Swedish subtitles

← Hur det är att vara förälder i en krigszon

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 29 created 05/14/2017 by Lisbeth Pekkari.

 1. Över hela världen, upplever fler än
  1,5 miljarder människor beväpnad konflikt.
 2. Som resultat blir människor
  tvungna att fly från sitt land,
 3. vilket skapar fler än
  15 miljoner flyktingar.
 4. Barn är, utan tvekan,
 5. de mest oskyldiga och sårbara offren...
 6. men inte bara på grund av
  de tydliga fysiska farorna,
 7. utan av de oftast icke-nämnda effekter
  krig har på deras familjer.
 8. Krigets upplevelser lämnar barn
  i en väldigt stor fara
 9. för utveckling av känslomässiga-
  och beteendeproblem.
 10. Barn, som vi bara kan tänka oss,
 11. känner sig oroliga, hotade och i fara.
 12. Men det finns goda nyheter.
 13. Kvaliteten på den omvårdnad
  som barn får av sina familjer,
 14. kan ha en mer betydande påverkan
  på deras välmående
 15. än de krigsupplevelser
  som de har utsatts för.
 16. I verkligheten kan barnen vara skyddade
 17. av varmt och tryggt föräldraskap
  under och efter kriget.
 18. 2011 var jag en förstaårsdoktorand

 19. vid University of Manchester
  School of Psychological Sciences.
 20. Som många av er här,
 21. tittade jag på krissituationen i Syrien
  som visades framför mig på tv.
 22. Min familj kommer ursprungligen
  från Syrien,
 23. och mycket tidigt
 24. förlorade jag flera familjemedlemmar
  på förskräckliga sätt.
 25. Jag satt tillsammans med min familj
  och tittade på tv.
 26. Vi har alla sett dessa scener:
 27. bomber som förstör byggnader,
 28. kaos, förstörelse
 29. och människor som skriker och springer.
 30. Det var alltid skrikande och springande
  människor som påverkade mig mest,
 31. särskilt barnen som såg skrämda ut.
 32. Jag var mamma till två unga, nyfikna barn.
 33. De var fem och sex vid den tiden,
 34. en ålder där de ställde många frågor,
 35. och förväntade sig att få
  verkliga, övertygande svar.
 36. Jag började fundera på
  hur det skulle kunna vara
 37. att vara förälder till mina barn
  i en krigszon och i ett flyktingläger.
 38. Skulle mina barn förändras?
 39. Skulle min dotters lysande, glada
  ögon förlora sin glans?
 40. Skulle min sons verkligt avslappnade natur
  bli rädd och avlägsen?
 41. Hur skulle jag anpassa mig?
 42. Skulle jag förändras?
 43. Som psykologer och föräldratränare,

 44. vet vi att om man ger föräldrar
  färdigheter att ta hand om sina barn
 45. kan det ha en stor effekt
  på deras välmående,
 46. vi kallar detta för föräldraträning
 47. Frågan jag hade var,
 48. om föräldraträning kunde
  vara gynnsamt för familjer
 49. medan de fortfarande var i
  krigszoner eller i flyktingläger?
 50. Kan vi nå dem med råd eller träning
 51. som skulle kunna hjälpa dem
  genom vedermödorna?
 52. Jag kontaktade min handledare,
 53. professor Rachel Calam,
 54. med idén att använda mina akademiska
  färdigheter för att förändra världen.
 55. Jag var inte riktigt säker
  på vad jag ville göra.
 56. Hon lyssnade noggrant och tålmodigt,
 57. och sa sedan till min stora glädje,
 58. "Om det är det du vill göra,
  och det betyder mycket för dig,
 59. då gör vi det.
 60. Låt oss hitta olika sätt att se
  om föräldraprogram
 61. kan vara användbara för familjer
  i detta sammanhang."
 62. Så under de senaste fem åren
  har mina kollegor och jag -

 63. prof. Calam och dr. Kim Cartwright -
 64. jobbat med olika sätt
  för att stödja familjer
 65. som har upplevt krig
  och tvångsförflyttning.
 66. För att veta hur man hjälper familjer
  som har varit med om konflikt
 67. att stödja sina barn,
 68. så måste första steget naturligtvis vara
  att fråga dem om vad de kämpar med,
 69. eller hur?
 70. Jag menar, det är klart.
 71. Men det är ofta de som är mest sårbara,
 72. som vi försöker stödja,
 73. som vi faktiskt inte frågar.
 74. Hur många gånger har vi förutsatt
  att vi vet precis rätt sak
 75. som kommer att hjälpa någon eller något
  utan att fråga dem först?
 76. Jag reste till flyktingläger
  i Syrien och Turkiet,

 77. och jag satt med familjer och lyssnade.
 78. Jag lyssnade till deras
  föräldrautmaningar,
 79. jag lyssnade till deras föräldrabekymmer
 80. och jag lyssnade till deras rop på hjälp.
 81. Och ibland blev det en paus,
 82. där det enda jag kunde göra
  var att hålla deras hand
 83. och bara delta med dem
  i tyst gråt och böner.
 84. De berättade för mig om sin kamp,
 85. de berättade om tuffa och hårda
  förhållanden i flyktinglägret
 86. som gjorde det svårt att fokusera
  på något annat än praktiska sysslor
 87. som att samla rent vatten.
 88. De berättade hur de såg
  sina barn dra sig tillbaka;
 89. sorgen, depressionen, ilskan,
 90. sängvätning, tumsugning,
  rädslan för höga ljud,
 91. rädslan för mardrömmar -
 92. skrämmande, skrämmande mardrömmar.
 93. Dessa familjer har gått igenom det
  vi har sett på tv.
 94. Mammorna -
 95. nästan hälften av dem var nu krigsänkor,
 96. eller visste inte ens om deras män
  var döda eller levande -
 97. de beskrev hur de kände
  att de inte kunde hantera det.
 98. De såg sina barn förändras och hade
  ingen aning om hur de skulle hjälpa dem.
 99. De visste inte hur de skulle svara på
  sina barns frågor.
 100. Det jag tyckte var fantastiskt
  och motiverande

 101. var att dessa familjer var mycket
  motiverade att stödja sina barn.
 102. Trots alla dessa utmaningar de mötte,
 103. försökte de hjälpa sina barn.
 104. De försökte få stöd från organisationer,
 105. från flyktinglägrens lärare,
 106. professionella läkare,
 107. andra föräldrar.
 108. En mamma jag träffade hade bara varit
  i lägret i fyra dagar,
 109. och hade redan gjort två försök
 110. att hitta stöd för sin åttaåriga dotter
 111. som hade skrämmande mardrömmar.
 112. Men sorgligt nog är dessa försök
  är nästan alltid förgäves.
 113. Flyktinglägrens läkare, när de är där,
 114. är nästan alltid väldigt upptagna,
 115. eller har inte kunskapen eller tiden
  för grundläggande föräldrastöd.
 116. Flyktinglägrens lärare och andra föräldrar
  är precis som dem -
 117. en del av ett nytt flyktingsamhälle
  som kämpar med nya behov.
 118. Då började vi tänka.

 119. Hur kan vi hjälpa dessa familjer?
 120. Familjerna kämpade med saker
  mycket större än vad de kunde klara av.
 121. Den syriska krisen förtydligade
 122. hur otroligt omöjligt det skulle vara att
  nå familjer på en individuell nivå.
 123. Hur annars kunde vi hjälpa dem?
 124. Hur skulle vi nå familjer
  på befolkningsnivå
 125. och till låga kostnader
 126. i dessa skrämmande, skrämmande tider?
 127. Efter timmar av prat med personal
  från organisationer,

 128. hade en person
  en fantastiskt innovativ idé
 129. om att sprida ut informationsbroschyrer
  om föräldraskap i brödförpackningar -
 130. brödförpackningar som delades ut
  till familjer i konfliktzoner i Syrien
 131. av biståndsarbetare.
 132. Så vi gjorde det.
 133. Brödförpackningarna har inte förändrats
 134. förutom att två papper lagts till.
 135. Ett var en informationsbroschyr om
  föräldraskap med grundläggande råd
 136. som normaliserade föräldrarnas upplevelser
 137. och det deras barn kanske upplever.
 138. Och information om hur de kunde
  stödja sig själva och sina barn,
 139. som att prata med barnen,
 140. visa dem mer ömhet,
 141. vara mer tålmodig med sitt barn,
 142. prata med barnen.
 143. Det andra papperet var en enkät,
 144. och naturligtvis fanns det en penna.
 145. Är det helt enkelt broschyrutdelning,
 146. eller är det ett möjligt sätt
  att ge psykologisk första hjälpen
 147. för hjärtligt, tryggt,
  älskande föräldraskap?
 148. Vi lyckades med att dela ut 3 000
  av dessa under bara en vecka.

 149. Det som var otroligt var att
  svarsfrekvensen var 60%.
 150. 60% av de 3 000 familjerna svarade.
 151. Jag vet inte hur många forskare
  vi har här idag,
 152. men en sån svarsfrekvens är fantastisk.
 153. Att ha detta i Manchester skulle
  vara en stor prestation,
 154. än mer i en konfliktzon i Syrien,
 155. vilket visar hur viktiga dessa
  typer av meddelanden var för familjer.
 156. Jag kommer ihåg hur ivriga och angelägna
  vi var inför enkätsvaren.
 157. Familjerna hade lämnat
  hundratals meddelanden -
 158. de flesta var otroligt positiva
  och uppmuntrande.
 159. Men min favorit var,
 160. "Tack för att ni inte glömmer bort oss
  och våra barn."
 161. Detta illustrerar
  den potentiella möjligheten
 162. att ge psykologisk första hjälpen
  till familjer,
 163. och få återkoppling också.
 164. Tänk bara på att använda detta
  i andra sammanhang,
 165. till exempel utdelning av
  modersmjölkersättning, hygienprodukter,
 166. eller matkorgar.
 167. Men låt oss ta ämnet närmare oss,

 168. eftersom flyktingkrisen
 169. påverkar var och en av oss.
 170. Vi bombarderas dagligen
  med statistik och foton,
 171. och det är inte överraskande,
 172. för fram till förra månaden,
 173. hade mer än en miljon flyktingar
  nått Europa.
 174. En miljon.
 175. Flyktingar kommer in i våra samhällen,
 176. de blir våra grannar,
 177. deras barn går i våra barns skolor.
 178. Så vi har anpassat broschyren så att
  de möter Europas flyktingars behov,
 179. och vi har den online, tillgänglig,
 180. i områden med stort inflöde
  av flyktningar.
 181. Den svenska hälsovården laddade
  till exempel upp den på sin webbplats,
 182. och under de första 45 minuterna,
 183. laddades den ner 343 gånger -
 184. vilket visar hur viktigt det är
 185. för volontärer, praktiker
  och andra föräldrar
 186. att ha tillgång till
  psykologiska första hjälpen-meddelanden.
 187. 2013 satt jag på det kalla,
  hårda golvet i ett flyktinglägertält

 188. med mammor runt omkring mig
  då jag ledde en fokusgrupp.
 189. Mitt emot mig fanns en gammal kvinna
 190. med en flicka som verkade vara 13 år
  som låg bredvid henne,
 191. med huvudet i den gamla kvinnans knä.
 192. Flickan var tyst hela tiden,
 193. pratade inte alls,
 194. med knäna uppdragna mot bröstet.
 195. Mot slutet av fokusgruppen,
 196. medan jag tackade mammorna för deras tid,
 197. tittade den gamla kvinnan på mig
  medan hon pekade mot den unga flickan,
 198. och sa till mig:
  "Kan du hjälpa oss med...?"
 199. Jag var inte säker på vad hon
  förväntade sig av mig,
 200. men jag tittade på
  den unga flickan och log,
 201. och sa på arabiska,
 202. "Salaam alaikum. Shu-ismak?"
 203. "Vad heter du?"
 204. Hon tittade väldigt förvirrat och
  oengagerat på mig,
 205. men sa sedan, "Halul."
 206. Halul är smeknamnet för det arabiska
  kvinnliga namnet Hala,
 207. och används bara för att hänvisa
  till väldigt unga flickor.
 208. I det ögonblicket förstod jag att Hala
  förmodligen var mycket äldre än 13.
 209. Det visade sig att Hala var
  en 25-årig mamma till tre små barn.
 210. Hala hade varit en självsäker, lysande,
  livlig, älskande mamma
 211. till sina barn,
 212. men kriget hade förändrat allt detta.
 213. Hon hade överlevt bomber
  som fallit över hennes stad;
 214. hon hade överlevt explosioner.
 215. När stridsflygplan flög runt deras hus
 216. och släppte bomber,
 217. skrek hennes barn, livrädda för ljudet.
 218. Hala tog desperat kuddar
  och täckte sina barns öron
 219. för att blockera ljudet,
 220. medan hon själv skrek.
 221. När de kom till flyktinglägret
 222. och hon visste att de äntligen var
  i någon slags säkerhet,
 223. gick hon helt tillbaka till att bete sig
  som i sin egen barndom.
 224. Hon stötte bort sin familj totalt -
 225. sina barn, sin man.
 226. Hala kunde helt enkelt inte hantera läget.
 227. Detta är en föräldrakamp
  med ett väldigt svårt slut,

 228. men tyvärr är det inte ovanligt.
 229. De som upplever beväpnad
  konflikt och tvångsförflyttning
 230. möter riktiga emotionella problem.
 231. Och det är något
  vi alla kan relatera till.
 232. Om du har varit med om
  en förödande tid i ditt liv,
 233. om du har förlorat någon eller något
  som du verkligen bryr dig om,
 234. hur skulle du fortsätta klara av allt?
 235. Skulle du ändå kunna fortsätta
  ta hand om dig själv och din familj?
 236. Givet att de första åren
  av ett barns liv är avgörande

 237. för en hälsosam fysisk
  och emotionell utveckling,
 238. och att 1,5 miljarder människor
  upplever beväpnad konflikt -
 239. varav många nu kommer in
  i våra samhällen -
 240. så kan vi inte blunda för
 241. behoven hos de som upplever
  krig och flykt.
 242. Vi måste prioritera
  dessa familjers behov -
 243. både de som är förflyttas i sina länder
  och de som flyr över hela världen.
 244. Dessa behov måste prioriteras av
  ickestatliga organisationer, politiker,
 245. WHO, UNHCR och var och en av oss
 246. i den funktion vi har i vårt samhälle.
 247. När vi börjar uppfatta de individuella
  kamperna i en konflikt,

 248. när vi börjar lägga märke till
  de invecklade uttrycken i deras ansikten,
 249. börjar vi också se dem som människor.
 250. Vi börjar se dessa familjers behov,
 251. och de är riktiga mänskliga behov.
 252. När dessa familjers behov prioriteras,
 253. kommer ingripanden för barn
  under humana förhållanden
 254. att prioritera och uppfatta familjens
  primära uppgift, att ta hand om barnen.
 255. Familjers mentala hälsa ska
  höras klart och tydligt
 256. på en global, internationell agenda.
 257. Och barn löper mindre risk
  att hamna hos socialtjänsten
 258. i omplaceringsländer
 259. eftersom deras familjer
  har fått stöd tidigare.
 260. Och vi kommer vara mer öppensinnade,
 261. mer välkomnande, mer tröstande
 262. och ha mer tillit till de som
  kommer in i våra samhällen.
 263. Vi måste sluta kriga.

 264. Vi måste bygga en värld där barn
  kan drömma om plan som släpper presenter,
 265. inte bomber.
 266. Tills vi avslutar beväpnade
  konflikter i världen,
 267. kommer familjer fortsätta
  att tvångsförflyttas,
 268. vilket gör barnen sårbara.
 269. Men genom att förbättra stödet
  till föräldrar och vårdgivare,
 270. kan det vara möjligt att försvaga länkarna
  mellan krig och psykologiska svårigheter
 271. hos barn och deras familjer.
 272. Tack.

 273. (Applåder)