Vietnamese subtitles

← 08-12 Draw a Flag with Three Colors

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Đây là cờ nước Pháp với 3 màu xanh, trắng, đỏ. Nên ở đây,
 2. có vẻ ta sẽ phải tạo 3 sự quyết định. Ta nên bắt đầu với phần đầu tiên,
 3. phần giữa hay phần cuối? Trong Java bạn nên bắt đầu với điều kiện đầu tiên,
 4. và tôi sẽ để bạn điền chi tiết vào trong bài tập.
 5. Sau đó, với phần tiếp theo, bạn sẽ sử dụng mệnh đề else if,
 6. nên bạn đơn giản chỉ viết else if theo sau là một điều kiện. Và cuối cùng, bạn dùng else cho khả năng còn lại.
 7. Nên, ở đây bạn cần có 2 điều kiện, điểm đó ở bên trái?
 8. điểm đó ở giữa? hoặc ngược lại? Tất nhiên, nó sẽ nằm ở phần bên phải.
 9. Cấu trúc kiểu if, else if như này, bạn có thể có câu trả lời khác nếu bạn muốn.
 10. Và cuối cùng, là lệnh else. Đây là cách bạn làm
 11. mỗi khi bạn có nhiều sự lựa chọn. Và tôi đã làm từ trên xuống dưới như bạn mong đợi.
 12. Điều kiện đầu tiên được dùng nếu nó thỏa mãn câu lệnh
 13. được chạy trong này, và tất cả những cái khác được bỏ qua. Mặt khác,
 14. nếu điều kiện đầu tiên không đúng, nó sẽ nhảy qua điều kiện thứ 2,
 15. và nếu cái này đúng, thì đoạn lệnh này được chạy. Nếu không thì, cái thứ 3 sẽ được chạy.
 16. Nói cách khác, chỉ có đúng 1 trong 3 đoạn lệnh này được chạy,
 17. phụ thuộc vào điều kiện nào đúng hoặc không có cái nào đúng.
 18. Giờ là lượt của bạn để thử sức với French flag. Một lần nữa,
 19. bạn được cho 1 điểm x y có thể ở bất cứ đâu trong lá cờ.
 20. Và bạn cần phải quyết định nó sẽ return value blue, white hay red. Và khi bạn làm thế,
 21. hãy chắc chắn là bạn sử dụng cấu trúc if, else if, else.