Return to Video

Patricia Kuhl: Vauvojen kielellinen nerous

 • 0:00 - 0:03
  Katsokaapa tätä vauvaa.
 • 0:03 - 0:06
  Huomionne kiinnittyy hänen silmiinsä
 • 0:06 - 0:09
  ja ihoon, jota haluaisitte koskettaa.
 • 0:09 - 0:12
  Mutta tänään kerron jostain, mitä ei voi nähdä,
 • 0:12 - 0:15
  mitä tapahtuu hänen pienissä aivoissaan.
 • 0:16 - 0:18
  Neurotieteen uudet työkalut
 • 0:18 - 0:21
  osoittavat siellä tapahtuvan jotakin
 • 0:21 - 0:24
  suorastaan nerokasta.
 • 0:24 - 0:26
  Tulokset valaisevat
 • 0:26 - 0:28
  osin sitä,
 • 0:28 - 0:31
  mitä romanttiset kirjailijat ja runoilijat
 • 0:31 - 0:34
  pitivät lapsen mielen
 • 0:34 - 0:36
  "taivaallisena avoimuutena".
 • 0:36 - 0:38
  Tässä näemme
 • 0:38 - 0:40
  intialaisen äidin,
 • 0:40 - 0:42
  ja hän puhuu koroa,
 • 0:42 - 0:44
  äskettäin löydettyä kieltä.
 • 0:44 - 0:46
  Hän puhuu vauvalleen.
 • 0:46 - 0:48
  Tämä äiti --
 • 0:48 - 0:51
  ja ne maailman 800 ihmistä, jotka puhuvat koroa --
 • 0:51 - 0:54
  ymmärtävät, että kielensä säilyttämiseksi
 • 0:54 - 0:57
  heidän täytyy puhua sitä vauvoilleen.
 • 0:57 - 1:00
  Siinä on ongelman ydin.
 • 1:00 - 1:02
  Mistä johtuu, ettei kieltä voi säilyttää
 • 1:02 - 1:05
  puhumalla sitä aikuisille?
 • 1:05 - 1:08
  Se liittyy aivoihin.
 • 1:08 - 1:10
  Tässä näkyy
 • 1:10 - 1:13
  kielen oppimisen ratkaiseva vaihe.
 • 1:13 - 1:16
  Tätä tulkitaan katsomalla oma ikä vaaka-akselilta.
 • 1:16 - 1:19
  (Naurua)
 • 1:19 - 1:21
  Pystyakseli kuvaa
 • 1:21 - 1:23
  toisen kielen oppimisen taitoa.
 • 1:23 - 1:25
  Vauvat ja lapset ovat neroja
 • 1:25 - 1:27
  ennen kuin täyttävät seitsemän,
 • 1:27 - 1:30
  sitten alkaa jatkuva alamäki.
 • 1:30 - 1:32
  Puberteetin jälkeen pudotaan kuvioista.
 • 1:32 - 1:35
  Tutkijat ovat tästä yhtä mieltä,
 • 1:35 - 1:37
  mutta kaikkialla maailmassa laboratoriot
 • 1:37 - 1:40
  yrittävät keksiä, miksi näin on.
 • 1:40 - 1:42
  Laboratorioni työ keskittyy
 • 1:42 - 1:44
  ensimmäiseen kriittiseen kehitysjaksoon --
 • 1:44 - 1:46
  vaiheeseen, jolloin vauvat
 • 1:46 - 1:49
  yrittävät selvittää, mitä äänteitä heidän kielessään käytetään.
 • 1:49 - 1:52
  Tutkimalla äänteiden oppimista uskomme
 • 1:52 - 1:54
  saavamme mallin muille kielen osille
 • 1:54 - 1:57
  ja ehkäpä lapsuuden sosiaalisen, emotionaalisen
 • 1:57 - 1:59
  ja kognitiivisen kehityksen
 • 1:59 - 2:01
  kriittisille vaiheille.
 • 2:01 - 2:03
  Olemme tutkineet vauvoja
 • 2:03 - 2:05
  kaikkialla maailmassa käyttäen samaa tekniikkaa
 • 2:05 - 2:07
  ja kaikkien kielten äänteitä.
 • 2:07 - 2:09
  Vauvan istuessa vanhemman sylissä
 • 2:09 - 2:11
  harjoitamme häntä kääntämään päätänsä äänteen vaihtuessa --
 • 2:11 - 2:13
  vaikkapa "a:sta i:ksi".
 • 2:13 - 2:15
  Jos vauva tekee niin oikealla hetkellä,
 • 2:15 - 2:17
  mustaan laatikkoon syttyy valo
 • 2:17 - 2:19
  ja pandakarhu rummuttaa.
 • 2:19 - 2:21
  Puolivuotias jumaloi tätä tehtävää.
 • 2:21 - 2:23
  Tutkimuksemme tulokset?
 • 2:23 - 2:25
  Kaikki maailman vauvat
 • 2:25 - 2:27
  ovat mielestäni
 • 2:27 - 2:29
  maailmankansalaisia;
 • 2:29 - 2:32
  he pystyvät erottamaan kaikkien kielten kaikki äänteet,
 • 2:32 - 2:35
  testattavasta maasta ja käytetystä kielestä riippumatta.
 • 2:35 - 2:38
  Se on merkittävää, koska me aikuiset emme siihen pysty.
 • 2:38 - 2:40
  Kuulomme on kulttuurisidonnaista.
 • 2:40 - 2:42
  Pystymme erottamaan äänteet omasta kielestämme,
 • 2:42 - 2:44
  mutta emme vieraista kielistä.
 • 2:44 - 2:46
  Joutuu kysymään,
 • 2:46 - 2:48
  milloin maailmankansalaisista
 • 2:48 - 2:51
  tulee aikuisten kaltaisia kielisidonnaisia kuulijoita.
 • 2:51 - 2:54
  Vastaus: Ennen ensimmäistä syntymäpäivää.
 • 2:54 - 2:57
  Tässä näette Tokiossa ja täällä Seattlessa testattujen
 • 2:57 - 2:59
  vauvojen suoriutumisen
 • 2:59 - 3:01
  päänkääntötehtävästä
 • 3:01 - 3:03
  heidän kuultuaan "ra" ja "la" --
 • 3:03 - 3:06
  tärkeät äänteet englannissa, mutta ei japanissa.
 • 3:06 - 3:09
  Vauvat ovat täysin tasavertaisia 6 - 8 kk:n ikäisinä.
 • 3:09 - 3:12
  Kaksi kuukautta myöhemmin tapahtuu jotain uskomatonta.
 • 3:12 - 3:14
  Amerikkalaisvauvat alkavat suoriutua paljon paremmin,
 • 3:14 - 3:16
  japanilaiset paljon huonommin,
 • 3:16 - 3:18
  mutta molemmat vauvaryhmät
 • 3:18 - 3:21
  valmistautuvat juuri siihen kieleen, jota ovat oppimassa.
 • 3:21 - 3:24
  Mitä tapahtuu näiden
 • 3:24 - 3:26
  kahden tärkeän kuukauden aikana?
 • 3:26 - 3:28
  Se on äännekehityksen kriittinen vaihe,
 • 3:28 - 3:30
  mutta mitä aivoissa on tapahtumassa?
 • 3:30 - 3:32
  Kaksi asiaa.
 • 3:32 - 3:35
  Ensinnäkin vauvat kuuntelevat puhetta tarkkaavaisesti
 • 3:35 - 3:38
  ja "tekevät kuunnellessaan tilastoja" --
 • 3:38 - 3:40
  todellakin tilastoivat.
 • 3:40 - 3:43
  Kuunnelkaa kahden äidin lepertelyä vauvoilleen --
 • 3:43 - 3:46
  yleismaailmallista tapaa puhua pikkulapsille --
 • 3:46 - 3:49
  ensin englanniksi ja sitten japaniksi.
 • 3:49 - 3:52
  (Video) Englantilainen äiti: Voi sinun suuria sinisiä silmiäsi --
 • 3:52 - 3:55
  niin sieviä ja suloisia.
 • 3:56 - 4:02
  Japanilainen äiti: [japania]
 • 4:02 - 4:04
  Patricia Kuhl: Puheen tuottamista
 • 4:04 - 4:06
  kuunnellessaan
 • 4:06 - 4:08
  vauvat tekevät tilastoja
 • 4:08 - 4:11
  kuulemastaan kielestä.
 • 4:11 - 4:14
  Äänteiden jakauma kasvaa,
 • 4:14 - 4:16
  Olemme selvittäneet,
 • 4:16 - 4:19
  että vauvat aistivat herkästi tilastotietoa,
 • 4:19 - 4:22
  japanin ja englannin äänteet ovat hyvin, hyvin erilaisia.
 • 4:22 - 4:25
  Englannissa on paljon r:iä ja l:iä,
 • 4:25 - 4:27
  kuten jakauma osoitti.
 • 4:27 - 4:29
  Japanissa on täysin erilainen jakauma,
 • 4:29 - 4:32
  johon kuuluu joukko väliäänteitä,
 • 4:32 - 4:35
  jotka tunnetaan japanilaisena r:nä.
 • 4:35 - 4:37
  Vauvat omaksuvat
 • 4:37 - 4:39
  tietyn kielen äännerakenteen,
 • 4:39 - 4:41
  ja se muuttaa heidän aivojaan;
 • 4:41 - 4:43
  se muuttaa maailmankansalaiset
 • 4:43 - 4:46
  kulttuurisidonnaisiksi kuuntelijoiksi.
 • 4:46 - 4:48
  Mutta aikuiset eivät enää
 • 4:48 - 4:50
  omaksu uusia äännejakaumia.
 • 4:50 - 4:53
  Heitä ohjaavat muistissa olevat äänneasut,
 • 4:53 - 4:56
  jotka muotoutuivat varhaislapsuudessa.
 • 4:56 - 4:58
  Nämä seikat ovat
 • 4:58 - 5:01
  muuttamassa käsityksiämme kehityksen kriittisestä vaiheesta.
 • 5:01 - 5:04
  Matemaattisista lähtökohdista väitämme,
 • 5:04 - 5:07
  että kieliaineksen oppiminen voi hidastua,
 • 5:07 - 5:09
  äännejakaumien vakiintuessa.
 • 5:09 - 5:12
  Tämä herättää monia kysymyksiä kaksikielisistä ihmisistä.
 • 5:12 - 5:16
  Kaksikielisten täytyy hallita kaksi tilastojoukkoa
 • 5:16 - 5:19
  ja liikkua niiden välillä
 • 5:19 - 5:21
  riippuen siitä, kenelle puhuvat.
 • 5:21 - 5:23
  Aloimme pohtia,
 • 5:23 - 5:26
  voisivatko vauvat tilastoida täysin uutta kieltä?
 • 5:26 - 5:28
  Testasimme tätä antamalla amerikkalaisvauvojen,
 • 5:28 - 5:30
  jotka eivät koskaan olleet kuulleet toista kieltä,
 • 5:30 - 5:33
  kuulla mandariinikiinaa kriittisen vaiheen aikana.
 • 5:33 - 5:35
  Kun testattiin yksikielisiä lapsia
 • 5:35 - 5:38
  Taipeissa ja Seattlessa mandariinin äänteillä,
 • 5:38 - 5:40
  he suoriutuivat yhtä hyvin.
 • 5:40 - 5:42
  6 - 8 kk:n iässä he ovat täysin yhdenvertaisia.
 • 5:42 - 5:45
  Kaksi kuukautta myöhemmin tapahtuu jotain uskomatonta.
 • 5:45 - 5:48
  Taiwanilaisvauvat suoriutuvat paremmin, eivät amerikkalaiset.
 • 5:48 - 5:51
  Altistimme amerikkalaisvauvoja tämän vaiheen aikana
 • 5:51 - 5:53
  mandariinille.
 • 5:53 - 5:56
  Ikään kuin kiinalaisia sukulaisia olisi tullut kuukaudeksi
 • 5:56 - 5:58
  vieraisille perheisiin
 • 5:58 - 6:00
  pitämään vauvoille 12 puheistuntoa.
 • 6:00 - 6:02
  Tällaista oli laboratoriossa.
 • 6:02 - 6:24
  (Video) Kiinalainen puhuja: [mandariiniksi]
 • 6:24 - 6:26
  PK: Mitä olemmekaan tehneet heidän pikku aivoilleen?
 • 6:26 - 6:29
  (Naurua)
 • 6:29 - 6:31
  Meidän piti käyttää kontrolliryhmää
 • 6:31 - 6:33
  varmistaaksemme, ettei pelkkä laboratorioon tulo
 • 6:33 - 6:35
  parantanut mandariinin taitoja.
 • 6:35 - 6:37
  Ryhmä vauvoja tuli laboratorioon kuuntelemaan englantia.
 • 6:37 - 6:39
  Kuvasta näkee, englannin
 • 6:39 - 6:41
  kuunteleminen kohentanut mandariinin taitoa.
 • 6:41 - 6:43
  Mutta mitä tapahtui vauvoille,
 • 6:43 - 6:45
  jotka kuulivat mandariinia 12 istunnossa.
 • 6:45 - 6:47
  He olivat yhtä hyviä kuin taiwanilaiset vauvat,
 • 6:47 - 6:50
  jotka olivat kuunnelleet 10,5 kuukautta.
 • 6:50 - 6:52
  Se osoitti
 • 6:52 - 6:54
  vauvojen pystyvän tilastoimaan uutta kieltä.
 • 6:54 - 6:58
  He tilastoivat kaiken mahdollisen heille esitetyn.
 • 6:58 - 7:00
  Mutta meitä mietitytti
 • 7:00 - 7:02
  ihmisen osuus
 • 7:02 - 7:04
  tässä oppimistapahtumassa.
 • 7:04 - 7:06
  Testasimme toista vauvaryhmää,
 • 7:06 - 7:09
  jossa lapset saivat saman 12 istunnon annoksen,
 • 7:09 - 7:11
  mutta television kautta,
 • 7:11 - 7:14
  ja ryhmää, joka sai ainoastaan kuunnella
 • 7:14 - 7:16
  ja katsella teddykarhua kuvaruudulta.
 • 7:16 - 7:19
  Miten vaikutimme heidän aivoihinsa?
 • 7:19 - 7:22
  Tässä on kuultuun perustuva tulos --
 • 7:22 - 7:24
  ei mitään oppimista --
 • 7:24 - 7:27
  ja videotulos --
 • 7:27 - 7:29
  ei mitään oppimista.
 • 7:29 - 7:31
  Elävä ihminen on tarpeen,
 • 7:31 - 7:33
  jotta vauvat voivat tehdä tilastojaan.
 • 7:33 - 7:35
  Sosiaaliset aivot hallitsevat,
 • 7:35 - 7:37
  vauvojen tilastoidessa.
 • 7:37 - 7:39
  Haluamme päästä aivojen sisälle
 • 7:39 - 7:41
  ja nähdä tämän tapahtuvan
 • 7:41 - 7:43
  vauvojen seurustellessa television
 • 7:43 - 7:45
  eivätkä ihmisolennon kanssa.
 • 7:45 - 7:47
  Onneksi uusi kone,
 • 7:47 - 7:49
  magnetoencephalografi,
 • 7:49 - 7:51
  on käytettävissä.
 • 7:51 - 7:53
  Se on kuin hiustenkuivaaja Marsista,
 • 7:53 - 7:55
  mutta täysin turvallinen,
 • 7:55 - 7:58
  elimistöön tunkeutumaton ja äänetön.
 • 7:58 - 8:00
  Käytämme millimetrin tarkkuutta
 • 8:00 - 8:02
  tilan suhteen
 • 8:02 - 8:04
  ja millisekunnin tarkkuutta
 • 8:04 - 8:06
  306 SQUID-laitteilla --
 • 8:06 - 8:08
  ne ovat suprajohtavia
 • 8:08 - 8:10
  kvantti-interferometrejä--
 • 8:10 - 8:12
  mittaamaan magneettikenttiä,
 • 8:12 - 8:14
  jotka muuttuvat ihmisen ajatellessa.
 • 8:14 - 8:16
  Ensimmäisinä maailmassa
 • 8:16 - 8:18
  teemme vauvoista tallenteita
 • 8:18 - 8:20
  MEG-laitteessa,
 • 8:20 - 8:22
  kun he ovat oppimassa.
 • 8:22 - 8:24
  Tässä on pikku Emma.
 • 8:24 - 8:26
  Hän on puolivuotias.
 • 8:26 - 8:28
  Hän kuuntelee eri kieliä
 • 8:28 - 8:31
  korvissa olevilla kuulokkeilla.
 • 8:31 - 8:33
  Kuvasta näkee, että hän voi liikkua.
 • 8:33 - 8:35
  Pään likettä mitataan
 • 8:35 - 8:37
  myssyn pienillä pelleteillä,
 • 8:37 - 8:40
  vauva pystyy liikkumaan täysin vapaasti.
 • 8:40 - 8:42
  Se on tekninen taidonnäyte.
 • 8:42 - 8:44
  Mitä näemme?
 • 8:44 - 8:46
  Vauvan aivot.
 • 8:46 - 8:49
  Vauvan kuullessa oman kielensä sanan
 • 8:49 - 8:51
  kuuloalueet valaistuvat
 • 8:51 - 8:53
  ja sitten ympärillä olevat alueet,
 • 8:53 - 8:56
  joiden uskotaan liittyvän johdonmukaisuuteen
 • 8:56 - 8:58
  ja saavan aivojen eri alueet yhteistoimintaan,
 • 8:58 - 9:00
  ja syy-yhteyteen
 • 9:00 - 9:03
  yhden aivoalueen saadessa toisen aktivoitumaan.
 • 9:03 - 9:05
  On alkamassa
 • 9:05 - 9:08
  mahtava kulta-aika
 • 9:08 - 9:11
  lapsen aivojen kehityksen tuntemisessa.
 • 9:11 - 9:13
  Pian pystytään näkemään lapsen aivot
 • 9:13 - 9:15
  kun hän kokee tunteen,
 • 9:15 - 9:17
  oppii puhumaan ja kirjoittamaan,
 • 9:17 - 9:19
  ratkaisee matemaattisen tehtävän
 • 9:19 - 9:21
  tai saa idean.
 • 9:21 - 9:24
  Pystytään antamaan aivotoimintaan perustuvaa apua
 • 9:24 - 9:27
  oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille.
 • 9:27 - 9:30
  Aivan kuin runoilijat ja kirjailijat kuvailivat,
 • 9:30 - 9:32
  kyetään näkemään
 • 9:32 - 9:34
  lapsen mielen
 • 9:34 - 9:36
  satumainen,
 • 9:36 - 9:39
  kertakaikkinen avoimuus.
 • 9:39 - 9:41
  Lasten aivotutkimuksissa
 • 9:41 - 9:43
  saadaan selville syvällisiä totuuksia
 • 9:43 - 9:45
  ihmisenä olemisen merkityksestä,
 • 9:45 - 9:47
  ja samalla
 • 9:47 - 9:49
  ehkä autetaan pitämään oma mielemme avoinna oppimiselle
 • 9:49 - 9:51
  loppuiäksi.
 • 9:51 - 9:53
  Kiitoksia.
 • 9:53 - 9:56
  (Suosionosoituksia)
Title:
Patricia Kuhl: Vauvojen kielellinen nerous
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

TEDxRainier-tapahtumassa Patricia Kuhl paljastaa hämmästyttäviä tietoja siitä, kuinka vauvat oppivat kieliä -- kuuntelemalla ympärillä olevia ihmisiä ja "tilastoimalla" opittavia äänteitä. Kekseliäät laboratoriokokeet (ja aivokuvaukset) näyttävät, kuinka kuuden kuukauden ikäiset vauvat käyttävät hienostunutta päättelykykyä oman maailmansa ymmärtämiseksi.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
Yrjö Immonen added a translation

Finnish subtitles

Revisions