Return to Video

การเป็นพ่อแม่เด็ก ๆ ในเขตสงครามนั้นเป็นเช่นไร

 • 0:01 - 0:06
  ผู้คนทั่วโลกกว่า 1.5 พันล้านคน
  ประสบกับความขัดแย้งด้วยอาวุธ
 • 0:07 - 0:10
  ด้วยเหตุนี้
  ผู้คนจึงถูกบีบให้ลี้ภัยจากประเทศตัวเอง
 • 0:10 - 0:13
  ทำให้เกิดผู้อพยพมากกว่า 15 ล้านคน
 • 0:14 - 0:15
  ส่วนเด็ก ๆ แน่นอนว่า
 • 0:15 - 0:17
  เป็นผู้บริสุทธิ์และเหยื่ออันแสนเปราะบาง
 • 0:19 - 0:21
  แต่มิใช่แค่เพียง
  ภัยคุกคามทางกายภาพที่เด่นชัดเท่านั้น
 • 0:21 - 0:25
  บ่อยครั้งที่ภัยเงียบจากสงคราม
  ส่งผลต่อครอบครัวเด็ก ๆ
 • 0:26 - 0:29
  การผ่านประสบการณ์สงคราม
  ทำให้เด็ก ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงสูง
 • 0:30 - 0:32
  ที่จะมีปัญหาพัฒนาการทางอารมณ์
  และพฤติกรรม
 • 0:34 - 0:36
  ซึ่งเราทำได้เพียงนึกภาพ ว่าเด็กเหล่านี้
 • 0:36 - 0:38
  คงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวน ถูกคุกคาม
  และตกอยู่ในความเสี่ยง
 • 0:39 - 0:40
  แต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้าง
 • 0:40 - 0:44
  คุณภาพของความเอาใจใส่ที่เด็ก ๆ ได้รับ
  จากครอบครัวของพวกเขา
 • 0:44 - 0:48
  จะส่งผลต่อสุขภาวะของเด็ก ๆ
  อย่างมีนัยยะสำคัญ
 • 0:48 - 0:51
  มากยิ่งกว่าประสบการณ์จริงจากสงคราม
  ที่เด็ก ๆ ต้องพบเจอเสียอีก
 • 0:52 - 0:55
  ดังนั้น เราจึงสามารถปกป้องเด็ก ๆ ได้
 • 0:55 - 1:00
  ด้วยอุ่นไอรัก ด้วยการอุ้มชูที่ให้ที่พึ่งทางใจ
  ทั้งในระหว่างและภายหลังภัยขัดแย้ง
 • 1:02 - 1:05
  เมื่อ ปี ค.ศ. 2011
  ฉันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกปีแรก
 • 1:05 - 1:08
  ในสถาบันวิทยาศาสตร์จิตวิทยา
  แห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
 • 1:09 - 1:10
  เช่นเดียวกับทุกท่าน ณ ที่แห่งนี้
 • 1:11 - 1:14
  ฉันได้ดูข่าววิกฤตการณ์ในซีเรีย
  ที่ปรากฏต่อหน้าจากโทรทัศน์
 • 1:15 - 1:17
  ครอบครัวฉันเองก็มีถิ่นฐานมาจากซีเรีย
 • 1:17 - 1:18
  และในช่วงแรก ๆ นั้น
 • 1:18 - 1:21
  ฉันต้องสูญเสียสมาชิกครอบครัวหลายคน
  ไปอย่างน่าใจหาย
 • 1:22 - 1:24
  ทั้งฉันและครอบครัวต่างมานั่งดูทีวีร่วมกัน
 • 1:25 - 1:27
  เราทุกคนต่างเคยเห็นภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • 1:27 - 1:29
  ระเบิดทำลายล้างตึกรามบ้านช่อง
 • 1:29 - 1:30
  ความโกลาหล ความเสียหาย
 • 1:31 - 1:33
  ผู้คนต่างกรีดร้องและวิ่งหนี
 • 1:33 - 1:37
  ภาพที่ผู้คนร้องโหยหวนและวิ่งหนีนั้น
  เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันปวดใจที่สุดเสมอ
 • 1:37 - 1:40
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  ภาพเด็ก ๆ ที่แลดูหวาดผวา
 • 1:41 - 1:45
  ตัวฉันก็เป็นคุณแม่ลูกสองที่มีความอยากรู้
  อยากเห็นตามประสาเด็กทั่วไป
 • 1:45 - 1:47
  ในเวลานั้นเขาทั้งสองมีอายุ 5 และ 6 ขวบ
 • 1:47 - 1:50
  เป็นช่วงอายุที่เด็ก ๆ มักจะชอบถามคำถามมากมาย
 • 1:50 - 1:52
  และหวังจะได้รับคำตอบที่แท้จริงและน่าเชื่อถือ
 • 1:53 - 1:56
  ฉันจึงเริ่มสงสัยว่า จะเป็นอย่างไรนะ
 • 1:56 - 1:59
  หากฉันต้องดูแลลูกในเขตสงคราม
  และค่ายผู้ลี้ภัย
 • 2:00 - 2:02
  ลูก ๆ ของฉันจะเปลี่ยนไปไหม
 • 2:03 - 2:06
  นัยน์ตาอันสดใสและมีความสุขของลูกสาวฉัน
  จะจางหายไปไหม
 • 2:07 - 2:12
  ลักษณะนิสัยสบาย ๆ และไร้กังวลของลูกชาย
  จะกลายเป็นหวาดกลัวและเก็บตัวไหม
 • 2:13 - 2:14
  ฉันจะรับมือได้อย่างไร
 • 2:15 - 2:17
  แล้วตัวฉันจะเปลี่ยนไปไหม
 • 2:19 - 2:21
  ในฐานะที่ฉันเป็นนักจิตวิทยา
  และผู้สอนการเลี้ยงดูบุตร
 • 2:21 - 2:25
  เรารู้ว่าการฝึกให้ผู้ปกครอง
  มีทักษะการเลี้ยงดูบุตรที่ดี
 • 2:25 - 2:27
  สามารถส่งผลต่อสุขภาวะของเด็ก ๆ
  อย่างมากมายเหลือคณานับ
 • 2:28 - 2:30
  เราเรียกสิ่งนี้ว่าการฝึกฝนการเลี้ยงดู
 • 2:31 - 2:33
  คำถามที่ฉันเคยคิดถึงก็คือ
 • 2:33 - 2:36
  โปรแกรมการฝึกฝนการเลี้ยงดู
  จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
 • 2:36 - 2:39
  ในขณะที่พวกเขายังอยู่ในเขตสงคราม
  หรือค่ายผู้ลี้ภัยได้หรือไม่
 • 2:39 - 2:42
  เราจะสามารถนำคำแนะนำและการฝึก
  ให้เข้าไปถึงพวกเขาได้หรือไม่
 • 2:42 - 2:44
  อันจะสามารถช่วยให้ผ่านความยากลำบากนี้ไปได้
 • 2:46 - 2:49
  ฉันจึงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอก
 • 2:49 - 2:50
  ศาสตราจารย์เรเชล คาแลม
 • 2:50 - 2:54
  ด้วยแนวคิดที่จะใช้ความรู้ทางวิชาการ
  เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความเป็นจริง
 • 2:55 - 2:57
  ในตอนนั้นฉันเองก็ยังไม่แน่ใจนัก
  ว่าต้องการทำอะไร
 • 2:58 - 3:00
  เธอฟังฉันอย่างตั้งใจและใจเย็น
 • 3:00 - 3:01
  แล้วฉันก็ดีใจ เมื่อเธอพูดว่า
 • 3:02 - 3:04
  "หากนั่นคือสิ่งที่คุณอยากทำ
  และถ้ามันมีความหมายมากสำหรับคุณ
 • 3:04 - 3:06
  เช่นนั้นก็ลงมือทำมันเลยสิ
 • 3:06 - 3:09
  มาหาคำตอบกันว่าโปรแกรมฝึกการเลี้ยงดู
 • 3:09 - 3:11
  จะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว
  ในสถานการณ์เช่นนี้ไหม"
 • 3:12 - 3:15
  ฉะนั้น จากห้าปีที่ผ่านมา
  ทั้งตัวฉันและเพื่อนร่วมงาน
 • 3:15 - 3:17
  อย่างศาสตราจารย์คาแลม
  และดร.คิม คาร์ทไรท์
 • 3:17 - 3:20
  ได้ร่วมกันทำงาน
  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้
 • 3:20 - 3:22
  ที่ต้องมาพานพบกับสงคราม
  และการพลัดพรากถิ่นฐาน
 • 3:24 - 3:27
  ฉะนั้น การที่จะรู้ว่าเราจะช่วยเหลือครอบครัว
  ที่ต้องเผชิญกับภัยขัดแย้งได้อย่างไร
 • 3:27 - 3:28
  จะประคับประคองเด็ก ๆ อย่างไร
 • 3:28 - 3:32
  ขั้นแรกคือการถามพวกเขาตรง ๆ
  ว่ากำลังมีปัญหาเรื่องอะไร
 • 3:32 - 3:33
  ใช่ไหมล่ะคะ
 • 3:34 - 3:35
  เข้าใจว่ามันอาจจะดูตรงไปหน่อย
 • 3:35 - 3:37
  แต่บ่อยครั้งที่คนที่เปราะบางมากที่สุด
 • 3:37 - 3:39
  ก็คือกลุ่มคนที่เราพยายามจะช่วยเหลือ
 • 3:39 - 3:40
  แต่เรากลับไม่ถามอย่างจริงจัง
 • 3:40 - 3:43
  กี่ครั้งแล้ว ที่เราทึกทักกันไปเอง
  ว่าเรารู้เรื่องจริง
 • 3:43 - 3:47
  แล้วเข้าไปช่วยเหลือพวกเขา
  โดยเราไม่ปริปากถามก่อน
 • 3:47 - 3:51
  ฉะนั้น ฉันจึงเดินทางไปค่ายผู้ลี้ภัย
  ทั้งในซีเรียและตุรกี
 • 3:51 - 3:53
  ฉันนั่งลงและรับฟังปัญหาของพวกเขา
 • 3:54 - 3:57
  ฉันรับฟังอุปสรรคในการเลี้ยงดู
 • 3:57 - 3:59
  รับฟังความยากลำบากในการเลี้ยงดู
 • 3:59 - 4:01
  และรับฟังคำร้องขอความช่วยเหลือ
 • 4:02 - 4:04
  และบางที ทุกอย่างก็ต้องชะงัก
 • 4:04 - 4:06
  เพราะฉันทำได้เพียงแค่กุมมือพวกเขาไว้
 • 4:06 - 4:08
  ร่วมร้องไห้อย่างเงียบ ๆ
  และสวดภาวนาไปพร้อมกัน
 • 4:09 - 4:11
  พวกเขาเล่าถึงความยากลำบากให้ฉันฟัง
 • 4:11 - 4:15
  พวกเขาเล่าถึงเงื่อนไขยุ่งยากในค่ายผู้ลี้ภัย
 • 4:15 - 4:18
  ที่ทำให้ไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้สักอย่าง
  เว้นแต่งานง่าย ๆ
 • 4:18 - 4:20
  เช่น การกักตุนน้ำสะอาด
 • 4:21 - 4:23
  พวกเขาบอกฉันว่า
  เขาต้องทนเฝ้ามองลูก ๆ นั่งเก็บตัว
 • 4:24 - 4:27
  จมปลักไปกับความโศกเศร้า, หดหู่, โกรธแค้น
 • 4:27 - 4:30
  ฉี่รดที่นอน, ดูดนิ้ว, หวาดกลัวเสียงดัง
 • 4:30 - 4:32
  หวาดกลัวต่อฝันร้าย
 • 4:32 - 4:34
  ฝันร้ายอันน่าประหวั่นพรั่นพรึง
 • 4:35 - 4:39
  ครอบครัวเหล่านี้ต้องประสบชะตากรรม
  เหมือนเช่นที่เราเห็นกันในโทรทัศน์
 • 4:39 - 4:40
  ตัวผู้เป็นแม่
 • 4:40 - 4:43
  ที่กลายเป็นหม้ายมีจำนวนเกือบครึ่ง
 • 4:43 - 4:45
  หรือไม่รู้กระทั่งว่าสามีเป็นหรือตาย
 • 4:45 - 4:48
  พยายามอธิบายถึงความรู้สึกอันเลวร้าย
  ว่าพวกเธอรับมือกับมันยากเย็นเพียงใด
 • 4:49 - 4:54
  พวกเธอเฝ้ามองเด็ก ๆ เปลี่ยนไป
  และไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไร
 • 4:54 - 4:57
  ไม่รู้จะตอบคำถามที่ลูก ๆ เพียรถามอย่างไร
 • 4:57 - 5:01
  แต่สิ่งที่ฉันพบว่าช่างน่าอัศจรรย์
  และก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
 • 5:01 - 5:06
  คือ การที่ครอบครัวเหล่านี้
  มีกำลังใจที่จะช่วยลูก ๆ มากเหลือเกิน
 • 5:06 - 5:08
  แม้ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคทั้งหมดนี้
 • 5:08 - 5:10
  พวกเขาก็คอยช่วยเหลือลูก ๆ ของเขา
 • 5:10 - 5:14
  พวกเขาพยายามขอความช่วยเหลือ
  เหล่าผู้ที่ทำงานใน NGO
 • 5:14 - 5:16
  จากครูในค่ายผู้ลี้ภัย
 • 5:16 - 5:17
  หน่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • 5:17 - 5:18
  พ่อแม่ครอบครัวอื่น ๆ
 • 5:19 - 5:22
  ฉันเจอคุณแม่ท่านหนึ่ง
  ที่เพิ่งมาอยู่ในค่ายได้เพียง 4 วัน
 • 5:22 - 5:24
  แต่ได้พยายามถึง 2 หน
 • 5:24 - 5:26
  ในการขอความช่วยเหลือ
  ให้ลูกสาวตัวน้อยวัย 8 ขวบ
 • 5:26 - 5:28
  ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงฝันร้าย
 • 5:30 - 5:33
  แต่น่าเศร้า ที่ความพยายามเหล่านี้
  มักจะไร้ประโยชน์เสียส่วนใหญ่
 • 5:34 - 5:36
  เมื่อใดที่มีคณะแพทย์มาค่ายผู้ลี้ภัย
 • 5:36 - 5:38
  ก็จะยุ่งอยู่ตลอดเวลาเสมอ
 • 5:38 - 5:42
  หรือไม่มีความรู้ และเวลา
  ในการช่วยเหลือการเลี้ยงดูขั้นพื้นฐาน
 • 5:42 - 5:45
  คุณครูและพ่อแม่คนอื่น ๆ
  ในค่ายผู้ลี้ภัยก็เช่นเดียวกัน
 • 5:46 - 5:50
  ส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ลี้ภัยหน้าใหม่
  ที่กำลังต่อสู้เพื่อความจำเป็นใหม่ ๆ
 • 5:51 - 5:53
  ฉะนั้น เราจึงเริ่มคิดหาทาง
 • 5:54 - 5:56
  ว่าเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร
 • 5:57 - 6:01
  ผู้ที่กำลังต่อสู้กับสิ่งที่หนักเกินจะรับไหว
 • 6:01 - 6:03
  วิกฤตการณ์ซีเรียครั้งนี้ชี้ชัดแล้วว่า
 • 6:03 - 6:08
  มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าช่วยเหลือ
  ครอบครัวเหล่านี้ในระดับปัจเจกบุคคล
 • 6:08 - 6:10
  เราจะช่วยพวกเขาอย่างไรได้อีก
 • 6:10 - 6:14
  เราจะเข้าถึงพวกเขาในระดับประชากร
 • 6:14 - 6:16
  และมีค่าใช้จ่ายน้อย
 • 6:17 - 6:20
  ในช่วงเวลาอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้อย่างไร
 • 6:21 - 6:23
  หลังจากที่ใช้เวลาพูดคุยกับผู้ทำงานใน NGO
 • 6:23 - 6:26
  หนึ่งในนั้น ได้แนะนำไอเดียอันแสนบรรเจิด
 • 6:26 - 6:31
  ในการแจกใบปลิวความรู้การเลี้ยงดูบุตร
  ผ่านกระดาษห่อขนมปัง
 • 6:31 - 6:35
  กระดาษห่อขนมปังที่จะถูกส่งไปให้
  ครอบครัวในพื้นที่ขัดแย้งของซีเรีย
 • 6:35 - 6:37
  โดยผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
 • 6:37 - 6:39
  นั่นคือสิ่งที่เราได้ทำไปค่ะ
 • 6:39 - 6:42
  กระดาษห่อขนมปังนั้น
  ไม่ได้ถูกดัดแปลงรูปโฉมแต่อย่างใด
 • 6:42 - 6:44
  ที่เพิ่มมามีเพียงกระดาษอีกสองแผ่น
 • 6:45 - 6:50
  แผ่นแรก คือใบข้อมูล
  และคำแนะนำขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงดูบุตร
 • 6:50 - 6:53
  ที่จะช่วยให้สิ่งที่ผู้เป็นพ่อแม่อาจต้องเจอ
 • 6:53 - 6:55
  และสิ่งที่ลูก ๆ ของพวกเขาอาจต้องเจอ
  กลับสู่สภาวะปกติ
 • 6:55 - 6:59
  และข้อมูลวิธีในการช่วยเหลือตนเอง
  และลูก ๆ
 • 6:59 - 7:03
  เช่นข้อมูลในการใช้เวลาพูดคุยกับลูก ๆ
 • 7:03 - 7:05
  แสดงออกถึงความรักให้มากขึ้น
 • 7:05 - 7:07
  และใจเย็นกับลูก ๆ ให้มากขึ้น
 • 7:07 - 7:09
  ยามที่พูดคุยกับพวกเขา
 • 7:09 - 7:12
  ส่วนกระดาษอีกแผ่น คือ
  แบบสอบถามข้อเสนอแนะ
 • 7:12 - 7:14
  แน่นอนว่ามีปากกาแนบไปด้วยค่ะ
 • 7:14 - 7:18
  ฉะนั้น การแจกจ่ายใบปลิวอันเรียบง่ายนี้
 • 7:18 - 7:21
  หรือนี่จะเป็นวิถีทางที่เป็นไปได้
  ในการส่งมอบการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ
 • 7:22 - 7:25
  ที่มอบความอบอุ่น ความปลอดภัย
  และการเลี้ยงดูที่เปี่ยมไปด้วยรักกันแน่นะ
 • 7:25 - 7:29
  เพียงสัปดาห์เดียว เราสามารถแจก
  ใบปลิวได้ถึง 3,000 แผ่น
 • 7:30 - 7:34
  แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือ
  เรามีอัตราตอบรับถึง 60 เปอร์เซ็นต์
 • 7:34 - 7:38
  60 เปอร์เซ็นต์
  จาก 3,000 ครอบครัวที่ตอบรับเรา
 • 7:38 - 7:41
  ดิฉันไม่ทราบนะคะ
  ว่าเรามีนักวิจัยอยู่กี่ท่าน ณ ที่แห่งนี้
 • 7:41 - 7:43
  แต่อัตราการตอบรับที่ว่านี้มันน่าประทับใจจริง ๆ
 • 7:43 - 7:46
  และหากมีผลตอบรับแบบนี้ในแมนเชสเตอร์
  คงจะเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
 • 7:46 - 7:49
  แทบไม่ต้องพูดถึงพื้นที่ขัดแย้งในซีเรีย
 • 7:49 - 7:53
  เป็นการชี้ชัดถึงความสำคัญของข้อความ
  ที่มีต่อครอบครัวเหล่านั้น
 • 7:55 - 7:59
  ฉันจำได้ว่าเราตื่นเต้นและกระตือรือร้นแค่ไหน
  ที่ได้รับแบบสอบถามคืน
 • 7:59 - 8:02
  หลายครอบครัวได้ส่งข้อความกลับมานับร้อย
 • 8:02 - 8:04
  ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในทางบวกและสนับสนุน
 • 8:04 - 8:06
  แต่ข้อความที่ฉันชอบเป็นพิเศษคงจะเป็น
 • 8:06 - 8:09
  "ขอบคุณที่ไม่ลืมพวกเราและลูก ๆ ของเรา"
 • 8:10 - 8:12
  นี่แสดงให้เห็นถึงวิธีช่วยเหลือที่มีศักยภาพ
 • 8:12 - 8:15
  ในการส่งมอบการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ
  แก่ครอบครัว
 • 8:15 - 8:17
  และข้อเสนอแนะที่ตอบกลับมาก็เช่นกัน
 • 8:17 - 8:20
  ลองนึกภาพถึงการให้ความช่วยเหลือนี้
  ด้วยวิธีอื่น
 • 8:20 - 8:24
  เช่น การแจกจ่ายนมสำหรับทารกแรกเกิด
  หรือเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้หญิง
 • 8:24 - 8:26
  หรือแม้แต่ตะกร้าอาหารดูนะคะ
 • 8:28 - 8:30
  ฉะนั้น มาทำให้พวกเขา
  ใกล้ชิดความเป็นบ้านมากขึ้นจะดีกว่า
 • 8:30 - 8:31
  เพราะวิกฤตผู้ลี้ภัยในครั้งนี้
 • 8:31 - 8:34
  คือวิกฤตที่กระทบถึงเราทุกคน
 • 8:35 - 8:39
  เราถูกถาโถมด้วยรูปภาพ
  และสถิตินี้อยู่ทุกคืนวัน
 • 8:39 - 8:41
  และนั่นก็ไม่น่าแปลกใจเลย
 • 8:41 - 8:42
  เพราะเมื่อเดือนที่แล้ว
 • 8:42 - 8:45
  ผู้ลี้ภัยกว่าล้านคนได้เดินทางมาถึงยุโรป
 • 8:45 - 8:46
  หนึ่งล้านคนเชียวนะคะ
 • 8:47 - 8:50
  ผู้ลี้ภัยทั้งหลายก็เข้าร่วมสังคมพวกเรา
 • 8:50 - 8:52
  และพวกเขาจะกลายเป็นเพื่อนบ้านเรา
 • 8:52 - 8:54
  ลูก ๆ ของพวกเขาก็จะเข้าโรงเรียน
  แห่งเดียวกันกับลูก ๆ ของเรา
 • 8:55 - 8:59
  เราจึงปรับเปลี่ยนใบปลิวให้ตรง
  กับความต้องการของผู้ลี้ภัยในยุโรป
 • 9:00 - 9:02
  และเราจะเปิดให้เข้าถึงโดยเสรีผ่านออนไลน์ได้
 • 9:02 - 9:05
  ในพื้นที่ที่มีการหลั่งไหลเข้ามา
  ของผู้ลี้ภัยในปริมาณสูง
 • 9:05 - 9:08
  เช่น ระบบบริการสุขภาพของสวีเดน
  ได้อัพโหลดใบปลิวลงเว็บไซต์พวกเขา
 • 9:08 - 9:10
  และภายใน 45 นาทีแรก
 • 9:10 - 9:13
  มันก็ถูกดาวน์โหลดไปถึง 343 ครั้ง
 • 9:13 - 9:15
  เป็นการชี้ให้เห็น
  ว่ามันมีความสำคัญถึงเพียงไหน
 • 9:15 - 9:18
  สำหรับอาสาสมัคร, ผู้ปฏิบัติงาน
  และครอบครัวอื่น
 • 9:18 - 9:21
  ในการเข้าถึงข้อมูล
  การปฐมพยาบาลทางจิตใจได้โดยเสรี
 • 9:23 - 9:29
  ในปี ค.ศ. 2013 ฉันนั่งอยู่บนพื้นแข็ง ๆ
  และเย็นเยียบที่เต็นท์ในค่ายผู้ลี้ภัย
 • 9:29 - 9:33
  พร้อมด้วยบรรดาคุณแม่ที่นั่งรายล้อม
  ขณะที่ฉันกำลังดำเนินการสนทนากลุ่ม
 • 9:33 - 9:36
  มีหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงข้ามกับฉัน
 • 9:36 - 9:39
  และคนที่ดูเหมือนเด็กผู้หญิงวัย 13
  เอนตัวพิงอยู่ข้าง ๆ
 • 9:39 - 9:42
  โดยศีรษะของเธออยู่ตรงเข่าของหญิงชรา
 • 9:42 - 9:45
  เด็กสาวคนนี้นิ่งเงียบตลอดระยะการสนทนากลุ่ม
 • 9:45 - 9:46
  นั่งชันเข่าแนบชิดอก
 • 9:46 - 9:48
  โดยไม่ปริปากอะไรทั้งสิ้น
 • 9:49 - 9:51
  เมื่อเหลือเวลาอีกเล็กน้อย
  ก่อนยุติการสนทนากลุ่ม
 • 9:51 - 9:54
  ขณะที่ฉันกำลังขอบคุณ
  บรรดาคุณแม่ที่สละเวลามาร่วม
 • 9:54 - 9:57
  หญิงชราคนนั้นก็มองมาที่ฉัน
  พลางชี้ไปที่สาวน้อย
 • 9:57 - 9:59
  แล้วพูดกับฉันว่า
  "คุณช่วยพวกเราเรื่อง..ได้ไหม?"
 • 10:00 - 10:02
  ฉันเองก็ไม่มั่นใจ
  ว่าเธออยากให้ฉันช่วยอะไร
 • 10:02 - 10:04
  ฉันมองที่เด็กหญิงและยิ้มให้
 • 10:04 - 10:06
  แล้วพูดเป็นภาษาอาหรับว่า
 • 10:06 - 10:08
  "สวัสดีจ้ะ เธอชื่ออะไร"
 • 10:08 - 10:09
  "เธอชื่ออะไรเหรอ"
 • 10:10 - 10:12
  เธอมองมาที่ฉันด้วยความสับสน
 • 10:12 - 10:14
  แล้วตอบว่า "ฮาลูล"
 • 10:15 - 10:19
  ฮาลูล เป็นชื่อเล่นของชื่อผู้หญิง
  ในภาษาอาหรับ "ฮาลา"
 • 10:19 - 10:22
  และจะใช้คำนี้ก็ต่อเมื่อเอ่ยถึงสาวน้อย
  ที่อายุน้อยมาก ๆ
 • 10:23 - 10:27
  จากจุดนี้ฉันจึงรู้ว่า จริง ๆ แล้ว
  ฮาลา น่าจะมีอายุมากกว่า 13
 • 10:28 - 10:32
  ปรากฏว่าเธอเป็นคุณแม่วัย 25 ปี
  ของลูกน้อยถึงสามคน
 • 10:33 - 10:37
  ฮาลา เคยเป็นคุณแม่ที่ร่าเริงสดใส
  มั่นใจ เปี่ยมด้วยความรักและความห่วงใย
 • 10:37 - 10:38
  แก่ลูก ๆ ของเธอเป็นอย่างมาก
 • 10:38 - 10:40
  ทว่าสงครามแปรเปลี่ยนทุกอย่างไปจนหมด
 • 10:41 - 10:45
  เธอผ่านเหตุการณ์การทิ้งระเบิดในเมือง
 • 10:45 - 10:48
  เธออยู่ในช่วงเวลาแห่งการระเบิด
 • 10:48 - 10:51
  เมื่อเครื่องบินขับไล่
  บินวนไปมาเหนืออาคารบ้านเรือน
 • 10:51 - 10:52
  แล้วทิ้งระเบิดลงมา
 • 10:52 - 10:55
  ลูก ๆ ของเธอคงจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว
 • 10:55 - 10:58
  ฮาลาจึงรีบปรี่ไปคว้าหมอนมาปิดหูลูก ๆ ของเธอ
 • 10:58 - 10:59
  เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงดังอื้ออึง
 • 10:59 - 11:01
  ในขณะที่ตัวเธอเองก็กรีดร้องเช่นกัน
 • 11:02 - 11:04
  และเมื่อเธอและลูก ๆ มาถึงค่ายผู้ลี้ภัย
 • 11:04 - 11:07
  เธอรู้ว่าในที่สุดเธอและลูกก็ปลอดภัยแล้ว
 • 11:07 - 11:10
  เธอจึงเริ่มปิดกั้นตัวเอง
  ทำเหมือนอย่างที่ตัวเธอเคยเป็นครั้งยังเด็ก
 • 11:11 - 11:13
  เธอปฏิเสธครอบครัวของเธออย่างสิ้นเชิง
 • 11:14 - 11:16
  ทั้งลูก ๆ ของเธอ, สามีของเธอ
 • 11:17 - 11:19
  ฮาลาไม่อาจแบกรับอะไรได้อีกแล้ว
 • 11:21 - 11:23
  นี่คือความยากลำบากในการเลี้ยงดู
  ที่มีจุดจบอันร้ายแรง
 • 11:24 - 11:25
  แต่น่าเศร้าที่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
 • 11:25 - 11:28
  สำหรับผู้ที่ต้องประสบกับความขัดแย้ง
  และการพลัดพรากถิ่นฐาน
 • 11:28 - 11:31
  จะต้องเผชิญความขัดแย้งทางอารมณ์อย่างรุนแรง
 • 11:32 - 11:34
  และนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนพอจะเข้าใจความรู้สึก
 • 11:35 - 11:38
  ถ้าคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่มาในชีวิตคุณ
 • 11:39 - 11:42
  หากคุณสูญเสียใครสักคนหรือสิ่งที่คุณรักมาก
 • 11:43 - 11:45
  คุณจะรับมือต่อไปได้อย่างไร
 • 11:47 - 11:50
  คุณจะยังสามารถดูแลตัวเอง
  และครอบครัวคุณได้อยู่หรือไม่
 • 11:51 - 11:55
  ลองคิดดูสิว่าช่วงปีแรก ๆ ของชีวิตนั้น
  สำคัญอย่างยิ่งยวด
 • 11:55 - 11:58
  ต่อพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ที่ดี
 • 11:58 - 12:03
  และคนร่วมพันห้าร้อยล้าน
  กำลังประสบกับความขัดแย้งทางอาวุธ
 • 12:03 - 12:06
  หลายคนในจำนวนเหล่านั้นได้เข้ามา
  เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราในปัจจุบัน
 • 12:06 - 12:08
  เราไม่อาจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้อีกต่อไป
 • 12:08 - 12:11
  กับความต้องการของผู้ที่ประสบสงคราม
  และการพลัดถิ่น
 • 12:13 - 12:15
  เราต้องให้ความสำคัญแก่ความต้องการ
  ของครอบครัวเหล่านั้นเป็นลำดับต้น ๆ
 • 12:15 - 12:20
  ทั้งผู้พลัดถิ่นในประเทศตัวเอง
  และคนที่เป็นผู้ลี้ภัยทั่วโลก
 • 12:21 - 12:26
  ความต้องการเหล่านี้ต้องได้รับความสำคัญ
  จากผู้ที่ทำงานใน NGO และผู้วางนโยบาย
 • 12:26 - 12:30
  ทั้งองค์กร WHO, องค์กร UNHCR
  และพวกเราทุกคน
 • 12:30 - 12:34
  ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในตำแหน่งใด
  ในสังคมของเราก็ตาม
 • 12:36 - 12:41
  เมื่อเราเริ่มรับรู้ถึงตัวผู้ประสบภัยขัดแย้ง
 • 12:41 - 12:45
  เมื่อเราเริ่มสังเกตถึงอารมณ์อันซับซ้อน
  ที่ปรากฏบนในหน้าของพวกเขา
 • 12:45 - 12:47
  เราก็จะเห็นพวกเขาในฐานะมนุษย์เฉกเช่นเรา
 • 12:48 - 12:51
  เราจะเห็นความต้องการของครอบครัวเหล่านั้น
 • 12:51 - 12:52
  และนั่นคือความต้องการของมนุษย์อย่างแท้จริง
 • 12:54 - 12:57
  เมื่อความต้องการของครอบครัวเหล่านี้
  ได้รับการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
 • 12:57 - 13:00
  การเข้าแทรกแซงช่วยเหลือเด็กในด้านมนุษยธรรม
 • 13:00 - 13:05
  จะได้รับการให้ความสำคัญและรับรู้ถึงหน้าที่
  พื้นฐานของครอบครัวในการช่วยเหลือเด็ก ๆ
 • 13:06 - 13:08
  "สุขภาพจิตของครอบครัว"
  จะต้องประกาศให้ดังก้องและชัดเจน
 • 13:08 - 13:10
  ไปในระดับโลกและระดับนานาชาติ
 • 13:11 - 13:15
  เด็ก ๆ จะมีแนวโน้มที่จะเข้ารับ
  บริการทางสังคมน้อยลง
 • 13:15 - 13:16
  ในประเทศที่ไปตั้งรกราก
 • 13:16 - 13:19
  เพราะว่าครอบครัวเหล่านี้
  จะต้องได้รับการช่วยเหลือในช่วงแรก
 • 13:21 - 13:23
  แล้วเราก็จะเปิดใจให้มากขึ้น
 • 13:23 - 13:25
  ต้อนรับเขามากขึ้น ดูแลเขามากขึ้น
 • 13:25 - 13:29
  และเชื่อใจในตัวผู้ที่มา
  เข้ารวมสังคมของพวกเรากันมากขึ้น
 • 13:30 - 13:32
  เราจะต้องหยุดยั้งสงครามทั้งหลาย
 • 13:33 - 13:37
  เราต้องสร้างโลกใบใหม่ที่เด็ก ๆ จะสามารถ
  ฝันถึงเครื่องบินมาโปรยแจกของขวัญได้
 • 13:37 - 13:39
  ไม่ใช่มาทิ้งระเบิด
 • 13:39 - 13:43
  จนกว่าเราจะหยุดยั้งความขัดแย้งด้วยอาวุธ
  ที่คุกรุ่นไปทั่วโลกได้
 • 13:43 - 13:46
  ครอบครัวเหล่านี้จะพลัดถิ่น
 • 13:46 - 13:47
  ทิ้งให้เด็ก ๆ ต้องเปราะบางร่ำไป
 • 13:48 - 13:51
  แต่จากการปรับปรุงการเลี้ยงดู
  และการช่วยเหลือผู้ดูแล
 • 13:51 - 13:56
  มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะบรรเทาความสัมพันธ์
  ระหว่างสงครามและความทุกข์ทางจิตใจ
 • 13:56 - 13:58
  ในตัวเด็ก ๆ และครอบครัวได้
 • 13:59 - 14:00
  ขอบคุณค่ะ
 • 14:00 - 14:02
  (เสียงปรบมือ)
Title:
การเป็นพ่อแม่เด็ก ๆ ในเขตสงครามนั้นเป็นเช่นไร
Speaker:
อาลา เอล-คาห์นี (Aala El-Khani)
Description:

พ่อแม่จะปกป้องและช่วยให้ลูก ๆ ของพวกเขารู้สึกปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร ในเมื่อบ้านของพวกเขาถูกทำลายอย่างย่อยยับจากสงคราม ในการบรรยายอันแสนอบอุ่นหัวใจนี้ นักจิตวิทยา อาลา เอล-คาห์นี จะมากล่าวถึงงานของเธอในการช่วยเหลือ และเรียนรู้จากครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองในซีเรีย เธอตั้งคำถามว่า เราจะช่วยเหลือพ่อแม่เหล่านี้ในการมอบการเลี้ยงดูที่ให้ความอบอุ่นและปลอดภัยแก่ลูก ๆ อันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดได้อย่างไร

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:16

Thai subtitles

Revisions