YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Unplugged - Binary Bracelets

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 1 created 08/12/2019 by markodrasko.

 1. Toto je časťo binárnych náramkoch. Nakódujeme svoje iniciály na náramok
 2. ktorý môžeme nosiť a ukázať kamarátom!
 3. Binárne je spôsob ako prezentovať informáciu iba dvomi možnosťami.
 4. Ľudia si to často predstavia ako samé jednotky a nuly.
 5. Avšak binárne môžeš zaznamenať aj kombináciu vypúť alebo zapnúť, hore alebo dolu
 6. dovnútra alebo von, či iné dve slová s opačným významom.
 7. Ahoj, volám sa Orion a programujem robotov tu v PlayI. Mozog počítu aj robota
 8. je vo svojej podstate malá elektronická brána. Keď sa brána otvorí, elektrina
 9. môže prúdiť ďalej a keď sa zatvorí nemôže.
 10. Príklad binárneho systému na robotovi sú jeho oči.
 11. Oči robota sú LED-ky a môžu byť buď zapnuté alebo vypnuté.
 12. Je to binárny systém, buď jedno alebo druhé. Svetlo môžeme použiť ako reprezentáciu binárnych čísel.
 13. Ak máme viacerých robotov, môžeme povedať, že prvý robot je na prvom mieste
 14. druhý robot na druhom mieste, tretí na treťom štvrtý na štvrtom a tak ďalej.
 15. Takto sa dá reprezentovať binárne číslo. Roboti to urobia svojimi binárnymi očami a budú počítať za teba.