YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← App Monetization Course Introduction Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp16.

 1. Xin chào
 2. Hôm nay chúng ta sẽ nói về
  chủ đề thường không nhận được
 3. quan tâm xứng đáng
 4. Đó là tiền!
 5. Tại sao thế?
 6. Vì nếu bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh
  lâu dài, cần phải có lợi nhuận.
 7. Không có cách nào khác.
 8. Bạn cần nghĩ vốn doanh nghiệp
  như là không khí.
 9. Miễn là bạn có đủ vốn thì không cần
  phải nghĩ gì về nó nữa.
 10. Nhưng bạn cạn vốn
  thì cuộc chơi cũng kết thúc.
 11. Tôi là Ido Green và trong 20 năm qua
  tôi khởi nghiệp 6 công ty.
 12. Hai công ty được chuyển đổi,
  một công ty có lợi nhuận
 13. Ba công ty “lao vào tường”
  như Buzz Lightyear
 14. Hiện ở Google tôi là nhà phát triển
  giúp các đơn vị khởi nghiệp
 15. và nhà phát triển thu được
  nhiều nhất từ sản phẩm kiếm tiền
 16. Còn tôi là Jess, quản lý chương trình,
  nhà phát triển khóa học tại Udacity.
 17. Vai trò của tôi trong khóa học này
  là trả lời câu hỏi
 18. Câu hỏi của Ido là chúng ta
  kiếm tiền bằng cách nào.
 19. Và câu hỏi của bạn để giúp bạn
  nghĩ về cách áp dụng
 20. điều đã học ở đây
  vào chính sản phẩm của mình.
 21. Trong khóa học này, bạn sẽ học
  nguyên tắc kiếm tiền cơ bản
 22. cho nhiều loại sản phẩm,
  cách thực hiện các chiến lược này,
 23. cách theo dõi hiệu quả.
 24. Nào chúng ta cùng xem
  cách làm như thế nào.