Return to Video

Research Similar Products

 • 0:01 - 0:03
  Trước khi các bạn học sinh
  lựa chọn mô hình kiếm tiền,
 • 0:03 - 0:07
  nghiên cứu xem các sản phẩm cạnh tranh
  đang làm gì để kiếm tiền là một ý hay.
 • 0:07 - 0:10
  Bạn nên bắt đầu
  nghiên cứu này ở đâu?
 • 0:10 - 0:13
  Hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm
  những sản phẩm tương tự trong cửa hàng.
 • 0:13 - 0:16
  Cửa hàng điện tử hoặc
  cửa hàng ứng dụng của Apple.
 • 0:16 - 0:20
  Nếu bạn đang kết nối mạng, hãy thử tìm và
  xem các đối thủ đang làm ăn thế nào.
 • 0:20 - 0:23
  Cố gắng phân tích xem
  đâu là những con số
 • 0:23 - 0:25
  có thể khiến dòng tiền của họ
  dương và tạo nên lợi nhuận?
Title:
Research Similar Products
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:27

Vietnamese subtitles

Revisions