Vietnamese subtitles

← "Awoo"

Cặp đôi nhạc pop Sofi Tukker nhảy với khán giả TED trong một bài hát vui nhộn "Awoo", diễn cùng với Betta Lemme.

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 2 created 06/17/2017 by Châu Trần.

 1. (Nhạc)
 2. Sophie Hawley-Weld: Các bạn không
  cần phải đứng lên

 3. nhưng...
 4. chúng tôi có thể thấy các bạn rất rõ--
 5. (Cười)

 6. Các bạn nhảy với chúng tôi nhé.

 7. Và chúng tôi sẽ làm như thế này,
 8. vũ đạo mà chúng ta sẽ làm theo
 9. Betta Lemme: Rất dễ.

 10. SHW: Và chúng ta sẽ hất cổ tay
  như thế này,

 11. và các bạn sẽ làm cùng chúng tôi.
 12. Và các bạn cũng có thể đứng dậy.
 13. (Nhạc)

 14. (Hát) Tôi biết tôi đã không đưa cổ tay lên

 15. (Cả hai hát) Tôi biết
  tôi đã không bắt lấy nó

 16. Nó đến, nó đến,

 17. nó đi, nó đi
 18. Nó chinh phục nhanh

 19. Tôi ở đó rồi tôi đi

 20. Awoo!

 21. Tôi biết tôi đã không đưa cổ tay lên

 22. Tôi biết tôi đã không bắt lấy nó

 23. Nó đến, nó đến,

 24. nó đi, nó đi
 25. Nó chinh phục nhanh

 26. Tôi ở đó rồi tôi đi

 27. Awoo!

 28. BL: (nói) Nào các bạn!

 29. (Nhạc)

 30. SHW: Chúng ta có động tác tiếp theo

 31. Đó là kiểu múa chỉ ngón tay.
 32. (Nhạc)

 33. Những người đang ngồi,

 34. Tôi muốn thấy ngón tay các bạn chỉ nào.
 35. Yeah!
 36. (Hát) Tôi biết tôi đã không đưa cổ tay lên

 37. (Cùng hát) Tôi biết
  tôi đã không bắt lấy nó

 38. Nó đến, nó đến,
 39. nó đi, nó đi
 40. Nó chinh phục nhanh

 41. Tôi ở đó rồi tôi đi

 42. Aaaa ...

 43. (Vỗ tay)

 44. Awoo!

 45. (Nhạc)

 46. (Vỗ tay theo nhịp)

 47. (Nhạc)

 48. Aaaa ...

 49. SHW: (nói) Tốt, hất tay lên nào.

 50. (Cùng hát) Tôi biết
  tôi đã không đưa cổ tay lên

 51. Tôi biết tôi đã không bắt lấy nó

 52. Nó đến, nó đến,

 53. nó đi, nó đi
 54. Nó chinh phục nhanh

 55. Tôi ở đó rồi tôi đi

 56. Tôi biết tôi đã không đưa cổ tay lên

 57. Tôi biết tôi đã không bắt lấy nó

 58. Nó đến, nó đến,

 59. nó đi, nó đi
 60. Nó chinh phục nhanh

 61. Tôi ở đó rồi tôi đi
 62. (Nhạc)

 63. Tucker Halpern: Các bạn vui hơn tôi nghĩ.

 64. (Cười)

 65. (Nhạc)

 66. Awoo!

 67. (Vỗ tay)

 68. SHW: Cám ơn rất nhiều.

 69. (Vỗ tay)