Return to Video

02-20 Padding vs. Margin

 • 0:00 - 0:02
  Nãy giờ chúng ta làm tốt.
 • 0:02 - 0:05
  Bạn đang làm đúng thao tác
  thiết lập các layout hiệu quả.
 • 0:05 - 0:09
  Nhưng tôi thấy có vấn đề vướng mắc
  trong các layout chúng ta đã làm.
 • 0:09 - 0:13
  Các hiển thị nằm quá sát với
  rìa ViewGroup [Nhóm hiển thị]
 • 0:13 - 0:14
  Hoặc quá sát rìa thiết bị.
 • 0:14 - 0:16
  Với tất cả các layout
  chúng ta đã làm trong bài
 • 0:16 - 0:20
  chúng ta có thể
  chăm chút yếu tố thẩm mỹ một tí
 • 0:20 - 0:24
  để chúng đẹp hơn bằng cách
  thêm một chút khoảng trắng.
 • 0:24 - 0:26
  Chúng ta sẽ làm điều này
  bằng các khái niệm khoảng đệm và lề
 • 0:26 - 0:29
  sẽ giới thiệu trong video
 • 0:29 - 0:31
  chúng ta có thể thêm một chút
  khoảng trắng ở đây, ở đây
 • 0:31 - 0:34
  hoặc thậm chí phía trên
  để các hiển thị không chen khít
 • 0:34 - 0:38
  lấn lên rìa của layout mẹ
  hoặc lấn lên rìa thiết bị.
 • 0:38 - 0:39
  Đây là một quyết định thiết kế,
 • 0:39 - 0:42
  bởi vì đôi khi bạn cũng muốn
  nó tiếp giáp rìa, giống như
 • 0:42 - 0:45
  trong hiệu ứng hình ảnh in tràn mép giấy
  tôi có nói qua lúc trước.
 • 0:45 - 0:49
  Ở đây bạn có thể sử dụng khoảng trắng
  để tạo không gian thoáng đạt, dễ "thở",
 • 0:49 - 0:53
  làm sao cho nội dung
  dễ đọc và dễ quét hơn.
 • 0:53 - 0:57
  Tôi sẽ cho bạn thấy hiệu quả
  khi chèn khoảng đệm hoặc lề cho hiển thị.
 • 0:57 - 0:59
  Bắt đầu với TextView[hiển thị văn bản]
  ghi chữ “Xin chào”.
 • 0:59 - 1:02
  Nếu chúng ta chèn 8 dp
  khoảng đệm vào hiển thị
 • 1:02 - 1:05
  chữ "xin chào" sẽ trông lớn hơn 8 dp
  từ tất cả các hướng.
 • 1:05 - 1:08
  Nếu chèn thêm cho lề layout
  8 dp trong TextView,
 • 1:08 - 1:11
  thì nó sẽ như thế này.
 • 1:11 - 1:13
  Để chèn lề, bạn cần
  bỏ nó vào trong ViewGroup
 • 1:13 - 1:16
  Đó là lý do tôi đưa nó vào
  bài trí tuyến tính này.
 • 1:16 - 1:19
  Bài trí tuyến tính là yếu tố
  chứa TextView gốc
 • 1:19 - 1:21
  nó kéo giãn TextView ra 8 dp.
 • 1:21 - 1:23
  Từ bên trái và từ trên.
 • 1:23 - 1:26
  Và từ cả hai cạnh bên nữa.
 • 1:26 - 1:28
  Ngay khi bạn trình báo giá trị khoảng đệm
 • 1:28 - 1:33
  hay giá trị lề cho TextView con,
  khoảng đệm vẫn được xử lý bởi Textview.
 • 1:33 - 1:36
  Trong khi đó các lề được xử lý
  bởi ViewGroup mẹ.
 • 1:36 - 1:40
  Nếu cả hai cái này nằm trên thiết bị,
  và bạn không có nền
 • 1:40 - 1:43
  cho TextView, thì về mặt kỹ thuật
  cả hai vẫn sẽ giống nhau.
 • 1:43 - 1:46
  Văn bản sẽ định vị cách lề trái
  tám dp, ở dưới rìa trên thiết bị
 • 1:46 - 1:48
  cũng 8 dp.
 • 1:48 - 1:52
  Tuy nhiên, nếu bạn có màu nền
  cho TextView
 • 1:52 - 1:55
  người dùng có thể thấy
  TextView sẽ lớn cỡ này.
 • 1:55 - 1:59
  Nhưng nếu chuyển qua thiết bị khác,
  TextView sẽ chỉ lớn cỡ này thôi.
 • 1:59 - 2:01
  Đây là code
  hiển thị khoảng đệm trên hiển thị.
 • 2:02 - 2:07
  Trên TextView XML Element
  bạn sẽ phải trình báo một thuộc tính,
 • 2:07 - 2:11
  cú pháp android: padding=8 dp
  để trong ngoặc kép.
 • 2:11 - 2:12
  Bạn có thể chọn
  bất kỳ kích thước nào muốn
 • 2:12 - 2:15
  thiết lập cho khoảng đệm
  miễn sao đó là giá trị dp.
 • 2:15 - 2:19
  Khi đặt giá trị 8 dp khoảng đệm,
  nó sẽ chèn 8 dp vào bên trái,
 • 2:19 - 2:21
  trên, dưới
  và rìa phải của TextView.
 • 2:22 - 2:25
  Thay vì sử dụng thuộc tính
  android padding một cách đồng nhất,
 • 2:25 - 2:29
  bạn có thể chia ra cho từng hướng
  trái, phải, trên và dưới
 • 2:29 - 2:33
  quan trọng là bốn dòng code này
  có chức năng giống như dòng code mẹ này.
 • 2:33 - 2:36
  Các dòng code điều khiển đơn lẻ này
  giúp bạn lập nhiều giá trị khoảng đệm
 • 2:36 - 2:39
  cho phần bên trái
  bên phải, bên trên, bên dưới.
 • 2:39 - 2:43
  Bạn không cần thiết lập
  khoảng đệm bằng nhau cho bốn hướng.
 • 2:43 - 2:47
  Giá trị mặc định cho nó là zero,
  nên nếu bạn cấu hình đệm trái, phải, trên
 • 2:47 - 2:52
  nhưng không xác định có đệm dưới
  thì chỉ số đệm dưới sẽ là sẽ là 0 dp.
 • 2:52 - 2:56
  Để lập giá trị lề, chèn thêm
  thuộc tính này một lần nữa cho TextView.
 • 2:56 - 3:00
  Cú pháp thuộc tính android: layout_margin
  chúng ta có thể
 • 3:00 - 3:03
  đặt giá trị thuộc tính bằng 8 dp
  chẳng hạn như vậy.
 • 3:03 - 3:07
  Hệ thống sẽ dịch chuyển TextView con
  cách mọi rìa TextView mẹ 8 dp đồng đều.
 • 3:07 - 3:12
  Nếu có TextView con khác ở rìa trên này
  và bạn đặt lề hoặc đặt khoảng đệm cho nó
 • 3:12 - 3:15
  thì TextView mới này sẽ bị đẩy
  xuống dưới 8 dp so với TextView đầu tiên.
 • 3:16 - 3:19
  Bạn có thể hình dung việc đặt lề
  giống đặt một từ trường đẩy xung quanh
 • 3:19 - 3:20
  chế độ hiển thị.
 • 3:20 - 3:24
  Không hiển thị nào có thể xâm nhập
  vào khu vực 8 dp quanh nó.
 • 3:24 - 3:28
  Hoặc cũng có thể chia nhỏ lề layout
  thành bốn hướng,
 • 3:28 - 3:32
  layout marginLeft [lề layout trái],
  layout marginRight, top và bottom.
 • 3:32 - 3:36
  Nếu bạn không thiết lập bất kỳ
  giá trị nào, giá trị mặc định sẽ là 0.
 • 3:36 - 3:39
  Hãy nhớ rằng ViewGroup
  là yếu tố định vị
 • 3:39 - 3:42
  các TextView con theo lề,
  bạn có thể nhìn vào thuộc tính.
 • 3:42 - 3:45
  Tất cả đều bắt đầu bằng cú pháp
  layout_margin.
 • 3:45 - 3:48
  Nhìn đây có thể hiểu ViewGroup
  là yếu tố xử lý định vị.
 • 3:48 - 3:49
  Cho các hiển thị.
 • 3:50 - 3:53
  Yếu tố khoảng đệm
  và lề áp dụng cho mọi hiển thị.
 • 3:53 - 3:56
  Hãy tập ứng dụng các thuộc tính
  vừa học vào thực tế nhé
 • 3:56 - 3:58
  Ở đây tôi có ba TextView
  trong một bài trí tuyến tính.
 • 3:58 - 4:01
  Tất cả đều bị dồn ép
  sát rìa trái màn hình
 • 4:01 - 4:02
  tôi cần chèn khoảng trắng
 • 4:03 - 4:05
  bắt đầu bằng việc thêm lề.
 • 4:06 - 4:08
  Tốt, bây giờ cần thêm
  khoảng trắng quanh TextView.
 • 4:09 - 4:11
  Tôi sẽ thao tác tương tự
  cho hai TextView khác.
 • 4:12 - 4:17
  Hay quá, khoảng cách trên là 16 dp,
  nhưng thực sự ở chỗ này lại là 32 dp
 • 4:17 - 4:20
  vì nó nhận 8 dp lề dưới
  của TextView đầu tiên
 • 4:20 - 4:23
  cộng 8 dp của lề trên
  TextView thứ hai.
 • 4:23 - 4:25
  Muốn khoảng trắng đều, sao cho
 • 4:25 - 4:30
  luôn có 16 dp giữa các hiển thị,
  phải canh lại lề ở đây.
 • 4:30 - 4:33
  Tôi có thể tách nó ra
  thành nhiều giá trị lề riêng.
 • 4:33 - 4:38
  Với đoạn code này, tôi có lề trái
  16 dp còn lề trên cũng 16 dp.
 • 4:38 - 4:41
  Không có lề dưới
  của TextView đầu tiên
 • 4:41 - 4:43
  nên khoảng trắng giữa hai chữ
  bây giờ chính xác là 16 dp.
 • 4:43 - 4:47
  TextView cuối sẽ thao tác giống vậy.
 • 4:47 - 4:49
  Tốt, mọi khoảng trắng đứng
  đã bằng nhau.
 • 4:50 - 4:53
  Lúc nãy tôi có nói chèn khoảng trắng
  cho rìa của các hiển thị,
 • 4:53 - 4:56
  khoảng trắng này có tính xuyên thấu.
 • 4:56 - 4:59
  Nên nhìn xuyên qua được,
  thấy ở phía sau.
 • 4:59 - 5:02
  Trong trường hợp này chúng ta
  đặt nền màu xám cho ViewGroup.
 • 5:02 - 5:05
  Nên layout sẽ giống nhau
  trên thiết bị dù sử dụng
 • 5:05 - 5:09
  canh lề hay khoảng đệm, vì lúc này
  không có màu nền trên TextView.
 • 5:10 - 5:12
  Hãy chèn nó vào
  rồi xem ranh giới từng hiển thị ở đâu.
 • 5:13 - 5:16
  Được rồi, bây giờ có màu nền
  trên TextView đầu tiên này.
 • 5:16 - 5:20
  Khi chèn lề trái và lề trên,
  chúng ta thấy rằng nó sẽ đẩy.
 • 5:20 - 5:23
  TextView lên ở đây 8 dp
  và đẩy nó xuống ở đây 8 dp.
 • 5:23 - 5:27
  Có thể thay đổi cái này thành khoảng đệm
  chúng ta thấy textview lớn hơn
 • 5:27 - 5:30
  chiếm 8 dp khoảng trắng
  lề trái và phải.
 • 5:31 - 5:33
  Những gì mắt thấy được
  không có gì khác trên thiết bị,
 • 5:33 - 5:35
  Dù bạn dùng khoảng đệm hoặc lề.
 • 5:35 - 5:38
  Nếu có một màu nền
  trên TextView này.
 • 5:38 - 5:41
  Có thể thao tác tương tự
  với hiển thị khác sẽ thấy hiệu quả.
 • 5:42 - 5:45
  Chèn giá trị khoảng đệm và lề
  không giới hạn chỉ trong hiển thị con,
 • 5:45 - 5:48
  Có thể chèn giá trị này cho ViewGroup.
 • 5:48 - 5:51
  Nếu tôi thêm giá trị khoảng đệm
  cho bài trí tuyến tính.
 • 5:51 - 5:56
  Bạn sẽ thấy nó dịch chuyển
  chế độ hiển thị vào 16 dp mọi hướng.
 • 5:56 - 5:59
  Tôi có nói bạn có thể đặt
  mọi giá trị cho khoảng đệm hoặc lề.
 • 5:59 - 6:01
  Nhưng biết chọn giá trị nào bây giờ?
 • 6:01 - 6:05
  Vâng, tài liệu này có bộ hướng dẫn
  đề xuất bạn nên sử dụng bội số
 • 6:05 - 6:06
  của 8 dp.
 • 6:06 - 6:09
  Kiến thức này hơi nâng cao
  nhưng về cơ bản chúng tôi muốn
 • 6:09 - 6:13
  các phần hiển thị ngăn nắp trên màn hình
  dọc theo đường lưới vuông 8 dp này.
 • 6:13 - 6:16
  Bây giờ các đường lưới vuông
  chưa hiện trên màn hình,
 • 6:16 - 6:18
  Nếu bạn muốn định vị văn bản ở đây,
 • 6:18 - 6:21
  bạn sẽ di chuyển nó
  qua trái chừng hai ô vuông.
 • 6:21 - 6:25
  Hai ô vuông trên lưới
  sẽ tương đương 16 dp.
 • 6:25 - 6:29
  Trên màn hình email này
  mọi biểu tượng xếp dọc theo đường lưới.
 • 6:29 - 6:33
  Chúng được định vị cách 16 dp
  so với rìa trái màn hình.
 • 6:33 - 6:38
  Văn bản ở đây được định vị cách 72 dp
  so với rìa trái của màn hình.
 • 6:38 - 6:41
  Bạn có thể hình dung
  là nội dung sẽ được định vị trong
 • 6:41 - 6:42
  giới hạn các đường kẻ.
 • 6:42 - 6:44
  Một cách khác dễ hình dung.
 • 6:44 - 6:47
  Trong ảnh chụp màn hình này
  từ ứng dụng Google I/O,
 • 6:47 - 6:54
  nội dung xếp thẳng theo đường 16 dp này
  ngoài ra còn có đường 72 dp này.
 • 6:54 - 6:57
  Tức là cách 72 dp
  so với rìa trái của màn hình.
 • 6:57 - 6:59
  Và rìa phải này,
 • 6:59 - 7:03
  nội dung dừng ở đường lưới cách 16 dp
  phía trước rìa phải của màn hình.
 • 7:03 - 7:05
  Trên máy tính bảng,
  diện tích màn hình thoáng hơn
 • 7:05 - 7:07
  nên bạn có thể có tăng khoảng đệm.
 • 7:07 - 7:11
  Có thể cho nó cách 24 dp
  rìa trái màn hình và cứ thiết lập như vậy
 • 7:11 - 7:12
  cho các giá trị khác.
 • 7:12 - 7:17
  Chúng tôi đề xuất các giá trị này
  vì như thế nội dung sẽ dễ đọc.
 • 7:17 - 7:20
  Ví dụ, nếu hàng tiêu đề lớn này
  dịch chuyển qua trái vài pixel,
 • 7:20 - 7:24
  Nội dung tiêu đề con này dịch chuyển
  qua bên phải vài pixel,
 • 7:24 - 7:26
  sẽ có hiệu ứng lởm chởm xuất hiện ở đây.
 • 7:26 - 7:30
  Nó khiến người dùng mất tập trung
  và không đọc nội dung thực của bạn.
 • 7:30 - 7:35
  Cho nên khi chúng ta sắp xếp ngăn nắp
  ứng dụng của bạn sẽ dễ đọc và dễ sử dụng.
 • 7:35 - 7:38
  Dưới đây là một vài ví dụ thực tế
  về sử dụng khoảng đệm trong lề.
 • 7:38 - 7:40
  Ảnh màn hình Google Calendar[Google Lịch]
 • 7:40 - 7:44
  Chúng ta thấy văn bản
  đã được dịch chuyển vào một khoảng ở đây.
 • 7:44 - 7:47
  Có chút kẽ hở
  giữa các sự kiện lịch.
 • 7:47 - 7:48
  Nếu chúng ta xử lý nó bằng khoảng đệm,
 • 7:48 - 7:52
  thì hình nền này
  kéo giãn và tràn ra kẽ màu trắng này
 • 7:52 - 7:56
  ngược lại, nếu chúng ta sử dụng lề,
  sẽ có vùng đệm nhỏ quanh chế độ hiển thị,
 • 7:56 - 7:58
  có thể ở đây sử dụng canh lề.
 • 7:58 - 8:02
  Đây là ảnh chụp màn hình
  trang lịch chi tiết cho sự kiện.
 • 8:02 - 8:06
  Có rất nhiều nội dung khắp trang này
  khoảng cách các phần phân bố không đều.
 • 8:06 - 8:09
  Có thể tạo khoảng trắng lớn hơn
  bằng cách thêm khoảng đệm.
 • 8:09 - 8:13
  Để chèn thêm khoảng trắng ở đây, có thể
  chèn khoảng đệm dưới cho TextView này,
 • 8:13 - 8:15
  hoặc có thể chèn đệm trên cho TextView.
 • 8:16 - 8:18
  Cách nào cũng được.
 • 8:18 - 8:21
  Bạn cũng có thể xử lý
  bằng canh lề layout.
 • 8:21 - 8:24
  Thực sự không thể nhìn ra khác biệt
  giữa sử dụng lề layout với khoảng đệm
 • 8:24 - 8:28
  vì trong trường hợp này, nền văn bản
  ở dạng xuyên thấu.
 • 8:28 - 8:31
  Tới lượt bạn thực hành
  thiết lập các giá trị
 • 8:31 - 8:32
  khoảng đệm và giá trị lề khác nhau.
 • 8:32 - 8:35
  Chúng tôi đã cho bạn code đầu bài
  hãy bắt đầu bằng liên kết bên dưới.
 • 8:35 - 8:39
  Khi đã thành thạo canh chỉnh
  vùng đệm và lề, hãy tiếp tục
 • 8:39 - 8:40
  thử thiết lập layout này.
 • 8:41 - 8:46
  Hình này, văn bản được định vị
  cách các rìa 16 dp.
 • 8:46 - 8:49
  Nhưng thực sự chỉ có 8 dp
  giữa hai TextView này mà thôi.
 • 8:49 - 8:51
  Làm xong bài tập, đánh dấu vào ô này.
Title:
02-20 Padding vs. Margin
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
08:52

Vietnamese subtitles

Revisions