Return to Video

08-12 Draw a Flag with Three Colors

 • 0:00 - 0:06
  Đây là cờ nước Pháp với 3 màu xanh, trắng, đỏ. Nên ở đây,
 • 0:06 - 0:10
  có vẻ ta sẽ phải tạo 3 sự quyết định. Ta nên bắt đầu với phần đầu tiên,
 • 0:10 - 0:14
  phần giữa hay phần cuối? Trong Java bạn nên bắt đầu với điều kiện đầu tiên,
 • 0:14 - 0:19
  và tôi sẽ để bạn điền chi tiết vào trong bài tập.
 • 0:19 - 0:23
  Sau đó, với phần tiếp theo, bạn sẽ sử dụng mệnh đề else if,
 • 0:23 - 0:29
  nên bạn đơn giản chỉ viết else if theo sau là một điều kiện. Và cuối cùng, bạn dùng else cho khả năng còn lại.
 • 0:29 - 0:35
  Nên, ở đây bạn cần có 2 điều kiện, điểm đó ở bên trái?
 • 0:35 - 0:39
  điểm đó ở giữa? hoặc ngược lại? Tất nhiên, nó sẽ nằm ở phần bên phải.
 • 0:39 - 0:46
  Cấu trúc kiểu if, else if như này, bạn có thể có câu trả lời khác nếu bạn muốn.
 • 0:46 - 0:51
  Và cuối cùng, là lệnh else. Đây là cách bạn làm
 • 0:51 - 0:55
  mỗi khi bạn có nhiều sự lựa chọn. Và tôi đã làm từ trên xuống dưới như bạn mong đợi.
 • 0:55 - 0:59
  Điều kiện đầu tiên được dùng nếu nó thỏa mãn câu lệnh
 • 0:59 - 1:04
  được chạy trong này, và tất cả những cái khác được bỏ qua. Mặt khác,
 • 1:04 - 1:07
  nếu điều kiện đầu tiên không đúng, nó sẽ nhảy qua điều kiện thứ 2,
 • 1:07 - 1:13
  và nếu cái này đúng, thì đoạn lệnh này được chạy. Nếu không thì, cái thứ 3 sẽ được chạy.
 • 1:13 - 1:17
  Nói cách khác, chỉ có đúng 1 trong 3 đoạn lệnh này được chạy,
 • 1:17 - 1:24
  phụ thuộc vào điều kiện nào đúng hoặc không có cái nào đúng.
 • 1:24 - 1:28
  Giờ là lượt của bạn để thử sức với French flag. Một lần nữa,
 • 1:28 - 1:34
  bạn được cho 1 điểm x y có thể ở bất cứ đâu trong lá cờ.
 • 1:34 - 1:41
  Và bạn cần phải quyết định nó sẽ return value blue, white hay red. Và khi bạn làm thế,
 • 1:41 - 1:45
  hãy chắc chắn là bạn sử dụng cấu trúc if, else if, else.
Title:
08-12 Draw a Flag with Three Colors
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
01:46

Vietnamese subtitles

Revisions