Return to Video

Uspon i pad prvog istorijskog carstva - Soraja Fild Fiorio

 • 0:08 - 0:13
  Prvo istorijsko carstvo nastalo
  je na vrućem, suvom predelu,
 • 0:13 - 0:19
  bez padavina da nahrane useve,
  bez drveta ili kamena za gradnju.
 • 0:19 - 0:24
  Bez obzira na to, njegovi stanovnici
  podigli su prve gradove na svetu,
 • 0:24 - 0:28
  sa impresivnom arhitekturom
  i ogromnom populacijom -
 • 0:28 - 0:32
  i izgradili su ih u potpunosti od blata.
 • 0:33 - 0:36
  Sumer je zauzimao južni
  predeo današnjeg Iraka,
 • 0:36 - 0:39
  oblast pod nazivom Mesopotamija.
 • 0:39 - 0:42
  Reč Mesopotamija znači "između dve reke" -
 • 0:42 - 0:45
  Tigra i Eufrata.
 • 0:45 - 0:51
  Oko 5000. pre n.e, stari Sumeri koristili
  su kanale za navodnjavanje, brane
 • 0:51 - 0:58
  i rezervoare kako bi usmerili vodu iz reke
  do ogromnih predela suve zemlje.
 • 0:58 - 1:03
  Slične zemljoradničke zajednice
  postepeno su nicale širom sveta.
 • 1:03 - 1:07
  Ali Sumeri su bili prvi koji su
  preduzeli naredni korak.
 • 1:07 - 1:09
  Koristeći opeku
  napravljenu od rečnog blata,
 • 1:09 - 1:13
  počeli su da grade
  višespratne kuće i hramove.
 • 1:13 - 1:15
  Izumeli su točak -
 • 1:15 - 1:20
  grnčarski točak, kako bi pretvorili
  blato u kućanske stvari i alate.
 • 1:20 - 1:24
  Opeka je podstakla izgradnju
  prvih gradova na svetu,
 • 1:24 - 1:28
  najverovatnije oko 4500.
  godine pre nove ere.
 • 1:28 - 1:32
  Na vrhu društvene lestvice grada
  nalazili su se sveštenici i sveštenice,
 • 1:32 - 1:34
  koji su smatrani plemstvom,
 • 1:34 - 1:40
  zatim trgovci, zanatlije,
  zemljoradnici i robovi.
 • 1:40 - 1:44
  Sumersko carstvo sastojalo se
  od pojedinačnih gradova-država
 • 1:44 - 1:47
  koji su funkcionisali kao manje države.
 • 1:47 - 1:50
  Međusobno su donekle bili povezani
  putem jezika i religioznih uverenja,
 • 1:50 - 1:53
  ali im je nedostajala centralna vlast.
 • 1:53 - 1:57
  Prvi gradovi bili su Uruk, Ur i Eridu,
 • 1:57 - 2:00
  a naposletku ih je niklo mnogo.
 • 2:00 - 2:05
  Svaki je imao kralja čija uloga je bila
  neka između sveštenika i vladara.
 • 2:05 - 2:09
  Ponekad su se borili međusobno
  kako bi osvojili nove teritorije.
 • 2:09 - 2:15
  Svaki grad imao je boga zaštitnika
  koji se, takođe, smatrao osnivačem grada.
 • 2:15 - 2:20
  Najveća i najvažnija građevina u gradu
  bila je kuća boga zaštitnika:
 • 2:20 - 2:24
  zigurat, hram u obliku
  stepenaste piramide.
 • 2:24 - 2:30
  Oko 3200. godine pre nove ere,
  Sumeri su znatno uznapredovali.
 • 2:30 - 2:34
  Grnčarski točak mogao se naći
  na kočijama i zaprežnim kolima.
 • 2:34 - 2:38
  Gradili su brodove
  od trske i lišća datule,
 • 2:38 - 2:43
  sa jedrima od lanenog platna, pomoću
  kojih su prevaljivali velike udaljenosti.
 • 2:43 - 2:47
  Kako bi nadomestili oskudne resurse,
  razvili su trgovinsku mrežu
 • 2:47 - 2:51
  sa carstvima u usponu - Egiptom,
  Anadolijom i Etiopijom,
 • 2:51 - 2:57
  uvozeći zlato, srebro,
  lapis lazuli i kedrovinu.
 • 2:58 - 3:00
  Trgovina je bila neočekivani podsticaj
 • 3:00 - 3:04
  za izum prvog pisma na svetu.
 • 3:04 - 3:07
  Prvo se koristilo kao sistem
  za vođenje knjiga sumerskih trgovaca
 • 3:07 - 3:10
  pri poslovanju sa strancima.
 • 3:10 - 3:14
  Nekoliko stotina godina kasnije,
  prvi oblik piktograma
 • 3:14 - 3:17
  zvani klinasto pismo
  pretvorio se u pravo pismo.
 • 3:17 - 3:20
  Sumeri su sastavili prve pisane zakone
 • 3:20 - 3:25
  i osmislili prvi školski sistem,
  sa ciljem učenja veštine pisanja -
 • 3:25 - 3:31
  i bili pioniri u manje uzbudljivim
  izumima, kao što su birokratija i porezi.
 • 3:31 - 3:35
  U školama, pisari su učili
  od zore do sumraka,
 • 3:35 - 3:38
  od detinjstva do odraslog doba.
 • 3:38 - 3:42
  Izučavali su računovodstvo, matematiku
  i prepisivali književna dela -
 • 3:42 - 3:47
  himne, legende, poslovice,
  basne, magične čini
 • 3:47 - 3:51
  i prve epove na glinene ploče.
 • 3:51 - 3:54
  Na nekim od tih ploča bio je
  zapisan ep o Gilgamešu,
 • 3:54 - 4:00
  kralju grada Uruka, koji je
  bio predmet mnogih legendi.
 • 4:00 - 4:06
  Međutim, do 3. milenijuma pre nove ere,
  sumersko carstvo više nije bilo jedino,
 • 4:06 - 4:08
  čak ni u Mesopotamiji.
 • 4:08 - 4:14
  Talasi nomadskih plemena nadošli su
  u region, sa severa i istoka.
 • 4:14 - 4:18
  Neke pridošlice su se ugledale na Sumere,
  prihvatajući njihov način života
 • 4:18 - 4:22
  i koristeći klinasto pismo
  da se izraze na svom jeziku.
 • 4:22 - 4:29
  2300. godine pre nove ere, akadski car
  Sargon osvojio je sumerske gradove-države.
 • 4:29 - 4:32
  Sargon je, međutim,
  poštovao sumersku kulturu
 • 4:32 - 4:37
  i Akađani i Sumeri živeli su
  zajedno vekovima.
 • 4:37 - 4:41
  Ostali osvajači usresredili su se
  samo na krađu i razaranje.
 • 4:41 - 4:44
  Iako se sumerska kultura širila,
 • 4:44 - 4:52
  stalan nalet invazija iskorenio je Sumere
  do 1750. godine pre nove ere.
 • 4:52 - 4:56
  Nakon toga, Sumer se pretvorio u prašinu
 • 4:56 - 4:59
  i neće biti ponovo otkiven
  sve do 19. veka.
 • 5:00 - 5:04
  Međutim, sumerska kultura nastavila
  je da živi hiljadama godina -
 • 5:04 - 5:09
  prvo preko Akađana, zatim Asiraca
  i naposletku Vavilonaca.
 • 5:09 - 5:13
  Vavilonci su preneli
  sumerske izume i tradiciju
 • 5:13 - 5:17
  u jevrejsku, grčku i rimsku kulturu.
 • 5:17 - 5:19
  Neki od njih postoje i dan danas.
Title:
Uspon i pad prvog istorijskog carstva - Soraja Fild Fiorio
Speaker:
Soraja Fild Fiorio (Soraya Field Fiorio)
Description:

Pogledaj celu lekciju na: https://ed.ted.com/lessons/the-rise-and-fall-of-history-s-first-empire-soraya-field-fiorio

Prvo istorijsko carstvo nastalo je na vrućem, suvom predelu, bez padavina da nahrane useve, bez drveta ili kamena za gradnju. Bez obzira na to, njegovi stanovnici podigli su prve gradove na svetu, sa impresivnom arhitekturom i ogromnom populacijom - i izgradili su ih u potpunosti od blata. Soraja Fild Fiorio prepričava uspon i pad sumerskog carstva.

Lekciju priredila Soraja Fild Fiorio, režirao Tomas Pičardo-Espaljat.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:21

Serbian subtitles

Revisions