YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Mongolian subtitles

← Гэрэл ба рэндэрлэлт

Get Embed Code
4 Languages

Showing Revision 1 created 03/13/2014 by sharavsambuu gunchinish.

  1. Зураг үүсгэхийн тулд тухайн пиксел дээр хичнээн хэмжээний гэрэл очсон байгааг ойлгоход тус болох хэд хэдэн аргууд бий.
  2. Онолын хувьд бодит ертөнцийг тэр чигт нь загварчилан симуляц хийх боломжтой байдаг.
  3. Фотон гэрлийн үүсгүүрээс эхлэн цацарч, атомуудыг мөргөөд цаашаагаа ойж мөн шингэж байдаг.
  4. Энэ скэнэд зөвхөн цөөн хэдэн фотонууд л камерийн линзрүү орж ирэн
  5. бүтэн зургийг тодорхойлохуйц болохоор байна. Таны бодож байгаачлан
  6. нарийн бүтэцтэй скэнэг рэндрэрлэхэд асар их хэмжээний тооцоолол зарцуулагдахаар байна.
  7. дугтуйны ар талд 40 ваттын чийдэнг тооцоолох тооцоолол явагдаж байна
  8. секунтэд 10 аас 19 фотон ялгаруулж байна