Return to Video

پاتریشیا کوهل : نبوغ زبان شناختی نوزادان

 • 0:00 - 0:03
  از شما می خواهم که نگاهی به این نوزاد بیندازید.
 • 0:03 - 0:06
  آنچه که توجه شما را بخود جلب می کند چشمان او هستند.
 • 0:06 - 0:09
  و پوستی که دوست دارید که لمس نمایید.
 • 0:09 - 0:12
  اما امروز من می خواهم در مورد چیزی صحبت کنم که شما نمی توانید آن را مشاهده نمایید.
 • 0:12 - 0:15
  در مغز کوچولوی او چه خبر است.
 • 0:16 - 0:18
  ابزارهای مدرن اعصاب شناسی
 • 0:18 - 0:21
  به ما نشان می دهند چیزی که در آنجا رخ می دهد
 • 0:21 - 0:24
  چیزی کمتر از علم موشک نیست
 • 0:24 - 0:26
  و آنچه که ما در حال یادگیری آن هستیم
 • 0:26 - 0:28
  باعث درک آسانتر ما
 • 0:28 - 0:31
  درباره آنچه که نویسندگان و شاعران رمانتیک
 • 0:31 - 0:34
  تحت عنوان " باز بودن آسمانی
 • 0:34 - 0:36
  ذهن کودک" توصیف کرده اند، خواهد شد.
 • 0:36 - 0:38
  آنچه که ما اینجا می بینیم
 • 0:38 - 0:40
  مادری در هندوستان است،
 • 0:40 - 0:42
  و او به زبان کورو صحبت می کند،
 • 0:42 - 0:44
  زبانی که تازه کشف شده است.
 • 0:44 - 0:46
  و او با نوزادش حرف می زند.
 • 0:46 - 0:48
  آنچه که این مادر
 • 0:48 - 0:51
  و ۸۰۰ نفر دیگری که در دنیا به زبان "کورو" صحبت می کنند
 • 0:51 - 0:54
  آن را درک می کنند این است که برای حفظ این زبان،
 • 0:54 - 0:57
  آنها نیاز دارند که با آن زبان با نوزادان صحبت کنند.
 • 0:57 - 1:00
  و معمایی حیاتی در این امر نهفته است.
 • 1:00 - 1:02
  چرا شما نمی توانید زبانی را
 • 1:02 - 1:05
  از طریق صحبت کردن آن با افراد بزرگسال حفظ نمایید؟
 • 1:05 - 1:08
  خوب، این امر مربوط به مغز شما است.
 • 1:08 - 1:10
  آنچه ما اینجا می بینیم
 • 1:10 - 1:13
  زبانی است که دوره ای حیاتی برای یادگیری دارد
 • 1:13 - 1:16
  روش خواندن این اسلاید نگاه کردن به سننتان در محور افقی است.
 • 1:16 - 1:19
  (خنده)
 • 1:19 - 1:21
  وشما در محور عمودی
 • 1:21 - 1:23
  مهارتتان را در یادگیری زبا ن دوم خواهید دید.
 • 1:23 - 1:25
  نوزادان و کودکان نابغه هستند
 • 1:25 - 1:27
  تا زمانیکه 7 ساله شوند،
 • 1:27 - 1:30
  و بعد کاهش سیستماتیکی وجود دارد.
 • 1:30 - 1:32
  بعد ازبلوغ،از نقشه پایین می افتیم.
 • 1:32 - 1:35
  هیچ دانشمندی تردیدی در مورد این منحنی ندارد،
 • 1:35 - 1:37
  اما آزمایشگاه های سراسر دنیا
 • 1:37 - 1:40
  تلاش می کنند تا مشخص نمایند که چرا اینگونه است؟
 • 1:40 - 1:42
  تمرکز کار در آزمایشگاه من
 • 1:42 - 1:44
  بر روی اولین دوره مهم در رشد است --
 • 1:44 - 1:46
  و آن دوره ای است که در آن
 • 1:46 - 1:49
  نوزاد سعی می کند در صداهایی که در زبان آنها مورد استقاده قرار می گیرد مهارت یابد.
 • 1:49 - 1:52
  ما فکر می کنیم با مطالعه اینکه چگونه صداها یاد گرفته می شوند،
 • 1:52 - 1:54
  مدلی برای بقیه موارد در زبان خواهیم داشت،
 • 1:54 - 1:57
  و شاید مدلی برای دوره حیاتی که در دوران کودکی
 • 1:57 - 1:59
  برای رشد اجتماعی عاطفی و
 • 1:59 - 2:01
  شناختی وجود دارد.
 • 2:01 - 2:03
  بنابراین ما در حال مطالعه نوزادان بوده ایم
 • 2:03 - 2:05
  با استفاده از تکنیکی که در سراسر دنیا مورد استفاده قرا دادیم
 • 2:05 - 2:07
  و با استفاده از صداهای کل زبانها.
 • 2:07 - 2:09
  نوزاد بر روی دامان والدین می نشیند ،
 • 2:09 - 2:11
  و ما آنها را آموزش می دهیم تا سرشان را برگردانند وقتی صدایی تغییر می کند--
 • 2:11 - 2:13
  مثل تغییر از "آ" به "ای".
 • 2:13 - 2:15
  اگر آنها در زمان مقتضی این کار را انجام دهند ،
 • 2:15 - 2:17
  نورجعبه سیاه روشن می شود
 • 2:17 - 2:19
  و خرس پاندا به طبل می کوبد.
 • 2:19 - 2:21
  یک نوزاد شش ماهه این کار را خیلی دوست دارد.
 • 2:21 - 2:23
  چه چیزی ما یاد گرفته ایم ؟
 • 2:23 - 2:25
  خوب ، نوزادان در سراسر دنیا
 • 2:25 - 2:27
  چیزی هستند که من دوست دارم آنها را
 • 2:27 - 2:29
  به عنوان شهروندان دنیا توصیف نمایم ؛
 • 2:29 - 2:32
  آنها می توانند کل صداها در همه زبانها را از هم تمییز دهند،
 • 2:32 - 2:35
  هیچ فرقی نمی کند در چه کشوری را این آزمایش صورت می گیرد و چه زبانی را مورد استفاده قرار می دهیم.
 • 2:35 - 2:38
  و آن قابل توجه است برای این که شما و من نمی توانیم آن را انجام دهیم.
 • 2:38 - 2:40
  ما شنوندگانی وابسته به فرهنگ هستیم.
 • 2:40 - 2:42
  ما می توانیم صداهای زبان خودمان را از هم تمییز دهیم ،
 • 2:42 - 2:44
  ولی نه صداهای زبانهای خارجی را.
 • 2:44 - 2:46
  پس سوالی که پیش می آید این است که،
 • 2:46 - 2:48
  چه زمانی آن شهروندان جهانی
 • 2:48 - 2:51
  به شنودگان وابسته به زبانی، که ما هستیم، تبدیل می شوند؟
 • 2:51 - 2:54
  و جواب : قبل از اولین سالروز تولدشان .
 • 2:54 - 2:57
  آنچه شما اینجا می بینید اجرای کار برگرداندن سر
 • 2:57 - 2:59
  برای نوزادان هست که در توکیو و ایالات متحده تست شده است،
 • 2:59 - 3:01
  اینجا در سیاتل،
 • 3:01 - 3:03
  زمانیکه آنها به "را" و "لا: گوش دادند--
 • 3:03 - 3:06
  که در زبان انگلیسی مهم است ولی در ژاپنی مهم نیست.
 • 3:06 - 3:09
  نوزادان در 6 الی 8 ماهگی کاملا باهم یکسانند.
 • 3:09 - 3:12
  2 ماه بعد چیزی باور نکردنی اتفاق می افتد.
 • 3:12 - 3:14
  قابلیت تشخیص "را" از "لا" در نوزادان در ایالات متحده بهتر می شود ،
 • 3:14 - 3:16
  در حالی که این توانایی در نوزادان درژاپن بدتر می شود،
 • 3:16 - 3:18
  اما هر دو آن گروه از نوزادان
 • 3:18 - 3:21
  در حال آماده شدن برای درست آن زبانی هستند که یاد خواهند گرفت.
 • 3:21 - 3:24
  پس سوال این است ، چه اتفاقی دارد می افتد
 • 3:24 - 3:26
  در طی این دوره 2 ماهه حیاتی؟
 • 3:26 - 3:28
  این دوره ای حیاتی برای توسعه صداها می باشد،
 • 3:28 - 3:30
  ولی آن بالا چه خبر است؟
 • 3:30 - 3:32
  دو چیز در حال روی دادن است.
 • 3:32 - 3:35
  اولین چیز اینکه نوزادان با قصد در حال گوش دادن به ما هستند،
 • 3:35 - 3:38
  و همانطور که به صحبت کردن ما گوش می دهند ، آنها در حال آمارگیری هستند--
 • 3:38 - 3:40
  آنها در حال گرفتن آمار هستند
 • 3:40 - 3:43
  به این دو مادر گوش دهید که
 • 3:43 - 3:46
  با زبان جهانی کودکانه صحبت می کنند -- زبان جهانی که ما به هنگام صحبت با کودکان بکار می بریم --
 • 3:46 - 3:49
  نخست به انگلیسی و سپس به ژاپنی.
 • 3:49 - 3:52
  (ویدئو) مادر انگلیسی زبان : آخ، من چشمهای درشت آبی ات را دوست دارم--
 • 3:52 - 3:55
  بسیار بانمک و خوب هستند.
 • 3:56 - 4:02
  مادر ژاپنی :(به زبان ژاپنی)
 • 4:02 - 4:04
  پاتریشیا کوهل: درطی صحبت ،
 • 4:04 - 4:06
  وقتی نوزادان گوش فرا می دهند،
 • 4:06 - 4:08
  آنچه آنها انجام میدهند آمار گیری
 • 4:08 - 4:11
  درباره زبانی است که آنها می شنوند.
 • 4:11 - 4:14
  و آن توزیع ها رشد می کنند.
 • 4:14 - 4:16
  و آنچه ما فهمیده ایم
 • 4:16 - 4:19
  این است که نوزادان به آمار حساس هستند،
 • 4:19 - 4:22
  و آمار زبان ژاپنی و زبان انگلیسی خیلی خیلی متفاوت است.
 • 4:22 - 4:25
  توزیع حاکی از این است که زبان انگلیسی مقادیر بالایی از "ر" ها و "ل" ها
 • 4:25 - 4:27
  را دارد.
 • 4:27 - 4:29
  و این توزیع در زبان ژاپنی کاملاٌ متفاوت است،
 • 4:29 - 4:32
  جایی که ما گروهی از صداهای حد واسط را می بینیم ،
 • 4:32 - 4:35
  که تحت عنوان "ر" ژاپنی شناخته می شود.
 • 4:35 - 4:37
  بنابراین نوزادان فرا می گیرند
 • 4:37 - 4:39
  آمار زبان را
 • 4:39 - 4:41
  و آن مغز آنها را تغییر می دهد؛
 • 4:41 - 4:43
  آن آنها را از شهروندان جهانی
 • 4:43 - 4:46
  به گوش دهندگان وابسته به فرهنگ که ما هستیم تغییر می دهد.
 • 4:46 - 4:48
  اما ما بزرگسالان
 • 4:48 - 4:50
  دیگر آن آمار ها را جذب نمی کنیم .
 • 4:50 - 4:53
  ما با بازنمایی هایی در حافظه کنترل می شویم
 • 4:53 - 4:56
  که قبلاٌ در زمان رشد تشکیل شده اند.
 • 4:56 - 4:58
  بنابراین آنچه که ما اینجا می بینیم
 • 4:58 - 5:01
  تغییر مدلهای ما ازچیزی است که مربوط به دوره حیاتی است.
 • 5:01 - 5:04
  ما از نقطه نظر ریاضی بحث می کنیم
 • 5:04 - 5:07
  که فراگیری زبان ممکن است کند گردد
 • 5:07 - 5:09
  وقتی توزیع ما تثبیت می شود.
 • 5:09 - 5:12
  این سوالات زیادی را درباره افراد دوزبانه بوجود می آورد.
 • 5:12 - 5:16
  دو زبانه ها باید دو مجموعه ازآمار را در یک زمان درذهن خود نگه دارند
 • 5:16 - 5:19
  وبین آنها سوئیچ کنند، یکی پس از دیگری،
 • 5:19 - 5:21
  بسته به کسی که با اوصحبت می کنند
 • 5:21 - 5:23
  بنابراین ما از خودمان می پرسیم ،
 • 5:23 - 5:26
  آیا نوزادان می توانند آمار زبانی کاملا ٌ جدید را به دست بیاورند؟
 • 5:26 - 5:28
  و ما این را آزمایش کردیم با مواجه کردن نوزادان آمریکایی
 • 5:28 - 5:30
  که هرگز زبان دومی نشنیده اند
 • 5:30 - 5:33
  با زبان چینی (ماندارین) برای اولین بار درطی دوره حیاتی.
 • 5:33 - 5:35
  ما می دانستیم که وقتی تک زبانه ها مورد آزمایش قرار گرفتند
 • 5:35 - 5:38
  در تایپه و سیاتل در مورد صداهای ماندرین،
 • 5:38 - 5:40
  آنها الگوی یکسانی را نشان دادند.
 • 5:40 - 5:42
  6 الی 8 ماهه ها کاملا ٌ مثل هم هستند.
 • 5:42 - 5:45
  دو ماه بعد چیزی غیر قابل باور روی می دهد .
 • 5:45 - 5:48
  اما نوزادان تایوانی بهتر می شوند و نه نوزادان آمریکایی.
 • 5:48 - 5:51
  آنچه ما انجام دادیم مواجه کردن نوزادان آمریکایی در طی این دوره
 • 5:51 - 5:53
  با زبان چینی (ماندرین) بود.
 • 5:53 - 5:56
  مثل این بودکه خویشاوندان چینی (ماندرین) آمدند و برای یک ماه بازدیدی نمودند و
 • 5:56 - 5:58
  به خانه شما آمدند
 • 5:58 - 6:00
  و با نوزادان برای 12 جلسه صحبت نمودند.
 • 6:00 - 6:02
  آزمایشگاه چیزی مانند این بود
 • 6:02 - 6:24
  (ویدئو ) صحبت کننده چینی (ماندرین): (ماندرین)
 • 6:24 - 6:26
  پاتریشیا کوهل: پس ما با مغزهای کوچولوی آنها چه کرده ایم ؟
 • 6:26 - 6:29
  (خنده )
 • 6:29 - 6:31
  ما باید گروه کنترلی می داشتیم
 • 6:31 - 6:33
  تا مطمئن شویم که فقط آمدن به آزمایشگاه
 • 6:33 - 6:35
  مهارتهای ماندرین را ارتقا نمی دهد.
 • 6:35 - 6:37
  بنابراین گروهی از نوزادان آمدند و به انگلیسی گوش دادند
 • 6:37 - 6:39
  و ما از روی این نمودار مشاهده می کنیم
 • 6:39 - 6:41
  که مواجهه با انگلیسی زبان ماندرین آنها را بهتر نکرد.
 • 6:41 - 6:43
  اما نگاه کنید چه اتفاقی برای نوزادانی که
 • 6:43 - 6:45
  برای 12 جلسه با زبان ماندرین مواجه شدند رخ داد.
 • 6:45 - 6:47
  آنها به خوبی نوزادانی در تایوان بودند
 • 6:47 - 6:50
  که برای ۱۰ ماه و نیم در حال گوش دادن بودند.
 • 6:50 - 6:52
  چیزی که این نشان داد
 • 6:52 - 6:54
  این است که نوزادان در مورد زبان جدید آمار می گیرند .
 • 6:54 - 6:58
  هر آن چیزی که شما در برابر آنها قرار می دهید، آنها آما ر آن را می گیرند.
 • 6:58 - 7:00
  اما ما نمی دانستیم چه نقشی
 • 7:00 - 7:02
  انسان
 • 7:02 - 7:04
  در این تمرین فراگیری ایفا می کند.
 • 7:04 - 7:06
  بنابرابن ما آزمایش را بر روی گروه دیگری از نوزادان اجرا کردیم
 • 7:06 - 7:09
  که در آن کودکان همان دوز، همان ۱۲جلسه را داشتند،
 • 7:09 - 7:11
  اما از طریق تلویزیون
 • 7:11 - 7:14
  و گروه دیگری از نوزادان که فقط مواجهه شنیداری داشتند
 • 7:14 - 7:16
  و به بچه خرسی در صفحه نگرسیتند.
 • 7:16 - 7:19
  با مغزهای آنها ما چه کاری انجام دادیم؟
 • 7:19 - 7:22
  آنچه شما اینجا می بینید نتیجه شنیداری است
 • 7:22 - 7:24
  نه فراگیری
 • 7:24 - 7:27
  و نتیجه ویدئویی--
 • 7:27 - 7:29
  نه فراگیری.
 • 7:29 - 7:31
  کار یک انسان است
 • 7:31 - 7:33
  برای نوزادان آمار گرفتن آمار آنها
 • 7:33 - 7:35
  مغز اجتماعی در حال کنترل است
 • 7:35 - 7:37
  وقتی نوزادان در حال گرفتن آمارشان هستند.
 • 7:37 - 7:39
  ما میخواهیم وارد مغز بشویم
 • 7:39 - 7:41
  و ببینیم اتفاق افتادن این چیز را ببینیم
 • 7:41 - 7:43
  زمانی که نوزادان دربرابر تلویزیون هستند،
 • 7:43 - 7:45
  زمانی که در مقابل انسانها هستند.
 • 7:45 - 7:47
  خوشبختانه ، ما وسیله جدیدی داریم ،
 • 7:47 - 7:49
  مگنتوآنسفالوگرافی،
 • 7:49 - 7:51
  که به ما اجازه می دهد که این را انجام دهیم.
 • 7:51 - 7:53
  آن شبیه مو خشک کنی از مریخ است.
 • 7:53 - 7:55
  اما کاملاٌ ایمن ،
 • 7:55 - 7:58
  کاملاٌ غیر تهاجمی و ساکت است.
 • 7:58 - 8:00
  ما با دقت میلی متری نگاه می کنیم
 • 8:00 - 8:02
  با توجه به
 • 8:02 - 8:04
  دقتی فرا زمانی و در حد میلی ثانیه
 • 8:04 - 8:06
  با استفاده از ۳۰۶ SQUID--
 • 8:06 - 8:08
  دستگاه های
 • 8:08 - 8:10
  تداخل كوانتومی ابر رسانا--
 • 8:10 - 8:12
  برای بررسی فیلدهای مغناطیسی
 • 8:12 - 8:14
  که زمانی که ما فکر می کنیم تغییر می کنند.
 • 8:14 - 8:16
  ما اولین افرادی در دنیا هستیم که
 • 8:16 - 8:18
  نوزادان را در
 • 8:18 - 8:20
  دستگاه MEG ضبط می کنیم
 • 8:20 - 8:22
  در حالیکه آنها در حال فرا گیری هستند.
 • 8:22 - 8:24
  این "اما"ی کوچولو ست.
 • 8:24 - 8:26
  او ۶6 ماهه است.
 • 8:26 - 8:28
  و او در حال گوش دادن به زبانهای مختلف
 • 8:28 - 8:31
  از طریق گوشی هایی است که در گوش او هستند.
 • 8:31 - 8:33
  شما می توانید ببینید که او می تواند حرکت کند .
 • 8:33 - 8:35
  ما سر او را ردیابی می کنیم
 • 8:35 - 8:37
  با گلوله های کوچکی در داخل کلاه،
 • 8:37 - 8:40
  بنابراین او آزاد است که کاملاٌ بدون هیچ محدودیتی حرکت نماید.
 • 8:40 - 8:42
  این عمل کاملاٌ پیشرفته ای است.
 • 8:42 - 8:44
  در حال دیدن چه چیزی هستیم ؟
 • 8:44 - 8:46
  ما در حال دیدن مغز نوزاد هستیم.
 • 8:46 - 8:49
  زمانی که نوزاد کلمه ای را به زبان خودش می شنود
 • 8:49 - 8:51
  مناطق شنوایی روشن می شوند،
 • 8:51 - 8:53
  و سپس متعاقبا" مناطق پیرامون آن
 • 8:53 - 8:56
  که ما فکر می کنیم مربوط هستندبه انسجام،
 • 8:56 - 8:58
  هماهنگ کردن مغز با مناطق مختلفش،
 • 8:58 - 9:00
  و پیوستگی علت و معلولی که
 • 9:00 - 9:03
  یک منطقه از مغز باعث فعال شدن قسمت دیگری از مغز می شود.
 • 9:03 - 9:05
  ما اقدام به کار نمودیم
 • 9:05 - 9:08
  در عصر بزرگ و طلایی
 • 9:08 - 9:11
  دانش در باره رشد مغز کودک
 • 9:11 - 9:13
  ما قادر خواهیم بود تا مغز کودک را مشاهده کنیم
 • 9:13 - 9:15
  زمانی که آنها احساسی را تجربه می کنند،
 • 9:15 - 9:17
  زمانی که آنها یاد می گیرند تا صحبت کنند و بخوانند،
 • 9:17 - 9:19
  هنگامی که مساله ای ریاضی را حل میکنند،
 • 9:19 - 9:21
  زمانی که ایده ای دارند.
 • 9:21 - 9:24
  و ما قادر خواهیم بود تا مداخلات مغزی را ابداع کنیم
 • 9:24 - 9:27
  برای کودکانی که مشکل یادگیری دارند.
 • 9:27 - 9:30
  همانطوریکه شاعران و نویسندگان شرح داده اند
 • 9:30 - 9:32
  فکر می کنم ما قادر خواهیم بود
 • 9:32 - 9:34
  تا آن باز بودن شگفت انگیز راببینیم ،
 • 9:34 - 9:36
  باز بودنی مخض و کامل
 • 9:36 - 9:39
  در ذهن یک کودک.
 • 9:39 - 9:41
  در بررسی مغز کودک
 • 9:41 - 9:43
  ما پرده از حقایق عمیقی بر خواهیم داشت
 • 9:43 - 9:45
  دباره آنچه که معنای انسان است،
 • 9:45 - 9:47
  و در این فرایند
 • 9:47 - 9:49
  ما ممکن است قادر باشیم که ذهنمان را برای فراگیری باز نگه داریم
 • 9:49 - 9:51
  برای تمام طول زندگی مان.
 • 9:51 - 9:53
  سپاسگزارم.
 • 9:53 - 9:56
  (تشویق)
Title:
پاتریشیا کوهل : نبوغ زبان شناختی نوزادان
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

درTEDxRainer، پاتریشیا کوهل یافته های جالبی را در مورد اینکه چگونه نوزادان یک زبان را در برابر زبانی دیگر یاد می گیرند، با ما در میان می گذارد- با گوش دادن به آدمهای اطرافشان و " آمار گیری" در مورد صداهایی که آنها نیاز دارند که بدانند. تجربه های آزمایشگاهی ذکاوت ( و اسکن های مغزی) نشان می دهد که چگونه نوزادان 6 ماهه ار استدلال پیشرفته ای برای درک دنیایشان استفاده می کنند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
L Kalankesh added a translation

Persian subtitles

Revisions