Persian subtitles

"Awoo" اجرای آهنگ

آواز دونفره الکترو-پاپ (خواننده) سوفی تاکر به همراه رقص حضار در یک اجرای شاد و ریتمیک آهنگ "Awoo" به همراه درخشش بتا لم.

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 8 created 09/01/2017 by soheila Jafari.

 1. (پخش موسیقی)
 2. سوفی هالی-ولد (SHW): خب،
  شما مجبور نیستید بایستید،

 3. اما...
 4. ما داریم شما رو همچین واضح میبینیم--
 5. (خنده حضار)

 6. پس باید با ما برقصید.

 7. و ما این را داریم، (چیزی) شبیه،
 8. رقص طراحی شده
  که ما در شرف اجرای آن هستیم --
 9. بتا لمه: واقعاً راحته.

 10. S)HW: ما میخوایم مچ دستمون رو
  اینطوری تکون بدیم،

 11. و شما این کار رو با ما انجام
  خواهید داد،
 12. و به علاوه شما میتونید بلند شید.
 13. (پخش موزیک)

 14. (آواز) من می دونم من دستم و بالا نبردم

 15. (آوازهردوخواننده) من میدونم اورااسیرنکردم

 16. او آمد ، او آمد

 17. او رفت ، او رفت
 18. اون (قلب من را) بسرعت تسخیر کرد

 19. من اونجا بودم ومنصرف شدم.

 20. آآووو!

 21. من می دونم من دستم و بالا نبردم

 22. من می دونم اورااسیرنکردم

 23. اون آمد ، او آمد

 24. او رفت ، او رفت
 25. او (قلب مرا) بسرعت تسخیر کرد

 26. من اونجا بودم وبعد منصرف شدم.

 27. آآووو!

 28. بل: (صحبت می کن): برید اونجا!

 29. (پخش موزیک)

 30. سهو: ما یکی دیگه داریم که داره میاد بالا.

 31. این یه رقص کوچیک با انگشت اشاره است.
 32. (پخش موزیک)

 33. اونهایی که نشستن،

 34. من می خوام انگشتای اشارتون و ببینم.
 35. یه!
 36. (آواز) من می دونم دستم و بالا نبردم

 37. (آوازهردوخواننده) من می دونم اورااسیرنکردم

 38. او آمد ، او آمد
 39. او رفت ، او رفت
 40. او (قلب مرا) بسرعت تسخیر کرد

 41. من اونجا بودم وبعد منصرف شدم.

 42. آآآآ ...

 43. (تشویق حضار)

 44. آآووو!

 45. (پخش موزیک)

 46. ( دست زدن هماهنگ)

 47. (پخش موزیک)

 48. آآآآ ...

 49. SHW:(صحبت می کنه) خب، دستاروتکون بدین

 50. (آوازهردوخواننده)می دونم دستم و بالا نبردم

 51. من می دونم اورااسیرنکردم

 52. او آمد ، او آمد

 53. او رفت ، او رفت
 54. او (قلب مرا) بسرعت تسخیر کرد

 55. من اونجا بودم وبعد منصرف شدم.

 56. می دونم دستم و بالا نبردم

 57. من می دونم اورااسیرنکردم

 58. او آمد ، او آمد

 59. او رفت ، او رفت
 60. او (قلب مرا) بسرعت تسخیر کرد

 61. من اونجا بودم وبعد منصرف شدم
 62. (پخش موزیک)

 63. تاکر هالپرن: بچه ها ، شما بیشتر از اون
  چیزی که فکرمی کردم شاد هستید.

 64. (خنده حضار)

 65. (پخش موزیک)

 66. آآووو!

 67. (تشویق حضار)

 68. SHW: خیلی ازشما متشکرم.

 69. (تشویق حضار)