Return to Video

Պատրիցիա Քուլ. Երեխաների լեզվական տաղանդը

 • 0:00 - 0:03
  Ես ցանկանում եմ, որ դուք նայեք այս երեխային:
 • 0:03 - 0:06
  Ձեզ, իհարկե, գրավում են նրա աչքերը
 • 0:06 - 0:09
  և մաշկը, որին այնքան շատ եք ցանկանում դիպչել:
 • 0:09 - 0:12
  Բայց այսօր ես պատրաստվում եմ խոսել մի բանի մասին, որը դուք չեք տեսնում,
 • 0:12 - 0:15
  այն բանի մասին, թե ինչ է տեղի ունենում նրա փոքրիկ ուղեղում:
 • 0:16 - 0:18
  Նյարդաբանության ժամանակակից գործիքները
 • 0:18 - 0:21
  ցույց են տալիս մեզ, որ այնտեղ կատարվում են
 • 0:21 - 0:24
  բավական բարդ գործողություններ:
 • 0:24 - 0:26
  Եվ այն, ինչ մենք ուսումնասիրում ենք,
 • 0:26 - 0:28
  որոշ չափով կբացատրի այն,
 • 0:28 - 0:31
  ինչը ռոմանտիկ գրողներն ու պոետները
 • 0:31 - 0:34
  նկարագրել են որպես երեխայի ուղեղի
 • 0:34 - 0:36
  «աստվածային բացություն»:
 • 0:36 - 0:38
  Այստեղ մենք տեսնում ենք
 • 0:38 - 0:40
  հնդիկ մայր,
 • 0:40 - 0:42
  ով խոսում է կորո լեզվով,
 • 0:42 - 0:44
  որը նոր բացահայտված լեզու է:
 • 0:44 - 0:46
  Եվ նա զրուցում է իր երեխայի հետ:
 • 0:46 - 0:48
  Նա մեկն է
 • 0:48 - 0:51
  այն 800 մարդկանցից, ովքեր խոսում են կորո լեզվով`
 • 0:51 - 0:54
  հասկանալով, որ լեզուն պահպանելու համար
 • 0:54 - 0:57
  նրանք պետք է խոսեն այդ լեզվով իրենց երեխաների հետ:
 • 0:57 - 1:00
  Եվ ահա այստեղ է թաքնված հիմնական հանելուկը:
 • 1:00 - 1:02
  Ինչու՞ հնարավոր չէ պահպանել լեզուն`
 • 1:02 - 1:05
  խոսելով մեծերի` իմ ու քո հետ:
 • 1:05 - 1:08
  Իրականում այն կապված է մեր ուղեղի հետ:
 • 1:08 - 1:10
  Մենք այստեղ տեսնում ենք,
 • 1:10 - 1:13
  որ լեզուն ունի սովորելու կրիտիկական ժամանակահատված:
 • 1:13 - 1:16
  Այս պատկերը հասկանալու համար, անհրաժեշտ է գտնել ձեր տարիքը հորիզոնական առանցքի վրա:
 • 1:16 - 1:19
  (Ծիծաղ)
 • 1:19 - 1:21
  Իսկ ուղղահայաց առանցքի վրա կտեսնեք
 • 1:21 - 1:23
  երկրորդ լեզու սովորելու կարողությունը:
 • 1:23 - 1:25
  Փոքրիկներն ու երեխաները հանճարներ են,
 • 1:25 - 1:27
  մինչ կլրանա նրանց 7 տարին,
 • 1:27 - 1:30
  որից հետո նկատվում է ունակությունների կանոնավոր անկում:
 • 1:30 - 1:32
  Սեռական հասունությունից հետո մենք լրիվ անհույս ենք։
 • 1:32 - 1:35
  Ոչ մի գիտնական չի ժխտում այս փաստը,
 • 1:35 - 1:37
  բայց լաբորատորիաներն ողջ աշխարհով մեկ
 • 1:37 - 1:40
  փորձում են բացահայտել, թե ինչու է այսպես:
 • 1:40 - 1:42
  Իմ փորձերը կենտրոնացած էին
 • 1:42 - 1:44
  զարգացման առաջին կրիտիկական ժամանակահատվածի վրա,
 • 1:44 - 1:46
  դա այն ժամանակահատվածն է,
 • 1:46 - 1:49
  երբ փոքրիկները փորձում են հասկանալ, թե ինչ հնչյուններ են օգտագործվում իրենց լեզվում:
 • 1:49 - 1:52
  Մենք կարծում ենք, որ իմանալով, թե ինչպես են ուսուցանվում հնչյունները,
 • 1:52 - 1:54
  մենք կունենանք լեզուն ամբողջությամբ սովորելու մոդելը,
 • 1:54 - 1:57
  հավանաբար նաև մանկության այն ժամանակահատվածների համար,
 • 1:57 - 1:59
  որոնք պատասխանատու են սոցիալական, զգայական
 • 1:59 - 2:01
  և ճանաչողական զարգացման համար:
 • 2:01 - 2:03
  Այսպիսով, մենք սկսեցինք ուսումնասիրել մանուկներին`
 • 2:03 - 2:05
  օգտագործելով նույն մեթոդոլոգիան, որը կիրառում ենք ողջ աշխարհում
 • 2:05 - 2:07
  և բոլոր լեզուների համար:
 • 2:07 - 2:09
  Մանկիկը նստում է ծնողի գրկում,
 • 2:09 - 2:11
  իսկ մենք սովորեցնում ենք նրանց պտտել գլուխը հնչյունի փոփոխման ժամանակ,
 • 2:11 - 2:13
  օրինակ` «ա»-ից «ե»:
 • 2:13 - 2:15
  Եթե նրանք դա անում են ճիշտ ժամանակին,
 • 2:15 - 2:17
  սև արկղիկը լուսավորվում է
 • 2:17 - 2:19
  և պանդան սկսում է թմբկահարել:
 • 2:19 - 2:21
  Վեց ամսական փոքրիկները հրճվանքի մեջ են սրանից:
 • 2:21 - 2:23
  Ի՞նչ ենք մենք բացահայտել:
 • 2:23 - 2:25
  Աշխարհի բոլոր փոքրիկները,
 • 2:25 - 2:27
  ինչպիսին ես նրանց անվանում,
 • 2:27 - 2:29
  աշխարհի քաղաքացիներ են,
 • 2:29 - 2:32
  նրանք կարող են տարբերակել բոլոր լեզուների հնչյունները,
 • 2:32 - 2:35
  անկախ մեր կողմից փորձարկվող երկրից և լեզվից։
 • 2:35 - 2:38
  Եվ սա շատ ուշագրավ է, քանի որ դուք և ես դա անել չենք կարող:
 • 2:38 - 2:40
  Մենք մշակութային սահմաններ ունեցող լսողներ ենք:
 • 2:40 - 2:42
  Մենք կարող ենք տարբերել մեր սեփական լեզվի հնչյունները
 • 2:42 - 2:44
  բայց ոչ օտար լեզուների հնչյունները:
 • 2:44 - 2:46
  Եվ հարց է ծագում,
 • 2:46 - 2:48
  ե՞րբ են աշխարհի այս քաղաքացիները
 • 2:48 - 2:51
  վերածվում լեզվական սահմաններ ունեցող ընկալողների, ինչպիսին մենք ենք:
 • 2:51 - 2:54
  Եվ դրա պատասխանն է՝ մինչև նրանց առաջին ծննդյան օրը:
 • 2:54 - 2:57
  Այստեղ մենք տեսնում ենք գլխի պտույտով փորձի ներկայացումը
 • 2:57 - 2:59
  Տոկիոյի և ԱՄՆ-ի փոքրիկների հետ,
 • 2:59 - 3:01
  այստեղ Սիեթլում,
 • 3:01 - 3:03
  նրանք լսում էին «ռա» և «լա» հնչյունները,
 • 3:03 - 3:06
  որոնք շատ կարևոր են անգլերեն լեզվում, բայց ոչ ճապոներենում:
 • 3:06 - 3:09
  Այսպիսով, 6-8 ամսական երեխաների ցուցանիշները լիովին համընկնում են:
 • 3:09 - 3:12
  Ընդամենը 2 ամիս անց ինչ-որ անհավանական բան է կատարվում:
 • 3:12 - 3:14
  ԱՄՆ-ի փոքրիկները սկսում են ավելի լավ տվյալներ ցուցադրել,
 • 3:14 - 3:16
  իսկ Ճապոնիայի փոքրիկները` ավելի վատ,
 • 3:16 - 3:18
  բայց այդ փոքրիկների երկու խումբն էլ պատրաստվում են
 • 3:18 - 3:21
  հենց այն լեզուն սովորելուն, որը նրանք պետք է ապագայում սովորեն:
 • 3:21 - 3:24
  Եվ այսպես, հարցը հետևյալն է. ի՞նչ է պատահում
 • 3:24 - 3:26
  այդ 2 ամիսների ընթացքում:
 • 3:26 - 3:28
  Սա ձայնային զարգացման կրիտիկական զարգացման փուլն է,
 • 3:28 - 3:30
  բայց ի՞նչ է կատարվում այդ ընթացքում:
 • 3:30 - 3:32
  Երկու բան է կատարվում:
 • 3:32 - 3:35
  Առաջին. երեխաները շատ ուշադիր լսում են մեզ,
 • 3:35 - 3:38
  և մեր խոսակցության ընթացքում վիճակագրություն են հավաքում,
 • 3:38 - 3:40
  այո, վիճակագրություն են հավաքում:
 • 3:40 - 3:43
  Ահա լսենք երկու մայրերին, ովքեր խոսում են մայրական լեզվով,
 • 3:43 - 3:46
  համընդհանուր լեզու, որը մենք օգտագործում ենք երեխաների հետ խոսելիս,
 • 3:46 - 3:49
  առաջինը` անգլերեն և մյուսը` ճապոներեն:
 • 3:49 - 3:52
  (Տեսանյութ) Անգլախոս մայր․ Ես սիրում եմ քո մեծ կապույտ աչքերը`
 • 3:52 - 3:55
  այնքան գեղեցիկ և հրաշալի:
 • 3:56 - 4:02
  Ճապոնացի մայրը. (ճապոներեն)
 • 4:02 - 4:04
  Պատրիցիա Քուլ. Խոսքի ստեղծման ընթացքում,
 • 4:04 - 4:06
  երբ երեխաները լսում են,
 • 4:06 - 4:08
  նրանք վիճակագրական տվյալներ են հավաքում
 • 4:08 - 4:11
  այն լեզվի մասին, որը լսում են:
 • 4:11 - 4:14
  Եվ այդ տվյալների բազան մեծանում է:
 • 4:14 - 4:16
  Մենք հասկացանք,
 • 4:16 - 4:19
  որ փոքրիկները շատ զգայուն են այդ վիճակագրության հանդեպ,
 • 4:19 - 4:22
  և, որ անգլերենի ու ճապոներենի վիճակագրությունը շատ, շատ տարբեր է:
 • 4:22 - 4:25
  Անգլերենն ունի բազում «ռ»-եր և «լ»-եր,
 • 4:25 - 4:27
  ինչպես ցույց է տալիս բաշխումը:
 • 4:27 - 4:29
  Ճապոներենի բաշխումը լիովին տարբեր է,
 • 4:29 - 4:32
  այնտեղ մենք կարող ենք հաճախ հանդիպել միջանկյալ հնչյունների մի խումբ,
 • 4:32 - 4:35
  որը հայտնի է, որպես ճապոներեն «ռ»:
 • 4:35 - 4:37
  Այսպիսով, երեխաներն ուսումնասիրում են
 • 4:37 - 4:39
  լեզվի վիճակագրությունը,
 • 4:39 - 4:41
  և դա փոխում է նրանց ուղեղը`
 • 4:41 - 4:43
  աշխարհի քաղաքացիից նրանց դարձնելով
 • 4:43 - 4:46
  մշակութային սահմաններով լսողների, ինչպիսին մենք ենք:
 • 4:46 - 4:48
  Բայց մենք` մեծահասակներս,
 • 4:48 - 4:50
  այլևս չենք ընդունում այդ վիճակագրությունը:
 • 4:50 - 4:53
  Մենք կառավարվում ենք այն հիշողություններով,
 • 4:53 - 4:56
  որոնք ձևավորվել են վաղ զարգացման շրջանում:
 • 4:56 - 4:58
  Եվ ահա մենք տեսնում ենք,
 • 4:58 - 5:01
  որ այդ կրիտիկական ժամանակահատվածում տեղի է ունենում մոդելների փոփոխություն:
 • 5:01 - 5:04
  Քննարկելով խնդիրը մաթեմատիկական տեսանկյունից`
 • 5:04 - 5:07
  լեզվի ուսուցումը կարող է դադարել,
 • 5:07 - 5:09
  երբ բաշխումը կարգավորվում է:
 • 5:09 - 5:12
  Իհարկե այն խնդիրներ է առաջացնում երկլեզու մարդկանց մոտ:
 • 5:12 - 5:16
  Նրանք ստիպված են ուղեղում պահել երկու վիճակագրություն միաժամանակ
 • 5:16 - 5:19
  և տեղափոխվել մեկից մյուսը`
 • 5:19 - 5:21
  կախված նրանից, թե ում հետ են խոսում:
 • 5:21 - 5:23
  Մենք հարցրեցինք ինքներս մեզ.
 • 5:23 - 5:26
  կարո՞ղ են երեխաները վիճակագրություն հավաքել ամբողջովին նոր լեզուների մասին:
 • 5:26 - 5:28
  Եվ մենք սա փորձարկեցինք` առաջարկելով ամերիկացի երեխային,
 • 5:28 - 5:30
  ով երբեք չէր լսել ոչ մի օտար լեզու,
 • 5:30 - 5:33
  առաջին անգամ լսել չիներեն կրիտիկական ժամանակահատվածում:
 • 5:33 - 5:35
  Երբ միալեզու երեխաների հետ ենք փորձարկում,
 • 5:35 - 5:38
  Թայպեյում կամ Սիեթլում չիներեն լեզվի հնչյունները,
 • 5:38 - 5:40
  նրանք ցուցադրում են նույն արդյունքները:
 • 5:40 - 5:42
  6-8 ամսականների արդյունքները լիովին նույնն էին:
 • 5:42 - 5:45
  Երկու ամիս անց ինչ-որ անհասկանալի բան է կատարվում:
 • 5:45 - 5:48
  Թայվանի երեխաները ավելի լավ արդյունք են ցույց տալիս, իսկ ամերիկացի երեխաները՝ ոչ:
 • 5:48 - 5:51
  Եվ մենք տվեցինք ամերիկացի երեխաներին լսել չինարեն
 • 5:51 - 5:53
  իրենց կրիտիկական ժամանակահատվածի ընթացքում:
 • 5:53 - 5:56
  Դա նման է նրան, որ չինացի բարեկամներ են եկել ձեր տուն
 • 5:56 - 5:58
  մի քանի ամսով
 • 5:58 - 6:00
  և խոսում են երեխաների հետ 12 դասընթացի ընթացքում:
 • 6:00 - 6:02
  Ահա, թե ինչպես էր դա տեղի ունենում:
 • 6:02 - 6:24
  (Տեսանյութ) Չինարեն:
 • 6:24 - 6:26
  ՊՔ. Այսպիսով, ի՞նչ արեցինք մենք նրանց ուղեղի հետ:
 • 6:26 - 6:29
  (Ծիծաղ)
 • 6:29 - 6:31
  Մեզ անհրաժեշտ էր վերահսկող խումբ,
 • 6:31 - 6:33
  որպեսզի համոզվենք, որ լաբորատորիա գալը
 • 6:33 - 6:35
  չի ազդում չինարենի զարգաման աստիճանի վրա:
 • 6:35 - 6:37
  Երեխաների մի խումբ գալիս էր և լսում էր անգլերեն:
 • 6:37 - 6:39
  Եվ գծապատկերից կարող ենք տեսնել,
 • 6:39 - 6:41
  որ անգլերենի իմացությունը չի զարգացրել նրանց չինարենը:
 • 6:41 - 6:43
  Բայց տեսեք, թե ինչ է տեղի ունեցել այն երեխաների հետ,
 • 6:43 - 6:45
  ովքեր չինարենի 12 դասընթաց են անցել:
 • 6:45 - 6:47
  Նրանք նույնքան լավ արդյունք ունեն, որքան Թայվանի երեխաները,
 • 6:47 - 6:50
  ովքեր 10.5 ամիս լսել են չինարեն:
 • 6:50 - 6:52
  Սա ցույց է տալիս,
 • 6:52 - 6:54
  որ երեխաները վերցնում են նաև նոր լեզվի վիճակագրությունը:
 • 6:54 - 6:58
  Եվ ինչ էլ նրանց առաջարկեք, նրանք կվերցնեն համապատասխան վիճակագրությունը:
 • 6:58 - 7:00
  Բայց մեզ հետաքրքիր էր,
 • 7:00 - 7:02
  թե ինչ դեր է խաղում մարդը
 • 7:02 - 7:04
  այս ուսուցման ընթացքում:
 • 7:04 - 7:06
  Եվ մենք սկսեցինք երեխաների մեկ ուրիշ խմբին
 • 7:06 - 7:09
  առաջարկել նույն 12 դասընթացը, բայց արդեն
 • 7:09 - 7:11
  հեռուստացույցով
 • 7:11 - 7:14
  և երեխաների մի այլ խումբ էլ նույնն անցնում էր միայն աուդիո համակարգով
 • 7:14 - 7:16
  և նայում էր էկրանին պատկերված փափուկ արջուկին:
 • 7:16 - 7:19
  Ի՞նչ էինք անում մենք նրանց ուղեղների հետ:
 • 7:19 - 7:22
  Ահա աուդիո փորձի արդյունքները,
 • 7:22 - 7:24
  ոչինչ չի ընկալվել,
 • 7:24 - 7:27
  և տեսանյութով փորձը`
 • 7:27 - 7:29
  նույնպես ոչ մի արդյունք:
 • 7:29 - 7:31
  Երեխաներին անհրաժեշտ են մարդիկ,
 • 7:31 - 7:33
  որպեսզի երեխաները վիճակագրություն հավաքեին:
 • 7:33 - 7:35
  Վիճակագրության ընդունման ժամանակ
 • 7:35 - 7:37
  կարևորագույնը սոցիալական ուղեղն է:
 • 7:37 - 7:39
  Մենք ցանկանում ենք մտնել ուղեղի մեջ
 • 7:39 - 7:41
  և տեսնել, թե ինչ է կատարվում,
 • 7:41 - 7:43
  երբ երեխան նստած է հեռուստացույցի առաջ,
 • 7:43 - 7:45
  և երբ նա գտնվում է մարդու առջև:
 • 7:45 - 7:47
  Բարեբախտաբար մենք ունենք նոր սարքավորում,
 • 7:47 - 7:49
  մագնիսական էնցեֆալոգրաֆ,
 • 7:49 - 7:51
  ինչը թույլ է տալիս մեզ դա անել:
 • 7:51 - 7:53
  Սա կարծես Մարսից բերված մազերի հարդարիչ լինի:
 • 7:53 - 7:55
  Բայց այն լիովին անվտանգ է,
 • 7:55 - 7:58
  անլար և անձայն:
 • 7:58 - 8:00
  Տարածության մեջ
 • 8:00 - 8:02
  միլիմետրի ճշտությամբ
 • 8:02 - 8:04
  և միլիվայրկյանի համընկմամբ
 • 8:04 - 8:06
  օգտագործելով 306 SQUID.
 • 8:06 - 8:08
  սա քվանտային փոխանցման
 • 8:08 - 8:10
  ամենաարագ փոխադրիչն է,
 • 8:10 - 8:12
  մենք կարողանում ենք որսալ մագնիսական դաշտերը,
 • 8:12 - 8:14
  որոնք փոփոխվում են մեր մտածելու ժամանակ:
 • 8:14 - 8:16
  Մենք առաջինն էինք աշխարհում,
 • 8:16 - 8:18
  որ այս սարքի օգնությամբ
 • 8:18 - 8:20
  ձայնագրեցինք երեխաներին
 • 8:20 - 8:22
  իրենց ուսուցման ընթացքում:
 • 8:22 - 8:24
  Ահա փոքրիկ Էմման:
 • 8:24 - 8:26
  Նա 6 ամսական է։
 • 8:26 - 8:28
  Եվ նա լսում է տարբեր լեզուներ
 • 8:28 - 8:31
  իր ականջակալների միջոցով:
 • 8:31 - 8:33
  Ահա դուք տեսնում եք, որ նա ազատ շարժվում է:
 • 8:33 - 8:35
  մենք հետևում ենք նրա գլխի շարժումներին
 • 8:35 - 8:37
  գլխարկի միջի փոքրիկ գնդակների օգնությամբ,
 • 8:37 - 8:40
  այնպես որ նա կարողանում է ազատ շարժվել:
 • 8:40 - 8:42
  Սա տեխնոլոգիական հմտություն է:
 • 8:42 - 8:44
  Ի՞նչ ենք մենք տեսնում:
 • 8:44 - 8:46
  Մենք տեսնում ենք երեխայի ուղեղը:
 • 8:46 - 8:49
  Երբ երեխան լսում է ինչ-որ բառ հարազատ լեզվով,
 • 8:49 - 8:51
  ուղեղի լսողական զգայարանները վառվում են,
 • 8:51 - 8:53
  ապա նրանց շրջապատող հատվածը,
 • 8:53 - 8:56
  որը, ինչպես մենք ենք կարծում, պատասխանատու է
 • 8:56 - 8:58
  ուղեղի տարբեր հատվածների կապակցման
 • 8:58 - 9:00
  և պատճառահետևանքային կապերով,
 • 9:00 - 9:03
  ուղեղի տարբեր մասերի ակտիվացման համար:
 • 9:03 - 9:05
  Մենք թևակոխում ենք
 • 9:05 - 9:08
  երեխայի ուղեղի ուսումնասիրման և գիտելիքների
 • 9:08 - 9:11
  մի հրաշալի ու ոսկե դարաշրջան:
 • 9:11 - 9:13
  Մենք կկարողանանք տեսնել երեխայի ուղեղը,
 • 9:13 - 9:15
  մինչ երեխան ինչ-որ բան է զգում,
 • 9:15 - 9:17
  մինչ նա սովորում է խոսել և կարդալ,
 • 9:17 - 9:19
  կամ լուծում է մաթեմատիկական խնդիրներ,
 • 9:19 - 9:21
  և նոր գաղափարներ ունենում:
 • 9:21 - 9:24
  Եվ մենք հնարավորություն կունենանք միջամտելու այդ պրոցեսներին
 • 9:24 - 9:27
  ընկալման խնդիրներ ունեցող երեխաների դեպքում:
 • 9:27 - 9:30
  Ճիշտ այնպես, ինչպես պոետներն ու գրողներն էին նկարագրում,
 • 9:30 - 9:32
  կարծում եմ, մենք կկարողանակ տեսնել
 • 9:32 - 9:34
  այդ հրաշալի բացությունը,
 • 9:34 - 9:36
  երեխայի ուղեղի
 • 9:36 - 9:39
  բացարձակ և ամբողջական բացությունը:
 • 9:39 - 9:41
  Երեխայի ուղեղի ուսումնասիրման ժամանակ,
 • 9:41 - 9:43
  մենք պատրաստվում ենք բացահայտել իրական ճշմարտությունն այն մասին,
 • 9:43 - 9:45
  թե ինչ է նշանակում լինել մարդ արարած,
 • 9:45 - 9:47
  և այդ ընթացքում,
 • 9:47 - 9:49
  մենք հավանաբար ի վիճակի կլինենք անել այնպես, որպեսզի մեր ուղեղի սովորելու հակումը
 • 9:49 - 9:51
  բաց մնա ողջ կյանքի ընթացքում:
 • 9:51 - 9:53
  Շնորհակալություն։
 • 9:53 - 9:56
  (Ծափահարություններ)
Title:
Պատրիցիա Քուլ. Երեխաների լեզվական տաղանդը
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

TEDxRainier-ի ժամանակ Պատրիցիա Քուլը կիսվեց ապշեցուցիչ բացահայտումներով այն մասին, թե ինչպես են երեխաները լեզուներ սովորում` լսելով շրջապատող մարդկանց և «վիճակագրություն հավաքելով» այն հնչյունների մասին, որոնք նրանց անհրաժեշտ են: Լաբորատոր փորձերը (և ուղեղի նկարները) ցույց են տալիս, թե ինչպես են 6 ամսական երեխաներն օգտագործում շատ բարդ տրամաբանական կապեր, որպեսզի հասկանան իրենց աշխարհը:

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
Armenuhy Hovakimyan added a translation

Armenian subtitles

Revisions