YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Switching Reference Languages

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 1 created 01/06/2015 by Annia Tran.

 1. Tôi là Darren từ Amara
 2. và tôi muốn cho các bạn xem một video ngắn
 3. về việc làm thế nào để chuyển đổi ngôn ngữ tham khảo
 4. trong khi bạn dịch thuật.
 5. Bạn có lẽ cần làm việc này
 6. trong lúc vừa dịch thuật
 7. và vừa cố gắng định vị một nguồn khác
 8. như là tra cứu dữ liệu tổng hợp chẳng hạn
 9. Nên để chuyển đổi ngôn ngữ tham khảo này
 10. khá là dễ dàng
 11. chỉ cần trỏ chuột tới bên trái màn hình
 12. và tại đây
 13. click vào danh sách xổ xuống và chọn ngôn ngữ
 14. mà bạn muốn sử dụng
 15. Ta dah. Thế là xong.
 16. Nó sẽ được hiển thị lên bên tay trái màn hình
 17. và bạn có thể dùng tùy ý
 18. Lưu ý, một vài ngôn ngữ, thực tế, lại có
 19. một số lượng phụ đề khác nhau
 20. hoặc có thể có khoảng thời gian thực sự khác
 21. so với ngôn ngữ bạn đang sử dụng
 22. Vì thế, hãy đảm bảo là bạn sử dụng biểu tượng khóa
 23. để khóa và mở khóa
 24. phần dịch thuật của mình
 25. với ngôn ngữ tham khảo bạn đã lựa chọn
 26. để chắc chắn rằng chúng phù hợp
 27. và kết hợp cùng nhau
 28. Hãy lưu ý hai phụ đề này chẳng hạn.
 29. Chúng có cùng thời điểm và cụm từ
 30. ở cả hai ngôn ngữ.
 31. Nhưng chúng không cùng một dòng với nhau
 32. Vậy nên, tôi sẽ click vào biểu tượng khóa này
 33. để mở khóa cho hai ngôn ngữ,
 34. cuộn phần dịch thuật cho phù hợp
 35. và bây giờ tôi sẽ click biểu tượng khóa một lần nữa
 36. và ta dah. Tôi có thể cuộn
 37. cả hai ngôn ngữ này cùng một lúc.