YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Serbian subtitles

← Nova teorija o poreklu Meseca

Get Embed Code
36 Languages

Showing Revision 6 created 05/20/2019 by Ivana Korom.

 1. Niko ne voli da greši.
 2. A ja sam napravila ogromnu grešku.
 3. A razumevanje u čemu sam pogrešila
  je dovelo do otkrića
 4. koje u potpunosti menja način
  na koji razmišljamo o Zemlji i Mesecu.
 5. Ja sam planetarna naučnica

 6. i omiljena aktivnost
  mi je da izazivam sudare planeta.
 7. (Smeh)

 8. U mojoj laboratoriji, mogu da pucam
  u stene pomoću ovakvih topova.

 9. (Pucanj topa)

 10. (Smeh)

 11. U mojim eksperimentima,
  mogu da stvorim ekstremne uslove

 12. prisutne tokom nastanka planete.
 13. A uz pomoć kompjuterskih modela,
  mogu da sudaram čitave planete
 14. kako bih izazvala njihov rast
 15. ili mogu da ih uništim.
 16. (Smeh)

 17. Želim da razumem
  kako da napravim Zemlju i Mesec

 18. i zašto je Zemlja toliko različita
  od drugih planeta.
 19. Vodeća ideja o nastanku Zemlje i Meseca

 20. se naziva „teorijom velikog udara”.
 21. Teorija tvrdi da je telo veličine Marsa
  udarilo mladu Zemlju
 22. i da je Mesec nastao od diska
  formiranog od otpadaka oko planete.
 23. Ova teorija može da objasni
  toliko toga u vezi s Mesecom,
 24. ali ima ogromni nedostatak:
 25. predviđa da se Mesec uglavnom sastoji
  od planete veličine Marsa
 26. i da su Zemlja i Mesec
  sačinjeni od različitih materijala.
 27. Međutim, to nije ono što vidimo.
 28. Zemlja i Mesec su zapravo
  poput identičnih blizanaca.
 29. Genetski kod planeta je zapisan
  u izotopima elemenata.
 30. Zemlja i Mesec imaju identične izotope.
 31. To znači da su Zemlja i Mesec
  sačinjeni od istog materijala.
 32. Zaista je čudno
  da su Zemlja i Mesec blizanci.

 33. Sve planete su sačinjene
  od različitih materijala,
 34. stoga sve imaju različite izotope,
 35. sve imaju sopstvene genetske kodove.
 36. Ne postoje druga planetarna tela
  koja imaju istu genetsku vezu.
 37. Samo su Zemlja i Mesec blizanci.
 38. Kada sam počela da radim
  na poreklu Meseca,

 39. postojali su naučnici koju su želeli
  da odbace čitavu ideju velikog udara.
 40. Nisu videli način na koji ova teorija
  može da objasni posebnu vezu
 41. između Zemlje i Meseca.
 42. Svi smo pokušavali da smislimo nove ideje.
 43. Problem je bio što nije bilo boljih ideja.
 44. Sve druge ideje su imale
  čak i krupnije nedostatke.
 45. Pa smo pokušavali da spasimo
  teoriju velikog udara.
 46. Mladi naučnik iz moje grupe je predložio
  da pokušamo da izmenimo obrtanje

 47. prilikom velikog udara.
 48. Možda je Zemljino brže okretanje
  moglo da izmeša više materijala
 49. i tako objasni Mesec.
 50. Odabran je sudarač veličine Marsa
 51. jer je mogao da napravi Mesec
 52. i da uzrokuje dužinu dana na Zemlji.
 53. Ljudima se zaista sviđao taj deo modela.
 54. Međutim, šta ako je nešto drugo
  odredilo dužinu dana na Zemlji?
 55. Onda bi postojalo
  mnogo više mogućih velikih udara
 56. koji su mogli da stvore Mesec.
 57. Zanimalo me je šta bi moglo da se desi,
 58. pa sam pokušala da simuliram
  velike udare brže rotacije
 59. i otkrila sam da je moguće
 60. napraviti disk od iste smeše materijala
  kao u slučaju planete.
 61. Bili smo prilično uzbuđeni.
 62. Možda je ovo bio način
  da se objasni Mesec.
 63. Problem je bio što smo takođe otkrili
  da to nije naročito verovatno.

 64. Većinu vremena,
  disk je različit od planete
 65. i činilo se da bi ovakav nastanak Meseca
 66. bio astronomska slučajnost,
 67. a bilo je prosto svima teško
  da prihvate ovu ideju
 68. da je Mesečeva posebna veza
  sa Zemljom slučajna.
 69. Teorija o velikom udaru
  je i dalje bila u nevolji,
 70. a mi smo i dalje pokušavali
  da otkrijemo kako da napravimo Mesec.
 71. Onda je došao dan
  kad sam uvidela svoju grešku.

 72. Moj student i ja smo posmatrali podatke
  o ovim brzorotirajućim velikim udarima.
 73. Tog dana, zapravo nismo
  razmišljali o Mesecu,
 74. posmatrali smo planetu.
 75. Planeta postaje veoma vrela
  i delimično isparava
 76. od energije udarca.
 77. Međutim, podaci nisu ličili na planetu.
 78. Izgledali su veoma čudno.
 79. Planeta je neobično
  bila povezana s diskom.
 80. Javio mi se onaj superuzbudljivi osećaj
 81. kada nešto krajnje pogrešno
  može da bude nešto krajnje zanimljivo.
 82. U svim mojim proračunima,

 83. pretpostavila sam postojanje planete
  sa odvojenim diskovima oko sebe.
 84. Računanjem sastava diska smo testirali
 85. da li je udar mogao da stvori Mesec.
 86. Međutim, više se nije činilo tako prosto.
 87. Pravili smo grešku
 88. smatrajući da će planeta
  uvek da izgleda kao planeta.
 89. Tog dana, znala sam da veliki udar
  stvara nešto sasvim novo.
 90. Imala sam trenutke eureke.

 91. Ovo nije bio jedan od njih.
 92. (Smeh)

 93. Zaista nisam znala šta se zbivalo.

 94. Imala sam taj čudni,
  novi objekat ispred sebe,
 95. kao i izazov da pokušam da ga razumem.
 96. Šta radite kada se suočite sa nepoznatim?
 97. Kako uopšte da otpočnete?
 98. Sve smo dovodili u pitanje:

 99. šta je planeta?
 100. Kada planeta više nije planeta?
 101. Poigravali smo se s novim idejama.
 102. Morali smo se otarasiti
  starog načina razmišljanja
 103. i poigravajući se, mogla sam
  da odbacim sve podatke,
 104. sva pravila stvarnog sveta
 105. i oslobodim um da istražuje.
 106. A stvarajući mentalni prostor
 107. na kom sam mogla da isprobavam
  skandalozne ideje
 108. i da ih potom vratim
  u stvarni svet radi testiranja,
 109. bila sam u stanju da učim.
 110. A poigravajući se,
  naučili smo toliko toga.
 111. Kombinovala sam eksperimente
  iz laboratorije sa kompjuterskim modelima
 112. i otkrila sam da je nakon
  većine velikih udara
 113. Zemlja toliko vrela da nema površinu.
 114. Postoji samo duboki sloj gasa
  koji postaje sve gušći sa dubinom.
 115. Zemlja bi izgledala kao Jupiter.
 116. Bez ičega na šta biste stali.
 117. A to je tek bio deo problema.
 118. Želela sam da razumem čitav problem.
 119. Nisam mogla da odustanem od izazova
  razumevanja šta se zaista zbiva
 120. tokom velikih udara.
 121. Trebalo nam je skoro dve godine
 122. odbacivanja starih ideja
 123. i stvaranja novih
 124. da razumemo podatke
 125. i shvatimo šta to znači za Mesec.
 126. Otkrila sam novi tip astronomskog objekta.

 127. Ne radi se o planeti.
 128. Sačinjen je od planeta.
 129. Planeta je telo
  čija je sopstvena gravitacija
 130. dovoljno jaka da mu podari sferni oblik.
 131. Vrti se u celosti oko sebe.
 132. Ukoliko postane toplija i vrti se brže,
 133. ekvator postaje sve veći
  dok ne dosegne prelomnu tačku.
 134. Pogurajte je preko prelomne tačke
 135. i materijal u predelu ekvatora
  se širi i postaje disk.
 136. U tom trentuku krši sva pravila
  koja je čine planetom.
 137. Više ne može u celosti
  da se obrće oko sebe,
 138. oblik joj se sve više menja
  kako postaje sve veća;
 139. planeta je postala nešto sasvim novo.
 140. Imenovali smo naše otkriće:

 141. sinestija.
 142. Imenovali smo ga po boginji Hestiji,
 143. grčkoj boginji ognjišta i doma
 144. jer smatramo da je Zemlja postala dom.
 145. Prefiks znači „sveukupno”,
 146. kako bi se naglasila veza
  između svih materijala.
 147. Sinestija je ono što planeta postaje
 148. kada je toplota i obrtanje odgurnu
  mimo granica sfernog oblika.
 149. Da li biste želeli da vidite sinestiju?

 150. (Klicanje)

 151. U ovoj vizualizaciji
  jedne od mojih simulacija,

 152. mlada Zemlja se već obrće brzo
  zbog prethodnog velikog udara.
 153. Izobličena je, ali je naša planeta
  i dalje prepoznatljiva
 154. po vodi na površini.
 155. Zbog energije od udara,
  njena površina isparava,
 156. voda, atmosfera.
 157. I svi gasovi se međusobno izmešaju
  za svega nekoliko sati.
 158. Otkrili smo da mnogi
  veliki udari stvaraju sinestije,
 159. ali ovi plamteći,
  jarki objekti ne žive dugo.
 160. Hlade se, skupljaju
  i ponovo postaju planete.
 161. Dok su stenovite planete,
  poput Zemlje, rasle,
 162. verovatno su postajale sinestije
  jednom ili više puta.
 163. Sinestija nam pruža novi način
  rešavanja problema nastanka Meseca.

 164. Naša je pretpostavka da je Mesec oblikovan
  unutar ogromne, isparavajuće sinestije.
 165. Mesec je rastao zbog kiša od magme
 166. koje su se kondenzovale
  iz isparavanja stena.
 167. Mesečeva posebna veza sa Zemljom
 168. postoji zato što je Mesec
  nastao unutar Zemlje
 169. kada je Zemlja bila sinestija.
 170. Mesec je mogao da kruži
  unutar sinestije godinama,
 171. skriven od pogleda.
 172. Mesec je otkriven tokom
  sinestijinog hlađenja i skupljanja
 173. unutar njene orbite.
 174. Sinestija se pretvorila u planetu Zemlju
 175. tek nakon što se hladila
  još stotinama godina.
 176. U našoj novoj teoriji,
 177. veliki udar stvara sinestiju,
 178. a sinestija se cepa u dva nova tela,
 179. stvarajući našu Zemlju i Mesec
  koji su izotopski identični.
 180. Sinestije su nastajale širom univerzuma.
 181. A mi smo to tek sad shvatili,
  otkrivajući ih u našoj mašti.
 182. Šta mi i dalje promiče
  u svetu koji me okružuje?
 183. Šta mi se skriva od pogleda
  zbog mojih sopstvenih pretpostavki?
 184. Sledeći put kada pogledate u Mesec,

 185. setite se:
 186. stvari koje mislite da znate
 187. mogu da budu prilike da otkrijete
  nešto istinski zadivljujuće.
 188. (Aplauz)