Return to Video

Jaké to je být rodičem ve válečné zóně

 • 0:00 - 0:06
  Více než jeden a půl miliardy lidí
  zažívá ozbrojený konflikt.
 • 0:07 - 0:10
  Lidé jsou nuceni před ním
  ze své země uprchnout,
 • 0:10 - 0:13
  a proto je na světě
  více než 15 milionů uprchlíků.
 • 0:14 - 0:15
  Děti jsou bezpochyby
 • 0:15 - 0:17
  těmi nejnevinnějšími
  a nejzranitelnějšími oběťmi…
 • 0:19 - 0:21
  A to nejen oběťmi
  zřejmého fyzického ohrožení,
 • 0:21 - 0:25
  ale často nezmiňovaných vlivů,
  které má válka na jejich rodiny.
 • 0:26 - 0:29
  U dětí kvůli válečným zážitkům
  hrozí skutečně vysoké riziko
 • 0:30 - 0:32
  rozvoje emočních problémů
  a poruch chování.
 • 0:34 - 0:36
  Děti, jak si můžeme jen představit,
 • 0:36 - 0:38
  budou bojácné, budou se cítit
  ohroženy a v nebezpečí.
 • 0:39 - 0:40
  Je tu ale dobrá zpráva.
 • 0:40 - 0:44
  Kvalita péče, které se dětem
  v jejich rodinách dostává,
 • 0:44 - 0:48
  může mít podstatně větší vliv
  na jejich duševní zdraví,
 • 0:48 - 0:51
  než mají konkrétní válečné zážitky,
  kterým byly vystaveny.
 • 0:52 - 0:55
  Děti tedy mohou být během konfliktu
  a po jeho ukončení chráněny
 • 0:55 - 1:00
  laskavým přístupem rodičů
  vytvářejícím bezpečné zázemí.
 • 1:02 - 1:05
  V roce 2011 jsem zahájila
  své doktorské studium
 • 1:05 - 1:08
  na Fakultě psychologických věd
  Manchesterské univerzity.
 • 1:09 - 1:14
  Jako mnoho z vás jsem vývoj krize
  v Sýrii sledovala v TV.
 • 1:15 - 1:17
  Moje rodina pochází ze Sýrie,
 • 1:17 - 1:18
  a několik jejích členů
 • 1:18 - 1:21
  zemřelo hrozným způsobem
  hned na začátku války.
 • 1:22 - 1:24
  S rodinou jsme společně sedávali
  a sledovali TV.
 • 1:25 - 1:27
  Všichni ty záběry známe:
 • 1:27 - 1:29
  bomby ničící budovy,
 • 1:29 - 1:30
  chaos, zkázu
 • 1:31 - 1:33
  a křičící lidé na útěku.
 • 1:33 - 1:37
  Co na mě pokaždé zapůsobilo nejvíc,
  byli s křikem prchající lidé,
 • 1:37 - 1:40
  obzvlášť ty vyděšené děti.
 • 1:41 - 1:45
  Jsem matkou dvou zvídavých dětí.
 • 1:45 - 1:47
  Tehdy jim bylo pět a šest let,
 • 1:47 - 1:50
  byly ve věku, kdy obvykle kladou
  spoustu otázek
 • 1:50 - 1:52
  a očekávají reálné a přesvědčivé odpovědi.
 • 1:53 - 1:57
  Začala jsem tedy přemýšlet nad tím,
  jaké by to bylo, vychovávat své děti
 • 1:57 - 2:00
  ve válečné zóně a v uprchlickém táboře.
 • 2:00 - 2:02
  Změnily by se moje děti?
 • 2:03 - 2:06
  Pohasly by štěstím zářící oči mé dcery?
 • 2:07 - 2:10
  Stal by se z mého bezstarostného
  a pohodového syna
 • 2:10 - 2:13
  ustrašený introvert?
 • 2:13 - 2:14
  Jak bych to snášela já?
 • 2:15 - 2:17
  Změnila bych se?
 • 2:19 - 2:22
  Jako psychologové a
  rodičovští poradci víme,
 • 2:22 - 2:25
  že vybavení rodiče vychovatelskými
  a pečovatelskými dovednostmi
 • 2:25 - 2:27
  může mít obrovský vliv
  na duševní zdraví jejich dětí,
 • 2:28 - 2:30
  říkáme tomu vzdělávání rodičů.
 • 2:31 - 2:33
  Položila jsem si otázku,
 • 2:33 - 2:36
  zda by mohly být programy vzdělávání
  rodičů užitečné rodinám,
 • 2:36 - 2:39
  které jsou ve válečných zónách
  nebo v uprchlických táborech.
 • 2:39 - 2:42
  Mohli bychom je oslovit
  poradenstvím nebo vzděláváním,
 • 2:42 - 2:44
  které by jim pomohlo v překonávání potíží?
 • 2:46 - 2:49
  Oslovila jsem tedy svou vedoucí,
 • 2:49 - 2:50
  profesorku Rachel Calamovou,
 • 2:50 - 2:52
  s nápadem využít své akademické
  schopnosti k tomu,
 • 2:52 - 2:55
  abych v reálném světě
  přispěla k pozitivní změně.
 • 2:55 - 2:57
  Nebyla jsem si úplně jistá tím,
  co přesně chci udělat.
 • 2:58 - 3:00
  Naslouchala mi pozorně a s trpělivostí,
 • 3:00 - 3:01
  a pak k mé radosti řekla,
 • 3:02 - 3:04
  „Pokud je to to, co chcete dělat
  a tolik to pro vás znamená,
 • 3:04 - 3:06
  tak se do toho dáme.
 • 3:06 - 3:09
  Najděme způsob, jak zjistit,
  zda rodičovské programy
 • 3:09 - 3:11
  mohou být rodinám v takových
  situacích prospěšné.“
 • 3:12 - 3:15
  Takže jsem posledních pět let společně
  se svými kolegyněmi,
 • 3:15 - 3:17
  profesorkou Calamovou
  a doktorkou Kim Cartwrightovou,
 • 3:17 - 3:20
  pracovala na tom, jak podporovat rodiny,
 • 3:20 - 3:22
  které zažily válku a vystěhování.
 • 3:24 - 3:27
  Abychom zjistili, jak pomoci
  rodinám postiženým konfliktem
 • 3:27 - 3:28
  s podporou jejich dětí,
 • 3:28 - 3:32
  musíme se jich nejdříve zeptat,
  s jakými potížemi se potýkají,
 • 3:32 - 3:33
  že ano?
 • 3:33 - 3:35
  Zdá se to jako samozřejmost.
 • 3:35 - 3:37
  Často jsou ale právě ti nejzranitelnější,
 • 3:37 - 3:39
  kterým se snažíme pomoci,
 • 3:39 - 3:40
  těmi, jichž se neptáme.
 • 3:40 - 3:43
  Kolikrát jsme měli za to,
  že přesně víme,
 • 3:43 - 3:47
  co někomu nebo něčemu pomůže,
  aniž bychom se nejdříve zeptali?
 • 3:47 - 3:51
  A tak jsem se vydala do uprchlických
  táborů v Sýrii a v Turecku,
 • 3:51 - 3:53
  kde jsem si s rodinami sedla
  a naslouchala jim.
 • 3:54 - 3:57
  Vyprávěli o výzvách,
  které jim rodičovství přináší,
 • 3:57 - 3:59
  o svých rodičovských problémech,
 • 3:59 - 4:01
  a já jsem naslouchala
  jejich volání o pomoc.
 • 4:02 - 4:03
  Občas jsme se prostě odmlčeli,
 • 4:03 - 4:06
  jediné, co co jsem mohla dělat,
  bylo držet je za ruce
 • 4:06 - 4:08
  a společně s nimi tiše plakat
  a modlit se.
 • 4:09 - 4:11
  Vyprávěli mi o svých potížích,
 • 4:11 - 4:15
  o drsných a krutých podmínkách
  uprchlického tábora,
 • 4:15 - 4:18
  v nichž se nedalo soustředit na víc
  než na základní úkony,
 • 4:18 - 4:20
  jako je zajišťování čisté vody.
 • 4:21 - 4:23
  Vyprávěli mi o tom, jak se jejich děti
  uzavřely do sebe;
 • 4:24 - 4:27
  o smutku, depresi, vztekání,
 • 4:27 - 4:30
  o pomočování, cucání palců,
  úzkosti z hluku,
 • 4:30 - 4:32
  o strachu z děsivých snů --
 • 4:32 - 4:34
  z hrůzostrašných nočních můr.
 • 4:35 - 4:39
  Tyto rodiny si prošly tím,
  co jsme my sledovali v TV.
 • 4:39 - 4:40
  Matky --
 • 4:40 - 4:43
  téměř polovina z nich
  teď byly válečné vdovy,
 • 4:43 - 4:46
  nebo dokonce ani nevěděly,
  zda je jejich manžel vůbec naživu --
 • 4:46 - 4:49
  popisovaly své pocity
  a se svou situací se těžko vyrovnávaly.
 • 4:49 - 4:54
  Sledovaly, jak se jejich děti mění,
  ale nevěděly, jak jim pomoci.
 • 4:54 - 4:57
  Nevěděly, jak odpovídat
  na otázky svých dětí.
 • 4:57 - 5:01
  Co mě naprosto ohromilo
  a tolik motivovalo,
 • 5:01 - 5:06
  bylo to obrovské odhodlání rodin,
  svým dětem pomoci.
 • 5:06 - 5:08
  Navzdory všem nesnázím, kterým čelily,
 • 5:08 - 5:10
  se svým dětem snažily pomáhat.
 • 5:10 - 5:14
  Pokoušely se vyhledat pomoc
  u pracovníků z neziskovek,
 • 5:14 - 5:16
  u učitelů v uprchlických táborech,
 • 5:16 - 5:17
  u zdravotníků,
 • 5:17 - 5:18
  u jiných rodičů.
 • 5:19 - 5:22
  Jedna matka, s níž jsem se setkala,
  byla v táboře jen čtyři dny,
 • 5:22 - 5:24
  a za tu dobu se už dvakrát pokusila
 • 5:24 - 5:26
  vyhledat pomoc pro svou osmiletou dceru,
 • 5:26 - 5:28
  která trpěla děsivými sny.
 • 5:30 - 5:33
  Bohužel jde však většinou o marnou snahu.
 • 5:33 - 5:36
  Lékaři v uprchlických táborech,
  pokud jsou k mání,
 • 5:36 - 5:38
  jsou téměř vždy příliš zaneprázdnění,
 • 5:38 - 5:42
  nebo nemají čas či znalosti k tomu,
  aby rodičům poskytli podporu.
 • 5:42 - 5:46
  Učitelé v uprchlických táborech
  a jiní rodiče jsou na tom stejně -
 • 5:46 - 5:50
  jsou součástí nové uprchlické komunity
  potýkající se s vlastními potřebami.
 • 5:51 - 5:53
  Začali jsme tedy přemýšlet,
 • 5:54 - 5:56
  jak bychom těmto rodinám mohli pomoci.
 • 5:57 - 6:01
  Potýkaly se totiž s mnohem většími,
  těžko zvládnutelnými problémy.
 • 6:01 - 6:03
  Krize v Sýrii nám ukázala,
 • 6:03 - 6:08
  do jaké míry bude nemožné, aby se rodinám
  dostalo individuální pomoci.
 • 6:08 - 6:10
  Jak bychom jim mohli jinak pomoci?
 • 6:10 - 6:14
  Jak oslovit rodiny
  na úrovni celé populace,
 • 6:14 - 6:16
  a nízkým rozpočtem
 • 6:17 - 6:20
  a v takové příšerné době?
 • 6:20 - 6:23
  Po hodinách rozhovorů
  s pracovníky neziskovek
 • 6:23 - 6:26
  přišel někdo
  se skvělým inovativním nápadem,
 • 6:26 - 6:31
  rozšiřovat mezi rodiče informační letáky
  v podobě obalu na chleba -
 • 6:31 - 6:35
  těch, které byly humanitárními pracovníky
  dodávány rodinám
 • 6:35 - 6:37
  v konfliktních oblastech v Sýrii.
 • 6:37 - 6:39
  A tak jsme to tedy udělali.
 • 6:39 - 6:42
  Obal se ve své podobě nijak nezměnil,
 • 6:42 - 6:44
  jen se k němu přidaly dva kusy papíru.
 • 6:45 - 6:50
  Jeden byl informační leták s informacemi,
 • 6:50 - 6:52
  které rodičům přiblížilyo to,
 • 6:52 - 6:55
  čím si pravděpodobně oni
  i jejich děti procházejí.
 • 6:55 - 6:59
  A s radami o tom, jak být oporou
  sobě i svým dětem
 • 6:59 - 7:03
  například tím, že si budou
  se svými dětmi povídat,
 • 7:03 - 7:05
  budou jim projevovat více lásky,
 • 7:05 - 7:07
  budou s nimi mít větší trpělivost
 • 7:07 - 7:09
  a budou s nimi komunikovat.
 • 7:09 - 7:12
  Druhý kus papíru byl dotazník zpětné vazby
 • 7:12 - 7:14
  a samozřejmě nechybělo ani pero.
 • 7:14 - 7:18
  Jde tedy o pouhé roznášení letáků,
 • 7:18 - 7:21
  nebo skutečně o způsob, jak poskytnout
  psychologickou první pomoc,
 • 7:22 - 7:25
  která je zajištěna laskavou
  a láskyplnou péčí rodičů?
 • 7:25 - 7:29
  Za jeden týden jsme jich rozdali 3 tisíce.
 • 7:30 - 7:34
  Bylo neuvěřitelné, že se nám dostalo
  60procentní zpětné vazby.
 • 7:34 - 7:38
  60 procent z 3 tisíc rodin zareagovalo.
 • 7:38 - 7:41
  Nevím, kolik je tu dnes mezi námi
  vědeckých pracovníků,
 • 7:41 - 7:43
  ale tato míra odezvy je úžasná.
 • 7:43 - 7:46
  Kdyby byla taková odezva v Manchesteru,
  byl by to obrovský úspěch,
 • 7:46 - 7:49
  natož pak v oblasti konfliktu v Sýrii -
 • 7:49 - 7:53
  to vše jen ukázalo, jak jsou pro rodiče
  takové informace důležité.
 • 7:55 - 7:59
  Pamatuji si, jak jsme s nedočkavostí
  a vzrušením čekali na návrat dotazníků.
 • 7:59 - 8:02
  Rodiny zanechaly stovky zpráv -
 • 8:02 - 8:04
  většinou neuvěřitelně pozitivních
  a povzbudivých.
 • 8:04 - 8:06
  Moje nejoblíbenější je ale tato:
 • 8:06 - 8:09
  „Děkujeme, že jste na nás
  a naše děti nezapomněli.“
 • 8:10 - 8:12
  Toto je ukázkou možností,
 • 8:12 - 8:15
  jak poskytnout psychologickou
  první pomoc rodinám,
 • 8:15 - 8:17
  a také jak získat zpětnou vazbu.
 • 8:17 - 8:20
  Představte si, kdyby se to
  zopakovalo nějak jinak,
 • 8:20 - 8:24
  třeba při distribuci kojeneckého mléka
  nebo hygienických potřeb,
 • 8:24 - 8:26
  nebo při distribuci potravinových přídělů.
 • 8:28 - 8:30
  Ale přibližme si to,
 • 8:30 - 8:31
  protože uprchlická krize
 • 8:31 - 8:34
  má vliv na každého z nás.
 • 8:35 - 8:39
  Denně jsme zahlcováni
  statistikami a fotkami,
 • 8:39 - 8:41
  což není nic zvláštního,
 • 8:41 - 8:42
  protože koncem minulého měsíce
 • 8:42 - 8:45
  do Evropy dorazil jeden milion uprchlíků.
 • 8:45 - 8:47
  Jeden milion.
 • 8:47 - 8:50
  Uprchlíci se stávají členy našich komunit,
 • 8:50 - 8:52
  stávají se našimi sousedy,
 • 8:52 - 8:54
  jejich děti chodí do stejných škol
  jako naše děti.
 • 8:55 - 8:59
  Leták jsme tedy přizpůsobili
  potřebám uprchlíků v Evropě
 • 9:00 - 9:02
  a v oblastech s vysokým přílivem uprchlíků
 • 9:02 - 9:05
  je volně přístupný online.
 • 9:05 - 9:08
  Na své webové stránky ho dalo například
  i švédské zdravotnictví
 • 9:08 - 9:10
  a během prvních 45 minut
 • 9:10 - 9:13
  byl stažen 343krát -
 • 9:13 - 9:15
  což podtrhuje to, nakolik je
  pro dobrovolníky,
 • 9:15 - 9:18
  lékaře a ostatní rodiče důležité
 • 9:18 - 9:21
  mít volný přístup k informacím
  o psychologické první pomoci.
 • 9:23 - 9:29
  V roce 2013 jsem seděla na chladné tvrdé
  podlaze stanu v uprchlickém táboře,
 • 9:29 - 9:33
  kolem mne seděly matky, s nimiž jsem
  vedla skupinovou diskuzi.
 • 9:33 - 9:36
  Naproti mě stála postarší žena
 • 9:36 - 9:39
  s asi třináctiletou dívkou,
  která ležela vedle ní
 • 9:39 - 9:42
  a která měla hlavu opřenou
  o kolena té ženy.
 • 9:42 - 9:45
  Dívka byla po celou dobu diskuze zticha,
 • 9:45 - 9:46
  vůbec nepromluvila,
 • 9:46 - 9:48
  byla schoulená do klubíčka.
 • 9:49 - 9:51
  Ke konci našeho setkání,
 • 9:51 - 9:54
  zatímco jsem matkám
  děkovala za jejich účast,
 • 9:54 - 9:57
  se na mě ta postarší žena podívala,
  prstem ukazovala na dívku
 • 9:57 - 9:59
  a řekla: „Můžete nám pomoct s…?"
 • 10:00 - 10:02
  Nebyla jsem si úplně jista,
  co ode mě očekává,
 • 10:02 - 10:04
  podívala jsem se na dívku, usmála se
 • 10:04 - 10:06
  a v arabštině ji oslovila:
 • 10:06 - 10:08
  "Salaam alaikum. Shu-ismak?"
 • 10:08 - 10:09
  „Jak se jmenuješ?“
 • 10:10 - 10:12
  Zadívala se na mě opravdu
  zmateně a nezúčastněně,
 • 10:12 - 10:14
  potom ale odpověděla, „Halul“.
 • 10:15 - 10:19
  Halul je zdrobnělina arabského
  ženského jména Hala
 • 10:19 - 10:22
  a používá se pouze k oslovování
  opravdu malých děvčátek.
 • 10:23 - 10:27
  V tu chvíli mi došlo, že Hale
  je zřejmě mnohem více než 13 let.
 • 10:28 - 10:32
  Ukázalo se, že je jí bylo 25 let
  a byla matkou tří malých dětí.
 • 10:33 - 10:37
  Bývala sebevědomou, inteligentní,
  energickou, veselou, milující matkou
 • 10:37 - 10:38
  pečující o své děti,
 • 10:38 - 10:40
  ale válka tohle všechno změnila.
 • 10:41 - 10:45
  Zažila bombardování města,
 • 10:45 - 10:48
  prožila výbuchy.
 • 10:48 - 10:51
  Když kolem jejich domu létaly stíhačky
 • 10:51 - 10:52
  a shazovaly bomby,
 • 10:52 - 10:55
  její děti křičely, vyděšené tím hlukem.
 • 10:55 - 10:58
  Hala zoufale popadla polštáře
  a tiskla je dětem k uším,
 • 10:58 - 10:59
  aby ten hluk neslyšely,
 • 10:59 - 11:01
  a přitom sama celou tu dobu křičela.
 • 11:02 - 11:04
  Když se s dětmi dostala
  do uprchlického tábora
 • 11:04 - 11:07
  a věděla, že jsou konečně
  v jakémsi bezpečí,
 • 11:07 - 11:10
  její osobnost se zcela stáhla
  do svého dětského já.
 • 11:11 - 11:13
  Svou rodinu zcela odmítla -
 • 11:14 - 11:16
  své děti, svého manžela.
 • 11:17 - 11:19
  Hala už to prostě nedokázala dál zvládat.
 • 11:21 - 11:23
  Toto je rodičovský boj
  s opravdu hrozným koncem,
 • 11:24 - 11:25
  ale bohužel, není to nijak výjimečné.
 • 11:25 - 11:28
  Lidé zažívající ozbrojené
  konflikty a vystěhování
 • 11:28 - 11:31
  budou čelit vážným emočním problémům.
 • 11:32 - 11:34
  Je to něco, pro co máme
  všichni porozumění.
 • 11:35 - 11:38
  Pokud jste zažili něco devastujícího,
 • 11:39 - 11:42
  pokud jste ztratili někoho nebo něco,
  na čem vám opravdu záleželo,
 • 11:43 - 11:45
  jak byste se s tím dál vyrovnávali?
 • 11:47 - 11:50
  Dokázali byste se o sebe
  a svou rodinu dál starat?
 • 11:51 - 11:55
  Vzhledem k tomu, že první roky
  života dítěte jsou zásadní
 • 11:55 - 11:58
  pro jeho zdravý fyzický i psychický vývoj
 • 11:58 - 12:03
  a že jeden a půl miliardy lidí
  zažívá ozbrojený konflikt -
 • 12:03 - 12:06
  spousta z nich se nyní začleňuje
  do našich komunit -
 • 12:06 - 12:08
  nemůžeme si dovolit přehlížet
  potřeby těch,
 • 12:08 - 12:11
  kteří zažívají válku a vystěhování.
 • 12:13 - 12:15
  Potřeby těchto rodin
  musíme upřednostňovat -
 • 12:15 - 12:20
  jak přesídlenců, tak uprchlíků
  na celém světě.
 • 12:21 - 12:24
  Tyto potřeby se musí stát prioritou
 • 12:24 - 12:26
  pracovníků z nevládních organizací,
 • 12:26 - 12:30
  politiků, organizací WHO, UNHCR
  a taky každého z nás,
 • 12:30 - 12:34
  ať už v naší společnosti zastáváme
  jakoukoliv funkci.
 • 12:36 - 12:41
  Když začneme rozeznávat jednotlivé
  stránky tohoto konfliktu,
 • 12:41 - 12:45
  když si začneme všímat těch
  složitých emocí v jejich výrazu,
 • 12:45 - 12:47
  začneme je i vnímat jako lidské bytosti.
 • 12:48 - 12:51
  Začneme chápat potřeby těchto rodin,
 • 12:51 - 12:52
  a to jsou skutečné lidské potřeby.
 • 12:55 - 12:57
  Když se tyto potřeby stanou prioritou,
 • 12:57 - 13:00
  intervence pro děti v humanitárním
  prostředí se také dostanou
 • 13:00 - 13:03
  na první místo a bude uznána
  hlavní role rodiny
 • 13:03 - 13:06
  v poskytování podpory svým dětem.
 • 13:06 - 13:08
  Rodinné duševní zdraví
  bude zřejmou součástí
 • 13:08 - 13:10
  globální mezinárodní agendy.
 • 13:11 - 13:12
  Klesne pravděpodobnost,
 • 13:12 - 13:15
  že se děti dostanou do péče
  sociálních služeb
 • 13:15 - 13:16
  v zemích, které je přijaly,
 • 13:16 - 13:19
  protože jejich rodinám
  se dostane včasné pomoci.
 • 13:21 - 13:23
  A my budeme tolerantnější,
 • 13:23 - 13:25
  vstřícnější, laskavější
 • 13:25 - 13:29
  a důvěřivější k novým členům
  našich komunit.
 • 13:30 - 13:32
  Musíme přestat válčit.
 • 13:33 - 13:36
  Musíme vybudovat svět, kde děti
  mohou snít o letadlech,
 • 13:36 - 13:39
  které shazují dárky, a ne bomby.
 • 13:39 - 13:43
  Dokud na světě nezastavíme
  běsnění ozbrojených konfliktů,
 • 13:43 - 13:46
  rodiny budou čelit vysídlení,
 • 13:46 - 13:48
  jehož oběťmi budou bezbranné děti.
 • 13:48 - 13:51
  Zlepšováním rodičovské
  a pečovatelské podpory
 • 13:51 - 13:56
  bude možné omezit vznik psychologických
  problémů v důsledku války,
 • 13:56 - 13:58
  a to u dětí i jejich rodin.
 • 13:59 - 14:00
  Děkuji.
Title:
Jaké to je být rodičem ve válečné zóně
Speaker:
Aala El-Khani
Description:

Jakým způsobem rodiče uchrání své děti, aby se znovu cítily v bezpečí poté, co válka zničila jejich domov? Psycholožka Aala El-Khani mluví o své práci, o tom, co se při pomáhání uprchlickým rodinám postižených občanskou válkou v Sýrii dozvěděla. Její otázka zní: Jak můžeme pomoci milujícím rodičům, aby svým dětem byli schopni poskytnout tolik potřebnou laskavou péči a bezpečné zázemí?

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:16

Czech subtitles

Revisions