Vietnamese subtitles

← Define KPIs App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp16.

 1. Bước tiếp theo là tạo
  chỉ báo hiệu suất chính, KPI,
 2. cho doanh nghiệp của bạn.
 3. Đây là một bước quan trọng
  để bạn theo dõi
 4. và hiểu kế hoạch kiếm tiền
  đang hoạt động như thế nào.
 5. Ở công ty thành công như Google,
  chúng tôi thích dữ liệu dạng số.
 6. Lý do chính là khi xem xét
  quá trình kiếm tiền,
 7. con số đưa ra bức tranh rõ ràng
  là bạn đang đứng ở đâu.
 8. Con số đưa ra câu chuyện chân thực,
  không có bao biện hay cảm xúc.
 9. Tất cả bạn cần làm là
  lắng nghe và hành động.
 10. Nếu con số hiển thị rằng
  bạn đang không đi lên về bên phải
 11. mà hơi giảm sút thì bạn
  cần nhanh chóng hành động.
 12. Tuy nhiên bạn chỉ có thể làm thế
  nếu bạn có đầy đủ KPI
 13. mà bạn đo liên tục.
 14. Chúng tôi không nói rằng tháng nào
  cũng có KPI tích cực trong kiếm tiền.
 15. Thực tế với mọi sự khởi đầu
 16. có nhiều tuần bạn gặp phải
  rắc rối nghiêm trọng
  17
  00:00:56,332 --> 00:00:58,540
  Điều nhận biết
  doanh nghiệp thành công,
  18
  00:00:58,540 --> 00:01:02,370
  là các họ xử lý
  các vấn đề và rắc rối đó.
 17. Vì thế, làm thế nào để tăng cơ hội
  xây dựng doanh nghiệp bền vững?
 18. Thực tế may mắn và thời gian
  đóng góp một phần, nhưng bạn có thể
 19. cải thiện tình hình bằng kế hoạch
  và linh hoạt xử lý khi có thay đổi.