Return to Video

11-06 Who Wants To Be A Billionaire

 • 0:00 - 0:04
  Trước đó, điều kiện để tiếp tục chạy vòng lặp, và tiếp tục đến
 • 0:04 - 0:09
  cho đến khi ta chạm mốc 1 triệu dollars. Nhưng giờ, ta muốn tiếp tục đếm số năm
 • 0:09 - 0:14
  cho đến khi ta có 1 tỉ dollars. Nên, ta thay điều kiện lặp thành 1.000.000.000
 • 0:14 - 0:19
  Giờ nếu tôi chạy nó, tôi thấy là phải mất tầm 1600 năm để $100 dollars biến thành 1 tỉ dollars.
 • 0:19 - 0:23
  (Chúng ta bắt đầu chương trình - Ai là tỉ phú.)
Title:
11-06 Who Wants To Be A Billionaire
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:24

Vietnamese subtitles

Revisions