Serbian subtitles

← Kodirajući i nekodirajući regioni

Get Embed Code
4 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 11/10/2013 by Jelena Milosavljević.

 1. Dok manje od 2% ljudskog genoma
 2. zapravo učestvuje u kodiranju nečega, postoji
 3. više od 20000 gena u samo tih 2%.
 4. Sada govorimo o velikoj podeli
 5. genoma na kodirajuću DNK i nekodirajuću DNK.
 6. Ostatak ove lekcije će u zapravo
 7. objasniti kako ovih 2% našeg genoma
 8. ipak kodira sve te proteine. Sledeća lekcija
 9. će zapravo početi da otkriva nešto više o ulozi ovih 98% nekodirajuće
 10. DNK. Da bi bili sigurni da je Vaše razumete
 11. ne-kodirajuće i protein kodirajuće DNK sekvence,
 12. nabrojao sam 5 različitih tipova sekvenci koje možemo naći u genomu.
 13. Imamo egzone, introne, promotorske regione, translatornu sekvencu između
 14. start i stop kodona, i ne-translatornu sekvencu koja
 15. se transkribuje ali van start i stop kodona. Želim
 16. da Vam ukažem koje sekvence su nabrojane ovde. Koje
 17. DNK sekvence bi se smatrale kodirajućim ili nekodirajućim.
 18. Dakle, mi ćemo koristiti broj jedan da prikažemo kodirajuću i
 19. broj dva da predstavimo nekodirajuću sekvencu. U svakoj kućici želim da Vi
 20. stavite broj jedan ili dva da bi
 21. naznačili da se egzon smatra delom kodirajuće ili
 22. nekodirajuće sekvence. Samo napred i izaberite odgovor za koji mislte da je
 23. najbolji za svaki od nabrojanih pojmova.