Return to Video

دیدگاه همه چیز است | روری ساثرلند TEDx اتن

 • 0:13 - 0:14
  یک سیگار الکترونیکی
 • 0:14 - 0:17
  اینجا داریم.
 • 0:18 - 0:20
  که از چند سال پیش که
 • 0:20 - 0:22
  که اختراع شد، حس خوشبختی
 • 0:22 - 0:23
  غیر قابل وصفی به من داد.
 • 0:23 - 0:25
  (خنده)
 • 0:25 - 0:27
  فکر میکنم، یه ذره اش به خاطر نیکوتین باشه
 • 0:27 - 0:29
  اما علت خوشحالی من یه چیز دیگه ست.
 • 0:29 - 0:34
  از وقتی در انگلستان ، کشیدن سیگار رو
  در مکان های عمومی ممنوع کردند،
 • 0:34 - 0:37
  از اون به بعد دیگه ازپارتی خوشم نیومد.
 • 0:37 - 0:39
  (خنده)
 • 0:39 - 0:42
  به خاطر همین هم چند روز پیش رفتم ورزش کردم
 • 0:42 - 0:44
  وقتی به پارتی میری و لیوان شراب قرمز
 • 0:44 - 0:47
  رو دستت میگیری و میایستی
 • 0:47 - 0:48
  بی وقفه با مردم صحبت میکنی،
 • 0:48 - 0:51
  البته نمیخوای که همش حرف بزنی.
 • 0:51 - 0:52
  چون خیلی خسته کننده میشه.
 • 0:52 - 0:55
  بعضی وقت ها فقط دلت میخواد یه گوشه ای
 • 0:55 - 0:57
  برای خودت وایستی و فکر کنی.
 • 0:57 - 1:01
  بعضی وقت ها هم میخواهی یه گوشه ای بایستی
  و از پنجره بیرون رو تماشا کنی.
 • 1:01 - 1:04
  حالا مشکل اینجاست، وقتی کنار پنجره بایستی،
 • 1:04 - 1:07
  بیرون رو نگاه کنی و نتونی سیگار بکشی،
 • 1:08 - 1:10
  یه آدم جامعه گریز و خشک به نظر میرسی
 • 1:10 - 1:12
  (خنده)
 • 1:12 - 1:16
  حالا اگر بیرون پنجره رو نگاه کنی
  و یه سیگار هم دستت باشه،
 • 1:16 - 1:18
  یه فیلسوف توپ هستی.
 • 1:18 - 1:20
  (خنده)
 • 1:20 - 1:23
  (تشویق)
 • 1:27 - 1:29
  پس قدرت شکل دادن دوباره چیزی
 • 1:31 - 1:34
  نباید دستکم گرفته بشه.
 • 1:35 - 1:37
  ما همان اوضاع و احوال را داریم،
 • 1:37 - 1:40
  اما یکی از اونا حس خوشایندی به شما میدهد.
 • 1:40 - 1:43
  و دیگری با یک تغییر خیلی کوچک
 • 1:43 - 1:46
  حس ناخوشایندی.
 • 1:46 - 1:49
  یکی از اشکالات اقتصاد کهنه
 • 1:49 - 1:51
  به خاطر اینه که با واقعیت اشباع شده.
 • 1:51 - 1:56
  واقعیت هم به تنهایی، راهنمای خوبی
 • 1:56 - 1:58
  برای خوشبختی انسان نیست.
 • 1:58 - 2:01
  مثلا چرا بازنشستگان خوشحال ترند نسبت به
 • 2:01 - 2:03
  جوانان بیکار؟
 • 2:03 - 2:07
  هر دوی انها شرایط یکسانی دارند.
 • 2:07 - 2:10
  هر دو زمان زیاد و پول کم در دست دارند.
 • 2:10 - 2:13
  اما طبق گزارشات بازنشسنگان خیلی خوشحال،
 • 2:13 - 2:17
  جوانان بیکار فوقالعاده ناراحت و افسرده اند
 • 2:17 - 2:20
  به نظرم علتش اینکه بازنشستگان به انتخاب
 • 2:20 - 2:22
  خودشون بازنشسته شدند،
 • 2:22 - 2:26
  اما دسته دوم فکر میکنن به زور بیکار شدند.
 • 2:26 - 2:29
  در انگلستان قشر متوسط رو به بالا
 • 2:29 - 2:31
  این مشکل را به راحتی حل کردند،
 • 2:31 - 2:33
  چون اسم بیکاری رو عوض کردند.
 • 2:33 - 2:35
  اگر شما جزو این قشر باشید،
 • 2:35 - 2:38
  حتما به بیکاری "یک سال مرخصی" خواهید گفت.
 • 2:38 - 2:40
  (خنده)
 • 2:40 - 2:44
  وقتی یک پسر بیکار
 • 2:44 - 2:45
  توی منچستر داری مایه خجالته،
 • 2:45 - 2:49
  اما اگه یه پسر بیکار
 • 2:49 - 2:51
  توی تایلند داشته باشی
  یه موفقیته.
 • 2:51 - 2:53
  (خنده)
 • 2:53 - 2:55
  البته نامگذاری مجدد کارها
 • 2:55 - 3:00
  برای درک تجربه و مخارج
 • 3:00 - 3:03
  به اینکه انها در حقیقت چه هستند
  برنمیگردد،
 • 3:03 - 3:05
  بلکه به دیدگاه ما مرتبط است
 • 3:05 - 3:07
  به نظرم در این مورد نمیتوان اغراق کرد.
 • 3:07 - 3:10
  یه ازمایشی جالب
  دانیال پینک بهش اشاره میکنه
 • 3:10 - 3:13
  دو تا سگ رو داخل یه جعبه میگذارند
 • 3:13 - 3:16
  کف جعبه برق وجود دارد.
 • 3:18 - 3:22
  هر از گاهی شوک برقی داده میشه،
 • 3:23 - 3:25
  که درسگ ها درد ایجاد میکنه
 • 3:26 - 3:30
  اما فرقشون اینجاست که
  یکی از جعبه ها یه دکمه قرمز رنگ دارد.
 • 3:30 - 3:33
  و وقتی دکمه زده میشه جریان برق هم
  قطع میشود.
 • 3:35 - 3:37
  اما سگ دوم دکمه ای ندارد
 • 3:37 - 3:41
  با همان جریان برقی که سگ اول
  دارد ، رو به روست،
 • 3:41 - 3:43
  اما هیچ کنترلی بر شرایط به وجود امده
  ندارد.
 • 3:45 - 3:48
  قاعدتا سگ اول نسبتا خوشحال است.
 • 3:48 - 3:51
  اما سگ دوم با افسردگی کامل رو به روست.
 • 3:52 - 3:56
  شرایط زندگی ما
  کمتر از حس کنترل ما بر زندگی
 • 3:56 - 4:00
  براحساس خوشبخت بودنمان مهم است.
 • 4:02 - 4:03
  اما یک سوال جالب
 • 4:03 - 4:07
  ما این سوال رو که درباره
  مالیات بندی ست
 • 4:07 - 4:09
  از تمام دنیای
  غرب میکنیم.
 • 4:09 - 4:11
  اما سوال مهمتری اینجاست،
 • 4:11 - 4:14
  اون هم اینکه چقدر ما بر روی
  مالیات تسلط داریم.
 • 4:15 - 4:19
  بعضی اوقات ممکنه وقتی چیزی برایمان
  ۱۰ پوند تمام میشه،
 • 4:20 - 4:23
  مصیبت باشه. اما در جای دیگر
 • 4:23 - 4:25
  کاملا خوشایند است.
 • 4:26 - 4:29
  مثلا وقتی ۲۰٫۰۰۰ پوند مالیات
  برای سلامتیت میدی
 • 4:29 - 4:32
  حس میکنی خیلی احمقی.
 • 4:32 - 4:35
  اما وقتی همون پول را وقف بیمارستان میکنی
 • 4:35 - 4:37
  ادم خیر خواهی و بشر دوستی هستی.
 • 4:38 - 4:41
  شاید نباید درباره رضایت از
  پرداخت مالیات اینجا حرف بزنم.
 • 4:41 - 4:43
  (خنده)
 • 4:43 - 4:48
  بذارید مثال دیگری بزنم.
  جوری که شما به قضیه ای شکل میدهید مهم است.
 • 4:48 - 4:50
  شما بهش کمک مالی به یونان میگید یا
 • 4:50 - 4:54
  کمک یک سری بانک های احمق که پول به یونان
  قرض دادند؟
 • 4:55 - 4:57
  چون هر دوی انها یک عمل را انجام دادند
 • 4:57 - 4:59
  اما انچه که شما مینامید تاثیر به سزایی بر
 • 4:59 - 5:03
  عکس العمل شما چه از نظر
  اخلاقی و چه جسمی میگذارد.
 • 5:03 - 5:06
  صادقانه بگم ارزش های روانشناسی
  خیلی عالی هستند.
 • 5:06 - 5:09
  یکی از دوستان خوبم که اسمش
  پروفسور نیک چتر است،
 • 5:09 - 5:12
  و در دانشگاه علوم لندن کار میکند،
 • 5:12 - 5:14
  اعتقاد دارد ما باید زمان کمتری برای
 • 5:14 - 5:16
  نگرش به عمق انسانیت صرف کنیم.
 • 5:16 - 5:19
  در عوض باید زمان بیشتری صرف
  شناسایی نکات سطحی کنیم.
 • 5:20 - 5:21
  که به نظر منم درسته.
 • 5:21 - 5:24
  به نظرم احساسات تاثیرات دیوانه کننده ای
 • 5:24 - 5:26
  بر روی چگونگی عملکرد و فکر ما میگذارد.
 • 5:27 - 5:30
  متاسفانه ما یک نمونه خوب
  از این نوع روانشناسی نداریم
 • 5:30 - 5:32
  حداقل تا قبل از «دانیل کاهنمان»،
 • 5:32 - 5:35
  نمونه خوبی نداشتیم
 • 5:35 - 5:40
  تا در کنار مدل های
  مهندسی اقتصاد مدرن بگذاریم.
 • 5:40 - 5:44
  بنابراین کسانی که به راه حل های روانشناسی
  اعتقاد داشتند نمونه ای نداشتند.
 • 5:44 - 5:46
  چهارچوبی نداشتند.
 • 5:46 - 5:49
  این همان چیزی است که
  وارن بافت شریک چارلی منگر ان را
 • 5:49 - 5:51
  "شبکه کاری که نظرات را
  اویزانش میکنیم" نامیده.
 • 5:52 - 5:55
  مهندسان، اقتصاددانان،
  اقتصاددانان کلاسیک
 • 5:55 - 5:58
  همه اینا یک شبکه کاری
  بسیار بزرگی دارند که
 • 5:58 - 6:01
  در ان تمام نظریاتشون رو
  آویزان میکنند.
 • 6:01 - 6:04
  ما فقط مجموعه ای از دیدگاه های
  تصادفی را
 • 6:04 - 6:07
  بدون داشتن یه نمونه کامل داریم.
 • 6:07 - 6:11
  و این به ان منظور است که
  هنگام پیدا کردن راه حل،
 • 6:11 - 6:14
  اهمیت زیادی به ایتم هایی که من بهشون میگم
  راه حل های مهندسی یا
 • 6:14 - 6:18
  راه حل های نیوتونی میدهیم
 • 6:18 - 6:20
  و برعکس اهمیت زیادی به
  راه حل های روانشناسی میدهیم.
 • 6:20 - 6:22
  مثال یورستار رو یادتونه.
 • 6:22 - 6:25
  ۶ میلیون پوند خرج شد تا
  زمان سفر بین پاریس و لندن
 • 6:25 - 6:29
  حدود ۴۰ دقیقه کوتاه تر شود.
 • 6:29 - 6:33
  با ۰/۰۱ درصد این پول میشد
  وای فای در قطار ها گذاشت،
 • 6:33 - 6:36
  که البته زمان سفر را کمتر نمیکرد اما
 • 6:36 - 6:40
  لذت سفر و مفید بودنش را بیشتر میکرد.
 • 6:41 - 6:43
  با ۱۰ درصد این پول میشد،
 • 6:43 - 6:46
  به بهترین مدل های مرد و زن دنیا
  پول داد تا
 • 6:46 - 6:51
  شراب مجانی برای مسافران سرو کنند.
 • 6:51 - 6:54
  هنوز شما ۵ میلیون دیگر دارید،
 • 6:54 - 6:57
  و مردم حتما خواهند گفت سرعت
  قطار کمتر شود.
 • 6:57 - 6:59
  (خنده)
 • 7:01 - 7:02
  چرا ما هیچ شانسی به اینکه مشکلاتمون
 • 7:02 - 7:04
  را از طریق روانشناسی حل کنیم نمیدهیم؟
 • 7:04 - 7:07
  به نظرم به خاطر عدم تعادل و
  عدم تقارن است،
 • 7:08 - 7:12
  همان طور که با نظرات روانشناسی
  خلاقانه واحساساتی برخورد میکنیم
 • 7:13 - 7:17
  در مقابل باید منطقی، شمارشی
  و روی ورق هم نظرات پیاده شود.
 • 7:17 - 7:20
  اگر شما انسان خلاقی هستید،
  بهترین کار این است که
 • 7:20 - 7:22
  نظراتتون رو برای تثبیت شدن
  با کسانی که
 • 7:22 - 7:24
  منطقی تر از شما هستند بیان کنید.
 • 7:25 - 7:28
  باید جرات پیدا کنید بروید و درباره
  تحلیل بهینه بودن،
 • 7:28 - 7:31
  تحقیقات ممکن، برگشت سرمایه
  و غیره صحبت کنید.
 • 7:31 - 7:33
  و به نظر من درستش همینه.
 • 7:33 - 7:36
  اما این موضوع را برعکس نمیشه اعمال کرد.
 • 7:36 - 7:38
  کسانی که چهارچوب خوبی دارند،
 • 7:38 - 7:41
  چهارچوب اقتصادی، چهارچوب مهندسی،
 • 7:41 - 7:44
  گمان میکنند که فقط منطق
  پاسخ انها را خواهد داد.
 • 7:44 - 7:47
  انها میگویند:"خب اعداد همه
  درست هستند،
 • 7:47 - 7:49
  اما قبل از نمایش دادن نظریاتم،
 • 7:49 - 7:51
  انها را به یک سری ادم
  دیوونه نشون میدم تا
 • 7:51 - 7:53
  ببینم چیزی بهتر از این
  میتونن پیدا کنند یا نه."
 • 7:53 - 7:56
  ما به طور ساختگی یک سری
 • 7:56 - 8:00
  نظریات مکانیکی را به نظریات روانشناسی
  ارجحیت میدهیم.
 • 8:00 - 8:02
  یه مثال خوب برای نظرات روانشناسی:
 • 8:02 - 8:05
  تنها پیشرفت خوب برای
  راضی کردن مسافران هنگامی که
 • 8:05 - 8:08
  نه قطاری اضافه نه
  تغییری در زمان قطار ها داده شد
 • 8:08 - 8:12
  نمایشگر ماتریس نقطه ای در ایستگاه های
  قطار
 • 8:12 - 8:16
  به ازای هر پوند در مترو لندن قرار داده شد.
 • 8:17 - 8:18
  چون ماهیت انتظار
 • 8:18 - 8:22
  فقط به اعداد و طول مدت انتظار برنمیگردد
 • 8:22 - 8:25
  بلکه به عدم قطعیت انتظار بستگی دارد.
 • 8:25 - 8:28
  هفت دقیقه منتظر قطار بودن با شمارش معکوس
 • 8:28 - 8:30
  کمتر ادم رو خسته و اذیت میکند.
 • 8:30 - 8:32
  تا اینکه ۴ دقیقه زجرآور را انتظار بکشید
 • 8:32 - 8:35
  که :"پس این قطار لعنتی
  کی میاد؟"
 • 8:36 - 8:38
  یه راه حل قشنگ روانشناسی
 • 8:38 - 8:40
  در کشور کره گسترش یافته.
 • 8:40 - 8:43
  چراغ های قرمز نمایشگر معکوس دارند
 • 8:43 - 8:46
  که ثابت شده امار تصادف را کاهش داده است.
 • 8:46 - 8:50
  چرا که دعواهای خیابانی، عجله،
  و ازار و اذیت ها،
 • 8:50 - 8:53
  هنگامی که شما میتوانید زمان را ببینید
 • 8:53 - 8:55
  به طور قابل توجهی کمتر میشود.
 • 8:55 - 8:58
  توی چین همین قانون را
  برای چراغ سبز اعمال کردند
 • 8:58 - 9:01
  که من هنوز نمیدونم
  دلیل پشت این سیاست شون چیه.
 • 9:01 - 9:04
  (خنده)
 • 9:05 - 9:06
  که ایده خوبی نیست.
 • 9:06 - 9:07
  ۲۰۰ متر فاصله داری فقط
 • 9:07 - 9:10
  ۵ثانیه مونده تا چراغ قرمز شه
  گازشو میگیری که برسی.
 • 9:10 - 9:13
  (خنده)
 • 9:14 - 9:16
  کره ای ها خیلی قشنک هر دو این
  راه را امتحان کردند.
 • 9:16 - 9:19
  امار تصادف وقتی برای چراغ قرمز زمان
  گذاشتند کم شد،
 • 9:19 - 9:22
  اما برای چراغ سبز زیاد.
 • 9:22 - 9:25
  من تنها چیزی که از بشریت میخوام
  اینکه موقع تصمیم گیری
 • 9:25 - 9:27
  این عوامل رو در نظر داشته باشند.
 • 9:27 - 9:30
  من خواهان حق تقدم یکی بر دیگری نیستم.
 • 9:30 - 9:32
  فقط میگم که
 • 9:32 - 9:35
  باید به همه جنبه ها
  به یک میزان اهمیت داد و توجه کرد
 • 9:35 - 9:38
  و البته تا جایی که ممکنه
 • 9:38 - 9:41
  گزینه مناسب را برای حل مشکلاتمون پیدا کرد.
 • 9:41 - 9:43
  اگر شما به یک کسب و کار بزرگ نگاه کنید،
 • 9:43 - 9:47
  خواهید دید تقریبا همیشه این سه تا
  همگی با هم نقش دارند.
 • 9:47 - 9:49
  یک کسب و کار خیلی خوب
 • 9:49 - 9:52
  مثل گوگل که یک دستاورد بزرگ تکنولوزی هست
 • 9:52 - 9:55
  و البته طبق یک سری نظریه های
  روانشناسی ساخته شده:
 • 9:56 - 9:59
  مردم اعتقاد دارند که چیزی که فقط
  یه کار انجام میدهد
 • 9:59 - 10:03
  خیلی بهتر از ایتم دیگری ست که
  چند تا کار را انجام میدهد.
 • 10:03 - 10:05
  این عقیده ذاتی ست که
  به ان هدف رقیق شده میگویند.
 • 10:05 - 10:08
  ایلیت فیشبک مقاله ای
  در این مورد نوشته است.
 • 10:08 - 10:10
  تقریبا همه در زمان پیدایش گوگل
 • 10:10 - 10:12
  سعی میکردند گوگل جلو دار باشد.
 • 10:12 - 10:13
  برای تحقیق
 • 10:13 - 10:17
  و همچنین وضعیت اب و هوا، امتیازات
  مسابقات و کمی هم اخبار استفاده شود.
 • 10:18 - 10:20
  گوگل متوجه شد که اگر شما فقط
  موتور جست و جو گر هستید
 • 10:20 - 10:23
  مردم فکر میکنند که شما خیلی خیلی
  جستوجو گر خوبی هستید
 • 10:23 - 10:25
  همه شما این رو وقتی میخواهید
 • 10:25 - 10:27
  تلویزیون بخرید میدونید.
 • 10:27 - 10:29
  انتهای یه ردیف تلوزیون فلت
 • 10:29 - 10:32
  یه سری دستگاه های قدیمی و کهنه
 • 10:32 - 10:35
  که تلویزیون و دی وی دی
  با هم بودند رو میبینید.
 • 10:35 - 10:39
  ما هم هیج اطلاعاتی درباره
  کیفیت انها نداریم،
 • 10:39 - 10:42
  اما وقتی بهشون نگاه میکنیم میگیم
 • 10:42 - 10:46
  "عه ....عه، این حتمن یک تلویزیون آشغال
  بعلاوهی یک پخشکنندهی دیویدیِ آشغاله"
 • 10:46 - 10:49
  بعد ما با یک تلویزیون و پخشکنندهی
  دیویدیِ مجزا از همونا بیرون میایم.
 • 10:49 - 10:54
  قسمت روانشناسی گوگل برد بیشتری نسبت به
  تکنولوژی کرد.
 • 10:54 - 10:57
  پیشنهاد میدم برای حل
  مشکلاتمون از روانشناسی استفاده کنیم
 • 10:57 - 11:00
  حتی موقعی که از وجود مشکل نیز بی خبر باشیم.
 • 11:00 - 11:03
  این پیشنهاد من برای کسانی که میخواهند
  دوره انتی بیوتیک را تجویزکنند نیز هست.
 • 11:03 - 11:05
  بهشون ۲۴تا قرص سفید ندیم.
 • 11:05 - 11:08
  بهشون۱۸تا قرص سفید و ۶ تا ابی بدیم
 • 11:08 - 11:10
  بعد بهشون بگیم اول سفیدا
 • 11:10 - 11:12
  بعد آبی ها رو بخورند.
 • 11:12 - 11:14
  به این عمل تیکه کردن میگن.
 • 11:14 - 11:17
  مردم خوشحال میشوند که این پروسه رو تموم
  کنند تا اینکه
 • 11:17 - 11:19
  ببینند یه عالمه قرص باید بخورند.
 • 11:20 - 11:22
  یکی از بزرگترین مشکلات ما در اقتصاد
 • 11:22 - 11:25
  درک نکردن مفهوم کار هاست
 • 11:25 - 11:28
  بازنشستگی، بی کاری، مخارج
 • 11:29 - 11:33
  عملکرد و معنی آن نیز
  به اندازه میزانش مهم است.
 • 11:33 - 11:36
  این یه عوارضی توی بریتانیاست
 • 11:37 - 11:40
  معمولا باید تو صف توقف کنیم.
 • 11:41 - 11:43
  بعضی اوقات هم صفش خیلی خیلی طولانی میشه.
 • 11:43 - 11:45
  شما همون کارا ها را که در فرودگاه
 • 11:45 - 11:48
  میکنید میتوانید همین جا هم انجام بدهید.
 • 11:48 - 11:49
  اما چه اتفاقی میفته اگر شما
 • 11:49 - 11:52
  دو برابر این پول رو بدهید تا از پل رد بشید
 • 11:52 - 11:54
  و از لاین ویژه استفاده کنید؟
 • 11:54 - 11:56
  کار غیر عقلانی نیست که انجام بشه.
 • 11:56 - 11:58
  یه راه حل بسیار اقتصدای و هوشمندانه است.
 • 11:58 - 12:00
  زمان برای بعضی ها
  اهمیت بیشتری دارد.
 • 12:00 - 12:03
  اگر شما مصاحبه کاری دارید،
 • 12:03 - 12:07
  قطعاپول بیشتری میدهید تا ازلاین
  ویژه استفاده کنی.
 • 12:07 - 12:09
  اگرم میخواهی بری و مادر شوهرت رو ببینی
 • 12:09 - 12:12
  احتمالا تو همون لاین سمت چپ میمونی.
 • 12:14 - 12:18
  تنها مشکل اینه که وقتی
  این راه حل را معرفی میکنی
 • 12:18 - 12:19
  مردم بدشون میاد.
 • 12:19 - 12:23
  چون فکر میکنند شما مخصوصا دارید
  معطلشون میکنید.
 • 12:23 - 12:24
  تا بتونید پول بیشتری بگیرید
 • 12:24 - 12:28
  و یا میگند"چرا من باید به خاطر
  بیکفایتی شما پول بدهم؟"
 • 12:28 - 12:31
  از طرف دیگر اگر کمی
  قالب داستان رو عوض کنیم
 • 12:31 - 12:33
  مثل کمک به خیریه، باعت میشه
 • 12:33 - 12:36
  پول فقط به شرکت ساخت و ساز نره
 • 12:36 - 12:38
  بلکه به خیریه هم برسه
 • 12:38 - 12:41
  در این صورت تمایل پرداخت
  کردن پول کاملا عوض میشه.
 • 12:42 - 12:45
  الان شما یه راه حل هوشمندانه اقتصادی دارید
 • 12:45 - 12:47
  چیزی که مورد تایید عموم
 • 12:47 - 12:49
  و همچنین خیرخواهانه است
 • 12:49 - 12:52
  تا اینکه زرنگ بازی به حساب بیاد
 • 12:52 - 12:55
  بنابراین اقتصاددانان زمانی
  اشتباهات بنیادی میکنند
 • 12:55 - 12:58
  که فقط به پول فکر میکنند.
 • 12:58 - 13:03
  درد من هنگامی که دارم اون ۵ پوند رو میدهم
 • 13:03 - 13:05
  بخاطر خود ۵ پوند نیست
 • 13:05 - 13:07
  بلکه برای اینکه نمیدونم
  اون پول کجا میخواد بره.
 • 13:07 - 13:10
  فکر میکنم درک کردن این موضوع
  انقلابی درسیاست مالیاتی،
 • 13:10 - 13:12
  خدمات عمومی به پا کند.
 • 13:12 - 13:15
  واقعا خیلی زیاد میتواند
  همه چیز را عوض کند.
 • 13:15 - 13:18
  همه شما باید درباره این اقا بدونید.
 • 13:18 - 13:20
  تا حالا درباره اش چیزی شنیدید؟
 • 13:20 - 13:23
  فقط یکی دو نفر.خوبه.
 • 13:23 - 13:24
  او اقتصاد دان مدرسه اتریشی ست
 • 13:24 - 13:29
  که در نیمه اول قرن بیستم
  فعال پیشگامی در وین بود.
 • 13:29 - 13:32
  چیزی که درباره مدرسه اتریشی ها جالبه
 • 13:32 - 13:35
  اینکه انها به موازات نظریات
  فروید پرورش پیدا میکنند.
 • 13:35 - 13:38
  و البته خیلی هم به روانشناسی علاقه دارند.
 • 13:38 - 13:42
  اعتقاد دارند که نظمی به نام پراکسیولوژی
 • 13:42 - 13:45
  که اولین نظم برای خواندن
  اقتصاد هست وجود دارد.
 • 13:45 - 13:50
  پراکسیولوژی به مطالعه انتخاب،
  عملکرد و تصمیم گری انسان برمیگردد.
 • 13:50 - 13:52
  به نظرم حق با انهاست.
 • 13:52 - 13:54
  خطری که ما امروزه با ان موجه هستیم اینه که
 • 13:54 - 13:55
  مطالعه اقتصاد رو داریم
 • 13:55 - 14:00
  که مقدم تر از روانشناسی انسان هاست.
 • 14:00 - 14:03
  اما همان طور که چارلی منگو میگوید:" اگر
  اقتصاد رفتاری نیست،
 • 14:03 - 14:05
  پس چه کوفتیه؟"
 • 14:05 - 14:11
  وان میزیز اعتقاد دارد که اقتصاد
  زیر مجموعه روانشناسی ست.
 • 14:11 - 14:13
  به نظرم او اقتصاد را
 • 14:13 - 14:17
  "مطالعه پراکسیولوژی انسان
  در شرایط فقدان "میداند.
 • 14:17 - 14:20
  اما وان میزیزدر کنار همه این ها
 • 14:20 - 14:25
  از یک قیاس که احتمالا بهترین قضاوت و توضیح
 • 14:25 - 14:29
  برای ارزش بازاریابی،
  ارزش درک ارزش ها
 • 14:29 - 14:33
  و اینکه ما باید ان را معادل دقیق هر ارزش
 • 14:33 - 14:35
  دیگری بدانیم استفاده میکند.
 • 14:35 - 14:37
  همه ما حتی اونایی که در
  بخش بازاریابی کار میکنند
 • 14:37 - 14:39
  به ارزش از دو جهت مینگردند.
 • 14:39 - 14:40
  یکی ارزش واقعی،
 • 14:40 - 14:43
  که همان ارزشی که ما در کارخانه میسازیم
 • 14:43 - 14:45
  و دیگری شبه ارزش یا مشکوک است که
 • 14:45 - 14:48
  در ذهن مردم با نگاه کردن
  به کالاها ایجاد میشود.
 • 14:48 - 14:50
  وان میسس کاملا این تمایزرارد کرده است.
 • 14:50 - 14:52
  و قیاس اون این است.
 • 14:52 - 14:57
  او به یک اقتصاد دان غریبی،
  به نام فرنچ فیزیوکرات اشاره میکند.
 • 14:57 - 15:00
  که اعتقاد داشت تنها ارزش موجود
  انچه که شما از زمین بیرون میکشید میباشد.
 • 15:00 - 15:03
  پس اگر چوپان، معدن چی یا کشاورز هستید
  انچه ارزش واقعی
 • 15:03 - 15:05
  دارد را ایجاد میکنید.
 • 15:05 - 15:08
  و اگر شما از چوپان پشم بخرید،
 • 15:08 - 15:10
  و برای تبدیل ان به کلاه خرج کنید،
 • 15:10 - 15:13
  در حقیقت ارزشی به ان نداده اید،
 • 15:13 - 15:15
  چون داشتید از ارزش چوپان استفاده میکردید.
 • 15:15 - 15:19
  حرف وان میسس هم همین است. او میگوید
  اقتصاددانان مدرن همین اشتباه را
 • 15:19 - 15:21
  درباره تبلیغات و بازاریابی انجام میدهند.
 • 15:21 - 15:23
  او میگوید " اگر شما رستورانی باز کردید،
 • 15:23 - 15:25
  هیج تفاوتی بین ارزش
 • 15:25 - 15:28
  غذا پختن شما
 • 15:28 - 15:31
  و طی کشیدن رستوران شما وجود ندارد.
 • 15:31 - 15:33
  یکی از اون ها محصول رو تولید میکنه
 • 15:33 - 15:35
  چیزی که براش هزینه میکنیم
 • 15:35 - 15:37
  دیگری غذایی میسازد
 • 15:37 - 15:40
  که باعث لذت بردن و تحسین کردن محصول میشود.
 • 15:40 - 15:43
  و این نظریه که یکی از انها باید بر دیگری
  ارجحیت داشته باشد،
 • 15:43 - 15:44
  از ریشه خراب است.
 • 15:44 - 15:46
  این تست فکری کوتاه را انجام بدهید.
 • 15:46 - 15:49
  تصور کنید یه رستورانی غذا
  با کیفیت عالی پخت میکند
 • 15:49 - 15:52
  اما رستوران بوی فاضلاب میدهد
 • 15:52 - 15:54
  و مدفوع انسان روی زمین است.
 • 15:55 - 15:58
  بهترین راه برای ایجاد ارزش
 • 15:58 - 16:01
  این نیست که ما کیفیت
  غذا را بیشتر کنیم
 • 16:01 - 16:04
  بلکه باید زمین رو تمیز کنیم
  و بو را از بین ببریم.
 • 16:05 - 16:08
  درک این نکته بسیار حیاتی ست.
 • 16:08 - 16:10
  این مسله حتما برایتان جالب خواهد بود.
 • 16:10 - 16:15
  اداره پست در انگلستان ۹۸ درصد موفقیت
 • 16:15 - 16:18
  برای رساندن پیغام های فوری
  در روز بعدی دارد.
 • 16:18 - 16:19
  به نظرشون زیاد خوب نبود میخاستند
 • 16:19 - 16:22
  کار را بهبود بخشند و۹۹ درصد کنند.
 • 16:23 - 16:26
  تلاش انها تقریبا اداره را از هم پاشید.
 • 16:27 - 16:29
  اگر شما در ان واحد از مردم بپرسید:
 • 16:29 - 16:32
  "چند درصد از پیغام های فوری فردا میرسند؟"
 • 16:32 - 16:36
  به طور متوسط پاسخ انها
  ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود.
 • 16:37 - 16:40
  حالا اگر درک شما از واقعیت بدتر باشد
 • 16:40 - 16:43
  شما برای تغییر واقعیت چی کار دارید میکنید؟
 • 16:43 - 16:46
  مثل این میمونه که کیفیت غذا رو در
  همان رستوران بو گندو بیشتر کنید.
 • 16:48 - 16:49
  کاری که اول از همه
 • 16:49 - 16:51
  باید انجام دهید به مردم بگویید
 • 16:51 - 16:55
  که ۹۸ درصد پیغام های فوری
  فردا خواهند رسید.
 • 16:55 - 16:57
  خیلی عالیه
 • 16:57 - 17:00
  بعد من بحث میکنم که در بریتانیا
  فرم های معرفی بهتری هست
 • 17:00 - 17:01
  که به مردم اطلاع میدهند
 • 17:01 - 17:03
  که در بریتانیا پیغام های فوری بیشتری
 • 17:03 - 17:05
  از آلمان روز بعد خواهد رسید.
 • 17:05 - 17:09
  اگرمیخواهی در بریتانیا کسی رو خوشحال کنی
  فقط بگو که کاری
 • 17:09 - 17:11
  رو بهتر از المانی ها انجام میدهند.
 • 17:11 - 17:12
  (خنده)
 • 17:12 - 17:14
  (تشویق)
 • 17:15 - 17:18
  فرم معرف رو طوری انتخاب کنید که
  ارزش داشته باشد
 • 17:18 - 17:21
  در این صورت ارزش واقغی کاملا
  انتقال خواهد پیدا کرد.
 • 17:21 - 17:23
  باید المان ها گفته شود
 • 17:23 - 17:26
  که المان ها و فرانسوی ها
  به نحو احسنت کار میکنن
 • 17:26 - 17:28
  تا اروپایی متحد بسازند.
 • 17:28 - 17:30
  اما تنها چیزی که انتظارش رو ندارند اینکه
  انها دارند با
 • 17:30 - 17:33
  نفرت بین المان ها و فرانسوی ها اروپا را
  متحد میکنند.
 • 17:33 - 17:36
  اما من بریتانیایی هستم
  و این طوری دوست داریم.
 • 17:38 - 17:41
  اما چیزی که شما بهش توجه میکنید
  در هر صورت درک ما کامل نیست.
 • 17:41 - 17:44
  ما نمیتونیم تفاوت بین کیفیت غذا و
 • 17:44 - 17:46
  محیطی که در ان غذا میخوریم را بگوییم.
 • 17:46 - 17:48
  همه شما این پدیده را وقتی
 • 17:48 - 17:50
  ماشینتونو میشورید یا تمیز میکنید دیدید.
 • 17:51 - 17:54
  وقتی میرانیدش حس میکنید بهتر حرکت میکند.
 • 17:56 - 17:57
  و دلیلش اینه که،
 • 17:57 - 18:00
  درک ما کامل نیست
 • 18:00 - 18:03
  چرا که ماشین تنها تمیز شده
 • 18:03 - 18:05
  و روغن ان عوض نشده.
 • 18:05 - 18:09
  مسکنی که برند سازی شده برای
  تسکین درد کاربردی تر
 • 18:09 - 18:11
  از مسکنی است که برند سازی نشده.
 • 18:11 - 18:14
  فقط منظورم برای دردهای گزارش شده نیست،
  بلکه منظورم
 • 18:14 - 18:15
  اندازه گیری درد واقعی است.
 • 18:15 - 18:20
  بنابراین درک در هر صورت کامل نیست
 • 18:21 - 18:24
  اگر شما کاری انجام دهید که از جهتی بد باشد
 • 18:24 - 18:25
  ممکن است به دیگران اسیب برسانید.
 • 18:25 - 18:27
  حرفهامو به پایان میرسانم
 • 18:27 - 18:30
  با ویدیویی که اگر
  نبینید پشیمون خواهید شد.
 • 18:30 - 18:32
  یک نمونه عالی
 • 18:32 - 18:35
  از ایجاد ارزش های اقتصادی منصفانه،
 • 18:35 - 18:37
  بدون اینکه در محصول دست برده،
 • 18:37 - 18:40
  بر مصرف و درک ان تاثیر بگذاریم.
 • 18:40 - 18:44
  (ویدیو) اقا:
  شردی ها باید مربع باشند.
 • 18:44 - 18:48
  خانوم: تا حالا از این الماسی شکل ها
  بازار آمده؟
 • 18:49 - 18:51
  (شردی های الماسی)
  خانوم: خوراکی های جدید الماسی شکل شردی
 • 18:51 - 18:55
  همان۱۰۰درصد گندمی و خوشمزه اما الماسی شکل.
 • 18:56 - 18:59
  رویی ساثرلند: و در اخر
  شرکت تبلیغاتی کالای شما اینجاست.
 • 18:59 - 19:01
  (خنده)
 • 19:01 - 19:04
  (تشویق)
 • 19:09 - 19:12
  بعضی کانادایی ها به طور ذاتی
  خیلی محتاط هستند
 • 19:12 - 19:15
  خیلی هم ناراحت بودند که شردی های مربعی
  شکل انها تموم شده یود.
 • 19:15 - 19:18
  یه جورایی انگار لحظه بازاریابی
  محصول جدید فرا رسیده بود.
 • 19:18 - 19:21
  بعد از کلی تفکر و تفحص
 • 19:21 - 19:22
  به توافق رسیدند.
 • 19:22 - 19:24
  خیلی ممنون.
 • 19:24 - 19:26
  (تشویق)
Title:
دیدگاه همه چیز است | روری ساثرلند TEDx اتن
Description:

روریی ساثرلند میگوید: شرایط زندگی ما کمتر از ان طور که ما با انها برخورد میکنیم مهم است. در TEDx اتن سخنرانی گیرایی درباره چگونگی تغییر دیدگاه و بدست اوردن کلید خوشبختی میکند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
19:33

Persian subtitles

Revisions