Return to Video

07-30 Plan to Update Score

 • 0:00 - 0:02
  Chúng ta đã tạo ra một biến nhưng
 • 0:02 - 0:05
  chức năng của ứng dụng
  không có gì thay đổi.
 • 0:05 - 0:08
  Điều tiếp theo mà tôi muốn bạn
  làm là thực hiện điều đó để
 • 0:08 - 0:12
  khi bạn nhấn vào nút +3 ĐIỂM,
  điểm số sẽ tăng lên 3.
 • 0:12 - 0:16
  Có nghĩa là nếu tôi nhấn nút này
  nhiều lần, nó nên tăng thêm.
 • 0:16 - 0:18
  Các nút khác chưa cần hoạt động.
 • 0:18 - 0:19
  Được rồi.
 • 0:19 - 0:21
  Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh kế hoạch.
 • 0:21 - 0:24
  Trước khi bạn tiếp tục
  và viết điều này trong Java,
 • 0:24 - 0:26
  bạn sẽ viết nó bằng tiếng Anh.
 • 0:26 - 0:29
  Hoặc ít nhất bạn sẽ viết nó bằng một dạng
  đặc biệt của tiếng Anh mà Katherine
 • 0:29 - 0:32
  đã nói đến trong bài học
  có tên là Mã giả.
 • 0:32 - 0:35
  Hãy nói rằng mục tiêu của bạn là khi
 • 0:35 - 0:38
  nhấn nút +3 ĐIỂM,
  bạn muốn hai điều xảy ra.
 • 0:38 - 0:42
  Tôi đang khiến điều này trở thành
  một vấn đề có nhiều lựa chọn.
 • 0:42 - 0:46
  Thứ mà bạn có thể
  gặp trong Bước 1 là,
 • 0:46 - 0:47
  bạn có thể hiển thị scoreTeamA.
 • 0:47 - 0:50
  Bạn có thể thay đổi giá trị
  của scoreTeamA thành 3,
 • 0:50 - 0:54
  hoặc nói theo một cách khác
  là đặt scoreTeamA là 3.
 • 0:54 - 0:57
  Bạn có thể hiển thị scoreTeamA cộng 3.
 • 0:57 - 1:01
  Hoặc bạn có thể tăng scoreTeamA lên 3.
 • 1:01 - 1:04
  Và với Bước 2,
  bạn có các lựa chọn tương tự này.
 • 1:04 - 1:08
  Một cách ngẫu nhiên,
  nếu bạn muốn hai hướng dẫn của mình,
 • 1:08 - 1:13
  hiển thị scoreTeamA, đặt
  scoreTeamA thành 3, bạn sẽ chọn A để
 • 1:13 - 1:18
  Hiển thị scoreTeamA trước tiên, rồi
  sau đó chọn B, đặt scoreTeamA thành 3.
 • 1:18 - 1:20
  Được rồi, giờ hãy cho tôi biết
  bạn nghĩ hai bước là gì?
Title:
07-30 Plan to Update Score
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
01:22

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions