Czech subtitles

← Nepředvídatelné následky uspěchaného světa

Proč moderní technologie slibují efektivitu, když kvůli nim máme neustálý pocit, že nás tlačí čas? Antropoložka Kathryn Bouskill zkoumá paradoxy života v uspěchané společnosti a vysvětluje, proč je nutné si znovu uvědomit důležitost zpomalení ve světě, který nám velí: "jeď, jeď, jeď!"

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 17 created 01/16/2020 by Vladimír Harašta.

 1. Divíte se někdy,
  proč jsme obklopeni věcmi,
 2. které nám pomáhají dělat vše
  rychleji, rychleji a rychleji?
 3. Rychleji komunikovat,
 4. ale také rychleji pracovat,
  rychleji platit,
 5. rychleji cestovat,
  najít si rychleji partnera,
 6. rychleji vařit, rychleji uklízet,
  a to vše v jednu a tutéž chvíli?
 7. Jaký to je pocit, když do každé hodiny
  toho musíte nacpat co nejvíc?
 8. Moje generace Američanů

 9. řadí rychlost téměř mezi lidská práva.
 10. Někdy mi přijde,
  že naše minimální rychlost je Mach 3.
 11. Jen o vteřinu pomaleji a už se bojíme,
  že ztrácíme konkurenceschopnost.
 12. Už i má generace
  si však začíná klást otázku,
 13. zdali jsme my pány rychlosti,
 14. anebo zda rychlost ovládá nás.
 15. Pracuji jako antropoložka
  v RAND Corporation,

 16. a zatímco mnoho antropologů
  studuje starobylé kultury,
 17. já se zaměřuji na ty soudobé
  a na to, jak se adaptujeme
 18. na všechny změny,
  které se ve světě odehrávají.
 19. Nedávno jsem spolu s inženýrem
  Seifu Chondem začala zkoumat rychlost.
 20. Zajímalo nás, jak se lidé
  éře zrychlování přizpůsobují
 21. a jaké to má dopady
  na bezpečnost a politiku.
 22. Jak by mohl náš svět vypadat za 25 let,
 23. pokud se nynější tempo změn
  bude nadále zvyšovat?
 24. A co by to znamenalo pro dopravu,
 25. vzdělávání, komunikaci,
 26. výrobu, zbrojní průmysl,
 27. nebo dokonce pro přirozený výběr?
 28. Přinese nám rychlejší budoucnost
  více bezpečí a produktivity?
 29. Anebo nás učiní zranitelnějšími?
 30. V našem výzkumu lidé přijímali
  zrychlování jako nevyhnutelný proces,

 31. který přináší jak vzrušení,
  tak určitou ztrátu kontroly.
 32. Bojí se, že pokud by zpomalili,
 33. riskovali by, že budou překonáni.
 34. Tvrdí, že by raději vyhořeli
  než zrezivěli.
 35. Přesto se zároveň obávají,
 36. že by rychlost mohla narušit
  jejich kulturní tradice
 37. a smysl domova.
 38. Nakonec i ti, kdo stojí v celé honičce
  na pozicích vítězů,
 39. připouštějí, že se cítí poněkud nesví.
 40. Spatřují ve zrychlování proces
  rozšiřující mezeru mezi majetnými,
 41. kteří si kamkoli doletí letadlem,
 42. a mezi nemajetnými,
 43. kteří zůstávají v digitálním zapomnění.
 44. Ano, máme dobrý důvod předvídat,
  že budoucnost bude rychlejší,

 45. ale uvědomila jsem si,
 46. že v rychlosti je určitý paradox,
 47. a podobně jako všechny paradoxy
 48. nás to učí o povaze lidské zkušenosti
 49. ve své absurditě i komplexnosti.
 50. Prvním paradoxem je,
  že rychlost zbožňujeme

 51. a její intenzitou jsme přímo uchváceni.
 52. Naše pravěké mozky
  tomu však nejsou uzpůsobeny,
 53. a tak sice vynalézáme horské dráhy,
  závodní auta a nadzvuková letadla,
 54. ale poté končíme s poraněnou páteří,
  žaludeční nevolností
 55. či pásmovou nemocí.
 56. Nezrodili jsme se pro multitasking.
 57. Spíše je nám vlastní dělat jednu věc
  s neskutečným soustředěním,
 58. jako při lovu, kdy klíčem
  k úspěchu není rychlost,
 59. ale vytrvalost na delší vzdálenosti.
 60. Prohlubují se rozdíly mezi naším
  biologickým nastavením a životním stylem,
 61. tedy nesoulad mezi dispozicemi našich těl
  a tím, co je nutíme dělat.
 62. Moji mentoři tento fenomén pojmenovali
  "Pralidé v dálničním pruhu".
 63. (smích)

 64. Druhým paradoxem je,
  že rychlost můžeme objektivně měřit.

 65. Kilometry za hodinu, gigabajty za sekundu.
 66. Ale to, jak rychlost pociťujeme
 67. a zda je nám příjemná,
  to je velmi subjektivní.
 68. Lze doložit,
 69. že tempo, s jakým se přizpůsobujeme
  novým technologiím, se zvyšuje.
 70. Například od vynálezu telefonu
  uplynulo 85 let,
 71. než se dostal do domovů většiny Američanů.
 72. Oproti tomu pouhých 13 let trvalo,
  než většina z nás měla smartphony.
 73. Jak lidé v rychlosti jednají
  a jak na rychlost reagují,
 74. to se liší napříč kulturami,
  stejně jako mezi lidmi v téže kultuře.
 75. Interakce, které lze považovat
  za příjemně svižné a pohodlné,
 76. by mohly být v jiných kulturách
  považovány za velmi neslušné.
 77. Při japonském čajovém obřadu
  byste zřejmě nepožádali o čaj s sebou,
 78. abyste mohli vyrazit
  na další turistickou zastávku.
 79. Nebo ano?
 80. Třetí paradox je,
  že rychlost plodí rychlost.

 81. Čím rychleji odpovím,
  tím více odpovědí dostanu
 82. a tím rychleji pak zase musím odpovědět.
 83. Neomezené možnosti komunikace
 84. a okamžitého přístupu k informacím
 85. měly zajistit, abychom se rozhodovali
  snadněji a racionálněji.
 86. Nezdá se však, že se to skutečně děje.
 87. A tu je ještě jeden paradox.

 88. Pokud nás všechny ty rychlé technologie
  měly osvobodit od dřiny,
 89. proč se všichni cítíme pod časovým tlakem?
 90. Proč dosahují dopravní nehody
  rekordních čísel jen proto,
 91. že si myslíme, že na tu zprávu
  prostě musíme odpovědět teď hned?
 92. Neměl by život v rychlém pruhu
  znamenat více zábavy
 93. a trochu méně úzkosti?
 94. V němčině proto dokonce mají výraz:
 95. "Eilkrankheit".
 96. V překladu "nemoc ze spěchu".
 97. Když se musíme rychle rozhodovat,
 98. přepínáme na autopilota
 99. a spoléháme se pouze na naučené chování,
 100. reflexy a kognitivní předsudky,
 101. což nám pomáhá rychle vnímat a reagovat.
 102. Občas to může zachránit život, že?
 103. Bojuj, nebo uteč.
 104. Ale z dlouhodobého hlediska
  nás to občas přivádí na scestí.
 105. Často, když naše společnost
  zásadně selhává,

 106. nejedná se o technologická selhání.
 107. Jde o selhání, k nimž dochází,
 108. když činíme příliš rychlá rozhodnutí,
  když jedeme na autopilota.
 109. Zapomínáme na kreativní
  a kritické myšlení,
 110. kterých je třeba k propojení souvislostí,
 111. k eliminaci nesprávných informací
 112. a ke komplexnímu porozumění.
 113. Takové promýšlení nelze provést rychle.
 114. To je na pomalé promýšlení.
 115. Dva psychologové
  Daniel Kahneman a Amos Tversky
 116. na to začali poukazovat už v roce 1974
 117. a my jsme stále nedokázali
  jejich poznatky zužitkovat.
 118. Na celou moderní historii lze pohlížet
  jako na jedno zrychlení za druhým.

 119. Jako bychom si mysleli,
  že když dostatečně zrychlíme,
 120. překonáme tím své problémy.
 121. Ale to se nikdy nepodaří.
 122. Víme to z vlastní životní zkušenosti
 123. a vědí to také politici.
 124. A proto se nyní obracíme
  na umělou inteligenci,
 125. aby nám pomohla dělat rychlejší
  a chytřejší rozhodnutí
 126. a zpracovávat ta stále narůstající
  kvanta informací.
 127. Stroje zpracovávající data
  však nemohou nahradit
 128. kritické a soustavné myšlení lidí,
 129. jejichž pravěké mozky potřebují
  čas na vstřebání podnětů,
 130. na zpomalení mysli
 131. a na uvolnění toku myšlenek.
 132. Pokud si začínáte myslet,
  že je zkrátka na čase šlápnout na brzdu,

 133. nepůjde vždy o to pravé řešení.
 134. Všichni víme, že vlak uhánějící
  příliš rychle do zatáčky může vykolejit,
 135. ale Seifu, zmiňovaný inženýr,
 136. mě naučil, že i vlak, který do zatáčky
  vjíždí moc pomalu, může také vykolejit.
 137. Zvládnutí toho prudkého zrychlování
  tedy musí začít v pochopení toho,

 138. že máme nad rychlostí více kontroly,
  než si myslíme,
 139. a to jako jedinci i jako společnost.
 140. Někdy se budeme muset
  přepnout do rychlejšího módu.
 141. Bude třeba vyřešit patovou situaci,
 142. urychlit humanitární pomoc
  pro oběti hurikánu
 143. nebo použít 3D tisk,
  abychom zhotovili, co potřebujeme,
 144. a to ve chvíli, kdy je to třeba.
 145. Jindy ale budeme preferovat
  pomalejší prostředí,
 146. abychom dokázali vstřebat
  příliš rychlý prožitek.
 147. Navíc je zcela v pořádku,
  když neustále nepřijímáme podněty.
 148. Je to dobré pro dospělé
 149. i pro děti.
 150. Může to být nuda,
  ale dává nám to čas na přemýšlení.
 151. Čas strávený pomalu není promarněný.
 152. A musíme přehodnotit,
  co vlastně znamená šetřit čas.

 153. Kultura a rituály po celém světě
  se budují pozvolna,
 154. protože pozvolnost nám pomáhá posílit
  naše sdílené hodnoty a spojit se.
 155. A právě vztahy jsou
  základní součástí lidského bytí.
 156. Potřebujeme rychlost zvládnout,
 157. a to znamená pečlivě zvažovat
  pro a proti každé technologie.
 158. Pomůže vám technologie získat čas,
  který vám pak umožní projevit lidskost?
 159. Přivodí vám či jiným lidem
  onu "nemoc ze spěchu"?
 160. Máte-li to štěstí, že si sami určujete
  tempo svého života,
 161. pak je to vaše privilegium.
 162. Využijte ho.
 163. Možná se rozhodnete,
  že potřebujete jak zrychlit,
 164. tak i užít si čas beze spěchu:
 165. čas na rozvážení,
 166. důkladné pochopení
 167. svým vlastním tempem;
 168. čas na naslouchání,
 169. na vcítění se,
 170. na zklidnění mysli,
 171. na rozjímání u jídelního stolu.
 172. A s tím, jak se blížíme našim zítřkům,

 173. zvažme, zdali bychom rychlé technologie,
 174. samotný smysl rychlosti
 175. i naše očekávání od rychlosti
 176. neměli přizpůsobit nám lidem.
 177. Děkuji.

 178. (potlesk)