Vietnamese subtitles

← Native App Monetization Ads

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. Vậy khi đề cập đến việc đặt quảng cáo
  trên một ứng dụng gốc,
 2. thực ra có rất nhiều điều
  chúng ta phải cân nhắc.
 3. Chủ yếu là do kích thước
  màn hình điện thoại hoặc
 4. máy tính bảng nhỏ hơn nhiều so với
  một ứng dụng trên máy tính thông thường.
 5. Vậy chúng ta phải
  lưu ý những điều gì?
 6. Có một vài vấn đề.
 7. Mọi ứng dụng đều đem đến một
  trải nghiệm khác biệt cho người dùng.
 8. Vì vậy điều quan trọng là những quảng cáo
  bạn đặt phải phù hợp với trải nghiệm đó.
 9. Trong khi một quảng cáo
  dạng banner có thể sẽ phù hợp với
 10. ứng dụng đèn pin, thì với một trò chơi,
  quảng cáo video sẽ hiệu quả hơn nhiều.
 11. Nói cách khác,
  bạn cần phải cân nhắc
 12. vị trí đặt quảng cáo trong ứng dụng
  và các định dạng quảng cáo khác nhau.
 13. Bạn có thể thử với
  hai nền tảng phổ biến nhất.
 14. Adsense hoặc double-click.
 15. Tuy nhiên, còn rất nhiều nền tảng khác
  để bạn có thể thử nghiệm.
 16. Chúng tôi đã cung cấp đường dẫn
  ở ghi chép hướng dẫn phía dưới.