Vietnamese subtitles

← Tracking Success Wrap Up

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by sp16.

 1. Ở bước này anh nên biết mình muốn
  sử dụng phương pháp kiếm tiền nào
 2. và sẽ thực hiện phương pháp đó
  như thế nào.
 3. Anh cũng có thể có kế hoạch B,
 4. trong trường hợp kế hoạch
  đầu tiên không hiệu quả.
 5. Và anh cũng nên có kế hoạch theo dõi
 6. và đánh giá thành công mô hình của mình.
 7. >> Ghi nhớ là anh có thể áp dụng
  phân khúc người dùng để tạo ra bản cũ
 8. của bất kỳ báo cáo nào trong số
  những báo cáo này.
 9. Nó sẽ giúp anh hiểu chính xác hơn
  về mỗi nhóm khách hàng.
 10. Như Yogi Berra đã nói,anh có thể quan sát
  được rất nhiều chỉ bằng cách theo dõi.
 11. Trong thế giới của chúng ta, hãy
  luôn theo dõi người dùng của mình.
 12. >> Trong bài học kế tiếp,
 13. anh sẽ học cách làm lại mô hình
  kiếm tiền, thay đổi phương pháp
 14. khi anh không kiếm được nhiều tiền
  như anh mong muốn.