Return to Video

پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ی یک دنیای پرسرعت

 • 0:01 - 0:05
  تا کنون به این فکر کرده‌اید که
  چرا با چیزهایی محاصره شده‌ایم
 • 0:05 - 0:08
  که به ما کمک می‌کند همه کارها را
  سریع‌تر و سریع‌تر انجام دهیم؟
 • 0:08 - 0:10
  سریع‌تر ارتباط برقرار کنیم
 • 0:10 - 0:13
  اما سریع‌تر هم کار کنیم،
  سریع‌تر عملیات بانکی انجام دهیم،
 • 0:13 - 0:15
  سریع‌تر سفر کنیم،
  سریعتر قرار ملاقات بیابیم،
 • 0:15 - 0:20
  سریع‌ترآشپزی کنیم، سریع‌تر نظافت کنیم،
  و همه این کارها را همزمان انجام دهیم؟
 • 0:21 - 0:25
  چه احساسی در مورد انجام کارهای حتی بیشتر
  در هر ساعت از روز دارید؟
 • 0:27 - 0:29
  از نظر آمریکایی‌های هم‌نسل من ،
 • 0:29 - 0:31
  انگار سرعت حق طبیعی هر انسانیست.
 • 0:31 - 0:35
  گاهی فکر می‌کنم حداقل سرعت ما ۳ ماخ است
 • 0:35 - 0:38
  اندکی کمتر باعث می‌شود فکر کنیم داریم
  رقابت‌طلبیمان را از دست می‌دهیم.
 • 0:39 - 0:41
  اما حتی نسل من شروع به
  پرسیدن این سوال کرده است،
 • 0:41 - 0:44
  که آیا ما صاحبان سرعت هستیم؟
 • 0:44 - 0:46
  یا سرعت صاحب ما شده است؟
 • 0:47 - 0:50
  من یک انسان‌شناس در کمپانی «رند» هستم.
 • 0:50 - 0:53
  بسیاری از انسان‌شناس‌ها
  فرهنگ‌های باستانی را مطالعه می‌کنند
 • 0:53 - 0:56
  اما تمرکز من بر فرهنگ‌های امروزی
 • 0:56 - 0:59
  و چگونگی وفق یافتن انسان‌ها
  با همه‌ی تغییرات دنیاست.
 • 1:00 - 1:05
  من اخیرا با یک مهندس به نام «سیفو چانده»
  تیمی برای مطالعه‌ی سرعت تشکیل داده‌ام.
 • 1:05 - 1:10
  ما دوست داشتیم بدانیم مردم چگونه خود را
  با این عصر سرعت تطبیق می‌دهند،
 • 1:10 - 1:13
  و خطرات و پیامدهای سیاسی آن چیست.
 • 1:14 - 1:16
  دنیای ما ۲۵ سال دیگر چگونه خواهد بود
 • 1:16 - 1:19
  اگر سرعت تغیرات به همین ترتیب زیاد شود؟
 • 1:19 - 1:21
  بر حمل و نقل چه اثری خواهد داشت؟
 • 1:21 - 1:23
  یا بر آموزش، ارتباطات،
 • 1:23 - 1:26
  تولیدات، جنگ‌افزارها
 • 1:26 - 1:28
  و حتی انتخاب طبیعی؟
 • 1:28 - 1:32
  آینده‌ای سریع‌تر ما را
  ایمن و فعال‌تر می‌کند؟
 • 1:32 - 1:35
  یا بیشتر ما را آسیب‌پذیر می‌کند؟
 • 1:35 - 1:39
  در تحقیقاتمان مردم پذیرفتند
  که سرعت اجتناب ناپذیر است،
 • 1:39 - 1:42
  هم از نظر هیجانات و هم عدم کنترل.
 • 1:42 - 1:44
  آن‌ها می‌ترسند که اگر سرعتشان را کم کنند،
 • 1:44 - 1:47
  ممکن است از دیگران عقب بمانند.
 • 1:47 - 1:50
  ترجیح می‌دهند از پا درآیند تا اینکه
  کنار گذاشته شوند.
 • 1:50 - 1:52
  اما در همان زمان،
 • 1:52 - 1:55
  می‌ترسند سرعت رسوم فرهنگیشان را ناپدید کند
 • 1:55 - 1:57
  و نیز احساس تعلقشان را.
 • 1:57 - 2:00
  ولی حتی افرادی که در حال بردن
  این مسابقه‌ی سرعت هستند،
 • 2:00 - 2:02
  داشتن کمی احساس پریشانی را
  تایید می‌کنند.
 • 2:02 - 2:05
  آن‌ها این شتاب را مانند چیزی می‌بینند
  که فاصله‌ی دارندگانش
 • 2:05 - 2:08
  یعنی جت‌سوارانی که با سرعت می‌گذرند
 • 2:08 - 2:09
  و کسانی که آن را ندارند
 • 2:09 - 2:12
  و در گرد و غبار دیجیتال باقی مانده‌اند
  را بیشتر و بیشتر می‌کند.
 • 2:13 - 2:17
  بله، ما دلایل خوبی داریم که
  پیش‌بینی کنیم آینده سریع‌تر خواهد بود.
 • 2:17 - 2:19
  اما چیزی که من دریافته‌ام این است که
 • 2:19 - 2:21
  سرعت متناقض است.
 • 2:21 - 2:23
  و مانند همه‌ی تناقض‌های خوب،
 • 2:23 - 2:26
  به ما درسی در مورد تجارب انسانی می‌دهد.
 • 2:26 - 2:29
  همانقدر عجیب و پیچیده که هستند.
 • 2:30 - 2:32
  اولین تناقض این است که
  ما سرعت را دوست داریم،
 • 2:32 - 2:34
  و از فشار آن به هیجان می‌آییم
 • 2:34 - 2:38
  اما مغزهای اولیه‌ی ما
  واقعا برای آن ساخته نشده‌اند.
 • 2:38 - 2:43
  پس ما ترن هوایی، ماشین مسابقه
  و هواپیمای مافوق صوت را اختراع می‌کنیم،
 • 2:43 - 2:46
  اما دچار ضایعه گردن، ماشین زدگی،
 • 2:46 - 2:47
  و جت‌لگ می‌شویم.
 • 2:48 - 2:50
  ما برای چندکارگی تکامل نیافته‌ایم.
 • 2:50 - 2:54
  در عوض برای انجام یک کار در لحظه
  با دقت فراوان تکامل یافته‌ایم
 • 2:54 - 2:57
  مانند شکار - نه لزوما با سرعت زیاد
 • 2:57 - 3:00
  ولی با وجود فاصله‌ی زیاد
 • 3:00 - 3:04
  اما اکنون شکاف میان طبیعت ما
  و سبک زندگیمان در حال گسترش است.
 • 3:04 - 3:08
  آنچه بدن ما برایش ساخته شده و
  آنچه ما از بدنمان انتظار داریم فرق دارند
 • 3:09 - 3:14
  پدیده‌ای است که اساتید من به آن می‌گویند:
  «عصرحجری‌ها در لاین سرعت»
 • 3:14 - 3:15
  (خنده)
 • 3:16 - 3:20
  دومین تناقض سرعت این است که می‌توان آن را
  به طور عینی اندازه گرفت. درست است؟
 • 3:20 - 3:22
  مایل بر ساعت،
  گیگابایت بر ثانیه.
 • 3:23 - 3:25
  اما حسی که سرعت می‌دهد،
 • 3:25 - 3:27
  و اینکه آیا ما آن را دوست داریم،
 • 3:27 - 3:28
  بسیار نسبی و متغیر است.
 • 3:29 - 3:30
  پس می‌توانیم ببینیم
 • 3:31 - 3:35
  سرعتی که با تغییرات تکنولوژی
  هماهنگ می‌شویم در حال افزایش است.
 • 3:35 - 3:40
  برای مثال، از وقتی تلفن معرفی شد تا وقتی
  اکثریت آمریکایی‌ها در خانه تلفن داشتند،
 • 3:40 - 3:43
  ۸۵ سال طول کشید.
 • 3:43 - 3:48
  در عوض فقط ۱۳ سال طول کشید
  تا اکثر ما تلفن هوشمند داشته باشیم.
 • 3:49 - 3:51
  و طوری که مردم عمل می‌کنند
  و به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهند،
 • 3:51 - 3:56
  میان فرهنگ‌های مختلف و
  افراد مختلف از یک فرهنگ متفاوت است.
 • 3:56 - 3:59
  تعاملاتی که در بعضی فرهنگ‌ها،
 • 3:59 - 4:01
  به طور مطلوبی سریع
  و راحت به نظر می‌رسند،
 • 4:01 - 4:03
  در برخی دیگر بسیار بی‌ادبانه تلقی می‌شوند.
 • 4:03 - 4:07
  منظورم آنست که، شما در یک مراسم چای ژاپنی،
  درخواست یک فنجان بیرون‌بر نخواهید کرد،
 • 4:07 - 4:10
  که به سرعت به مقصد توریستی بعدیتان برسید.
 • 4:10 - 4:11
  خواهید کرد؟
 • 4:12 - 4:16
  سومین تناقض آن است که
  سرعت منجر به سرعت می‌شود.
 • 4:16 - 4:19
  من هرچه سریع‌تر پاسخ بدهم،
  پاسخ‌های بیشتری می‌گیرم،
 • 4:19 - 4:21
  پس مجبورم باز هم سریع‌تر پاسخ بدهم.
 • 4:21 - 4:23
  داشتن ارتباطات بیشتر،
 • 4:23 - 4:25
  و اطلاعات در دسترس،
 • 4:25 - 4:27
  در هر لحظه
 • 4:27 - 4:31
  قرار بود تصمیم‌گیری را
  راحت‌تر و منطقی‌تر کند.
 • 4:32 - 4:35
  اما به نظر می‌رسد این اتفاق نیفتاده است.
 • 4:36 - 4:38
  این هم یک پارادوکس دیگر:
 • 4:39 - 4:44
  اگر تمام این تکنولوژی‌های سریع
  می‌توانستند ما را از کار اضافه آزاد کنند،
 • 4:44 - 4:47
  پس چرا همه‌ی ما انقدر به خاطر
  کمبود زمان احساس فشار می‌کنیم؟
 • 4:47 - 4:50
  چرا این همه با ماشین‌هایمان تصادف می‌کنیم،
 • 4:50 - 4:53
  چون فکر می‌کنیم در لحظه
  باید به پیام پاسخ بدهیم؟
 • 4:54 - 4:57
  نباید زندگی در خط سرعت بیشتر خوش بگذرد؟
 • 4:57 - 4:59
  و کمی کمتر استرس‌زا باشد؟
 • 4:59 - 5:02
  آلمانی‌ها یک کلمه برای این دارند:
 • 5:02 - 5:03
  «آیلکرانکهایت»
 • 5:03 - 5:06
  در انگلیسی معنای آن می‌شود «بیماری تعجیل»
 • 5:07 - 5:10
  وقتی مجبوریم سریع تصمیم بگیریم،
 • 5:10 - 5:12
  مغز ناخودآگاه وارد عمل می‌شود،
 • 5:12 - 5:14
  و به رفتارهایی که قبلا یاد گرفته‌ایم،
  اعتماد می‌کنیم
 • 5:14 - 5:18
  اعمال غیرارادی، یا سوگیری‌های شناختیمان،
 • 5:18 - 5:21
  که به ما کمک کنند
  سریع بفهمیم و واکنش بدهیم.
 • 5:21 - 5:24
  این کار گاهی جانمان را
  نجات می‌دهد. درست است؟
 • 5:24 - 5:25
  واکنش جنگ یا گریز.
 • 5:25 - 5:28
  اما در درازمدت ما را گمراه می‌کند.
 • 5:29 - 5:33
  معمولا وقتی جامعه شکست مهمی می‌خورد،
 • 5:33 - 5:36
  یک شکست تکنولوژیکی نیست.
 • 5:36 - 5:40
  بلکه شکست‌هایی هستند که
  وقتی زیاد سریع تصمیم می‌گیریم رخ می‌دهند.
 • 5:40 - 5:41
  به طور ناخودآگاه.
 • 5:41 - 5:44
  ما تفکر خلاق یا انتقادی لازم
  را به کار نبسته‌ایم
 • 5:44 - 5:45
  که تصویر کلی مسئله را بفهمیم،
 • 5:46 - 5:47
  یا اطلاعات غلط را کنار بگذاریم،
 • 5:47 - 5:50
  یا پیچیدگی مسئله را درک کنیم.
 • 5:50 - 5:54
  اینطور فکر کردن
  نمی‌تواند سریع اتفاق بیفتد.
 • 5:54 - 5:56
  این فکر کردن آهسته است.
 • 5:56 - 5:59
  دو روانشناس به نام‌های
  «دنیل کانمن» و «اموس تورسکی»،
 • 5:59 - 6:03
  در سال ۱۹۷۴ این را فهمیدند.
 • 6:03 - 6:06
  و ما هنوز در تلاشیم
  با این بینش کاری بکنیم.
 • 6:07 - 6:12
  تمام تاریخ معاصر می‌تواند به صورت
  یک جهش سریع پس از دیگری دیده شود.
 • 6:12 - 6:14
  انگار فکر می‌کنیم که اگر بتوانیم
  به قدر کافی سریع حرکت کنیم،
 • 6:14 - 6:16
  می‌‌توانیم از مشکلات جلو بزنیم.
 • 6:17 - 6:18
  اما هرگز این اتفاق نمی‌افتد.
 • 6:18 - 6:20
  ما در زندگی خودمان این را می‌دانیم،
 • 6:20 - 6:22
  و سیاست‌گذاران نیز این را می‌دانند.
 • 6:23 - 6:25
  پس ما حالا به هوش مصنوعی روی آورده‌ایم
 • 6:25 - 6:28
  که کمک کند تصمیمات سریع‌تر
  و هوشمندانه‌تری بگیریم
 • 6:28 - 6:31
  و این دنیای داده‌ی در حال گسترش را
  پردازش کند
 • 6:32 - 6:36
  اما ماشین‌های پردازش اطلاعات جایگزینی
 • 6:36 - 6:38
  برای تفکر انتقادی و پایدار نیستند،
 • 6:38 - 6:40
  در انسان‌هایی
 • 6:40 - 6:44
  که مغز عصر حجریشان کمی زمان نیاز دارد
  تا تمایلاتشان فروکش کند،
 • 6:44 - 6:46
  تا ذهن را آهسته کند
 • 6:46 - 6:48
  و بگذارد افکار جریان داشته باشند.
 • 6:49 - 6:52
  اگر شما فکر می‌کنید که
  باید همین حالا ترمزها را بکشیم
 • 6:52 - 6:55
  این همیشه راه حل نخواهد بود.
 • 6:55 - 7:00
  همگی می‌دانیم قطاری که با سرعت زیاد
  به پیچ برسد از ریل خارج می‌شود
 • 7:00 - 7:01
  اما سیفو، مهندسی که گفتم،
 • 7:02 - 7:06
  به من یاد داد که قطاری که بیش از حد
  آهسته بپیچد نیز می‌تواند از ریل خارج شود.
 • 7:07 - 7:12
  پس کنترل این جهش
  با فهیدن این نکته آغاز می‌شود
 • 7:12 - 7:15
  که ما بیش از آنچه که فکر می‌کنیم
  روی سرعت کنترل داریم
 • 7:15 - 7:18
  هم تک‌تکمان و هم به عنوان یک جامعه.
 • 7:18 - 7:22
  بعضی وقت ها نیاز خواهیم داشت که خودمان
  را مهندسی کنیم تا سریع‌تر حرکت کنیم.
 • 7:22 - 7:24
  ممکن است بخواهیم قفل ترافیک را برطرف کنیم،
 • 7:24 - 7:26
  سرعت کمک رسانی
  به قربانیان طوفان را افزایش دهیم،
 • 7:26 - 7:30
  یا چیزی که نیاز داریم را
  درجا به صورت ۳بعدی چاپ کنیم،
 • 7:30 - 7:31
  درست همان موقع که به آن نیاز داریم.
 • 7:32 - 7:36
  با این حال، گاهی خواهیم خواست
  محیط اطرافمان آرام‌تر احساس شود.
 • 7:36 - 7:39
  تا سروصدا را از تجربه‌ی پرسرعت بیرون کنیم.
 • 7:40 - 7:44
  و اشکالی ندارد که تمام مدت
  در تب و تاب نباشیم.
 • 7:44 - 7:45
  این برای بزرگسالان خوب است،
 • 7:45 - 7:47
  و نیز برای کودکان.
 • 7:47 - 7:51
  شاید کسل کننده باشد، اما به ما
  زمان کافی برای تامل کردن می‌دهد.
 • 7:51 - 7:55
  زمان آرام، زمان هدر رفته نیست.
 • 7:56 - 8:00
  و ما باید در معنای «ذخیره کردن زمان»،
  تجدید نظر کنیم.
 • 8:00 - 8:04
  رسوم و تشریفات همه‌ی دنیا
  بر طمانینه بنا شده‌اند
 • 8:04 - 8:09
  زیرا آهستگی کمک می‌کند ارزش‌های مشترک را
  مستحکم کنیم و به هم متصل شویم.
 • 8:09 - 8:12
  و اتصال، یک جزء ضروری انسان بودن است.
 • 8:13 - 8:15
  ما باید بر سرعت چیره شویم،
 • 8:15 - 8:19
  و این یعنی سود و ضرر تمام تکنولوژی‌ها را
  با دقت بررسی کنیم.
 • 8:20 - 8:24
  آیا به شما کمک می‌کند زمانی را پس بگیرید
  که صرف ابراز انسانیت خود کنید؟
 • 8:24 - 8:28
  به شما بیماری تعجیل می‌دهد؟
  به دیگران بیماری تعجیل می‌دهد؟
 • 8:28 - 8:32
  اگر شما انقدر خوش‌شانس هستید
  که سرعت طی کردن زندگیتان را تعیین کنید،
 • 8:32 - 8:34
  این یک مزیت است.
 • 8:34 - 8:36
  از آن استفاده کنید.
 • 8:36 - 8:39
  شاید تصمیم بگیرید هم سرعتتان را زیاد کنید،
 • 8:39 - 8:41
  و هم زمانی برای آرام بودن ایجاد کنید
 • 8:42 - 8:44
  زمانی برای تامل،
 • 8:44 - 8:45
  برای جذب کردن
 • 8:45 - 8:47
  با سرعت مناسب خودتان.
 • 8:48 - 8:49
  زمانی برای گوش کردن
 • 8:50 - 8:51
  برای همدلی
 • 8:52 - 8:53
  برای آرامش ذهن
 • 8:54 - 8:56
  برای کمی بیشتر سر میز شام نشستن.
 • 8:57 - 8:59
  پس هنگامی که به آینده فکر می‌کنیم،
 • 8:59 - 9:03
  بیایید سعی کنیم تکنولوژی‌های سرعت،
 • 9:03 - 9:05
  هدف از سرعت،
 • 9:05 - 9:08
  و انتظاراتمان از سرعت را،
 • 9:08 - 9:10
  با سرعت انسانی‌تری تنظیم کنیم.
 • 9:11 - 9:12
  متشکرم
 • 9:12 - 9:13
  (تشویق)
Title:
پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ی یک دنیای پرسرعت
Speaker:
کاترین بوسکیل
Description:

چرا فناوری مدرن نوید کارایی و تاثیرگذاری می‌دهد اما موجب می‌شود همواره احساس فشار کنیم؟ کاترین بوسکیل یک مردم‌شناس است که تناقض‌های یک زندگی پرشتاب را بررسی می‌کند و شرح می‌دهد که چرا باید دوباره به اهمیت کاهش سرعت در دنیایی که همواره خواستار رفتن و رفتن و رفتن است، فکر کنیم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:26

Persian subtitles

Revisions