Return to Video

Wzlot i upadek pierwszego imperium w historii - Soraya Field Fiorio

 • 0:08 - 0:13
  Pierwsze imperium w historii powstało
  w gorącym, suchym krajobrazie
 • 0:13 - 0:19
  bez opadów nawadniających uprawy,
  bez drzew i kamieni do budowy.
 • 0:19 - 0:24
  Mimo to jego mieszkańcy
  zbudowali pierwsze miasta świata,
 • 0:24 - 0:28
  z monumentalną architekturą
  i dużą populacją.
 • 0:28 - 0:33
  Zrobili je całkowicie z błota.
 • 0:33 - 0:36
  Sumer zajmował południową
  część współczesnego Iraku
 • 0:36 - 0:39
  w regionie zwanym Mezopotamia.
 • 0:39 - 0:42
  Słowo Mezopotamia oznacza
  "między dwiema rzekami",
 • 0:42 - 0:45
  Tygrysem i Eufratem.
 • 0:45 - 0:51
  Około 5000 roku p.n.e. pierwsi Sumerowie
  używali kanałów irygacyjnych, tam
 • 0:51 - 0:54
  i zbiorników wodnych
  do przekierowania wód rzecznych
 • 0:54 - 0:58
  i upraw na uprzednio suchych obszarach.
 • 0:58 - 1:03
  Takie społeczności rolnicze powoli
  pojawiały się na całym świecie,
 • 1:03 - 1:07
  ale to Sumerowie
  jako pierwsi poszli dalej.
 • 1:07 - 1:09
  Używając glinianych cegieł
  z mułu rzecznego,
 • 1:09 - 1:13
  zaczęli budować wielopiętrowe
  domy i świątynie.
 • 1:13 - 1:15
  Wynaleźli koło garncarskie
 • 1:15 - 1:20
  do zamiany błota w narzędzia
  i artykuły gospodarstwa domowego.
 • 1:20 - 1:24
  Gliniane cegły dały początek
  pierwszym miastom świata,
 • 1:24 - 1:28
  prawdopodobnie około 4500 roku p.n.e.
 • 1:28 - 1:32
  Na szczycie drabiny społecznej miasta
  stali kapłani i kapłanki,
 • 1:32 - 1:34
  uważani za szlachtę,
 • 1:34 - 1:40
  następnie kupcy, rzemieślnicy,
  rolnicy i niewolnicy.
 • 1:40 - 1:44
  Imperium sumeryjskie składało się
  z odrębnych miast-państw
 • 1:44 - 1:47
  funkcjonujących jak małe narody.
 • 1:47 - 1:50
  Łączyły ich luźno język i wiara,
 • 1:50 - 1:53
  ale brakowało scentralizowanej władzy.
 • 1:53 - 1:57
  Najwcześniejszymi miastami
  były Uruk, Ur i Eridu,
 • 1:57 - 2:00
  a ostatecznie powstało kilkanaście miast.
 • 2:00 - 2:05
  Każde miało króla pełniącego rolę
  między kapłanem a władcą.
 • 2:05 - 2:09
  Miasta walczyły czasami
  ze sobą o nowe terytoria.
 • 2:09 - 2:15
  Każde miasto poświęcono bóstwu-patronowi
  uważanemu za założyciela miasta.
 • 2:15 - 2:20
  Największym i najważniejszym budynkiem
  w mieście był dom boga-patrona,
 • 2:20 - 2:24
  ziggurat, świątynia zaprojektowana
  jako piramida schodkowa.
 • 2:24 - 2:30
  Około 3200 roku p.n.e.
  Sumerowie zaczęli zwiększać zasięg.
 • 2:30 - 2:34
  Koło garncarskie pojawiło się
  w rydwanach i wozach.
 • 2:34 - 2:38
  Powstawały łodzie z trzciny
  i liści palmy daktylowej,
 • 2:38 - 2:43
  z płóciennymi żaglami, które przenosiły
  Sumerów na duże odległości drogą morską.
 • 2:43 - 2:47
  Żeby uzupełnić ograniczone zasoby,
  stworzyli sieć handlową
 • 2:47 - 2:51
  z powstającymi królestwami
  Egiptu, Anatolii i Etiopii,
 • 2:51 - 2:58
  importując złoto, srebro,
  lapis lazuli i drewno cedrowe.
 • 2:58 - 3:00
  Handel był niespodziewanym bodźcem
 • 3:00 - 3:04
  do wynalezienia pierwszego
  na świecie pisma.
 • 3:04 - 3:06
  Zaczęło się od systemu księgowania
 • 3:06 - 3:10
  dla sumeryjskich kupców
  handlujących z zagranicą.
 • 3:10 - 3:14
  Po kilkuset latach
  wczesny system piktogramów
 • 3:14 - 3:17
  zwany pismem klinowym zmienił się w pismo.
 • 3:17 - 3:20
  Sumerowie stworzyli pierwsze spisane prawa
 • 3:20 - 3:25
  i pierwszy system szkolny,
  mający na celu naukę pisania,
 • 3:25 - 3:31
  oraz wprowadzili mniej ekscytujące
  innowacje, jak biurokracja i podatki.
 • 3:31 - 3:35
  W szkołach skrybowie uczyli się
  od świtu do zmierzchu,
 • 3:35 - 3:38
  od dzieciństwa do dorosłości.
 • 3:38 - 3:42
  Uczyli się rachunkowości, matematyki
  i kopiowali dzieła literackie:
 • 3:42 - 3:47
  hymny, mity, przysłowia, bajki
  o zwierzętach, zaklęcia magiczne
 • 3:47 - 3:51
  i pierwsze eposy
  na glinianych tabliczkach.
 • 3:51 - 3:54
  Niektóre z tych tabliczek
  opowiadały historię Gilgamesza,
 • 3:54 - 4:00
  króla miasta Uruk i bohatera mitów.
 • 4:00 - 4:06
  Ale w trzecim tysiącleciu p.n.e. Sumer
  nie był już jedynym imperium na świecie
 • 4:06 - 4:08
  czy nawet w Mezopotamii.
 • 4:08 - 4:14
  Fale plemion koczowniczych napływały
  do regionu z północy i wschodu.
 • 4:14 - 4:16
  Niektórzy nowoprzybyli podziwiali Sumerów,
 • 4:16 - 4:18
  przyjmowali ich styl życia
 • 4:18 - 4:22
  i używali pism klinowych
  do wyrażania własnych języków.
 • 4:22 - 4:29
  W 2300 roku p.n.e. król akadyjski Sargon
  podbił sumeryjskie państwa-miasta.
 • 4:29 - 4:32
  Ale Sargon szanował sumeryjską kulturę,
 • 4:32 - 4:37
  a Akadyjczycy i Sumerowie
  żyli obok siebie przez wieki.
 • 4:37 - 4:41
  Inni najeźdźcy skupiali się
  tylko na grabieży i niszczeniu.
 • 4:41 - 4:44
  Mimo rozprzestrzenienia
  kultury sumeryjskiej
 • 4:44 - 4:52
  nieustanne inwazje wybiły
  do 1750 roku p.n.e. ludność sumeryjską.
 • 4:52 - 4:56
  Później Sumer zniknął w piachach pustyni,
 • 4:56 - 5:00
  odkryty na nowo dopiero w XIX wieku.
 • 5:00 - 5:04
  Sama kultura sumeryjska
  przetrwała tysiące lat
 • 5:04 - 5:09
  najpierw za sprawą Akadyjczyków,
  potem Asyryjczyków, a potem Babilończyków.
 • 5:09 - 5:13
  Babilończycy przekazali
  sumeryjskie wynalazki i tradycje
 • 5:13 - 5:17
  kulturze hebrajskiej,
  greckiej i rzymskiej.
 • 5:17 - 5:19
  Niektóre trwają po dziś dzień.
Title:
Wzlot i upadek pierwszego imperium w historii - Soraya Field Fiorio
Speaker:
Soraya Field Fiorio
Description:

Cała lekcja: https://ed.ted.com/lessons/the-rise-and-fall-of-history-s-first-empire-soraya-field-fiorio

Pierwsze imperium w historii powstało w gorącym, suchym krajobrazie bez opadów nawadniających uprawy, bez drzew i kamieni do budowy. Mimo to jego mieszkańcy zbudowali pierwsze miasta świata z monumentalną architekturą i dużą populacją. Zrobili je całkowicie z błota. Soraya Field Fiorio przedstawia wzlot i upadek imperium Sumerów.

Lekcja: Soraya Field Fiorio, reżyseria: Tomás Pichardo-Espaillat.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:21

Polish subtitles

Revisions