Return to Video

Tarihin ilk imparatorluğunun yükselişi ve düşüşü - Soraya Field Fiorio

 • 0:08 - 0:13
  Tarihin ilk imparatorluğu,
  ekinleri beslemek için yağışsız,
 • 0:13 - 0:19
  inşa için taşı veya ağacı olmayan,
  sıcak ve kuru bir araziden yükseldi.
 • 0:19 - 0:24
  Tüm bunlara rağmen,
  sakinleri dünyanın ilk şehirlerini,
 • 0:24 - 0:28
  anıtsal mimarisi
  ve büyük nüfusuyla inşa ettiler
 • 0:28 - 0:33
  ve onları tamamen çamurdan inşa ettiler.
 • 0:33 - 0:36
  Sümer, Mezopotamya denilen bölgede
 • 0:36 - 0:39
  modern Irak'ın güney bölümündeydi.
 • 0:39 - 0:42
  Mezopotamya “iki nehir arasında”
  anlamına gelir —
 • 0:42 - 0:44
  Dicle ve Fırat.
 • 0:45 - 0:52
  MÖ 5000 civarında, ilk Sümerliler
  nehir suyunu yeniden yönlendirerek
 • 0:52 - 0:58
  kupkuru arazi için sulama kanallarını,
  barajları ve rezervuarları kullandılar.
 • 0:58 - 1:03
  Bunun gibi tarım toplulukları yavaş yavaş
  dünya çapında ortaya çıkıyordu.
 • 1:03 - 1:07
  Ancak bir sonraki adımı ilk atanlar
  Sümerlilerdi.
 • 1:07 - 1:09
  Nehir çamurundan yapılmış
  kil tuğlaları kullanarak
 • 1:09 - 1:13
  çok katlı evler ve tapınaklar
  inşa etmeye başladılar.
 • 1:13 - 1:15
  Çamuru ev eşyalarına
 • 1:15 - 1:19
  ve aletlere dönüştürmek için bir çömlekçi
  çarkı olan çarkı icat ettiler.
 • 1:20 - 1:24
  Bu kil tuğlalar,
  muhtemelen MÖ 4500 civarında
 • 1:24 - 1:28
  dünyanın ilk şehirlerinin
  doğmasını sağladı.
 • 1:28 - 1:35
  Şehrin sosyal merdiveninin tepesinde asil
  olarak kabul edilen rahipler ve rahibeler,
 • 1:35 - 1:40
  sonra tüccarlar, zanaatkarlar, çiftçiler
  ve köleleştirilmiş insanlar vardı.
 • 1:40 - 1:44
  Sümer imparatorluğu,
  küçük uluslar gibi işleyen
 • 1:44 - 1:47
  farklı şehir devletlerinden oluşuyordu.
 • 1:47 - 1:50
  Dil ve manevi inançla
  gevşek bir şekilde bağlantılıydılar
 • 1:50 - 1:52
  ancak merkezi kontrollerden yoksundu.
 • 1:53 - 1:57
  İlk şehirler Uruk, Ur ve Eridu idi
 • 1:57 - 2:00
  ve sonunda bir düzine şehir ortaya çıktı.
 • 2:00 - 2:05
  Her birinin, bir rahip ile hükümdar gibi
  görev yapan bir kralı vardı.
 • 2:05 - 2:09
  Bazen yeni bölgeleri fethetmek için
  birbirlerine karşı savaştılar.
 • 2:09 - 2:15
  Her şehir, şehrin kurucusu olarak kabul
  edilen bir koruyucu tanrıya adanmıştı.
 • 2:15 - 2:20
  Şehrin en büyük ve en önemli binası
  bu koruyucu tanrının eviydi:
 • 2:20 - 2:24
  Basamaklı bir piramit olarak tasarlanmış
  bir tapınak olan ziggurat.
 • 2:24 - 2:30
  MÖ 3200 civarında Sümerliler
  erişim alanlarını genişletmeye başladı.
 • 2:30 - 2:34
  Çömlekçi çarkı, savaş arabaları
  ve vagonlarda yeni bir yuva buldu.
 • 2:34 - 2:38
  Sazlıklardan ve hurma yapraklarından,
  onları nehir ve deniz yoluyla
 • 2:38 - 2:43
  uzak mesafelere taşıyan keten yelkenlerle
  tekneler inşa ettiler.
 • 2:43 - 2:47
  Kıt kaynakları desteklemek için Mısır,
  Anadolu ve Etiyopya'daki
 • 2:47 - 2:51
  yükselen krallıklarla
  bir ticaret ağı kurdular
 • 2:51 - 2:57
  ve altın, gümüş, gök cevher
  ve sedir ağacı ithal ettiler.
 • 2:58 - 3:01
  Ticaret, dünyanın ilk yazı sisteminin
 • 3:01 - 3:04
  icadı için beklenmedik bir itici güçtü.
 • 3:04 - 3:07
  Yurt dışında tüccarlarla iş yapan
  Sümer tüccarları için
 • 3:07 - 3:10
  bir muhasebe sistemi olarak başladı.
 • 3:10 - 3:14
  Birkaç yüz yıl sonra, çivi yazısı adlı
 • 3:14 - 3:17
  erken piktogram sistemi
  bir alfabeye dönüştü.
 • 3:17 - 3:20
  Sümerler ilk yazılı yasaları hazırladı
 • 3:20 - 3:25
  ve yazma zanaatını öğretmek için
  tasarlanan ilk okul sistemini yarattı
 • 3:25 - 3:31
  ve bürokrasi ve vergiler gibi daha az
  heyecan verici yeniliklere öncülük etti.
 • 3:31 - 3:34
  Okullarda, çocukluktan yetişkinliğe kadar
 • 3:34 - 3:38
  gün doğumundan
  gün batımına kadar çalışan yazarlar.
 • 3:38 - 3:42
  Muhasebe, matematik
  ve kopyalanmış edebiyat eserlerini—
 • 3:42 - 3:47
  ilahiler, mitler, atasözleri,
  fablları, büyüleri
 • 3:47 - 3:51
  ve kil tabletlerdeki
  ilk destanları öğrendiler.
 • 3:51 - 3:54
  Bu tabletlerden bazıları,
  efsanevi masallara da konu olan
 • 3:54 - 3:59
  Uruk şehrinin kralı Gılgamış'ın
  hikayesini anlatıyordu.
 • 4:00 - 4:04
  Ancak MÖ 3. bin yılda Sümer etraftaki,
 • 4:04 - 4:08
  hatta Mezopotamya'daki
  tek imparatorluk değildi.
 • 4:08 - 4:14
  Bölgeye kuzeyden ve doğudan
  göçebe aşiret dalgaları aktı.
 • 4:14 - 4:18
  Bazı yeni gelenler,
  yaşam tarzlarını benimseyen
 • 4:18 - 4:20
  ve kendi dillerini ifade etmek için
 • 4:20 - 4:22
  çivi yazısını kullanan
  Sümerlere saygı duydu.
 • 4:22 - 4:29
  2300'de Akad kralı Sargon Sümer
  şehir devletlerini fethetti.
 • 4:29 - 4:32
  Ancak Sargon Sümer kültürüne
  saygı duyuyordu
 • 4:32 - 4:37
  ve Akadlar ve Sümerler
  yüzyıllar boyunca yan yana yaşadı.
 • 4:37 - 4:41
  Diğer işgalci gruplar yalnızca yağma
  ve yıkıma odaklandı.
 • 4:41 - 4:44
  Sümer kültürü yayılırken bile
 • 4:44 - 4:52
  MÖ 1750'de Sümer halkını
  sürekli bir istila saldırısı öldürdü.
 • 4:52 - 4:56
  Daha sonra Sümerler, 19. yüzyıla doğru
 • 4:56 - 5:00
  yeniden keşfedilmemesi için
  çöl toprağında kayboldu.
 • 5:00 - 5:04
  Ancak Sümer kültürü önce Akadlar,
  sonra Asurlular,
 • 5:04 - 5:09
  sonra Babilliler aracılığıyla
  binlerce yıl yaşadı.
 • 5:09 - 5:13
  Babilliler Sümer icatlarını
  ve geleneklerini İbrani,
 • 5:13 - 5:17
  Yunan ve Roma kültürlerinden geçirdiler.
 • 5:17 - 5:19
  Bazıları günümüzde devam ediyor.
Title:
Tarihin ilk imparatorluğunun yükselişi ve düşüşü - Soraya Field Fiorio
Speaker:
Soraya Field Fiorio
Description:

Tam dersi görüntülemek için: https://ed.ted.com/lessons/the-rise-and-fall-of-history-s-first-empire-soraya-field-fiorio

Tarihin ilk imparatorluğu, ekinleri beslemek için yağışsız, inşa edecek taşı veya ağacı olmayan, sıcak ve kuru bir araziden yükseldi. Tüm bunlara rağmen, sakinleri dünyanın ilk şehirlerini, anıtsal mimarisi ve büyük nüfusuyla inşa ettiler ve onları tamamen çamurdan inşa ettiler. Soraya Field Fiorio, Sümer imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü ayrıntılarıyla anlatıyor.

Ders Soraya Field Fiorio, animasyon Tomás Pichardo-Espaillat tarafından yapılmıştır.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:21

Turkish subtitles

Revisions