Return to Video

Tracking Success Wrap Up

 • 0:01 - 0:05
  Ở bước này anh nên biết mình muốn
  sử dụng phương pháp kiếm tiền nào
 • 0:05 - 0:06
  và sẽ thực hiện phương pháp đó
  như thế nào.
 • 0:06 - 0:09
  Anh cũng có thể có kế hoạch B,
 • 0:09 - 0:11
  trong trường hợp kế hoạch
  đầu tiên không hiệu quả.
 • 0:11 - 0:14
  Và anh cũng nên có kế hoạch theo dõi
 • 0:14 - 0:15
  và đánh giá thành công mô hình của mình.
 • 0:16 - 0:21
  >> Ghi nhớ là anh có thể áp dụng
  phân khúc người dùng để tạo ra bản cũ
 • 0:21 - 0:22
  của bất kỳ báo cáo nào trong số
  những báo cáo này.
 • 0:22 - 0:26
  Nó sẽ giúp anh hiểu chính xác hơn
  về mỗi nhóm khách hàng.
 • 0:26 - 0:30
  Như Yogi Berra đã nói,anh có thể quan sát
  được rất nhiều chỉ bằng cách theo dõi.
 • 0:30 - 0:32
  Trong thế giới của chúng ta, hãy
  luôn theo dõi người dùng của mình.
 • 0:33 - 0:34
  >> Trong bài học kế tiếp,
 • 0:34 - 0:37
  anh sẽ học cách làm lại mô hình
  kiếm tiền, thay đổi phương pháp
 • 0:37 - 0:40
  khi anh không kiếm được nhiều tiền
  như anh mong muốn.
Title:
Tracking Success Wrap Up
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:42

Vietnamese subtitles

Revisions