve
  ziekteverwekkersensoren van vandaag
 265. beter en goedkoper maken
 266. zodat ze snel intelligent
  en genetwerkt worden
 267. en ze geleidelijk zo wijdverbreid worden
  als rookmelders of smartphones.
 268. Hieraan verwant:
 269. vaccins hebben allerlei problemen
 270. qua productie en distributie.
 271. Eenmaal klaar kunnen ze
  niet meer aangepast worden
 272. aan nieuwe bedreigingen of mutaties.
 273. We hebben een flexibel
  systeem van bioproductie nodig
 274. dat zich uitstrekt tot in elke apotheek
  en misschien zelfs tot in onze huizen.
 275. Printer-technologie voor vaccins
  en geneesmiddelen is binnen handbereik
 276. als we het de prioriteit geven.
 277. Vervolgens geestelijke gezondheid.

 278. Veel mensen die een suïcidale
  massamoord plegen,
 279. lijden aan een verlammende,
  therapieresistente depressie of PTSD.
 280. We hebben hiervoor nobele onderzoekers
  zoals Rick Doblin nodig,
 281. maar ook de veel talrijkere
  zelfzuchtige klootzakken
 282. moeten zich gaan realiseren
 283. dat acuut lijden ons binnenkort
  allemaal zal bedreigen,
 284. niet alleen de getroffenen.
 285. Die klootzakken zullen
  samen met ons en Al Capone
 286. gaan strijden tegen deze aandoening.
 287. Ten derde kan en moet ieder van ons
  een witte bloedcel zijn
 288. in dit immuunsysteem.
 289. Suïcidale massamoordenaars
  mogen dan verachtelijk zijn, ja,
 290. maar het zijn ook vreselijk
  gebroken en trieste mensen
 291. en wij moeten allemaal doen wat we kunnen
 292. om ervoor te zorgen
  dat niemand onbemind blijft.
 293. (Applaus)

 294. Vervolgens moeten we
  het gevecht tegen deze gevaren

 295. tot kern van de discipline
  van de synthetische biologie maken.
 296. Er zijn bedrijven die beweren
 297. dat hun ingenieurs 20% van hun tijd
 298. doen wat ze willen.
 299. Wat als degenen die bio-ingenieurs inhuren
  en degenen die ze zelf worden,
 300. 20% van hun tijd zouden besteden
 301. aan de verdediging
  van het algemeen belang?
 302. Geen slecht idee, toch?
 303. (Applaus)

 304. Dan tot slot: dit zal niet leuk zijn.

 305. Maar we moeten onze gedachten laten gaan
  naar een aantal zeer duistere plaatsen,
 306. en bedankt dat ik jullie daar deze avond
  even in rond mocht leiden.
 307. We overleefden de Koude Oorlog
 308. omdat ieder van ons het gevaar
  begreep en respecteerde,
 309. deels omdat we elkaar al tientallen jaren
  angstaanjagende spookverhalen vertelden
 310. met namen als ‘Dr. Strangelove’
 311. en ‘War Games’.
 312. Dit is geen tijd om kalm te blijven.
 313. Dit is een van die zeldzame momenten
  waarop het zeer productief is
 314. om doodsbenauwd te zijn,
 315. (Gelach)

 316. om wat spookverhalen te verzinnen

 317. en onze angst als brandstof te gebruiken
  om dit gevaar te bestrijden.
 318. Omdat al deze verschrikkelijke
  scenario's die ik heb afgeschilderd

 319. niet onontkoombaar zijn.
 320. Ze zijn optioneel.
 321. Het gevaar is nog wat veraf.
 322. Dat betekent dat het ons
  alleen maar zal overkomen
 323. als we het toelaten.
 324. Laten we dat niet doen.

 325. Hartelijk dank voor het luisteren.

 326. (Applaus)