Thai subtitles

← นมชนิดใดดีที่สุดสำหรับคุณ - โจนาธาน เจ โอซัลลิวาน และ เกรซ อี คันนิ่งแฮม

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2020 by Natthacha Sangchaitaveeruk.

 1. ถ้าคุณไปซื้อนมที่ร้าน
 2. คุณจะพบผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิดให้เลือก
 3. มีทั้งนมโคและนมพืช
 4. การเปลี่ยนพืชให้เป็นสิ่งที่คล้ายนมนั้น
 5. ต้องนำไปแช่ สะเด็ดน้ำ ล้าง
  และปั่นให้เป็นแป้งเปียก
 6. หรือไม่ก็ตากแห้งแล้วปั่นให้เป็นผง
 7. จากนั้นแป้งเปียกหรือผงจากพืชนี้
  จะถูกเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุ
 8. แต่งรส แล้วละลายในน้ำ
 9. ผลลัพธ์คือผลิตภัณฑ์นมพืชที่หลากหลายนั้น

 10. มีคุณสมบัติคล้ายนมจากสัตว์
 11. แล้วนมชนิดใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณล่ะ
 12. เรามาดูผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นที่นิยม ได้แก่
 13. นมโค นมอัลมอนต์ นมถั่วเหลือง และนมข้าวโอ๊ต
 14. นมโคหนึ่งแก้ว ขนาด 250 มล. มีโปรตีน 8 กรัม

 15. คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม และไขมัน 2 ถึง 8 กรัม
 16. ขึ้นอยู่กับว่านมนั้นเป็นแบบขาดมันเนย
  พร่องมันเนย หรือนมไขมันเต็ม
 17. นั่นคือ 15% ของโปรตีนที่จำเป็นในหนึ่งวัน
 18. ประมาณ 10% ของคาร์โบไฮเดรต
  และ 2% ถึง 15% ของไขมันที่จำเป็น
 19. นมจากพืชส่วนมาก
  จะมีคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่านมโค

 20. และมีไขมันน้อยกว่า
  แต่จะมีสิ่งที่เรียกว่า “ไขมันดี” มากกว่า
 21. ในขณะที่นมโคมีวิตามินดี และแคลเซียม
 22. ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่มีในนมพืช
 23. ถ้าพิจารณานมพืชให้ละเอียดขึ้นจะพบว่า

 24. ทั้งนมอัลมอนด์และนมข้าวโอ๊ตนั้น
  มีโปรตีนน้อยกว่านมโค
 25. ในขณะที่นมอัลมอนด์
  มีคุณค่าทางอาหารน้อยที่สุดในนมทั้งสี่ชนิด
 26. นมข้าวโอ๊ตกลับอุดมไปด้วยเบต้า-กลูแคน
  ซึ่งเป็นใยอาหารที่มีประโยชน์
 27. นมข้าวโอ๊ตยังมีคาร์โบไฮเดรตมาก
  เมื่อเทียบกับนมชนิดอื่น
 28. ซึ่งอาจมากพอ ๆ กับนมโคด้วย
 29. ในขณะที่นมถั่วเหลืองมีโปรตีนพอ ๆ กับนมโค

 30. และเป็นแหล่งโปแตสเซียมอันยอดเยี่ยม
 31. ถั่วเหลืองกลับมีไอโซฟลาโวน
 32. ที่คนทั่วไปเคยคิดว่า
  อาจทำให้ระดับโฮโมนไม่สมดุล
 33. เพราะมันเลียนแบบการทำงานของเอสโตรเจน
 34. แต่ท้ายที่สุดแล้ว
  นมถั่วเหลืองมีไอโซฟลาโวนน้อยมาก
 35. ซึ่งมีผลต่อร่างกายของเราน้อยกว่าเอสโตรเจน
 36. นมชนิดใดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 37. อาจขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล
 38. ถ้าคุณแพ้น้ำตาลแลคโตส
  นมพืชก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 39. ถ้าคุณแพ้ถั่ว คุณก็ดื่มนมอัลมอนด์ไม่ได้
 40. สำหรับคนที่ไม่สามารถเลือกอาหารได้หลากหลาย
 41. นมโคอาจเป็นวิธีให้ได้คุณค่าทางอาหาร
  ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 42. แต่ถ้าทุกอย่างเท่าเทียมกัน
  นมทั้งสี่ชนิดนี้
 43. ล้วนมีคุณค่าทางอาหารเพียงพอตามหลักโภชนาการ
 44. ซึ่งเป็นเหตุให้สำหรับหลายคน
  นมที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
 45. คือนมที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อม
 46. แล้วนมชนิดใดที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
  และก่อมลภาวะน้อยที่สุด
 47. นมโคหนึ่งแก้ว
  ใช้พื้นที่เกือบ 4 ตารางกิโลเมตรในการผลิต

 48. พื้นที่นั้น ๆ เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า
  และทำลายแหล่งที่อยู่ของสัตว์
 49. พื้นที่ส่วนใหญ่คือพื้นที่สำหรับเลี้ยงวัว
  อีกส่วนหนึ่งใช้ในการผลิตอาหารวัว
 50. วัวจำนวนมากกินถั่วเหลืองและข้าวโอ๊ต
 51. การปลูกข้าวโอ๊ตและถั่วเหลืองสำหรับผลิตนม
 52. ใช้พื้นที่น้อยกว่า
  การปลูกเพื่อเลี้ยงโคนมมาก
 53. คือประมาณหนึ่งในสี่ตารางกิโลเมตร
  ต่อแก้วเท่านั้น
 54. นมอัลมอนด์ใช้พื้นที่ใกล้เคียงกัน
 55. แต่นอกจากพื้นที่จะสำคัญแล้ว
 56. ไร่ถั่วเหลืองก็เป็นสาเหตุใหญ่
  ที่ก่อให้เกิดการทำลายป่า
 57. ในขณะที่ไร่ข้าวโอ๊ตกับอัลมอนด์ไม่ใช่
 58. การผลิตนมต้องใช้น้ำในทุกขั้นตอน

 59. แต่การใช้น้ำในการเพาะปลูกนั้นแตกต่างกัน
 60. นมโคใช้น้ำมากที่สุด
  คือประมาณ 120 ลิตรต่อแก้ว
 61. ส่วนมากเป็นน้ำสำหรับเลี้ยงวัว
  และปลูกอาหารของมัน
 62. อัลมอนด์อยู่ในอันดับสอง
  คือใช้มากกว่า 70 ลิตรต่อแก้ว
 63. น้ำส่วนมากใช้ในการปลูกต้นอัลมอนด์
 64. ซึ่งต้องรดน้ำอยู่ร่วมปี
  จึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้
 65. ต้นอัลมอนต์ต้องการน้ำสม่ำเสมอ
  ไม่เช่นนั้นมันจะตาย
 66. ในขณะที่พืชชนิดอื่นสามารถปลูกทิ้งไว้
  แล้วเก็บเกี่ยวทีหลังได้
 67. จากที่กล่าวไป ถั่วเหลืองกับข้าวโอ๊ต
  ใช้น้ำในการปลูกน้อยกว่า
 68. นั่นคือประมาณ 5 ถึง 10 ลิตรต่อแก้วเท่านั้น
 69. การผลิตนมยังทำให้เกิดก๊าสเรือนกระจก

 70. ประมาณ 0.1 ถึง 0.2 กิโลกรัม
  ต่อนมพืชหนึ่งแก้ว
 71. แต่สำหรับนมโคนั้น วัวแต่ละตัวก็
  ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเช่นกัน
 72. โดยการเรอและผายลม
  ที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนปริมาณมาก
 73. โดยรวมแล้ว นมโคแต่ละแก้ว
 74. ผลิตก๊าซเรือนกระจกมากกว่าครึ่งกิโลกรัม
 75. ดังนั้น นอกจากความจำเป็น
  ทางโภชนาการของคุณแล้ว

 76. นมแต่ละชนิดที่กล่าวมาล้วนดีทั้งนั้น
 77. แต่เมื่อคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  นมพืชเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
 78. โดยเฉพาะนมข้าวโอ๊ตและนมถั่วเหลือง