Return to Video

Hur det är att vara förälder i en krigszon

 • 0:01 - 0:06
  Över hela världen, upplever fler än
  1,5 miljarder människor beväpnad konflikt.
 • 0:07 - 0:10
  Som resultat blir människor
  tvungna att fly från sitt land,
 • 0:10 - 0:13
  vilket skapar fler än
  15 miljoner flyktingar.
 • 0:14 - 0:15
  Barn är, utan tvekan,
 • 0:15 - 0:17
  de mest oskyldiga och sårbara offren...
 • 0:19 - 0:21
  men inte bara på grund av
  de tydliga fysiska farorna,
 • 0:21 - 0:25
  utan av de oftast icke-nämnda effekter
  krig har på deras familjer.
 • 0:26 - 0:29
  Krigets upplevelser lämnar barn
  i en väldigt stor fara
 • 0:30 - 0:32
  för utveckling av känslomässiga-
  och beteendeproblem.
 • 0:34 - 0:36
  Barn, som vi bara kan tänka oss,
 • 0:36 - 0:38
  känner sig oroliga, hotade och i fara.
 • 0:39 - 0:40
  Men det finns goda nyheter.
 • 0:40 - 0:44
  Kvaliteten på den omvårdnad
  som barn får av sina familjer,
 • 0:44 - 0:48
  kan ha en mer betydande påverkan
  på deras välmående
 • 0:48 - 0:51
  än de krigsupplevelser
  som de har utsatts för.
 • 0:52 - 0:55
  I verkligheten kan barnen vara skyddade
 • 0:55 - 1:00
  av varmt och tryggt föräldraskap
  under och efter kriget.
 • 1:02 - 1:05
  2011 var jag en förstaårsdoktorand
 • 1:05 - 1:08
  vid University of Manchester
  School of Psychological Sciences.
 • 1:09 - 1:10
  Som många av er här,
 • 1:11 - 1:14
  tittade jag på krissituationen i Syrien
  som visades framför mig på tv.
 • 1:15 - 1:17
  Min familj kommer ursprungligen
  från Syrien,
 • 1:17 - 1:18
  och mycket tidigt
 • 1:18 - 1:21
  förlorade jag flera familjemedlemmar
  på förskräckliga sätt.
 • 1:22 - 1:24
  Jag satt tillsammans med min familj
  och tittade på tv.
 • 1:25 - 1:27
  Vi har alla sett dessa scener:
 • 1:27 - 1:29
  bomber som förstör byggnader,
 • 1:29 - 1:30
  kaos, förstörelse
 • 1:31 - 1:33
  och människor som skriker och springer.
 • 1:33 - 1:38
  Det var alltid skrikande och springande
  människor som påverkade mig mest,
 • 1:38 - 1:40
  särskilt barnen som såg skrämda ut.
 • 1:41 - 1:45
  Jag var mamma till två unga, nyfikna barn.
 • 1:45 - 1:47
  De var fem och sex vid den tiden,
 • 1:47 - 1:50
  en ålder där de ställde många frågor,
 • 1:50 - 1:52
  och förväntade sig att få
  verkliga, övertygande svar.
 • 1:53 - 1:56
  Jag började fundera på
  hur det skulle kunna vara
 • 1:56 - 1:59
  att vara förälder till mina barn
  i en krigszon och i ett flyktingläger.
 • 2:00 - 2:02
  Skulle mina barn förändras?
 • 2:03 - 2:06
  Skulle min dotters lysande, glada
  ögon förlora sin glans?
 • 2:07 - 2:12
  Skulle min sons verkligt avslappnade natur
  bli rädd och avlägsen?
 • 2:13 - 2:14
  Hur skulle jag anpassa mig?
 • 2:15 - 2:17
  Skulle jag förändras?
 • 2:19 - 2:21
  Som psykologer och föräldratränare,
 • 2:21 - 2:25
  vet vi att om man ger föräldrar
  färdigheter att ta hand om sina barn
 • 2:25 - 2:27
  kan det ha en stor effekt
  på deras välmående,
 • 2:28 - 2:30
  vi kallar detta för föräldraträning
 • 2:31 - 2:33
  Frågan jag hade var,
 • 2:33 - 2:36
  om föräldraträning kunde
  vara gynnsamt för familjer
 • 2:36 - 2:39
  medan de fortfarande var i
  krigszoner eller i flyktingläger?
 • 2:39 - 2:42
  Kan vi nå dem med råd eller träning
 • 2:42 - 2:44
  som skulle kunna hjälpa dem
  genom vedermödorna?
 • 2:46 - 2:49
  Jag kontaktade min handledare,
 • 2:49 - 2:50
  professor Rachel Calam,
 • 2:50 - 2:54
  med idén att använda mina akademiska
  färdigheter för att förändra världen.
 • 2:55 - 2:57
  Jag var inte riktigt säker
  på vad jag ville göra.
 • 2:58 - 3:00
  Hon lyssnade noggrant och tålmodigt,
 • 3:00 - 3:02
  och sa sedan till min stora glädje,
 • 3:02 - 3:04
  "Om det är det du vill göra,
  och det betyder mycket för dig,
 • 3:04 - 3:06
  då gör vi det.
 • 3:06 - 3:09
  Låt oss hitta olika sätt att se
  om föräldraprogram
 • 3:09 - 3:11
  kan vara användbara för familjer
  i detta sammanhang."
 • 3:12 - 3:15
  Så under de senaste fem åren
  har mina kollegor och jag -
 • 3:15 - 3:17
  prof. Calam och dr. Kim Cartwright -
 • 3:17 - 3:20
  jobbat med olika sätt
  för att stödja familjer
 • 3:20 - 3:22
  som har upplevt krig
  och tvångsförflyttning.
 • 3:24 - 3:27
  För att veta hur man hjälper familjer
  som har varit med om konflikt
 • 3:27 - 3:28
  att stödja sina barn,
 • 3:28 - 3:32
  så måste första steget naturligtvis vara
  att fråga dem om vad de kämpar med,
 • 3:32 - 3:33
  eller hur?
 • 3:34 - 3:35
  Jag menar, det är klart.
 • 3:35 - 3:37
  Men det är ofta de som är mest sårbara,
 • 3:37 - 3:38
  som vi försöker stödja,
 • 3:38 - 3:40
  som vi faktiskt inte frågar.
 • 3:40 - 3:43
  Hur många gånger har vi förutsatt
  att vi vet precis rätt sak
 • 3:43 - 3:47
  som kommer att hjälpa någon eller något
  utan att fråga dem först?
 • 3:47 - 3:51
  Jag reste till flyktingläger
  i Syrien och Turkiet,
 • 3:51 - 3:53
  och jag satt med familjer och lyssnade.
 • 3:54 - 3:57
  Jag lyssnade till deras
  föräldrautmaningar,
 • 3:57 - 3:59
  jag lyssnade till deras föräldrabekymmer
 • 3:59 - 4:01
  och jag lyssnade till deras rop på hjälp.
 • 4:02 - 4:04
  Och ibland blev det en paus,
 • 4:04 - 4:06
  där det enda jag kunde göra
  var att hålla deras hand
 • 4:06 - 4:08
  och bara delta med dem
  i tyst gråt och böner.
 • 4:09 - 4:11
  De berättade för mig om sin kamp,
 • 4:11 - 4:15
  de berättade om tuffa och hårda
  förhållanden i flyktinglägret
 • 4:15 - 4:18
  som gjorde det svårt att fokusera
  på något annat än praktiska sysslor
 • 4:18 - 4:20
  som att samla rent vatten.
 • 4:21 - 4:23
  De berättade hur de såg
  sina barn dra sig tillbaka;
 • 4:24 - 4:27
  sorgen, depressionen, ilskan,
 • 4:27 - 4:30
  sängvätning, tumsugning,
  rädslan för höga ljud,
 • 4:30 - 4:32
  rädslan för mardrömmar -
 • 4:32 - 4:34
  skrämmande, skrämmande mardrömmar.
 • 4:35 - 4:39
  Dessa familjer har gått igenom det
  vi har sett på tv.
 • 4:39 - 4:40
  Mammorna -
 • 4:40 - 4:43
  nästan hälften av dem var nu krigsänkor,
 • 4:43 - 4:45
  eller visste inte ens om deras män
  var döda eller levande -
 • 4:45 - 4:48
  de beskrev hur de kände
  att de inte kunde hantera det.
 • 4:49 - 4:54
  De såg sina barn förändras och hade
  ingen aning om hur de skulle hjälpa dem.
 • 4:54 - 4:57
  De visste inte hur de skulle svara på
  sina barns frågor.
 • 4:57 - 5:01
  Det jag tyckte var fantastiskt
  och motiverande
 • 5:01 - 5:06
  var att dessa familjer var mycket
  motiverade att stödja sina barn.
 • 5:06 - 5:08
  Trots alla dessa utmaningar de mötte,
 • 5:08 - 5:10
  försökte de hjälpa sina barn.
 • 5:10 - 5:14
  De försökte få stöd från organisationer,
 • 5:14 - 5:16
  från flyktinglägrens lärare,
 • 5:16 - 5:17
  professionella läkare,
 • 5:17 - 5:18
  andra föräldrar.
 • 5:19 - 5:22
  En mamma jag träffade hade bara varit
  i lägret i fyra dagar,
 • 5:22 - 5:24
  och hade redan gjort två försök
 • 5:24 - 5:26
  att hitta stöd för sin åttaåriga dotter
 • 5:26 - 5:28
  som hade skrämmande mardrömmar.
 • 5:30 - 5:33
  Men sorgligt nog är dessa försök
  är nästan alltid förgäves.
 • 5:34 - 5:36
  Flyktinglägrens läkare, när de är där,
 • 5:36 - 5:38
  är nästan alltid väldigt upptagna,
 • 5:38 - 5:42
  eller har inte kunskapen eller tiden
  för grundläggande föräldrastöd.
 • 5:42 - 5:45
  Flyktinglägrens lärare och andra föräldrar
  är precis som dem -
 • 5:46 - 5:50
  en del av ett nytt flyktingsamhälle
  som kämpar med nya behov.
 • 5:51 - 5:53
  Då började vi tänka.
 • 5:54 - 5:56
  Hur kan vi hjälpa dessa familjer?
 • 5:57 - 6:01
  Familjerna kämpade med saker
  mycket större än vad de kunde klara av.
 • 6:01 - 6:03
  Den syriska krisen förtydligade
 • 6:03 - 6:08
  hur otroligt omöjligt det skulle vara att
  nå familjer på en individuell nivå.
 • 6:08 - 6:10
  Hur annars kunde vi hjälpa dem?
 • 6:10 - 6:14
  Hur skulle vi nå familjer
  på befolkningsnivå
 • 6:14 - 6:16
  och till låga kostnader
 • 6:17 - 6:20
  i dessa skrämmande, skrämmande tider?
 • 6:21 - 6:23
  Efter timmar av prat med personal
  från organisationer,
 • 6:23 - 6:26
  hade en person
  en fantastiskt innovativ idé
 • 6:26 - 6:31
  om att sprida ut informationsbroschyrer
  om föräldraskap i brödförpackningar -
 • 6:31 - 6:35
  brödförpackningar som delades ut
  till familjer i konfliktzoner i Syrien
 • 6:35 - 6:37
  av biståndsarbetare.
 • 6:37 - 6:39
  Så vi gjorde det.
 • 6:39 - 6:42
  Brödförpackningarna har inte förändrats
 • 6:42 - 6:44
  förutom att två papper lagts till.
 • 6:45 - 6:50
  Ett var en informationsbroschyr om
  föräldraskap med grundläggande råd
 • 6:50 - 6:53
  som normaliserade föräldrarnas upplevelser
 • 6:53 - 6:55
  och det deras barn kanske upplever.
 • 6:55 - 6:59
  Och information om hur de kunde
  stödja sig själva och sina barn,
 • 6:59 - 7:03
  som att prata med barnen,
 • 7:03 - 7:05
  visa dem mer ömhet,
 • 7:05 - 7:07
  vara mer tålmodig med sitt barn,
 • 7:07 - 7:09
  prata med barnen.
 • 7:09 - 7:12
  Det andra papperet var en enkät,
 • 7:12 - 7:14
  och naturligtvis fanns det en penna.
 • 7:14 - 7:18
  Är det helt enkelt broschyrutdelning,
 • 7:18 - 7:22
  eller är det ett möjligt sätt
  att ge psykologisk första hjälpen
 • 7:22 - 7:25
  för hjärtligt, tryggt,
  älskande föräldraskap?
 • 7:25 - 7:29
  Vi lyckades med att dela ut 3 000
  av dessa under bara en vecka.
 • 7:30 - 7:34
  Det som var otroligt var att
  svarsfrekvensen var 60%.
 • 7:34 - 7:38
  60% av de 3 000 familjerna svarade.
 • 7:38 - 7:41
  Jag vet inte hur många forskare
  vi har här idag,
 • 7:41 - 7:43
  men en sån svarsfrekvens är fantastisk.
 • 7:43 - 7:46
  Att ha detta i Manchester skulle
  vara en stor prestation,
 • 7:46 - 7:49
  än mer i en konfliktzon i Syrien,
 • 7:49 - 7:52
  vilket visar hur viktiga dessa
  typer av meddelanden var för familjer.
 • 7:55 - 7:59
  Jag kommer ihåg hur ivriga och angelägna
  vi var inför enkätsvaren.
 • 7:59 - 8:02
  Familjerna hade lämnat
  hundratals meddelanden -
 • 8:02 - 8:04
  de flesta var otroligt positiva
  och uppmuntrande.
 • 8:04 - 8:06
  Men min favorit var,
 • 8:06 - 8:09
  "Tack för att ni inte glömmer bort oss
  och våra barn."
 • 8:10 - 8:12
  Detta illustrerar
  den potentiella möjligheten
 • 8:12 - 8:15
  att ge psykologisk första hjälpen
  till familjer,
 • 8:15 - 8:17
  och få återkoppling också.
 • 8:17 - 8:20
  Tänk bara på att använda detta
  i andra sammanhang,
 • 8:20 - 8:24
  till exempel utdelning av
  modersmjölkersättning, hygienprodukter,
 • 8:24 - 8:26
  eller matkorgar.
 • 8:28 - 8:30
  Men låt oss ta ämnet närmare oss,
 • 8:30 - 8:31
  eftersom flyktingkrisen
 • 8:31 - 8:34
  påverkar var och en av oss.
 • 8:35 - 8:39
  Vi bombarderas dagligen
  med statistik och foton,
 • 8:39 - 8:41
  och det är inte överraskande,
 • 8:41 - 8:42
  för fram till förra månaden,
 • 8:42 - 8:45
  hade mer än en miljon flyktingar
  nått Europa.
 • 8:45 - 8:46
  En miljon.
 • 8:47 - 8:50
  Flyktingar kommer in i våra samhällen,
 • 8:50 - 8:52
  de blir våra grannar,
 • 8:52 - 8:54
  deras barn går i våra barns skolor.
 • 8:55 - 8:59
  Så vi har anpassat broschyren så att
  de möter Europas flyktingars behov,
 • 9:00 - 9:02
  och vi har den online, tillgänglig,
 • 9:02 - 9:05
  i områden med stort inflöde
  av flyktningar.
 • 9:05 - 9:08
  Den svenska hälsovården laddade
  till exempel upp den på sin webbplats,
 • 9:08 - 9:10
  och under de första 45 minuterna,
 • 9:10 - 9:13
  laddades den ner 343 gånger -
 • 9:13 - 9:15
  vilket visar hur viktigt det är
 • 9:15 - 9:18
  för volontärer, praktiker
  och andra föräldrar
 • 9:18 - 9:21
  att ha tillgång till
  psykologiska första hjälpen-meddelanden.
 • 9:23 - 9:29
  2013 satt jag på det kalla,
  hårda golvet i ett flyktinglägertält
 • 9:29 - 9:33
  med mammor runt omkring mig
  då jag ledde en fokusgrupp.
 • 9:33 - 9:36
  Mitt emot mig fanns en gammal kvinna
 • 9:36 - 9:39
  med en flicka som verkade vara 13 år
  som låg bredvid henne,
 • 9:39 - 9:42
  med huvudet i den gamla kvinnans knä.
 • 9:42 - 9:45
  Flickan var tyst hela tiden,
 • 9:45 - 9:46
  pratade inte alls,
 • 9:46 - 9:48
  med knäna uppdragna mot bröstet.
 • 9:49 - 9:51
  Mot slutet av fokusgruppen,
 • 9:51 - 9:54
  medan jag tackade mammorna för deras tid,
 • 9:54 - 9:57
  tittade den gamla kvinnan på mig
  medan hon pekade mot den unga flickan,
 • 9:57 - 9:59
  och sa till mig:
  "Kan du hjälpa oss med...?"
 • 10:00 - 10:02
  Jag var inte säker på vad hon
  förväntade sig av mig,
 • 10:02 - 10:04
  men jag tittade på
  den unga flickan och log,
 • 10:04 - 10:06
  och sa på arabiska,
 • 10:06 - 10:08
  "Salaam alaikum. Shu-ismak?"
 • 10:08 - 10:09
  "Vad heter du?"
 • 10:10 - 10:12
  Hon tittade väldigt förvirrat och
  oengagerat på mig,
 • 10:12 - 10:14
  men sa sedan, "Halul."
 • 10:15 - 10:19
  Halul är smeknamnet för det arabiska
  kvinnliga namnet Hala,
 • 10:19 - 10:22
  och används bara för att hänvisa
  till väldigt unga flickor.
 • 10:23 - 10:27
  I det ögonblicket förstod jag att Hala
  förmodligen var mycket äldre än 13.
 • 10:28 - 10:32
  Det visade sig att Hala var
  en 25-årig mamma till tre små barn.
 • 10:33 - 10:37
  Hala hade varit en självsäker, lysande,
  livlig, älskande mamma
 • 10:37 - 10:38
  till sina barn,
 • 10:38 - 10:40
  men kriget hade förändrat allt detta.
 • 10:41 - 10:45
  Hon hade överlevt bomber
  som fallit över hennes stad;
 • 10:45 - 10:48
  hon hade överlevt explosioner.
 • 10:48 - 10:51
  När stridsflygplan flög runt deras hus
 • 10:51 - 10:52
  och släppte bomber,
 • 10:52 - 10:55
  skrek hennes barn, livrädda för ljudet.
 • 10:55 - 10:58
  Hala tog desperat kuddar
  och täckte sina barns öron
 • 10:58 - 10:59
  för att blockera ljudet,
 • 10:59 - 11:01
  medan hon själv skrek.
 • 11:02 - 11:04
  När de kom till flyktinglägret
 • 11:04 - 11:07
  och hon visste att de äntligen var
  i någon slags säkerhet,
 • 11:07 - 11:10
  gick hon helt tillbaka till att bete sig
  som i sin egen barndom.
 • 11:11 - 11:13
  Hon stötte bort sin familj totalt -
 • 11:14 - 11:16
  sina barn, sin man.
 • 11:17 - 11:19
  Hala kunde helt enkelt inte hantera läget.
 • 11:21 - 11:23
  Detta är en föräldrakamp
  med ett väldigt svårt slut,
 • 11:24 - 11:25
  men tyvärr är det inte ovanligt.
 • 11:25 - 11:28
  De som upplever beväpnad
  konflikt och tvångsförflyttning
 • 11:28 - 11:31
  möter riktiga emotionella problem.
 • 11:32 - 11:34
  Och det är något
  vi alla kan relatera till.
 • 11:35 - 11:38
  Om du har varit med om
  en förödande tid i ditt liv,
 • 11:39 - 11:42
  om du har förlorat någon eller något
  som du verkligen bryr dig om,
 • 11:43 - 11:45
  hur skulle du fortsätta klara av allt?
 • 11:47 - 11:50
  Skulle du ändå kunna fortsätta
  ta hand om dig själv och din familj?
 • 11:51 - 11:55
  Givet att de första åren
  av ett barns liv är avgörande
 • 11:55 - 11:58
  för en hälsosam fysisk
  och emotionell utveckling,
 • 11:58 - 12:03
  och att 1,5 miljarder människor
  upplever beväpnad konflikt -
 • 12:03 - 12:06
  varav många nu kommer in
  i våra samhällen -
 • 12:06 - 12:08
  så kan vi inte blunda för
 • 12:08 - 12:11
  behoven hos de som upplever
  krig och flykt.
 • 12:13 - 12:15
  Vi måste prioritera
  dessa familjers behov -
 • 12:15 - 12:20
  både de som är förflyttas i sina länder
  och de som flyr över hela världen.
 • 12:21 - 12:26
  Dessa behov måste prioriteras av
  ickestatliga organisationer, politiker,
 • 12:26 - 12:30
  WHO, UNHCR och var och en av oss
 • 12:30 - 12:34
  i den funktion vi har i vårt samhälle.
 • 12:36 - 12:41
  När vi börjar uppfatta de individuella
  kamperna i en konflikt,
 • 12:41 - 12:45
  när vi börjar lägga märke till
  de invecklade uttrycken i deras ansikten,
 • 12:45 - 12:47
  börjar vi också se dem som människor.
 • 12:48 - 12:51
  Vi börjar se dessa familjers behov,
 • 12:51 - 12:53
  och de är riktiga mänskliga behov.
 • 12:54 - 12:57
  När dessa familjers behov prioriteras,
 • 12:57 - 13:00
  kommer ingripanden för barn
  under humana förhållanden
 • 13:00 - 13:05
  att prioritera och uppfatta familjens
  primära uppgift, att ta hand om barnen.
 • 13:06 - 13:08
  Familjers mentala hälsa ska
  höras klart och tydligt
 • 13:08 - 13:10
  på en global, internationell agenda.
 • 13:11 - 13:15
  Och barn löper mindre risk
  att hamna hos socialtjänsten
 • 13:15 - 13:16
  i omplaceringsländer
 • 13:16 - 13:19
  eftersom deras familjer
  har fått stöd tidigare.
 • 13:21 - 13:23
  Och vi kommer vara mer öppensinnade,
 • 13:23 - 13:25
  mer välkomnande, mer tröstande
 • 13:25 - 13:29
  och ha mer tillit till de som
  kommer in i våra samhällen.
 • 13:30 - 13:32
  Vi måste sluta kriga.
 • 13:33 - 13:37
  Vi måste bygga en värld där barn
  kan drömma om plan som släpper presenter,
 • 13:37 - 13:39
  inte bomber.
 • 13:39 - 13:43
  Tills vi avslutar beväpnade
  konflikter i världen,
 • 13:43 - 13:46
  kommer familjer fortsätta
  att tvångsförflyttas,
 • 13:46 - 13:47
  vilket gör barnen sårbara.
 • 13:48 - 13:51
  Men genom att förbättra stödet
  till föräldrar och vårdgivare,
 • 13:51 - 13:56
  kan det vara möjligt att försvaga länkarna
  mellan krig och psykologiska svårigheter
 • 13:56 - 13:58
  hos barn och deras familjer.
 • 13:59 - 14:00
  Tack.
 • 14:00 - 14:02
  (Applåder)
Title:
Hur det är att vara förälder i en krigszon
Speaker:
Aala El-Khani
Description:

Hur skyddar föräldrar sina barn och hjälper dem känna sig säkra igen när deras hem har förstörts av krig? I det här varma föredraget berättar psykologen Aala El-Khani om sitt arbete med att hjälpa - och lära sig från - flyktingfamiljer som är påverkade av inbördeskriget i Syrien. Hon frågar: Hur kan vi hjälpa dessa kärleksfulla föräldrar att ge sina barn det varma, trygga föräldraskap de mest behöver?

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:16

Swedish subtitles

Revisions