Return to Video

02-20 Padding vs. Margin

 • 0:00 - 0:02
  Şu ana kadar gayet iyi gidiyorsunuz.
 • 0:02 - 0:05
  Gerçekten harika yerleşimler tasarlama
  yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz.
 • 0:05 - 0:09
  Ancak, şu ana kadarki tasarladığımız
  tüm yerleşimlerde bir sorun görüyorum.
 • 0:09 - 0:13
  Görünümler ya ViewGroup'un kenarında
  ya da cihazın
 • 0:13 - 0:14
  karşısında yer alıyor.
 • 0:14 - 0:16
  Şu ana kadar bu derste
  tasarladığımız bütün yerleşimler için
 • 0:16 - 0:20
  görseli biraz daha çekici
  hale getirebiliriz, yani
 • 0:20 - 0:24
  biraz daha beyaz alan
  ekleyince daha güzel olacaklardır.
 • 0:24 - 0:26
  Bunu da bu videomuzda ele alacağımız
  padding ve margin
 • 0:26 - 0:29
  kavramlarıyla yapacağız.
 • 0:29 - 0:31
  Örneğin, buraya ve buraya
  biraz daha beyaz alan ekleyebiliriz
 • 0:31 - 0:34
  hatta en üst kısma da,
  bu sayede görünüm üst öğrenin
 • 0:34 - 0:38
  ve cihazın köşesinde karma
  karışık olmayacaktır.
 • 0:38 - 0:39
  Bu daha çok bir tasarım kararı,
 • 0:39 - 0:42
  çünkü bazen köşeden
  köşeye olmasını isteyebilirsiniz,
 • 0:42 - 0:45
  önceden bahsettiğim, görselin ekranın
  tamamını kapladığı görüntü efekti gibi.
 • 0:45 - 0:49
  Fakat her halükarda, daha ferah olması
  için beyaz alanı kullanabilirsiniz,
 • 0:49 - 0:53
  bu sayede içeriği okumak ve
  taramak daha kolay bir hal alacaktır.
 • 0:53 - 0:57
  Size görünüme padding veya margin
  eklemenin etkisini göstereceğim.
 • 0:57 - 0:59
  Buradaki "Hello" yazan
  TextView ile başlayalım.
 • 0:59 - 1:02
  Eğer görünüme 8 dip padding eklersek
 • 1:02 - 1:05
  o zaman burada her yöne sekiz
  dip olacak şekilde büyütüyor.
 • 1:05 - 1:08
  Eğer TextView'e 8 dip
  yerleşim margini eklersek
 • 1:08 - 1:11
  o zaman da bu şekilde görünür.
 • 1:11 - 1:13
  Margin eklemek için bunu ViewGroup'un
  içine koymanız gerekiyor, bu yüzden
 • 1:13 - 1:16
  buradaki çizgisel yerleşimin
  içine koydum.
 • 1:16 - 1:19
  Orjinal TextView'i alıp 8 dip
  kaydıran şey
 • 1:19 - 1:21
  çizgisel yerleşim.
 • 1:21 - 1:23
  Hem soldan hem de üstten,
 • 1:23 - 1:26
  ve ayrıca da yanlardan.
 • 1:26 - 1:28
  Yani alt TextView'de padding
  veya margin kullansanız da
 • 1:28 - 1:33
  burada padding TextView
  tarafından belirleniyor.
 • 1:33 - 1:36
  Marjin de üst ViewGroup
  tarafından belirleniyor.
 • 1:36 - 1:40
  Her ikisini de gerçek bir cihazda
  çalıştırırsanız ve TextView için
 • 1:40 - 1:43
  bir arka planınız yoksa, o zaman teknik
  olarak her ikisi de aynı şekilde gözükür.
 • 1:43 - 1:46
  Metin soldan 8 dip gelecek
  şekilde başlar, ve
 • 1:46 - 1:48
  cihazın üst kısmından da 8 dip
  aşağıda olur.
 • 1:48 - 1:52
  Ancak, TextView için renkli bir
  arka planınız varsa,
 • 1:52 - 1:55
  bu durumda kullanıcı TextView'in
  bu büyüklükte olduğunu görecektir.
 • 1:55 - 1:59
  Oysa diğer cihazda, TextView
  yalnızca bu büyüklükte olurdu.
 • 1:59 - 2:01
  Görünümde padingi gösteren
  kod da şu şekilde.
 • 2:02 - 2:07
  TextView XML Öğesinde, "8 dip"e eş olan
 • 2:07 - 2:11
  android:padding yazan
  bir özellik atayabilirsiniz.
 • 2:11 - 2:12
  Dip değeri olduğu sürece
 • 2:12 - 2:15
  padding için istediğiniz
  boyutu seçebilirsiniz.
 • 2:15 - 2:19
  8 diplik bir padding belirlediğimizde,
  TexView'in
 • 2:19 - 2:21
  sol, yukarı, aşağı ve sağ
  kenarlarına 8 dip ekliyor.
 • 2:22 - 2:25
  Genel android padding özelliğini
  kullanmak yerine
 • 2:25 - 2:29
  sola, sağa, üste veya
  alta ayırabilirsiniz.
 • 2:29 - 2:33
  Esasen, bu dört satırlık kod, bu tek
  satırlık kodla aynı işlevi görüyor.
 • 2:33 - 2:36
  Ancak, bu ince yapılı kontroller sağ, sol
  veya üst, alt taraflar için
 • 2:36 - 2:39
  farklı padding değerlerine sahip
  olmanıza olanak veriyor.
 • 2:39 - 2:43
  Bütün yönler için eşit padding
  değerleri belirlemenize gerek yok.
 • 2:43 - 2:47
  Padding için varsayılan değer sıfır,
  yani sol, sağ ve üst
 • 2:47 - 2:52
  padding değerini belirtip, alt kısmı es
  geçerseniz o zaman orası sıfır dip olur.
 • 2:52 - 2:56
  Margini tanımlamak için de
  gene TextView'e özellik ekliyorsunuz.
 • 2:56 - 3:00
  Özelliğin adı android : layout_margin
 • 3:00 - 3:03
  biz de, örneğin, 8 dipe eşitliyoruz.
 • 3:03 - 3:07
  Bu, alt TextView'i bütün köşeler için
  üst öğeden 8 dip uzaklaştırıyor.
 • 3:07 - 3:12
  Eğer yukarıda başka bir
  alt TextView olsaydı, margin atamamız
 • 3:12 - 3:15
  bu TextView'i ilk TextView'in
  8 dip altına iterdi.
 • 3:16 - 3:19
  Margin'e sahip olmanın bu görünümün
  etrafında bir güç kalkanı olması
 • 3:19 - 3:20
  gibi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz.
 • 3:20 - 3:24
  Etrafındaki hiç bir görünüm
  bu 8 diplik bölgeye giremez.
 • 3:24 - 3:28
  Ya da yerleşim marginini 4 farklı
  yöne ayırabilirsiniz.
 • 3:28 - 3:32
  layout marginLeft,
  layout marginRight, top, ve bottom.
 • 3:32 - 3:36
  Bu değerlerden birini belirtmezseniz
  varsayılan olarak sıfır olacaktır.
 • 3:36 - 3:39
  Bu alt öğelere göre konumlananın
  ViewGroup olduğunu
 • 3:39 - 3:42
  hatırlamak için özelliklere
  bakabilirsiniz.
 • 3:42 - 3:45
  Hepsi margin için layout_ ile başlıyor.
 • 3:45 - 3:48
  Bu şekilde, bu görünümleri belirleyenin
  ViewGroup olduğunu
 • 3:48 - 3:49
  bilebilirsiniz.
 • 3:50 - 3:53
  Padding ve marjin bütün
  görünümlerde kullanılabilir.
 • 3:53 - 3:56
  Az önce öğrendiğimiz özellikleri
  uygulamaya sokalım.
 • 3:56 - 3:58
  Burada, çizgisel yerleşimde
  üç TextView'im var.
 • 3:58 - 4:01
  Hepsi ekranın sol kenarında
  sıkışmış durumda, bu yüzden
 • 4:01 - 4:02
  biraz daha fazla alan
  eklemek istiyorum.
 • 4:03 - 4:05
  Daha fazla margin ekleyerek başlayalım.
 • 4:06 - 4:08
  Güzel, artık TextView'in
  etrafında fazla alan var.
 • 4:09 - 4:11
  Diğer iki TextView için de
  aynısını yapacağım.
 • 4:12 - 4:17
  İlginç, bu 16 dip yukarıda
  ama aslında 32 dipte
 • 4:17 - 4:20
  çünkü ilk TextView'den 8 alt margin ve
 • 4:20 - 4:23
  ikinci TextView'den de
  8 dip üst margin alıyor.
 • 4:23 - 4:25
  Eğer alanların tutarlı
  olmasını istiyorsak
 • 4:25 - 4:30
  daima her görünüm arasında 16 dip olmalı,
  sonra da buradaki margini değiştirmeliyiz.
 • 4:30 - 4:33
  Her birine margin değerleri
  atayarak ayırabilirim.
 • 4:33 - 4:38
  Bu kodda, sol margin için 16 dip ve
  üst margin için 16 dipim var.
 • 4:38 - 4:41
  Bu ilk TextView için alt margin yok,
  bu yüzden
 • 4:41 - 4:43
  artık aralarındaki mesafe 16 dip
  olarak doğru oluyor.
 • 4:43 - 4:47
  Aynısı son TextView için de geçerli.
 • 4:47 - 4:49
  Güzel, artık bütün dikey aralıklar eşit.
 • 4:50 - 4:53
  Daha önce, bu görünümlerin kenarlarına
  beyaz alanlar ekleyeceğimi söylemiştim,
 • 4:53 - 4:56
  teknik olarak o alan saydam.
 • 4:56 - 4:59
  Arkasındakileri görebilirsiniz.
 • 4:59 - 5:02
  Bu durumda, ViewGroup'ta
  gri bir arka planımız var.
 • 5:02 - 5:05
  Margin ya da padding kullansak da
  yerleşim bu cihazda aynı görünecek
 • 5:05 - 5:09
  çünkü şu anda TextView'in üzerinde
  herhangi bir renkli arka plan yok.
 • 5:10 - 5:12
  O halde ekleyelim ve her bir
  görünümün sınırlarını görelim.
 • 5:13 - 5:16
  Tamam, şimdi bu ilk TextView için
  bir arka plan rengi var.
 • 5:16 - 5:20
  Sol ve üst margini eklediğimizde,
  ViewGroup'un TextView'i
 • 5:20 - 5:23
  yukarı ve aşağıdan 8 dip
  kaydırdığını görüyoruz.
 • 5:23 - 5:27
  Bu paddingi değiştirebiliriz ve şimdi
  TextView'in daha büyük olduğunu
 • 5:27 - 5:30
  ve sol ve üst kısımında 8 diplik
  yer kapladığını görüyoruz.
 • 5:31 - 5:34
  Yani görsel olarak, eğer bu TextView için
  bir arka plan rengi mevcutsa
 • 5:34 - 5:36
  padding veya margininiz
  olsa da olmasa da
 • 5:36 - 5:38
  cihazda farklı gözükebilir.
 • 5:38 - 5:41
  Aynısını diğer görünümler içinde
  yapabiliriz ve onları da görebilirsiniz.
 • 5:42 - 5:45
  Padding ve marging değerleri eklemek
  sadece bu alt görünümlerle sınırlı değil
 • 5:45 - 5:48
  ayrıca ViewGroup'a da ekleyebilirsiniz.
 • 5:48 - 5:51
  Eğer çizgisel yerleşime
  bir padding değeri eklersem
 • 5:51 - 5:56
  o zaman görünümün her yöne doğru
  16 dip kaydığını görebilirsiniz.
 • 5:56 - 5:59
  Padding veya margin için herhangi bir
  değer atayabileceğinizden bahsetmiştim.
 • 5:59 - 6:01
  Fakat hangi değeri seçeceğinizi
  nasıl bilebilirsiniz?
 • 6:01 - 6:05
  Materyal tasarım rehberi, artan
  8 dip kullanmanızı
 • 6:05 - 6:06
  öneriyor.
 • 6:06 - 6:09
  Bu biraz daha gelişmiş bir bilgi,
  fakat sonuçta bileşenlerimizin
 • 6:09 - 6:13
  ekranda 8 diplik mesafelerle
  sıralanmasını istiyoruz.
 • 6:13 - 6:16
  Şu an ekranda kareler gözükmüyor fakat
 • 6:16 - 6:18
  metni buraya konumlandırmak istiyorsanız,
 • 6:18 - 6:21
  iki kare sağa kaydırmalısınız.
 • 6:21 - 6:25
  Bu griddeki iki kare 16 dipe eşdeğer.
 • 6:25 - 6:29
  Bu e-posta ekranında, bütün ikonlar
  burada hizalanmış durumda.
 • 6:29 - 6:33
  Ekranın sol köşesinden
  16 dip uzaktalar ve
 • 6:33 - 6:38
  buradaki bütün metin de ekranın sol
  köşesinden 72 dip uzağında konumlanmış.
 • 6:38 - 6:41
  Gördüğünüz gibi içerik burada
  belirli bir sırayı
 • 6:41 - 6:42
  takip ediyor.
 • 6:42 - 6:44
  Görselleştirmenin bir başka yolu da şu.
 • 6:44 - 6:47
  Google I/O uygulamasından alınan
  bu ekran görüntüsünde,
 • 6:47 - 6:54
  içerik bu 16 dip sırasında ve buradaki
  72 dip sırasında hizalanmış durumda.
 • 6:54 - 6:57
  Ekranın sol köşesinden
  72 dip uzaklıkta.
 • 6:57 - 6:59
  Ve bu köşede,
 • 6:59 - 7:03
  içerik ekranın sağ köşesinden
  16 dip ötede duruyor.
 • 7:03 - 7:05
  Tablette daha fazla alan mevcut,
  bu sayede
 • 7:05 - 7:07
  biraz daha fazla padding mümkün.
 • 7:07 - 7:11
  Ekranın sol köşesinden 24 dip
  uzaklıkta olabilir,
 • 7:11 - 7:12
  bu diğer değerler içinde geçerli.
 • 7:12 - 7:17
  Bu değerleri tavsiye etmemizin nedeni
  okumayı daha kolay bir hale getirmek.
 • 7:17 - 7:20
  Örneğin, bu başlık bir kaç piksel
  daha kaymış olsaydı, ve
 • 7:20 - 7:24
  Subtext bir kaç piksel
  daha sağda olsaydı,
 • 7:24 - 7:26
  burada sivri bir köşe olurdu.
 • 7:26 - 7:30
  Bu da kullanıcının içeriği
  okumasını zorlaştırırdı.
 • 7:30 - 7:35
  Bu şekilde hepsini hizaladığınızda
  uygulamanızın kullanımı da kolaylaşıyor.
 • 7:35 - 7:38
  Marginde padding kullanılmasıyla
  ilgili bir kaç gerçek örnek.
 • 7:38 - 7:40
  Bu Google Takvim uygulaması
  ekran görüntüsünde,
 • 7:40 - 7:44
  buraya biraz kaymış bazı
  yazılar görüyoruz.
 • 7:44 - 7:47
  Takvim etkinlikleri arasında da
  biraz boşluklar var.
 • 7:47 - 7:48
  Padding kullanarak bunu uygularsak,
 • 7:48 - 7:52
  bu arka plan görüntüsü muhtemelen
  o boş alana genişleyecek.
 • 7:52 - 7:56
  Bunun yerine margin kullanrsak
  görünümün etrafına bir tampon bölge
 • 7:56 - 7:58
  eklenir, yani büyük ihtimalle margin.
 • 7:58 - 8:02
  İşte takvim etkinliği için detay
  sayfasından başka ekran görüntüsü.
 • 8:02 - 8:06
  Burada bir sürü metin var ve diğerlerine
  göre daha fazla boşluk mevcut.
 • 8:06 - 8:09
  Bu büyük boşlukları padding
  ekleyerek oluşturabiliriz.
 • 8:09 - 8:13
  Buraya bu boşluğu eklemek için,
  bu TextView'ine ya alt padding ya da
 • 8:13 - 8:15
  ya da üst padding ekleyebilirsiniz.
 • 8:16 - 8:18
  Her halükarda işe yarayacaktır.
 • 8:18 - 8:21
  Hatta yerleşim margini
  bile uygulayabilirsiniz.
 • 8:21 - 8:24
  Burada yerleşim margini mi yoksa padding
  mi olduğunu ayırt edemeyebilirsiniz
 • 8:24 - 8:28
  çünkü kullanılan arka plan saydam.
 • 8:28 - 8:31
  Şimdi faklı padding ayarları ve margin
  değerleriyle pratik yapma
 • 8:31 - 8:32
  sırası sizde.
 • 8:32 - 8:35
  Aşağıdaki bağlantılarda, başlayabilmeniz
  için başlangıç kodlarını verdik.
 • 8:35 - 8:39
  Padding ve margin değerlerini rahatça
  kullanacak hale geldiğinizde,
 • 8:39 - 8:40
  durmayın ve bu yerleşimi
  tasarlamaya çalışın.
 • 8:41 - 8:46
  Bu arada, bu metin köşelerden
  16 dip uzaklıkta yer alıyor.
 • 8:46 - 8:49
  Fakat iki textView arasında
  sadece 8 dip var.
 • 8:49 - 8:51
  İşiniz bittiğinde, bu kutuyu işaretleyin.
Title:
02-20 Padding vs. Margin
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
08:52

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions