Return to Video

פטרישיה קוהל: הגאונות הלשונית של תינוקות

 • 0:00 - 0:03
  אבקש שתתבוננו בתינוקת זו.
 • 0:03 - 0:06
  מה שמושך את תשומת-ליבכם זה עיניה
 • 0:06 - 0:09
  ועורה שבו אתם אוהבים לגעת.
 • 0:09 - 0:12
  אבל היום אדבר אתכם על מה שאינכם יכולים לראות,
 • 0:12 - 0:15
  על מה שמתרחש במוחה הקטן.
 • 0:16 - 0:18
  הכלים המודרניים של מדעי-העצב
 • 0:18 - 0:21
  מגלים לנו שמה שמתרחש שם
 • 0:21 - 0:24
  הוא לא פחות מאשר מדעי-הטילים.
 • 0:24 - 0:26
  ומה שאנו לומדים
 • 0:26 - 0:28
  עומד לשפוך קצת אור
 • 0:28 - 0:31
  על מה שסופרים ומשוררים רומנטיים
 • 0:31 - 0:34
  תיארו בתור "הפתיחות השמיימית"
 • 0:34 - 0:36
  של נפש התינוק.
 • 0:36 - 0:38
  מה שרואים כאן
 • 0:38 - 0:40
  זו אימא בהודו,
 • 0:40 - 0:42
  והיא מדברת קורו,
 • 0:42 - 0:44
  שהיא שפה שנתגלתה לאחרונה.
 • 0:44 - 0:46
  והיא מדברת אל תינוקה.
 • 0:46 - 0:48
  מה שאימא זו --
 • 0:48 - 0:51
  ו-800 האנשים בעולם אשר מדברים קורו --
 • 0:51 - 0:54
  מבינים, שכדי לשמר את השפה,
 • 0:54 - 0:57
  עליהם לדברה אל התינוקות.
 • 0:57 - 1:00
  וכאן מונחת חידה קריטית.
 • 1:00 - 1:02
  מדוע אין זה אפשרי לשמר שפה
 • 1:02 - 1:05
  בכך שמדברים אליכם ואליי, אל המבוגרים?
 • 1:05 - 1:08
  ובכן, זה חייב להיות קשור במוח שלנו.
 • 1:08 - 1:10
  מה שרואים כאן הוא
 • 1:10 - 1:13
  ששפה יש לה תקופה קריטית בה ניתן ללמוד אותה.
 • 1:13 - 1:16
  האופן בו צריך לקרוא שקופית זו הוא לראות הגיל שלכם על הציר האופקי.
 • 1:16 - 1:19
  (צחוק)
 • 1:19 - 1:21
  ועל הציר האנכי תראו
 • 1:21 - 1:23
  את מיומנותכם ללמוד שפה שניה.
 • 1:23 - 1:25
  תינוקות וילדים הם גאונים
 • 1:25 - 1:27
  עד להגעתם לגיל שבע,
 • 1:27 - 1:30
  ולאחר-מכן יש ירידה מתמשכת.
 • 1:30 - 1:32
  לאחר בגרות מינית, אנו נושרים מהמפה.
 • 1:32 - 1:35
  אף מדען לא חולק על עקומה זו,
 • 1:35 - 1:37
  אבל מעבדות בכל העולם
 • 1:37 - 1:40
  מנסות לגלות מדוע היא מתנהגת כך.
 • 1:40 - 1:42
  העבודה במעבדה שלי מתמקדת
 • 1:42 - 1:44
  בתקופה הקריטית הראשונה של ההתפתחות --
 • 1:44 - 1:46
  והיא התקופה בה
 • 1:46 - 1:49
  התינוקות מנסים להיות בקיאים בצלילים המשמשים את שפתם.
 • 1:49 - 1:52
  אנו סבורים שעל-ידי חקר האופן בו הצלילים נלמדים,
 • 1:52 - 1:54
  יהיה לנו מודל לשפה בשלמותה,
 • 1:54 - 1:57
  ואולי גם לתקופות קריטיות העשויות להתקיים בילדות
 • 1:57 - 1:59
  והקשורות בהתפתחות
 • 1:59 - 2:01
  חברתית, רגשית ותפיסתית.
 • 2:01 - 2:03
  אנו לומדים על תינוקות
 • 2:03 - 2:05
  באמצעות שימוש בטכניקה המשמשת בכל העולם
 • 2:05 - 2:07
  ובצלילים של כל השפות.
 • 2:07 - 2:09
  התינוק יושב בחיק ההורה,
 • 2:09 - 2:11
  ואנו מרגילים אותם להפנות את ראשם כאשר משתנה צליל --
 • 2:11 - 2:13
  כגון מ"אה" ל"אי".
 • 2:13 - 2:15
  אם הם עושים זאת בזמן המתאים,
 • 2:15 - 2:17
  הקופסה השחורה נדלקת
 • 2:17 - 2:19
  ודב הפנדה מתופף על תוף.
 • 2:19 - 2:21
  תינוק בן 6 חודשים נהנה מהמשימה.
 • 2:21 - 2:23
  מה הצלחנו ללמוד?
 • 2:23 - 2:25
  שתינוקות בכל העולם
 • 2:25 - 2:27
  הם מה שאני אוהבת להגדיר
 • 2:27 - 2:29
  בתור אזרחי העולם;
 • 2:29 - 2:32
  הם יודעים להבחין בכל הצלילים של כל השפות,
 • 2:32 - 2:35
  לא משנה באיזו מדינה אנו בוחנים ואיזו שפה אנו משתמשים.
 • 2:35 - 2:38
  וזה מפליא כי אתם ואני לא מסוגלים לעשות זאת.
 • 2:38 - 2:40
  אנחנו מאזינים מוטי-תרבות.
 • 2:40 - 2:42
  אנו יודעים להבחין בצלילים של השפה שלנו,
 • 2:42 - 2:44
  אבל לא של שפות זרות.
 • 2:44 - 2:46
  אז נשאלת השאלה,
 • 2:46 - 2:48
  מתי אזרחי העולם הללו
 • 2:48 - 2:51
  הופכים למאזינים מוטי-שפה כמונו?
 • 2:51 - 2:54
  והתשובה: לפני יום-הולדתם הראשון.
 • 2:54 - 2:57
  מה שרואים כאן הוא ביצוע אותה משימה של הפניית ראש
 • 2:57 - 2:59
  אצל תינוקות שנבחנו בטוקיו ובארה"ב,
 • 2:59 - 3:01
  כאן בסיאטל,
 • 3:01 - 3:03
  והם האזינו ל"רה" ו"לה" --
 • 3:03 - 3:06
  צלילים החשובים באנגלית אבל לא ביפנית.
 • 3:06 - 3:09
  כך שבגיל 6 עד 8 חודשים התינוקות משתווים זה לזה.
 • 3:09 - 3:12
  חודשיים יותר מאוחר קורה משהו מדהים.
 • 3:12 - 3:14
  התינוקות בארה"ב משתפרים בהרבה,
 • 3:14 - 3:16
  התינוקות ביפן מידרדרים בהרבה,
 • 3:16 - 3:18
  אבל שתי הקבוצות של התינוקות
 • 3:18 - 3:21
  מכינות את עצמן בדיוק לאותה שפה שהם עומדים ללמוד.
 • 3:21 - 3:24
  לכן השאלה היא, מה קורה במהלך התקופה
 • 3:24 - 3:26
  הקריטית של החודשיים?
 • 3:26 - 3:28
  זוהי התקופה של התפתחות הקול,
 • 3:28 - 3:30
  אבל מה קורה שם למעלה?
 • 3:30 - 3:32
  מתרחשים שני דברים.
 • 3:32 - 3:35
  הראשון הוא שהתינוקות מקשיבים לנו ברוב-קשב,
 • 3:35 - 3:38
  והם דוגמים סטטיסטית בעודם מאזינים לנו --
 • 3:38 - 3:40
  הם נוטלים דגימות.
 • 3:40 - 3:43
  תאזינו לשתי אימהות מדברות אימהית --
 • 3:43 - 3:46
  השפה האוניברסלית שאנו משתמשים בה כדי לדבר אל ילדים --
 • 3:46 - 3:49
  תחילה באנגלית ואז וביפנית.
 • 3:49 - 3:52
  (סרטון) אמא באנגלית: אה, אני אוהבת את עיניך הגדולות והכחולות --
 • 3:52 - 3:55
  כל-כך יפות ונחמדות.
 • 3:56 - 4:02
  אמא ביפנית: [יפנית]
 • 4:02 - 4:04
  פטרישיה קוהל: במהלך הדיבור,
 • 4:04 - 4:06
  כאשר התינוקות מאזינים,
 • 4:06 - 4:08
  מה שהם עושים זה ליטול דגימות
 • 4:08 - 4:11
  של השפה שהם שומעים.
 • 4:11 - 4:14
  וההתפלגויות הללו גדלות.
 • 4:14 - 4:16
  ומה שלמדנו
 • 4:16 - 4:19
  הוא שתינוקות רגישים לסטטיסטיקה,
 • 4:19 - 4:22
  והסטטיסטיקות של יפנית ואנגלית הן מאוד, מאוד שונות.
 • 4:22 - 4:25
  באנגלית יש המון 'ר'שים ו'ל'מדים
 • 4:25 - 4:27
  כך מראה ההתפלגות.
 • 4:27 - 4:29
  וההתפלגות של יפנית שונה לגמרי,
 • 4:29 - 4:32
  בה אנו רואים קבוצה של צלילי ביניים,
 • 4:32 - 4:35
  הידועה בתור ה-'ר' היפנית.
 • 4:35 - 4:37
  כך שתינוקות סופגים
 • 4:37 - 4:39
  את סטטיסטיקת השפה
 • 4:39 - 4:41
  והיא משנה את מוחותיהם;
 • 4:41 - 4:43
  היא משנה אותם מאזרחי העולם
 • 4:43 - 4:46
  למאזינים מוטי-התרבות שהננו.
 • 4:46 - 4:48
  אבל אנו כמבוגרים כבר לא
 • 4:48 - 4:50
  סופגים את הסטטיסטיקות הללו.
 • 4:50 - 4:53
  אנו נשלטים על-ידי התבניות בזיכרון
 • 4:53 - 4:56
  שנוצרו בהתפתחות המוקדמת.
 • 4:56 - 4:58
  כך מה שאנו רואים כאן
 • 4:58 - 5:01
  זה שינוי המודלים שלנו לגבי המשמעות של התקופה הקריטית.
 • 5:01 - 5:04
  אנו טוענים מנקודת מבט מתמטית
 • 5:04 - 5:07
  שלימוד התכנים של השפה עשוי להאט
 • 5:07 - 5:09
  כאשר ההתפלגויות מתייצבות.
 • 5:09 - 5:12
  זה מעלה שאלות רבות על אנשים דו-לשוניים.
 • 5:12 - 5:16
  אנשים דו-לשוניים חייבים להחזיק שתי מערכות של סטטיסטיקות בו-זמנית
 • 5:16 - 5:19
  ולעבור ביניהן, אחת אחרי השניה,
 • 5:19 - 5:21
  תלוי אל מי הם מדברים.
 • 5:21 - 5:23
  לכן שאלנו את עצמנו,
 • 5:23 - 5:26
  האם התינוקות יוכלו ליטול סטטיסטיקות בשפה חדשה לגמרי?
 • 5:26 - 5:28
  ובחננו זאת על-ידי חשיפת תינוקות אמריקאיים
 • 5:28 - 5:30
  שמעולם לא שמעו שפה שניה
 • 5:30 - 5:33
  למנדרינית בפעם הראשונה במהלך התקופה הקריטית.
 • 5:33 - 5:35
  ידענו שכאשר חד-לשוניים נבחנו
 • 5:35 - 5:38
  בטאיפה וסיאטל על צלילי מנדרינית,
 • 5:38 - 5:40
  הם הראו את אותה תבנית.
 • 5:40 - 5:42
  שישה, שמונה חודשים, הם היו שווים.
 • 5:42 - 5:45
  חודשיים לאחר-מכן, קרה משהו מדהים.
 • 5:45 - 5:48
  אלא שהתינוקות הטייוואניים משתפרים, לא האמריקאיים.
 • 5:48 - 5:51
  מה שעשינו הוא לחשוף תינוקות אמריקאיים במהלך תקופה זו
 • 5:51 - 5:53
  למנדרינית.
 • 5:53 - 5:56
  זה היה כאילו קרובים מנדרניים באו לבקר לחודש
 • 5:56 - 5:58
  והתגוררו בביתכם
 • 5:58 - 6:00
  ודיברו אל התינוקות במשך 12 פגישות.
 • 6:00 - 6:02
  הנה כך זה נראה במעבדה.
 • 6:02 - 6:24
  (סרטון) דוברת מנדרינית: [מנדרינית]
 • 6:24 - 6:26
  פ.ק.: אז מה עשינו למוחותיהם הקטנים?
 • 6:26 - 6:29
  (צחוק)
 • 6:29 - 6:31
  היינו צריכים קבוצת בקרה
 • 6:31 - 6:33
  כדי לוודא שהכניסה עצמה למעבדה
 • 6:33 - 6:35
  לא שיפרה את כישורי המנדרינית.
 • 6:35 - 6:37
  לכן קבוצה של תינוקות נכנסה והאזינה לאנגלית.
 • 6:37 - 6:39
  ואנו יכולים לראות מהגרף
 • 6:39 - 6:41
  שחשיפה לאנגלית לא שיפרה את המנדרינית שלהם.
 • 6:41 - 6:43
  אבל תראו מה קרה לתינוקות
 • 6:43 - 6:45
  שנחשפו למנדרינית במשך 12 פגישות.
 • 6:45 - 6:47
  הם היו טובים כמו התינוקות בטייואן
 • 6:47 - 6:50
  אשר האזינו במשך 10 וחצי חודשים.
 • 6:50 - 6:52
  מה שזה הוכיח
 • 6:52 - 6:54
  הוא שתינוקות נוטלים דגימות של שפה חדשה.
 • 6:54 - 6:58
  מה שתשימו לפניהם, הם יטלו מזה דגימות.
 • 6:58 - 7:00
  אבל תהינו איזה תפקיד
 • 7:00 - 7:02
  מילא האדם
 • 7:02 - 7:04
  בתרגיל לימודי זה.
 • 7:04 - 7:06
  לכן בדקנו קבוצה אחרת של תינוקות
 • 7:06 - 7:09
  שבה הם קיבלו אותה מנה, אותן 12 הפגישות,
 • 7:09 - 7:11
  אבל דרך טלוויזיה
 • 7:11 - 7:14
  וקבוצה אחרת של תינוקות שנחשפו רק לקול
 • 7:14 - 7:16
  וצפו בדובון על המרקע.
 • 7:16 - 7:19
  מה עשינו למוחותיהם?
 • 7:19 - 7:22
  מה שרואים כאן אלה תוצאות הקול --
 • 7:22 - 7:24
  אין למידה כלשהי --
 • 7:24 - 7:27
  ותוצאות הוידאו --
 • 7:27 - 7:29
  אין למידה.
 • 7:29 - 7:31
  לתינוקות דרוש אדם
 • 7:31 - 7:33
  כדי שהם יטלו מדגמים.
 • 7:33 - 7:35
  המוח החברתי שולט
 • 7:35 - 7:37
  כאשר התינוקות נוטלים מדגמים.
 • 7:37 - 7:39
  אנו רוצים להיכנס אל תוך המוח
 • 7:39 - 7:41
  ולראות את הדבר הזה מתרחש
 • 7:41 - 7:43
  בעוד התינוקות מול הטלוויזיה,
 • 7:43 - 7:45
  בניגוד להיותם מול בני-אדם.
 • 7:45 - 7:47
  למזלנו, יש לנו מכונה חדשה,
 • 7:47 - 7:49
  MEG - שממפה פעילות מוחית באמצעות הדמיה מגנטית,
 • 7:49 - 7:51
  אשר מאפשרת לנו לבצע זאת.
 • 7:51 - 7:53
  זה נראה כמו מייבש-שיער מכוכב אחר.
 • 7:53 - 7:55
  אבל הוא בטוח לחלוטין,
 • 7:55 - 7:58
  כלל לא-פולשני ושקט.
 • 7:58 - 8:00
  אנו מסתכלים בדיוק של מילימטר
 • 8:00 - 8:02
  מבחינת המרחב
 • 8:02 - 8:04
  ובדיוק של מילי-שניה
 • 8:04 - 8:06
  תוך שימוש ב-306 SQUIDs --
 • 8:06 - 8:08
  אלה הם התקנים
 • 8:08 - 8:10
  מוליכי-על בעלי אפקט קוונטי --
 • 8:10 - 8:12
  כדי ללכוד שדות מגנטיים
 • 8:12 - 8:14
  אשר משתנים בזמן שאנו חושבים.
 • 8:14 - 8:16
  אנחנו הראשונים בעולם
 • 8:16 - 8:18
  שמקליטים תינוקות
 • 8:18 - 8:20
  במכונת MEG
 • 8:20 - 8:22
  בעודם לומדים.
 • 8:22 - 8:24
  זוהי אמה הקטנה.
 • 8:24 - 8:26
  היא בת 6 חודשים.
 • 8:26 - 8:28
  והיא מאזינה לשפות שונות
 • 8:28 - 8:31
  באוזניות שעל אוזניה.
 • 8:31 - 8:33
  ניתן לראות שהיא יכולה לנוע.
 • 8:33 - 8:35
  אנו עוקבים אחר ראשה
 • 8:35 - 8:37
  בעזרת לוחיות קטנות בכיפה,
 • 8:37 - 8:40
  כך שהיא חופשיה לנוע ללא שום מגבלות.
 • 8:40 - 8:42
  זהו הישג טכני יוצא-דופן.
 • 8:42 - 8:44
  מה אנו רואים?
 • 8:44 - 8:46
  אנו רואים את מוח התינוקת.
 • 8:46 - 8:49
  כאשר התינוקת שומעת מילה בשפתה
 • 8:49 - 8:51
  האזורים השמיעתיים נדלקים,
 • 8:51 - 8:53
  ולאחריהם האזורים שמקיפים אותם
 • 8:53 - 8:56
  שאנו סבורים שהם קשורים בשמירת הרציפות,
 • 8:56 - 8:58
  כדי לגרום שהמוח יהיה מתואם עם אזוריו השונים,
 • 8:58 - 9:00
  ובסיבתיות (המתבטאת בזה ש...),
 • 9:00 - 9:03
  אזור אחד במוח גורם לאזור אחר להתעורר.
 • 9:03 - 9:05
  אנו מפליגים
 • 9:05 - 9:08
  על-פני עידן כביר של תור הזהב
 • 9:08 - 9:11
  הקשור בידע בנושא התפתחות מוח של ילד.
 • 9:11 - 9:13
  נהיה מסוגלים לראות את מוח הילד
 • 9:13 - 9:15
  בזמן שהוא חווה רגש,
 • 9:15 - 9:17
  בזמן שהם לומדים לדבר ולקרוא,
 • 9:17 - 9:19
  בזמן שהם פותרים בעיה מתמטית,
 • 9:19 - 9:21
  בזמן שיש להם איזה רעיון.
 • 9:21 - 9:24
  ונהיה מסוגלים להמציא המצאות מבוססות-מוח
 • 9:24 - 9:27
  עבור ילדים המתקשים ללמוד.
 • 9:27 - 9:30
  בדיוק כפי שהמשוררים והסופרים תיארו,
 • 9:30 - 9:32
  אני סבורה שנהיה מסוגלים לראות
 • 9:32 - 9:34
  את הפתיחות המופלאה ההיא,
 • 9:34 - 9:36
  פתיחות מוחלטת ושלמה,
 • 9:36 - 9:39
  של נפש הילד.
 • 9:39 - 9:41
  בחקירתינו את מוח הילד,
 • 9:41 - 9:43
  אנו הולכים לחשוף אמיתות עמוקות
 • 9:43 - 9:45
  על המשמעות של להיות בן-אנוש,
 • 9:45 - 9:47
  ובתהליך זה,
 • 9:47 - 9:49
  אנו עשויים להיות מסוגלים לסייע בשמירת הנפש שלנו פתוחה ללמוד
 • 9:49 - 9:51
  למשך כל ימי חיינו.
 • 9:51 - 9:53
  תודה לכם.
 • 9:53 - 9:56
  (מחיאות כפיים)
Title:
פטרישיה קוהל: הגאונות הלשונית של תינוקות
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

ב-TEDxRainier, פטרישיה קוהל משתפת אותנו בממצאים מדהימים בנוגע לכיצד תינוקות לומדים שפה אחת ולא אחרת -- על-ידי הקשבה לאנשים סביבם ו"נטילת דגימות סטטיסטיות" של קולות שעליהם להכיר. ניסויי מעבדה מתוחכמים (וסריקות-מוח) מראים כיצד תינוקות בני 6 חודשים משתמשים בהיגיון מורכב כדי להבין את עולמם.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
Yubal Masalker added a translation

Hebrew subtitles

Revisions