Turkish subtitles

← Tarihin ilk imparatorluğunun yükselişi ve düşüşü - Soraya Field Fiorio

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 2 created 10/16/2020 by Gözde Alpçetin.

 1. Tarihin ilk imparatorluğu,
  ekinleri beslemek için yağışsız,
 2. inşa için taşı veya ağacı olmayan,
  sıcak ve kuru bir araziden yükseldi.
 3. Tüm bunlara rağmen,
  sakinleri dünyanın ilk şehirlerini,
 4. anıtsal mimarisi
  ve büyük nüfusuyla inşa ettiler
 5. ve onları tamamen çamurdan inşa ettiler.
 6. Sümer, Mezopotamya denilen bölgede

 7. modern Irak'ın güney bölümündeydi.
 8. Mezopotamya “iki nehir arasında”
  anlamına gelir —
 9. Dicle ve Fırat.
 10. MÖ 5000 civarında, ilk Sümerliler
  nehir suyunu yeniden yönlendirerek
 11. kupkuru arazi için sulama kanallarını,
  barajları ve rezervuarları kullandılar.
 12. Bunun gibi tarım toplulukları yavaş yavaş
  dünya çapında ortaya çıkıyordu.
 13. Ancak bir sonraki adımı ilk atanlar
  Sümerlilerdi.
 14. Nehir çamurundan yapılmış
  kil tuğlaları kullanarak
 15. çok katlı evler ve tapınaklar
  inşa etmeye başladılar.
 16. Çamuru ev eşyalarına
 17. ve aletlere dönüştürmek için bir çömlekçi
  çarkı olan çarkı icat ettiler.
 18. Bu kil tuğlalar,
  muhtemelen MÖ 4500 civarında

 19. dünyanın ilk şehirlerinin
  doğmasını sağladı.
 20. Şehrin sosyal merdiveninin tepesinde asil
  olarak kabul edilen rahipler ve rahibeler,
 21. sonra tüccarlar, zanaatkarlar, çiftçiler
  ve köleleştirilmiş insanlar vardı.
 22. Sümer imparatorluğu,
  küçük uluslar gibi işleyen
 23. farklı şehir devletlerinden oluşuyordu.
 24. Dil ve manevi inançla
  gevşek bir şekilde bağlantılıydılar
 25. ancak merkezi kontrollerden yoksundu.
 26. İlk şehirler Uruk, Ur ve Eridu idi
 27. ve sonunda bir düzine şehir ortaya çıktı.
 28. Her birinin, bir rahip ile hükümdar gibi
  görev yapan bir kralı vardı.
 29. Bazen yeni bölgeleri fethetmek için
  birbirlerine karşı savaştılar.
 30. Her şehir, şehrin kurucusu olarak kabul
  edilen bir koruyucu tanrıya adanmıştı.
 31. Şehrin en büyük ve en önemli binası
  bu koruyucu tanrının eviydi:
 32. Basamaklı bir piramit olarak tasarlanmış
  bir tapınak olan ziggurat.
 33. MÖ 3200 civarında Sümerliler
  erişim alanlarını genişletmeye başladı.

 34. Çömlekçi çarkı, savaş arabaları
  ve vagonlarda yeni bir yuva buldu.
 35. Sazlıklardan ve hurma yapraklarından,
  onları nehir ve deniz yoluyla
 36. uzak mesafelere taşıyan keten yelkenlerle
  tekneler inşa ettiler.
 37. Kıt kaynakları desteklemek için Mısır,
  Anadolu ve Etiyopya'daki
 38. yükselen krallıklarla
  bir ticaret ağı kurdular
 39. ve altın, gümüş, gök cevher
  ve sedir ağacı ithal ettiler.
 40. Ticaret, dünyanın ilk yazı sisteminin

 41. icadı için beklenmedik bir itici güçtü.
 42. Yurt dışında tüccarlarla iş yapan
  Sümer tüccarları için
 43. bir muhasebe sistemi olarak başladı.
 44. Birkaç yüz yıl sonra, çivi yazısı adlı
 45. erken piktogram sistemi
  bir alfabeye dönüştü.
 46. Sümerler ilk yazılı yasaları hazırladı
 47. ve yazma zanaatını öğretmek için
  tasarlanan ilk okul sistemini yarattı
 48. ve bürokrasi ve vergiler gibi daha az
  heyecan verici yeniliklere öncülük etti.
 49. Okullarda, çocukluktan yetişkinliğe kadar

 50. gün doğumundan
  gün batımına kadar çalışan yazarlar.
 51. Muhasebe, matematik
  ve kopyalanmış edebiyat eserlerini—
 52. ilahiler, mitler, atasözleri,
  fablları, büyüleri
 53. ve kil tabletlerdeki
  ilk destanları öğrendiler.
 54. Bu tabletlerden bazıları,
  efsanevi masallara da konu olan
 55. Uruk şehrinin kralı Gılgamış'ın
  hikayesini anlatıyordu.
 56. Ancak MÖ 3. bin yılda Sümer etraftaki,

 57. hatta Mezopotamya'daki
  tek imparatorluk değildi.
 58. Bölgeye kuzeyden ve doğudan
  göçebe aşiret dalgaları aktı.
 59. Bazı yeni gelenler,
  yaşam tarzlarını benimseyen
 60. ve kendi dillerini ifade etmek için
 61. çivi yazısını kullanan
  Sümerlere saygı duydu.
 62. 2300'de Akad kralı Sargon Sümer
  şehir devletlerini fethetti.
 63. Ancak Sargon Sümer kültürüne
  saygı duyuyordu
 64. ve Akadlar ve Sümerler
  yüzyıllar boyunca yan yana yaşadı.
 65. Diğer işgalci gruplar yalnızca yağma
  ve yıkıma odaklandı.
 66. Sümer kültürü yayılırken bile
 67. MÖ 1750'de Sümer halkını
  sürekli bir istila saldırısı öldürdü.
 68. Daha sonra Sümerler, 19. yüzyıla doğru

 69. yeniden keşfedilmemesi için
  çöl toprağında kayboldu.
 70. Ancak Sümer kültürü önce Akadlar,
  sonra Asurlular,
 71. sonra Babilliler aracılığıyla
  binlerce yıl yaşadı.
 72. Babilliler Sümer icatlarını
  ve geleneklerini İbrani,
 73. Yunan ve Roma kültürlerinden geçirdiler.
 74. Bazıları günümüzde devam ediyor.