Polish subtitles

← Wzlot i upadek pierwszego imperium w historii - Soraya Field Fiorio

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 8 created 11/18/2020 by Rysia Wand.

 1. Pierwsze imperium w historii powstało
  w gorącym, suchym krajobrazie
 2. bez opadów nawadniających uprawy,
  bez drzew i kamieni do budowy.
 3. Mimo to jego mieszkańcy
  zbudowali pierwsze miasta świata,
 4. z monumentalną architekturą
  i dużą populacją.
 5. Zrobili je całkowicie z błota.
 6. Sumer zajmował południową
  część współczesnego Iraku

 7. w regionie zwanym Mezopotamia.
 8. Słowo Mezopotamia oznacza
  "między dwiema rzekami",
 9. Tygrysem i Eufratem.
 10. Około 5000 roku p.n.e. pierwsi Sumerowie
  używali kanałów irygacyjnych, tam
 11. i zbiorników wodnych
  do przekierowania wód rzecznych
 12. i upraw na uprzednio suchych obszarach.
 13. Takie społeczności rolnicze powoli
  pojawiały się na całym świecie,
 14. ale to Sumerowie
  jako pierwsi poszli dalej.
 15. Używając glinianych cegieł
  z mułu rzecznego,
 16. zaczęli budować wielopiętrowe
  domy i świątynie.
 17. Wynaleźli koło garncarskie
 18. do zamiany błota w narzędzia
  i artykuły gospodarstwa domowego.
 19. Gliniane cegły dały początek
  pierwszym miastom świata,

 20. prawdopodobnie około 4500 roku p.n.e.
 21. Na szczycie drabiny społecznej miasta
  stali kapłani i kapłanki,
 22. uważani za szlachtę,
 23. następnie kupcy, rzemieślnicy,
  rolnicy i niewolnicy.
 24. Imperium sumeryjskie składało się
  z odrębnych miast-państw
 25. funkcjonujących jak małe narody.
 26. Łączyły ich luźno język i wiara,
 27. ale brakowało scentralizowanej władzy.
 28. Najwcześniejszymi miastami
  były Uruk, Ur i Eridu,
 29. a ostatecznie powstało kilkanaście miast.
 30. Każde miało króla pełniącego rolę
  między kapłanem a władcą.
 31. Miasta walczyły czasami
  ze sobą o nowe terytoria.
 32. Każde miasto poświęcono bóstwu-patronowi
  uważanemu za założyciela miasta.
 33. Największym i najważniejszym budynkiem
  w mieście był dom boga-patrona,
 34. ziggurat, świątynia zaprojektowana
  jako piramida schodkowa.
 35. Około 3200 roku p.n.e.
  Sumerowie zaczęli zwiększać zasięg.

 36. Koło garncarskie pojawiło się
  w rydwanach i wozach.
 37. Powstawały łodzie z trzciny
  i liści palmy daktylowej,
 38. z płóciennymi żaglami, które przenosiły
  Sumerów na duże odległości drogą morską.
 39. Żeby uzupełnić ograniczone zasoby,
  stworzyli sieć handlową
 40. z powstającymi królestwami
  Egiptu, Anatolii i Etiopii,
 41. importując złoto, srebro,
  lapis lazuli i drewno cedrowe.
 42. Handel był niespodziewanym bodźcem

 43. do wynalezienia pierwszego
  na świecie pisma.
 44. Zaczęło się od systemu księgowania
 45. dla sumeryjskich kupców
  handlujących z zagranicą.
 46. Po kilkuset latach
  wczesny system piktogramów
 47. zwany pismem klinowym zmienił się w pismo.
 48. Sumerowie stworzyli pierwsze spisane prawa
 49. i pierwszy system szkolny,
  mający na celu naukę pisania,
 50. oraz wprowadzili mniej ekscytujące
  innowacje, jak biurokracja i podatki.
 51. W szkołach skrybowie uczyli się
  od świtu do zmierzchu,

 52. od dzieciństwa do dorosłości.
 53. Uczyli się rachunkowości, matematyki
  i kopiowali dzieła literackie:
 54. hymny, mity, przysłowia, bajki
  o zwierzętach, zaklęcia magiczne
 55. i pierwsze eposy
  na glinianych tabliczkach.
 56. Niektóre z tych tabliczek
  opowiadały historię Gilgamesza,
 57. króla miasta Uruk i bohatera mitów.
 58. Ale w trzecim tysiącleciu p.n.e. Sumer
  nie był już jedynym imperium na świecie

 59. czy nawet w Mezopotamii.
 60. Fale plemion koczowniczych napływały
  do regionu z północy i wschodu.
 61. Niektórzy nowoprzybyli podziwiali Sumerów,
 62. przyjmowali ich styl życia
 63. i używali pism klinowych
  do wyrażania własnych języków.
 64. W 2300 roku p.n.e. król akadyjski Sargon
  podbił sumeryjskie państwa-miasta.
 65. Ale Sargon szanował sumeryjską kulturę,
 66. a Akadyjczycy i Sumerowie
  żyli obok siebie przez wieki.
 67. Inni najeźdźcy skupiali się
  tylko na grabieży i niszczeniu.
 68. Mimo rozprzestrzenienia
  kultury sumeryjskiej
 69. nieustanne inwazje wybiły
  do 1750 roku p.n.e. ludność sumeryjską.
 70. Później Sumer zniknął w piachach pustyni,

 71. odkryty na nowo dopiero w XIX wieku.
 72. Sama kultura sumeryjska
  przetrwała tysiące lat
 73. najpierw za sprawą Akadyjczyków,
  potem Asyryjczyków, a potem Babilończyków.
 74. Babilończycy przekazali
  sumeryjskie wynalazki i tradycje
 75. kulturze hebrajskiej,
  greckiej i rzymskiej.
 76. Niektóre trwają po dziś dzień.