Vietnamese subtitles

← 10-19 Using Booleans

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 08/25/2015 by Thanh Pham.

 1. Trong isVowel, ta muốn return true nếu
  letters.substring là a hoặc là e hoặc i
 2. hoặc o, vì thế ta thêm mấy cái so sánh này vào, dùng or
  Vì thế nó sẽ giống thế này. Tôi phải
 3. gõ letters chấm substring rất nhiều lần
  có lẽ tôi nên tạo một
 4. biến. Tất cả các chữ tôi đều dùng
  letters.substring(i, i+1), tôi
 5. có thể thay thế chúng với các chữ.
  Ngon hơn rồi đấy, giờ đến isConsonant
 6. một chữ là một phụ âm nếu nó không phải
  là nguyên âm. Vì thế tôi có thể tôi có thể làm
 7. tắt ở đây và chỉ return not isVowel với index đã cho
  Tôi không cần cho nó
 8. là int. Và tôi không thực sự khởi tạo letters.
  Nếu tôi muốn test method của tôi
 9. tôi có thể tạo một từ mới. Tôi sẽ thử với "sleep"
  Tôi hỏi nếu kí tự
 10. đầu tiên là một nguyên âm, tôi hiểu là không
  vì nó là s. Tôi hỏi nó có phải là phụ âm
 11. không, tôi có được true. Tôi muốn test vài
  trường hợp nữa nếu tôi
 12. đưa code này cho ai đó. Nhưng
  cái này trông có vẻ ngon rồi