YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Mit jelent valójában a machiavellizmus? – Pazit Cahlon és Alex Gendler

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 7 created 02/22/2020 by Csaba Lóki.

 1. A Shakespeare daraboktól
  a modern tévéjátékokig
 2. a cél szentesíti az eszköz elve
  szerint cselekvő gátlástalan figura
 3. régi ismerősünk, akit imádunk gyűlölni.
 4. Évszázadok óta annyira gyakori,
 5. hogy egyetlen szó elég az ilyen
  alak leírására: machiavelliánus.
 6. Lehetséges, hogy végig tévesen
  használtuk a kifejezést?
 7. A XVI. század elején Niccoló Machiavelli

 8. számos történelmi, filozófiai
  és drámai művet szerzett.
 9. De hírnevét elsősorban A fejedelem
  c. politikai tanulmányának köszönheti,
 10. mely útmutató uralkodóknak
  vagy uralkodásra készülő fejedelmeknek.
 11. Nem Machiavelli volt az első,
  aki feldolgozta a témát.
 12. Az ókortól tulajdonképpen hagyománya volt
 13. az ún. királytükörnek.
 14. Az elődeitől eltérően
 15. Machiavelli nem az ideális
  kormányzást próbálta leírni,
 16. se nem intette hallgatóit a korrekt
  és erényes kormányzásra.
 17. Ehelyett a hatalomra koncentrált:
 18. hogyan lehet megszerezni és megtartani.
 19. Kiadása után A fejedelem
 20. ördögi hírnevet szerzett.
 21. Az európai vallásháborúk idején
 22. a katolikusok és a protestánsok
  is Machiavellit hibáztatták,
 23. hogy ellenfeleiket erőszakra
  és zsarnokságra biztatta.
 24. A század végén
 25. Shakespeare megalkuvó,
 26. erkölcstelen személyt nevezett
  machiavelliánusnak,
 27. a rosszindulatú kihasználó értelemben.
 28. Első pillantásra megérdemeltnek tűnik,

 29. hogy A fejedelem a zsarnokság kézikönyve.
 30. Machiavelli teljesen figyelmen
  kívül hagyta a dolgok erkölcsi oldalát,
 31. csak a hatalom szempontjából
  hasznos vagy káros hatását vizsgálta.
 32. Pl. a fejedelmeknek azt ajánlotta,
 33. hogy fontolják meg a hatalom
  megragadásához kellő erőszakot,
 34. és egyetlen csapással valósítsák meg
 35. jövő stabilitásuk érdekében.
 36. A szomszédos területek megtámadását
  és a vallási kisebbségek elnyomását
 37. a nép lefoglalására szolgáló
  hatásos eszközként említi.
 38. Machiavelli azt tanácsolja,
 39. hogy a fejedelem viselkedjen erényesen,
 40. azaz becsületesen és nagylelkűen,
 41. de azonnal hagyjon fel vele,
  ha érdekei úgy kívánják.
 42. Híres mondása, hogy a kormányzónak
 43. "biztonságosabb, ha rettegnek tőle,
  mintha szeretik".
 44. A fejezet Lorenzo de’ Medici,
 45. Firenze nemrég kinevezett uralkodójának
  szóló felhívással végződik:
 46. biztatja, hogy egyesítse uralma alatt
  az itáliai széttagolt városállamokat.
 47. Sokan elismerték Machiavelli
  érzelemmentes realizmusát

 48. és békevágyát a külső-belső
  konfliktusok által gyötört Itáliában.
 49. Ebből a szemszögből
 50. Machiavelli volt az első, aki megértette
  a kegyetlen valóságot:
 51. a politikai stabilitás jótékony hatása
 52. igazolja megszerzésének
  minden visszataszító taktikáját.
 53. Isaiah Berlin filozófus szerint
  A fejedelem nem erkölcstelen,
 54. hanem visszatér az ókori görög erkölcshöz,
 55. mely az állam dicsőségét az egyén
  üdvözülésének keresztény elve elé helyezi.
 56. De Machiavelliről alkotott képünk
  nincs összhangban ezzel a felfogással.

 57. Szülővárosa, Firenze
  diplomatája volt 14 évig.
 58. Rendíthetetlenül védte a megválasztott
  köztársasági kormányt
 59. az uralomra vágyókkal szemben.
 60. Mikor a Medici család hatalomra jutott,

 61. nemcsak állását vesztette el,
 62. hanem megkínozták és száműzték.
 63. Ennek ismeretében
 64. talán száműzetésben írt
  paródiát olvasunk,
 65. nem uralkodói szabályokat,
 66. hanem működésük vázlatos leírását.
 67. A felvilágosodás képviselői, mint Spinoza
 68. a szabad állampolgárok
  figyelmeztetésének látták
 69. a hatalomra törekvő uralkodók
  különböző elnyomó módszereiről.
 70. Valóban mindkét olvasata lehetséges.

 71. Machiavelli lehet, megalkotta
  a zsarnokok kézikönyvét,
 72. de ezzel leleplezte őket
  az elnyomottak előtt.
 73. Ezáltal
 74. forradalmasította a politikai filozófiát,
 75. megalapozva Hobbesnak
  és más gondolkodóknak
 76. az emberi viselkedés
  realitásra támaszkodó,
 77. nem pedig holmi elképzelt felfogásra
  alapozó tanulmányozását.
 78. Kíméletlen és meghökkentő őszinteségével
 79. törekedett lerombolni a hatalomról
  elterjedt idealizált képet.
 80. Röviddel halála előtt ezt írta barátjának:
 81. "remélem, felismerik a pokolba
  vezető utat, hogy elkerülhessék."